Redeșteptare și reformă

Text de memorat

„De aceea: «Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi.»” 2 Corinteni 6:17

Ezra a fost dezamăgit pentru că niciun levit sau servitor de la templu nu s-a alăturat evreilor care se întorceau cu el la Ierusalim. El știa că era nevoie de ei pentru a-i învăța pe oameni și pentru a ajuta la templu, așa că a trimis lideri importanți ca să-i îndemne să li se alăture.

Când liderii respectivi s-au întors cu 38 de leviți și 220 de slujitori ai templului, probabil că Ezra a fost recunoscător pentru că măcar câțiva au răspuns apelului său. Totul era pregătit pentru începerea călătoriei. Ezra plănuise totul cu grijă. Aurul, argintul și celelalte lucruri valoroase, pe care le-au luat pentru templu, au fost împărțite între cei 12 conducători ai preoților și cei 12 leviți, bărbați în care știa că poate avea încredere.

Regele ar fi trimis cu ei soldați care să-i protejeze, dar Ezra a spus că îi este rușine să ceară așa ceva. Ezra îi spusese regelui că Dumnezeu va avea grijă de popor.

De asemenea, el știa că dependența de Dumnezeul care le purta de grijă i-ar arăta regelui și poporului său păgân o părticică din dragostea și puterea lui Dumnezeu. În plus, ar întări și credința poporului evreu. Așa că, înainte de plecare, au postit și s-au rugat cu toții. Ezra 8:21-23

Călătoria de sute de kilometri a durat aproape patru luni. Dumnezeu a avut grijă de ei până când au ajuns în siguranță la Ierusalim. Au predat lucrurile pe care le aduseseră pentru templu și au înmânat decretul împăratului slujitorilor însărcinați cu provinciile de lângă Iuda.

Mai apoi, câțiva lideri i-au dat lui Ezra un raport cu privire la tot ce se întâmplase acolo. Ceea ce i-au spus era atât de tragic, încât el și-a rupt hainele și și-a smuls părul din cap și din barbă. Apoi s-a așezat jos – cu capul în mâini, probabil – și nici măcar nu a mai putut vorbi. Ezra 9:1-3

În cele din urmă, când a venit timpul pentru jertfa de seară. Având-i pe conducători și pe oameni adunați în jurul lui, Ezra a căzut pe genunchi și și-a vărsat inima în fața lui Dumnezeu.

Aplicație: Crezi că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru momentele grele, în care învățăm să depindem de El?

Ce fel de vești l-au determinat pe Ezra să-și rupă hainele și să-și smulgă părul din cap și din barbă? Ezra 9:2

Liderii i-au spus că unii dintre evrei nu respectaseră porunca lui Dumnezeu de a nu se amesteca cu națiunile păgâne din jurul lor. S-au unit cu ei prin căsătorie și au urmat obiceiurile lor păgâne.

Chiar și unii dintre preoți și leviți s-au căsătorit cu femei păgâne, iar unii dintre ei aveau copii. Câțiva dintre conducători și legiuitori păcătuiseră în cel mai îndrăzneț mod.

Nu e de mirare că Ezra era atât de supărat! După ani lungi de robie din cauza neascultării, oamenii lui Dumnezeu reveneau la vechile lor obiceiuri și copiau păcatelor păgânilor. Nu exista nicio scuză pentru această neascultare teribilă, iar Ezra nu putea decât să recunoască cât de groaznic era.

El s-a plecat în rugăciune, iar mulțimea care venise la templu pentru jertfa de seară s-a adunat în jurul lui ca să-l asculte. Ezra plângea, în timp ce mărturisea păcatele lor. Aceștia au început să realizeze cât de grave erau păcatele lor. Au început să plângă și ei. Rugăciunea lui Ezra ne face și pe noi să plângem împreună cu ei. Citește-o în Ezra 9:6-15!

Apoi, unul dintre oamenii din mulțime a luat cuvântul. Nu le-a scuzat vinovăția, dar a adăugat: „În ciuda acestui fapt, există speranță în Israel”. El a propus încheierea unui legământ cu Dumnezeu și izgonirea nevestelor și a copiilor păgâni. Ce i-a spus lui Ezra că ar trebui să facă? Ezra 10:2-4

Ezra a făcut așa cum i s-a sugerat. A trimis un mesaj în Iuda, spunând că toți bărbații trebuie să se adune la Ierusalim peste trei zile. O pedeapsă severă urma să fie aplicată oricui nu venea. În cea de-a treia zi, toți bărbații erau adunați în piața deschisă a templului. Era începutul lui decembrie și o ploaie torențială cădea peste mulțimea tremurândă. Ezra s-a ridicat să vorbească.

Aplicație: Obișnuiești să adopți obiceiurile oamenilor care nu-L iubesc pe Dumnezeu?

