1 Aruncă-ți pâinea pe ape, și după multă vreme o vei găsi iarăși!

Aruncă-ţi. Ebr. shalach, "trimite".

Pâinea. Interpretarea tradiţională este de punere în practică a binefacerii sau bunătăţii faţă de alţii, care va fi răsplătită într-o zi. O altă aplicaţie posibilă este legată în speculaţii comerciale şi afaceri înţelepte de tot felul.

Pe ape. Literal, "pe feţele apelor".

O vei găsi. Compară cu Luca 16,9. Indiferent la ce s-ar referi imaginea cu "pâinea", învăţătura este aceea de a lucra într-un spirit de dărnicie şi fără să se aştepte dobânzi imediate.


2 Împarte-o în șapte, și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ.

Împarte-o. Poate un sfat adresat cuiva de diversificare a activităţile sale comerciale şi nu de limitare la un singur domeniu, de a-şi investi capitalul în mai multe iniţiative. Din punct de vedere etic, sugerează binefacere faţă de câţi mai mulţi cu putinţă. Cele două numere "şapte" şi "opt," folosite împreună, sugerează un număr nedefinit, cu tendinţă spre mai mult decât spre mai puţin. Ca exemple de asemenea enumerări vezi Iov 33,14; Psalm 62,11; Proverbe 30,15. 18.21; Isaia 17,6; Mica 5,5.

Nenorocire. [Rău, KJV]. Omul nu poate să spună ce nenorocire stă să vină, fie inundaţie, cutremur, război sau eşec în afaceri.


3 Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Oriîncotro ar cădea copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămâne.

Când se umplu norii. [Dacă norii, KJV]. Afirmaţia ar fi de preferat să spună: "Dacă norii sunt plini, ei varsă ploaia pe pământ". Natura lucrează în ascultare de legi. Tot astfel există legi în sfera morală.

Ar cădea copacul. Nimeni nu poate să spună în ce direcţie va cădea un copac în timpul unei furtuni puternice. Omul trebuie să se deprindă să fie pregătit pentru furtună cât se poate mai bine şi apoi să se aplece odată ea decât să încerce să o ţină sub pe ea. Interpretări fanteziste care fac din acest verset un comentariu despre moarte şi la soarta omului sunt fără fundament valabil.

Acolo rămâne. Orice necaz ar veni, omul nu trebuie să cedeze, ci să ia lucrurile aşa cum sunt şi să meargă înainte plin de curaj. Unele evenimente depăşesc puterea de influenţă a omului. Viaţa are multe evenimente neprevăzute, dar acestea nu trebuie să fie transformate în ocazii de disperare şi de pierdere a hotărârii.


4 Cine se uită după vânt nu va semăna, și cine se uită după nori nu va secera.

Cine se uită. Dacă un om se preocupă excesiv de mult de starea vremii şi cere cu insistenţă şi exactitate condiţiile cele mai bune înainte de a porni a lucru, munca lui agricolă va avea de suferit. Omul nu poate aştepta o zi perfectă sau condiţii perfecte ca abia atunci să încerce să treacă la lucru. Unele riscuri trebuie să fie asumate.


5 Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate.

Vântului. [duh, KJV]. Tradus din acelaşi cuvânt care e redat "vânt" în v. 4, dar probabil mai bine e înţeles aici ca "duh". Oasele. Creşterea şi dezvoltarea scheletului osos al fătului este un motiv de uimire (Iov 10,8-11; Psalm 139,13-17).

Lucrarea lui Dumnezeu. Vezi la cap. 7,13.


6 Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune.

Dimineaţa. Evreii erau un popor agricol, iar ilustraţiile din lucrările agricole trebuie să fie înţelese ca reprezentând afaceri în general.

Nu lăsa mâna să ţi se odihnească. [Nu-ţi retrage mâna, KJV]. Cu toate că nu cunoaştem viitorul, aceasta nu îndreptăţeşte lenea. Succesul nu vine la întâmplare. Este nevoie de pregătire sârguincioasă şi completă, la început şi mai târziu.

Izbuti. De la acelaşi cuvânt-rădăcină tradus "potrivit" [bine, KJV] în Estera 8,5. Amândouă. Nesiguranţa ar trebui să fie un îndemn în plus la sârguinţă, nu la inactivitate. Experimentarea constantă şi efortul sunt preludiul succesului.


