1 Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen. Így szól az ÚR, aki az egeket kifeszítette, a földnek alapot vetett, és az emberbe lelket alkotott:

2 Íme, részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülötte levő nép számára. Júdával is ez lesz, amikor ostromolják Jeruzsálemet.

3 Azon a napon nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Aki föl akarja emelni, mind megszakad, noha összegyűlik ellene a föld minden népe.

4 Azon a napon – így szól az ÚR – minden lovat rettegéssel verek meg, lovasaikat pedig őrültséggel. Júda házát viszont nyitott szemmel figyelem, de a népek minden lovát vaksággal verem meg.

5 Azt mondják szívükben Júda törzsfői: Jeruzsálem lakóinak erőssége Istenükben, a Seregek URában van.

6 Azon a napon olyanokká teszem Júda törzsfőit, mint amilyen a tüzes serpenyő a fadarabok között, és amilyen a tüzes fáklya a kévék között: jobb és bal felől megemésztenek minden körülöttük lévő népet. De Jeruzsálem népe továbbra is a helyén marad, Jeruzsálemben!

7 Az ÚR elsőként Júda sátrait szabadítja meg, hogy ne legyen nagyobb Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakosainak dicsősége, mint Júdáé.

8 Azon a napon oltalma lesz az ÚR Jeruzsálem lakosainak, és azon a napon olyan lesz közöttük a botladozó is, mint Dávid; Dávid háza pedig előttük lesz, mint Isten, mint az ÚR angyala.

9 Azon a napon kész leszek elveszíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad.

10 Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét. És rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek.

11 Azon a napon nagy gyász lesz Jeruzsálemben, olyan, mint a Hadad-Rimmónért való gyász a Megiddó völgyében.

12 Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség. Külön Dávid házának a nemzetsége, a feleségeik is külön. Külön Nátán házának a nemzetsége, és a feleségeik is külön.

13 Külön Lévi házának a nemzetsége, és a feleségeik is külön. Külön Simei nemzetsége, és a feleségeik is külön.

14 A többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, és a feleségeik is külön.