Toți bărbații din Iuda stăteau în ploaia rece, în curtea mare a templului, ascultându-l pe Ezra. El le-a spus că cei care se căsătoriseră cu femei păgâne au contribuit la creșterea vinovăției poporului lor.

Le-a spus că trebuie să-și mărturisească păcatul înaintea lui Dumnezeu și să se despartă de soțiile lor păgâne. Au avut exemplul unora (precum Solomon) ale căror soții păgâne i-au îndepărtat de Dumnezeu. Au fost oamenii de acord să facă ceea ce le-a spus Ezra? Ezra 10:10-12
 

Aceștia au recunoscut că au păcătuit foarte mult prin căsătoria cu femei păgâne, dar situația era prea complexă ca să fie rezolvată în ploaia rece a acelei zile. Ei au sugerat ca Ezra și ceilalți lideri să-și ia timp ca să discute cu fiecare bărbat vinovat în parte. Și așa au făcut.

Mai întâi, au vorbit cu preoții care se căsătoriseră cu femei păgâne și fiecare dintre ei a promis să se despartă de soția sa. Apoi, fiecare preot și-a mărturisit păcatul, sacrificând un berbec pentru iertarea păcatelor.

Acesta este, probabil, modul în care a fost soluționat fiecare caz. Zi de zi, timp de câteva săptămâni, Ezra și alți lideri au discutat cu răbdare cu fiecare bărbat în parte, până când s-a decis în dreptul fiecărui caz. Au fost 113 bărbați. Numele lor sunt enumerate în Ezra 10:18-44.

În comparație cu miile de oameni care trăiau în Iuda în perioada aceea, 113 pare un număr foarte mic, dar păcatul este contagios. Acele soții păgâne și-ar fi învățat copiii să se închine acelorași idoli la care se închinau ele, iar ei ar fi putut să-i influențeze și pe alții să facă la fel. Nu e de mirare că Ezra a fost atât de tranșant în privința aceasta.

Aplicație: Această relatare despre oamenii lui Dumnezeu care s-au căsătorit cu femei păgâne a fost lăsată în Biblie ca un avertisment pentru oamenii care trăiesc în zilele noastre. Crezi că este în regulă ca un bărbat sau o femeie să se căsătorească cu cineva care nu împărtășește aceleași convingeri religioase? 2 Corinteni 6:14

În îndepărtata Susa, una dintre capitalele Imperiului Persan, se afla un alt om al lui Dumnezeu ale cărui talente erau necesare la Ierusalim. Numele lui era Neemia și era apreciat și considerat un om de încredere de către regele Artaxerxe.

Neemia era foarte tulburat. I se spusese că oamenii din Ierusalim sunt în mari necazuri din cauza abuzului dușmanilor lor. Zidul orașului avea părți sparte, iar porțile erau arse, așa că oamenii nu se simțeau în siguranță. Pericolul unui atac inamic era continuu.

Dușmanii le întrerupeau serviciile de la templu și făceau tot posibilul pentru a-i împiedica să reconstruiască. Cu aproximativ 90 de ani înainte, îngerul Gabriel îi spusese lui Daniel că zidul Ierusalimului va fi reconstruit „în vremuri de strâmtorare” (Daniel 9:25). Și așa se întâmpla acum. Era foarte descurajant pentru constructori.

Când Neemia a auzit această veste tristă, s-a așezat jos și a plâns. Apoi, după ce a postit și s-a rugat, Dumnezeu a pus în el gândul că trebuie să meargă să-i ajute. Dar cum ar fi putut să-i ajute el? El era paharnicul regelui, adică trebuia să se asigure întotdeauna că mâncarea și băutura regelui nu sunt otrăvite. Ce a făcut Neemia în privința problemei lui? Neemia 1:4-11

Nimeni nu trebuia să arate tristețe în prezența regelui. Deși Neemia era foarte trist în legătură cu ceea ce se întâmpla la Ierusalim, în fața regelui, el părea mereu binedispus. Într-o zi, regele a observat care erau trăirile sale și l-a întrebat despre ele.

Neemia s-a emoționat, dar a spus adevărul, iar regele a fost empatic. „Ce vrei?” l-a întrebat el. Rugându-se imediat în mintea lui, Neemia i-a răspuns. Neemia 2:4-5

Până la sfârșitul conversației lor, regele i-a acordat lui Neemia permisiunea de a pleca și a fost de acord să îi dea tot ce cerea. Când Neemia a ajuns la Ierusalim, Sanbalat și Tobia, doi dintre vechii dușmani ai lui Iuda, erau foarte supărați. Dar regele trimisese soldați cu Neemia, așa că aceștia nu îndrăzneau să-l atace.

