Întoarcerea din captivitate

Text de memorat

„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” Isaia 1:18

Gabriel a explicat viziunea lui Daniel despre cei 2 300 de ani, inclusiv despre cei 490 de ani. Iar când Gabriel a venit din nou, i-a dat mai multe detalii despre ce a văzut în celelalte viziuni ale sale (Daniel 11). Atunci i-a spus că va exista un moment groaznic de tulburare, chiar înainte de venirea lui Isus. Daniel 12:1

Gabriel i-a spus lui Daniel să-și închidă cartea și să o sigileze „până la vremea sfârșitului” (Daniel 12:4). Și exact asta s-a întâmplat. Acum trăim în vremea sfârșitului, iar cartea lui Daniel a fost desigilată. În ultimii 200 de ani s-au descoperit foarte multe lucruri menționate în ea.

Când Gabriel a venit și a explicat profeția celor 2 300 de zile, Daniel se ruga pentru poporul lui Dumnezeu care era captiv în Babilon. Daniel știa despre profeția lui Ieremia, potrivit căreia captivitatea va dura 70 de ani (Daniel 9:1,2), și despre profeția lui Isaia, conform căreia Cir îi va lăsa pe prizonieri să se întoarcă la Ierusalim pentru a reconstrui orașul și templul (Isaia 44:28; Isaia 45:13).

Cei 70 de ani s-au încheiat la aproximativ doi ani de la rugăciunea lui Daniel din ziua aceea. De asemenea, Cir a devenit regele Persiei în același an, iar când a citit ce a scris Isaia despre el înainte de a se naște, i-a lăsat pe prizonieri să se întoarcă la Ierusalim pentru a reconstrui templul. Ezra 1:1-4

În jur de 50 000 de prizonieri din Medo-Persia s-au întors în patria lor, la acea vreme. Cir l-a numit pe Zorobabel în funcția de guvernator, iar Iosua a devenit marele-preot. Mulți dintre cei care nu s-au întors le-au dat celorlalți lucruri pentru a fi folosite la reconstrucția templului, iar Cir le-a înapoiat 5 400 de vase de aur și argint, cupe și alte articole pe care Nebucadnețar le adusese de la templu la Babilon, cu mulți ani înainte. Daniel nu a mers cu ei. Avea aproximativ 88 de ani în acea perioadă și avea să se odihnească curând în mormântul său, până la „sfârșitul zilelor”.

Aplicație: Ce a spus Isus despre cartea lui Daniel? Matei 24:15

În cele din urmă, oamenii lui Dumnezeu au ajuns înapoi în țara lor. Și-au găsit vechile lor case și au început să le repare, dar târziu în vara acelui an, s-au adunat cu toții la ruinele din Ierusalim, în locul unde fusese templul.

A fost ridicat un altar pentru jertfe chiar în locul unde fusese primul altar al templului și toată lumea s-a adunat pentru sfințirea sa și pentru începerea jertfelor de dimineață și de seară. Ezra 3:1-3

În timp ce muncitorii pregăteau materialele pentru reconstruirea templului, au găsit o parte dintre pietrele imense rămase de la primul templu, care fusese distrus cu 50 de ani înainte. Au decis să le folosească.

Până în primăvara următoare erau gata să pună pietrele de temelie și să se apuce de construit. Aceasta s-ar fi întâmplat în aceeași lună în care regele Solomon a început să construiască primul templu, cu peste 400 de ani înainte (Ezra 3:8; 1 Regi 6:1).

O mare sărbătoare a fost planificată și mii de oameni au venit la Ierusalim pentru a lua parte la ea. Când instrumentele și corurile au început să cânte, oamenii înălțau laude la adresa lui Dumnezeu, în timp ce îi priveau pe muncitori așezând pietrele pentru fundație. Ezra 3:10-11

Dar, printre strigătele de bucurie și de laudă se auzeau și plânsete amarnice. Mulți dintre cei care plângeau erau preoți și leviți. Mulți dintre cei care plângeau erau oameni mai în vârstă care văzuseră primul templu. Ei erau convinși că al doilea templu va fi „ca o nimica” pe lângă primul templu (Hagai 2:3). Nu credeau că Dumnezeu îi conducea.

