Mesaje din ceruri (III)

Text de memorat

„Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere- aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui.” Maleahi 3:16

Țefania, al nouălea profet mic, a fost, probabil, un stră-strănepot al regelui Ezechia. El a profetizat în primii ani de domnie ai regelui Iosia, înainte ca cetatea Ninive să fie distrusă și înainte ca Babilonul să devină un popor puternic. Activitatea lui s-a desfășurat cam în același timp cu activitatea lui Habacuc.

Profeția lui Țefania, la fel ca și profeția lui Ioel, este despre marea zi a Domnului – pentru împărăția lui Iuda și pentru vremurile din urmă. Când a scris că Dumnezeu va „nimici totul de pe fața pământului”, inclusiv oameni, animale, păsări și pești, el făcea referire la sfârșitul lumii (Țefania 1:2,3).

Când a scris că Dumnezeu va „nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal”, el scria despre Iuda. Profeția aceasta îi includea pe cei care se închinau soarelui, precum și pe cei care încercau să se închine atât lui Dumnezeu, cât și idolilor. Îi includea, de asemenea, pe cei ignoranți și pe cei care credeau că lui Dumnezeu nu Îi pasă (1:4-6,12).

Apoi, Țefania a descris ziua Domnului într-o profeție care s-a împlinit parțial când babilonienii au invadat Iuda și au distrus Ierusalimul. Împlinirea sa va fi completă la sfârșitul lumii. Țefania 1:14,15,18

Dacă poporul lui Iuda s-ar fi întors la Dumnezeu, așa cum îndemna Țefania, ar fi fost „cruțați” de nenorocire. Dar ei au refuzat. Preoții lor „au pângărit” Sanctuarul și au „călcat Legea” (Țefania 2:1-3; Țefania 3:1,2,4).

Sanctuarul este „pângărit” și în timpul nostru. Mulți fac aceasta mărturisindu-și păcatele preoților de pe pământ, și nu lui Isus, Marele nostru Preot din Sanctuarul ceresc. Unii nici măcar nu cred că există un Sanctuar în cer. Și au „călcat Legea”, încercând să schimbe Sabatul din ziua a șaptea în prima zi a săptămânii.

Dumnezeu îi va proteja pe toți credincioșii Săi atunci când va nimici pământul (Isaia 26:20-21). Și, în cele din urmă, când vor fi în siguranță în cer, El se va bucura de ei prin cântare. Țefania 3:17

Aplicație: Cât de fericit va fi Dumnezeu pentru copiii Săi credincioși. Nu vrei ca Dumnezeu să poată cânta și pentru tine?

La aproximativ 100 de ani după moartea lui Habacuc și a lui Țefania, regele Persiei le-a promis robilor din Iuda că le va da permisiunea de a se întoarce la Ierusalim și de a reconstrui Templul lui Dumnezeu. Aproximativ 50 000 de oameni, inclusiv Hagai și Zaharia, s-au întors atunci în Iuda (Ezra 1:1-3; Ezra 2:64,65).

Cei care s-au întors au început lucrările de reconstrucție cu mult entuziasm. Dar cei mai în vârstă dintre ei și-au amintit de frumosul Templu care fusese distrus și au plâns amarnic, comparând acum cele două temple (Ezra 3:12).

Hagai era, probabil, mai în vârstă decât Zaharia. Poate că se număra și el printre cei care văzuseră Templul lui Solomon, înainte ca acesta să fie distrus. Totuși, nu a intrat în polemici, susținând că acela era mai frumos decât noul Templu, nici nu s-a alăturat celor care plângeau.

Când dușmanii le-au oprit lucrările, oamenii au început să-și construiască propriile case și să aibă grijă de propriile terenuri. Atunci, Dumnezeu nu i-a putut binecuvânta. Grădinile lor se uscau din lipsă de ploaie și nimic nu părea să meargă bine. Uitau că aveau nevoie de ajutorul și de protecția lui Dumnezeu. Ce mesaj le-a transmis Dumnezeu? Hagai 1:2-10; Hagai 2:4

Acest mesaj de încurajare a determinat oamenii să construiască din nou. În cele din urmă, au finalizat lucrările de reconstrucție a Templului. Ce a spus Dumnezeu că va face pentru ei, din ziua în care s-au întors la muncă? Hagai 2:18,19

Dumnezeu a spus că, de vreme ce și-au amintit de El și I-au reconstruit Templul, El le va binecuvânta recoltele și vor avea hambarele pline. Dumnezeu a mai spus că Templul cel nou va fi mai glorios decât cel construit de Solomon. De ce? Deoarece, peste mai mult de 500 ani, Isus urma să dea învățături în curțile sale și să Îl glorifice prin prezența Sa (Hagai 2:7,9).