Aplicație: Nu te bucuri că ne putem ruga lui Dumnezeu oricând, în mintea noastră, și Îi putem cere ajutor, așa cum a făcut Neemia?

Neemia ajunsese la Ierusalim și făcea planuri cu precauție. Cu excepția câtorva oameni de încredere, nu a spus nimănui de ce a venit. Mai întâi, a vrut să vadă ce trebuia făcut.

Timp de trei nopți după sosirea lui, el și puținii lui prieteni s-au trezit la mijlocul nopții și au mers în liniște în afara orașului. Neemia a călărit pe un catâr pe lângă zidul stricat și pe lângă porțile arse, astfel încât să vadă singur daunele.

În dimineața următoare, i-a chemat pe lideri, dar nu le-a spus ce făcuse. Când a vorbit despre zidul stricat și despre porțile deteriorate, aceștia au fost surprinși de cât de bine cunoștea situația. Sentimentele lui Neemia au fost profund tulburate când a văzut orașul în ruină. Acum, aceleași emoții au oferit putere cuvintelor sale, astfel încât liderii au devenit la fel de tulburați.

După ce le-a spus că Dumnezeu și regele l-au trimis să reconstruiască orașul, i-a întrebat dacă sunt gata să-și facă partea lor. Răspunsul lor a fost: „Să ne sculăm și să zidim!” Neemia 2:17,18

Și așa au făcut. Neemia a împărțit cei cinci kilometri de zid, diferite familii fiind de acord să devină responsabile pentru refacerea unei părți din el. Ce au simțit dușmanii lor când i-au văzut ce făceau? Neemia 4:1-3

Neemia nu s-a descurajat nici măcar atunci când unii dintre lideri au spus că este prea mult moloz și îi împiedică să construiască. Când dușmanii lor au planificat un atac neașteptat, el a aflat despre asta și a pus oameni înarmați care să stea de pază și să-i protejeze pe ceilalți. Inamicii nu au mai atacat, iar constructorii s-au întors la munca lor. Neemia 4:10-15

În cele din urmă, Neemia a împărțit oamenii. Jumătate dintre ei construiau la zid, iar cealaltă jumătate erau înarmați și stăteau de pază. De asemenea, când se auzea un sunet de trâmbiță, toată lumea trebuia să se grăbească cu arma în mână spre locul de unde veneau dușmanii. Ca să fie întotdeauna pregătiți, dormeau îmbrăcați cu hainele de lucru.

Aplicație: Există vreun moment în care nu este nevoie să veghem și să ne rugăm? Luca 21:36; 1 Petru 5:8

Înainte ca reconstrucția zidului Ierusalimului să fie finalizată, Neemia a trebuit să rezolve o altă problemă gravă. Timp de câțiva ani, fermele din Iuda nu au produs cantitatea obișnuită de cereale, iar prețul de vânzare al produselor existente era foarte mare.

Acest lucru a provocat multă suferință în rândul oamenilor săraci. Pentru a cumpăra alimente, unii dintre ei și-au ipotecat proprietățile ca să obțină bani de la oamenii bogați. În plus, pentru a-și plăti impozitele anuale, au împrumutat și mai mulți bani de la aceiași oameni bogați, care le cereau dobânzi neobișnuit de mari.

Aceste familii sărace nu-și puteau plăti datoriile, așa că oamenii bogați de la care împrumutaseră bani le-au luat proprietățile ipotecate. În unele cazuri, le-au luat chiar și copiii ca să-i vândă ca sclavi.

Cu terenurile luate, aceste familii nu aveau nicio posibilitate de a face rost de bani pentru a-și răscumpăra copiii sau proprietățile. Riscau să devină ei înșiși sclavi. Viitorul nu părea să le ofere vreo speranță că vor mai avea vreodată familii reunite și fericite.

Când acești oameni săraci i-au povestit lui Neemia ce li se întâmplase, acesta s-a mâniat. El a vorbit cu oamenii bogați care le împrumutaseră bani și i-a mustrat pentru că au perceput dobânzi de la săraci. Leviticul 25:35-37 Apoi, la o întâlnire, le-a vorbit despre lucrul acesta. Dumnezeu spusese că dacă împrumuți bani unui copil de-al Său, care este sărac, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el (Exodul 22:25).

Neemia le-a împrumutat săracilor bani și cereale, fără să le perceapă dobândă. Apoi le-a cerut și celorlalți să facă același lucru. El le-a spus oamenilor bogați să returneze proprietățile și dobânzile luate de la săraci. Din fericire, ei au promis că așa vor face. Aceasta implica și înapoierea copiilor. Neemia 5:8-12

Aplicație: Cât spune Biblia că ar trebui să împrumutăm unei persoane sărace? Deuteronomul 15:7,8