Acei oameni mai în vârstă stricau sărbătoarea. Păcatele oamenilor – din care făceau și ei parte – au făcut ca Dumnezeu să-și retragă într-un final protecția, astfel încât babilonienii să poată distruge orașul lor și templul cel frumos (2 Cronici 36:15-20). Dacă toți aceștia ar fi realizat că acțiunile lor încetinesc activitatea lui Dumnezeu, s-ar fi rușinat.

Aplicație: În loc să se plângă, ar fi trebuit să fie recunoscători că Dumnezeu a oferit poporului Său o altă șansă de a se încrede în El și de a I se supune, pentru ca El să-i poată binecuvânta din nou. Suntem întotdeauna recunoscători când ni se oferă o altă șansă? Sau ne plângem dacă lucrurile nu sunt așa cum am vrea noi?

Pe lângă bărbații mai în vârstă care văzuseră primul templu, mai erau și alți oameni care nu au fost fericiți în ziua în care s-au pus pietrele de temelie ale celui de-al doilea templu. Ei se numeau samariteni. Cine erau ei și de ce erau supărați pentru că templul era reconstruit?

Capitala regatului nordic al Israelului a fost Samaria, iar o mare parte din teritoriul înconjurător a fost numit Samaria după ce majoritatea locuitorilor ei au fost duși ca prizonieri în Asiria. Cei care au rămas în urmă s-au căsătorit cu păgânii care fuseseră mutați acolo din Asiria, iar descendenții lor au fost numiți samariteni. De asemenea, în vremea aceea poporul lui Iuda era numit deja poporul evreu.

Samaritenii susțineau că I se închină lui Dumnezeu și că idolii lor doar le aminteau de El, dar ei se închinau în mod real la acei idoli. Când s-au oferit să ajute la reconstruirea templului, Zorobabel și Iosua i-au refuzat. Acest lucru i-a înfuriat pe samariteni și au făcut tot posibilul să oprească lucrările la templu. Ezra 4:4,5

Mulți evrei s-au descurajat, gândindu- se la dezamăgirea bărbaților în vârstă și la opoziția venită din partea samaritenilor. Unii au renunțat la construirea templului, iar lucrările au continuat și mai încet.

După moartea lui Cir și a fiului său, samaritenii au scris o scrisoare către noul rege persan. În scrisoare, aceștia îi acuzau pe evrei că sunt rebeli și îl avertizau pe rege că vor provoca probleme în regatul său. După ce regele a aflat că, într-adevăr, aceștia s-au răzvrătit împotriva Babilonului cu mulți ani înainte, a dat ordin să fie oprită construcția. Mai apoi, samaritenii s-au grăbit să plece spre Ierusalim și i-au obligat pe constructori să oprească lucrul. Ezra 4:23,24

Odată cu primirea ordinului de sistare a reconstrucției templului, mulți oameni s-au simțit descurajați și plini de teamă. Fiecare om s-a întors la casa lui. Și-au petrecut timpul reparându- și casele vechi sau construind altele noi. Plantarea grădinilor și a câmpurilor lua, de asemenea, timp. Dar lucrurile nu au mers bine. De fapt, părea că totul merge rău.

Aplicație: Crezi că ar trebui ca oamenii lui Dumnezeu să lucreze împreună cu dușmanii lui Dumnezeu? 2 Corinteni 6:14-18

Regele care i-a oprit pe evrei să reconstruiască templul nu a împărățit decât șase luni. Următorul rege s-a numit Darius. Desigur, nu a fost acel Darius care l-a aruncat pe Daniel în groapa leilor. Acel Darius era mort la vremea aceea.