Aplicație: Știi că și tu ești Templul lui Dumnezeu? Viața ta va fi mai glorioasă și mai onorabilă, avându-l pe Duhul Sfânt în tine. Vei da mărturie tuturor celor care Îl văd pe Isus în acțiunile tale. 1 Corinteni 3:16

Prin Zaharia, Dumnezeu i-a amintit lui Zorobabel, guvernatorul lui Iuda din acea vreme, care a fost adevăratul motiv al progresului lor rapid în reconstruirea Templului. Care era acel motiv? Zaharia 4:6

Ani de zile după finalizarea Templului, Dumnezeu a continuat să trimită mesaje prin intermediul lui Zaharia. În primele șase capitole ale cărții sale, el descrie cele opt viziuni pe care le-a avut și, la fel ca în viziunile lui Ezechiel, descrie simbolurile folosite.

Poporul lui Dumnezeu fusese readus din Babilon în propria țară, și acum Dumnezeu îi avertiza să nu devină ca strămoșii lor. El îi îndemnase pe strămoșii lor prin profeții Săi: „Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele”, dar ei refuzaseră să facă asta (Zaharia 1:4).

Acum, Dumnezeu tânjea să păstreze această nouă generație departe de căile rele ale părinților lor. Pentru a-i ajuta pe ei (și pe noi) să înțeleagă dragostea Lui, Dumnezeu a spus că atunci când cineva ne rănește este ca și cum I-ar răni ochiul. Când avem ceva în ochi ne doare teribil. Așadar, când cineva ne face rău, și Dumnezeu este rănit. Zaharia 2:8 spune: „Căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.”

Am studiat deja viziunea lui Zaharia despre Iosua, marele- preot, purtând haine murdare și fiind acuzat de Satana. Citește-o din nou în Zaharia 3:1-5! Încearcă să îți amintești ce ai învățat în studiul 6 și răspunde la următoarele întrebări!

1. Pe cine reprezintă Iosua?
2. Ce reprezintă hainele sale murdare?
3. Ce reprezintă îndepărtarea hainelor sale murdare?
4. Ce reprezintă hainele sale noi și curate? Dumnezeu i-a dat lui Zaharia și profeții despre Isus. Una dintre ele menționează animalul pe care va călări Isus la Ierusalim. Zaharia 9:9

Alte profeții spun că va fi străpuns și rănit. Și când El va muri, urmașii Săi se vor simți ca niște oi fără păstor (Zaharia 12:10, Zaharia 13:6,7). Toate aceste profeții s-au împlinit.

Aplicație: Isus Se simte rănit atunci când copiii Săi suferă. Este imposibil ca noi să suferim așa cum a suferit El pe cruce, când păcatele noastre L-au rănit și L-au ucis. El a crezut că s-ar putea să nu-L mai vadă niciodată pe Tatăl Său. Meditează la aceste lucruri în timp ce citești Zaharia 13:6!

Lucrarea lui Zaharia a transmis multă încurajare celor care lucrau la Templu. Acesta a fost terminat nu prin voința sau puterea oamenilor, ci prin Duhul lui Dumnezeu, lucrând în și prin ei. Dumnezeu i-a binecuvântat pentru că ascultaseră de mesajele trimise prin profeții Săi, Hagai și Zaharia.

Cu aproximativ doi ani înainte ca Templul să fie finalizat, câțiva bărbați s-au dus acolo să se roage și să discute cu preoții și profeții. Ce întrebare au pus ei? Zaharia 7:2,3 Plânsul și postul despre care au întrebat era în memoria distrugerii Ierusalimului și a Templului de la începutul robiei lor. Ce i-a spus Dumnezeu lui Zaharia să le răspundă? Zaharia 7:4-7

Plânsul și postul lor deveniseră doar o ceremonie, la fel cum erau închinarea și jertfele lor înainte ca Ierusalimul să fie distrus (Ieremia 6:20). Ascultarea de mesajele lui Dumnezeu, trimise prin profeții Săi, a fost întotdeauna mai bună decât jertfele sau postul (1 Samuel 15:22). Ce voia Dumnezeu de la ei? Zaharia 8:16,17

Aceste versete sunt similare cu unele dintre Cele Zece Porunci, nu-i așa? Dumnezeu nu se schimbă. Vrea să-i tratăm corect pe ceilalți.

Și Zaharia a scris despre „ziua Domnului”. Acesta va fi momentul de după închiderea harului, când șapte plăgi teribile vor fi revărsate. Înainte ca a șaptea plagă să vină asupra celor răi, ei vor fi pregătiți să-i omoare pe copiii lui Dumnezeu. Plaga îi va opri cu un cutremur puternic și cu o grindină mare (Apocalipsa 16:17-21).

Apoi, norii se vor despărți și vor apărea pe cer două table de piatră. Citind Cele Zece Porunci scrise pe ele, oamenii vor vedea că au fost înșelați cu privire la Sabat. Și, în mânia lor, se vor întoarce împotriva celor care i-au înșelat și unul împotriva celuilalt (Zaharia 14:13). Dar Isus Își va salva poporul de această distrugere, „căci ei sunt pietrele cununii împărătești” (Zaharia 9:16).

