1 Ekkor az Úr így szólt Mózeshez:

2 Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat!

3 Ilyen adományokat gyűjtsetek be tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet,

4 kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt,

5 vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akáciafát,

6 lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú illatáldozathoz,

7 ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez.

8 Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam!

9 Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját!

10 Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akáciafából!

11 Vond be színarannyal, kívül-belül vond be, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt!

12 Önts négy aranykarikát, és erősítsd azokat a négy alsó sarkára: két karikát az egyik oldalára, két karikát a másik oldalára.

13 Készíts rudakat is akáciafából, és azokat is vond be arannyal!

14 Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy azoknál fogva hordozni lehessen a ládát.

15 Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból!

16 Tedd a ládába a Bizonyságot, amelyet neked adok!

17 Készíts egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles födelet is színaranyból!

18 Készíts két kerúbot, szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a fedél két végére.

19 Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a fedél két végére készítsétek a kerúbokat!

20 Legyen a kerúbok szárnya kiterjesztve fölötte úgy, hogy takarják be szárnyukkal a fedelet! Egymás felé forduljanak, de a kerúbok arca a fedél felé nézzen!

21 A födelet tedd rá a láda tetejére, a ládába pedig tedd bele a Bizonyságot, amelyet neked adok.

22 Ott jelenek meg neked, és a födélről beszélek veled, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak: innen beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak.

23 Azután készíts egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt akáciafából!

24 Vond be színarannyal, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt!

25 Készíts rá körös-körül egytenyérnyi keretet, a keretére pedig készíts körös-körül aranyszegélyt!

26 Készíts hozzá négy aranykarikát, és erősítsd a karikákat a négy láb négy felső végére.

27 A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal.

28 A rudakat akáciafából készítsd, és vond be arannyal: azokon hordozzák az asztalt!

29 Készíts hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel majd az italáldozatot bemutatják! Színaranyból készíttesd azokat!

30 Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret!

31 Azután készíts lámpatartót színaranyból! Ötvösmunkával készüljön a lámpatartó: szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai egy darabból legyenek.

32 Hat ága nyúljon ki a két oldalából: három ág a lámpatartó egyik oldalából, három ág pedig a lámpatartó másik oldalából.

33 Három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal az egyik ágon, három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon: így legyen mind a hat ágon, amelyek kinyúlnak a lámpatartóból.

34 A lámpatartó középső szárán négy mandulavirág alakú kehely legyen gömbbel és virággal.

35 Legyen gömb a belőle kinyúló első két ág alatt, legyen gömb a belőle kinyúló második két ág alatt, és legyen gömb a belőle kinyúló harmadik két ág alatt, és így tovább a lámpatartóból kinyúló mind a hat ágnál.

36 Gömbjeik és ágaik a szárral együtt egy darabból legyenek: egy darab színarany ötvösmunka legyen az egész.

37 Készíts hozzá hét mécsest, és úgy rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük levő teret.

38 Koppantói és hamutartói is színaranyból legyenek.

39 Egy talentum színaranyból készüljön ez egész fölszerelésével együtt.

40 Ügyelj, hogy arra a mintára készítsd, amelyet a hegyen láttál!