7 Dulce este lumina; și o plăcere, pentru ochi să vadă soarele.

Dulce este lumina. Numai la lumină este posibil să apreciem frumuseţile lumii naturale, să lucrăm bine sau să călătorim în siguranţă. Urmând sfatul dat în v. 6, omul poate ajunge la o experienţă mai plină şi mai satisfăcătoare în viaţă.

O plăcere. A trăi este bine. A fi în stare să faci faţă îndatoririlor zilei e ceva plăcut pentru orice persoană normală. Soarele este folosit ca simbol al grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu în Psalm 84,11 şi Maleahi 4,2.


8 Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune.

Să se bucure. [Şi se bucură, KJV]. Mai bine "să se bucure." Conjuncţia "şi" [KJV] nu e în ebraică. Viaţa este mult prea scurtă şi perioada de timp rânduită omului trebuie să fie întrebuinţată cu folos. Dacă cineva e binecuvântat cu viaţă lungă, timpul ar trebui să fie folosit în întregime în mod profitabil şi fericit.

Zilele de întuneric. Incidentele potrivnice ale vieţii ar trebui să nu fie uitate pentru valoarea lor disciplinară. Izbăvirea din primejdie sau pagubă ar trebui să fie apreciată în mod corespunzător. Unii comentatori aplică expresia "întuneric" la mormânt citând Psalm 88,12; 143,3; cf. Iov 10,21.22.


9 Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.

Bucură-te. Sunt recomandabile o dispoziţie veselă şi o atitudine voioasă faţă de viaţă. Sunt bucurii care fac ca viaţa să aibă valoare. Sfatul lui Solomon nu e o invitaţie la exces, ci la o apreciere a binecuvântărilor vieţii.

Tinereţea. Prima apariţie a acestui cuvânt în v. 9, ebr. yalduth, se referă la tinereţe, al doilea, ebr. bachur, la floarea vârstei. Primul mai apare în Psalm 110,3, al doilea în Eclesiast 12,1. Inima ta. Toate dorinţele şi nevoile legitime trebuie să fie împlinite, dar desfrâul şi satisfacerea peste măsură a plăcerii trebuie să fie osândite şi evitate.

Judecată. Ce gând serios! Omul nu poate să evite să-L întâlnească pe Judecătorul său. Nu-i va folosi la nimic dacă se preface că nu urmează să facă faţă unei judecăţi, deoarece Dumnezeu nu-Şi va opri mâna (vezi Maleahi 3,5; cf. Apocalipsa 20,11-15).


10 Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău; căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Necaz. [Întristare, K JV]. Mai degrabă "supărare" sau "provocare" [KJV] (vezi Deuteronom 32,19; 1 Regi 15,30; 21,22; Ezechiel 20,28), "ocări" [mânie, KJV] (Deuteronom 32,27; Psalm 85,4; Proverbe 12,16; Eclesiast 7,9) sau "suferinţe" (Psalm 10,14). Forma verbală a cuvântului este în general tradusă "a aţâţa la mânie".

Răul. Ceea ce aduce vătămare trupului, o referire mai ales la excesele morale care duc la

degradare fizică (vezi 1 Corinteni 6,18.19; 2 Corinteni 7,1).

Tinereţea. [Copilăria, KJV]. De la acelaşi cuvânt ebraic tradus "tinereţe" în prima parte a v. 9.

Zorile vieţii. [Tinereţe, KJV]. Ebr. shacharuth, un cuvânt folosit în forma aceasta doar aici. S

ar putea să provină dintr-o rădăcină care înseamnă "negru" (vezi Cântarea Cântărilor 5,11). Sensul cuvântului shacharuth e nesigur, dar sugestia anterioară l-ar face să se refere la zorile vieţii, când un om are un cap cu părul negru. Unii cred că shacharuth poate fi derivat de la shachan "[lumina roz care precede] zorile." Astfel, shacharuth ar însemna aici "zorile [vieţii]".

Trecătoare. Atât tinereţea cât şi zorile vieţii trec repede.

COMENTARIILE LUI ELLEN G WHITE

1Ed 140

4�

TM 183

6�

CE 18; ChS 153; COL 65; Ed 105, 267; Ev 62; GW 187; LS 184, 207; 2T 11; 3T 209, 248, 420; 5T 381, 658; 6T 333; 9T 35; WM 266 7�

ML 138

7-10�

PK 80

9�

2T 626; 4T 339