1 Azért ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, Isten jobbján ülve.

2 Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.

3 Mert meghaltatok, és a ti éltetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben.

4 Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.

5 Öldököljétek meg azért földi tagjaitokat: a paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a telhetetlenséget, amely bálványimádás.

6 Ezek miatt jön el az Isten haragja.

7 Ti is ezt műveltétek, amikor ezekben éltetek.

8 Most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, a káromkodást és szátokból a mocskos beszédet.

9 Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az ó embert a szokásaival együtt,

10 és felöltöztétek az újat, aki teremtője képmása szerinti ismeretre újult meg.

11 Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.

12 Öltsetek magatokra azért – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet,

13 elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna – amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek.

14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke.

15 És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek.

16 Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak!

17 És mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek.

18 Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.

19 Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek.

20 Ti, gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak.

21 Ti, apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek.

22 Ti, szolgák, fogadjatok szót mindenben test szerint való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.

23 Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek,

24 tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát; mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok.

25 Aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs részrehajlás.