1 Împăratul Ahașveroș a pus un bir asupra țării și asupra ostroavelor mării.

Un bir asupra ţării. Dariu Histaspe a fost cel dintâi monarh persan care a impus biruri universale, dar Xerxe (Ahaşveroş) s-a distins ca fiind un mare strângător de biruri (vezi Daniel 11,2). Birul urma să fie modificat din timp în timp. Xerxe avea mare nevoie să adune biruri după reîntoarcerea lui din campania dezastruoasă contra Greciei.

Ostroavele. Sau "ţările de coastă", în cazul acesta provinciile maritime de la Marea Mediterană şi Marea Egee. Acestea au fost ocupate pentru un timp lung de garnizoane persane, chiar şi după înfrângerea din Grecia, şi au fost avute în vedere cu ocazia oricărei strângeri de taxe făcute de Xerxe. Se poate ca el să fi pus un impozit aspru asupra Insulelor Egee, deşi nu era în stare să-l strângă.


2 Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea Cronicilor împăraților Mezilor și Perșilor?

Împăraţilor Mezilor şi Perşilor. E impresionant faptul că autorul cărţii Estera recunoaşte legătura intimă dintre cele două împărăţii iraniene. O carte, observă el, conţine raportul ambelor. Aici Media este aşezată înaintea Persiei din motive cronologice, deoarece istoria Mediei este mai veche decât cea a Persiei şi prin urmare ei i se acordă o importanţă mai mare în prima parte a "cărţii Cronicilor".


3 Căci Iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahașveroș. El era cu vază între Iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam.

Cel dintâi după împăratul Ahaşveroş. Ca mare vizir sau prim ministru.

Cu vază. Sau "cu popularitate" (RSV).

Fericirea. Adică "binele" iudeilor.

Întregului său neam. Aici, probabil, toţi iudeii.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 3 �

PK 602

Cartea lui Iov