1 (9,21) A döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő kenete. Ugyanúgy egy kis balgaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél.

2 (9,22) A bölcs ember szíve jobb keze felől van, a bolond szíve pedig a bal keze felől.

3 (9,23) Bármelyik úton jár is a bolond, értelme hiányos, és mindenkinek elárulja, hogy ő bolond.

4 (1) Ha a fejedelem haragja fölgerjed ellened, ne hagyd el helyedet, mert a szelídség nagy bűnöket is lecsöndesít.

5 (2) Van egy baj, amelyet láttam a nap alatt, egy olyan tévedés, amely a fejedelemtől származik:

6 (3) az, hogy a bolondságot nagy méltóságra emelik, az előkelők pedig alacsony sorban ülnek.

7 (4) Láttam, hogy a szolgák lovon ültek, a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák.

8 (5) Aki vermet ás, beleesik, aki a kerítést lerontja, azt megmarja a kígyó.

9 (6) Aki követ tör, megsértheti magát azzal; aki fát hasogat, veszedelemben forog.

10 (7) Ha a vas megtompul, és nem köszörülik ki az élét, akkor az embernek jobban meg kell feszítenie erejét. A bölcsesség pedig minden dolog elintézésénél eredményre vezet.

11 (8) Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölnék, akkor semmi haszna sincs belőle a bűvölőnek.

12 (9) A bölcs ember szájának beszéde kedves, a bolondot azonban saját ajka nyeli el.

13 (10) Szája beszédének kezdete bolondság, és a vége szörnyű balgaság.

14 (11) A bolond szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi következik, és ami majd ezután lesz, azt ki mondja meg neki?

15 (12) A bolondot úgy kifárasztja munkája, hogy a városba se tud bemenni.

16 (13) Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és fejedelmeid már reggel lakomáznak!

17 (14) Boldog vagy, te ország, ha királyod nemes ember, és fejedelmeid rendes időben esznek, a test erejéért, nem pedig a részegségért.

18 (15) Ha rest az ember, beroskad a gerenda, és ha ölbe teszi kezét, csöpög a háztető.

19 (16) Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és bor vidámítja meg az élőket, de pénzért lehet mindezt megszerezni.

20 (17) Még gondolatban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot, mert az égi madár is elviszi a szót, és a madár is megjelenti beszédedet.