1 Mert íme, eljön az a nap, és izzik, mint a sütőkemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az eljövendő nap – ezt mondja a Seregek URa –, és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem ágat.

2 És nektek, akik félitek nevemet, föltámad az igazság napja. Szárnyai alatt gyógyulás lesz, és kimentek, és úgy ugrándoztok, mint a hizlalóból kikerült borjak.

3 Széttapossátok a gonoszokat, és porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet szerzek – ezt mondja a Seregek URa.

4 Emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a tanításáról, a rendelkezésekről és parancsokról, amelyeket általa rendeltem a Hóreben egész Izráel számára!

5 Íme, elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja.

6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet.