1 Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár:

2 tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket.

3 Kitartó vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál el.

4 De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad.

5 Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből.

6 De az megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.

7 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

8 A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, és életre kelt:

9 tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromkodásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

10 Semmit ne félj a rád váró szenvedésektől. Íme, az ördög börtönbe fog vetni néhányat közületek, hogy próbára tegyen, és tíz napig tartó nyomorúságotok lesz. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.

11 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.

12 A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:

13 tudom, hogy hol laksz, ahol a Sátán trónja van, de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanúmat, Antipászt nálatok, ahol a Sátán lakik.

14 De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.

15 Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják.

16 Térj meg hát, különben ellened megyek hamar, és megvívok azokkal számnak kardjával.

17 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja.

18 A thiatirai gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, akinek a szeme olyan, mint a tűzláng, és akinek lába hasonló a fénylő érchez:

19 tudom a te dolgaidat, szeretetedet, hitedet, szolgálatodat, kitartásodat, és hogy az utóbbi cselekedeteid többek az elsőknél.

20 De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded Jezábelnek, annak az asszonynak, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és félrevezesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek.

21 Adtam neki időt is, hogy megtérjen, és nem tért meg paráználkodásából.

22 Íme, én betegágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből,

23 gyermekeit pedig halállal sújtom, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindnyájatoknak megfizetek cselekedeteitek szerint.

24 Nektek pedig, a többi thiatirainak, akiknél nincs ez a tanítás, és akik – amint mondják – nem ismertétek meg a Sátán mélységeit, ezt mondom: Nem vetek rátok más terhet,

25 de amitek van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök!

26 És aki győz, és aki mindvégig megtartja az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon,

27 hogy legeltesse őket vasvesszővel, és mint cserépedényeket, úgy fogja összetörni, amint én is hatalmat kaptam az én Atyámtól,

28 és annak adom a hajnalcsillagot.

29 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!