Aplicație: Poți fi și tu una dintre aceste pietre prețioase pe care Isus le va proteja în acel moment cumplit. Psalmii 91 

Maleahi a scris ultima carte a Vechiului Testament la aproximativ 100 de ani după ce Zaharia a scris profețiile sale. În acea vreme, în Iuda locuia o nouă generație de oameni.

Oamenii aceștia nici nu se închinau la idoli, dar nici nu ascultau cu adevărat de Dumnezeu. Ei pretindeau că sunt copiii lui Dumnezeu, dar religia lor nu era decât o formă. Dumnezeu a încercat să discute cu ei, prin Maleahi, de opt ori, dar în niciuna dintre aceste dăți nu au arătat respect față de El.

1. Când Dumnezeu le-a spus: „V-am iubit”, ce au spus ei? Maleahi 1:2

2. Când le-a spus că I-au disprețuit Numele și când i-a întrebat de ce nu L-au respectat și nu L-au onorat, care a fost răspunsul lor? Maleahi 1:6

3. Când le-a reamintit că aduceau jertfe necurate pe altarul Său, ce au cerut ei și ce le-a spus Dumnezeu? Maleahi 1:7,8

4. Ei nu-I aduceau daruri bune, fără cusur. Și a existat încă un motiv pentru care Dumnezeu nu le putea accepta. Când ei au întrebat: „Pentru ce?” ce le-a spus Dumnezeu? Maleahi 2:14

5. În timp ce pretindeau că le pare rău pentru păcatele lor, oamenii „l-au obosit pe Domnul” cu cuvintele lor. Ce au întrebat ei? Maleahi 2:17

6. Când Dumnezeu i-a îndemnat pe oameni: „Întoarceți-vă la Mine”, ce au spus ei? Maleahi 3:7. Mai apoi, au spus că Dumnezeu a fost mulțumit de cei care au făcut răul.

7. Când Dumnezeu le-a spus oamenilor că Îl jefuiesc, ei s-au comportat de parcă nu știau despre ce vorbește. Maleahi 2:8,9. Citește Maleahi 2:10-12 și vezi ce anume a vrut Dumnezeu să facă pentru ei!

8. Când Dumnezeu a spus: „Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea”, care a fost răspunsul oamenilor? Maleahi 2:13,14

Cu toate acestea, Dumnezeu i-a iubit și le-a promis că va trimite un „mesager” înainte ca Isus să vină (Versetul 1). Acesta a fost Ioan Botezătorul, care a avut un mesaj puternic, îndemnând la pocăință și la întoarcerea către Dumnezeu, așa cum făcuse și Ilie (Marcu 9:11-13, Luca 7:24-28).

Aplicație: Dumnezeu a promis că va trimite un alt Ilie înainte de „ziua aceea mare și înfricoșată”, pentru a întoarce la El pe cei care vor asculta (Maleahi 4:5). Acesta este momentul în care trăim acum. Și această promisiune se împlinește acum, când mesagerii lui Dumnezeu îi învață pe oameni, așa cum a făcut și Ilie. 

Am studiat doar câteva părți din cele 16 cărți profetice ale Vechiului Testament. Mai sunt multe de învățat din ele și poți face acest lucru pe măsură ce vei continua să studiezi Biblia. Încearcă să îți rezervi timp în fiecare zi pentru studiul Bibliei!

Toate cărțile Vechiului Testament sunt importante, dar unii oameni nu înțeleg acest lucru. Ei nu-și dau seama că Vechiul Testament era singura Biblie pe care o aveau oamenii atunci când Isus era pe pământ. Aceasta era Biblia pe care Isus și Pavel au studiat-o și au citat-o. Cărțile Noului Testament au fost scrise la mulți ani după ce Isus S-a înălțat la cer.

Ai înțeles tot ce am studiat din cărțile profetice ale Vechiului Testament? Dacă nu, nu te descuraja! Nici Daniel nu a înțeles tot ce a scris, și aceasta era doar una dintre cele 16 cărți (Daniel 12:8,9).

Nici unii dintre ceilalți profeți nu au înțeles tot ce au scris. Ei căutau să înțeleagă, în mod special, însemnătatea a ceea ce scriseseră despre venirea lui Isus, despre moartea Lui și despre minunile cerului și ale unui Nou Pământ.

Acești profeți nu numai că au studiat ceea ce au scris ei înșiși, ci au căutat și scrierile altor profeți. Daniel a studiat și ceea ce scrisese Ieremia (Daniel 9:2). Încercați să vi-l imaginați pe Zaharia tânjind să înțeleagă ceea ce scrisese Isaia despre „omul durerii” din Isaia 53.

Profeților Vechiului Testament le-a fost descoperit faptul că scriau „nu pentru ei înșiși, ci pentru noi”. Totuși, și-au studiat profețiile pentru a învăța tot ce puteau. 1 Petru 1:10-12

Aplicație: De câte necazuri sunt scutiți oamenii lui Dumnezeu care studiază și acceptă profețiile! O, cât de mare este nevoia noastră de a studia!