Evreii nu reconstruiau templul, ci lucrau la propriile case. Așa că Dumnezeu a trimis doi profeți – Hagai și Zaharia – cu mesaje pentru ei. Citiți despre aceasta în cartea scurtă, dar importantă a lui Hagai. Hagai 1:3-9

Poporul s-a supus mesajului venit din partea lui Dumnezeu prin profetul Hagai. Dumnezeu le-a spus: „Eu sunt cu voi”. Le-a mai zis să fie puternici și să nu se teamă. Primul templu, cel construit de Solomon, a fost cea mai frumoasă clădire din lume, dar Dumnezeu le-a spus oamenilor că templul pe care îl reconstruiau va fi mai glorios. De ce? Hagai 2:7-9

Isus Însuși avea să învețe în curțile acelui templu. Toate elementele Sanctuarului Îl reprezentau pe El. Viața și jertfa Lui urmau să aducă pace între oamenii păcătoși și Dumnezeu, iar sacrificiul Său urma să pună capăt nevoii de jertfire a mieilor.

La două luni după ce Dumnezeu a trimis mesaje prin Hagai, El a trimis mai multe mesaje prin Zaharia. El le-a amintit cât de dezamăgit a fost de părinții lor și le-a făcut o promisiune minunată. Zaharia 1:2,3

Evreii au început să construiască din nou, iar când guvernatorul persan Tatnai s-a dus acolo, ei i-au spus despre decretul lui Cir de a reconstrui templul. Tatnai i-a scris o scrisoare regelui Darius, vorbindu-i despre situația aceasta.

Darius a ordonat căutarea decretului lui Cir. În cele din urmă, acesta a fost găsit. Apoi, el a scris un al doilea decret, care i-a impus lui Tatnai să le dea evreilor tot ceea ce aveau nevoie pentru construirea templului și pentru jertfele lor zilnice. Într-un final, templul a fost terminat. Trecuseră aproximativ 21 de ani de la punerea temeliei. Și, din nou, mii de oameni au venit la sărbătoare. De data aceasta, nu se mai auzeau plânsete sau bocete – ci doar strigăte bucurie. În ce mod minunat i-a ajutat Dumnezeu!

Aplicație: Pe lângă Biserica lui Dumnezeu, care este templul Său acum? 2 Corinteni 6:16

Viziunile pe care Dumnezeu i le-a dat lui Zaharia i-au încurajat pe evrei să reconstruiască templul. Într-una dintre viziunile sale, Zaharia l-a văzut pe Iosua, marele-preot, stând în fața lui Isus. Satana era acolo, acuzându-l. Ce i-a spus Isus lui Satana? Zaharia 3:1,2

Iosua era reprezentantul celor credincioși și purta haine murdare, care reprezentau păcatele lui și ale acestora. El și ceilalți credincioși își mărturisiseră păcatele și Îi cereau iertare lui Dumnezeu. În afară de mustrarea dată lui Satana, cum Și-a arătat Dumnezeu dorința de a-i ierta? Zaharia 3:3-5

Satana încă încearcă să-i descurajeze pe oameni, ispitindu-i să creadă că Dumnezeu nu le-a iertat păcatele. Uneori, chiar și copiii se simt descurajați de acest lucru. Dar ce spune Dumnezeu despre iertarea păcatelor noastre? 1 Ioan 1:9

Atunci când păcătuim din nou, Satana spune: „Vezi! Ai păcătuit din nou! Nu vei fi niciodată suficient de bun, oricât de mult te-ai strădui!ˮ. Și e corect. Nu putem să devenim suficient de buni decât încercând îndeajuns de mult.

Dar Isus este suficient de bun. El nu a păcătuit niciodată. El a ales mereu să se împotrivească diavolului și să facă voia lui Dumnezeu (Ioan 5:30). Dar noi? Isus nu a păcătuit niciodată, dar noi toți am păcătuit. Iar Satana ne acuză la fel cum l-a acuzat și pe Iosua. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne va ierta. Și dacă ne rugăm des și depindem de Isus, precum depindea El de Tatăl Său, El ne va da putere să ne împotrivim diavolului. Iacov 4:7

Mai întâi, ne dăruim pe noi înșine lui Dumnezeu, apoi trebuie să ne amintim să rezistăm ispitelor lui Satana și să apelăm la Isus pentru putere. Alegem să Îi fim loiali lui Isus și atunci, cu puterea vieții lui Isus trăind în noi, putem face voia lui Dumnezeu în locul voinței noastre păcătoase. Dar cum Îl putem avea mereu pe Isus în noi? Psalmii 16:8; 119:11

Aplicație: Hainele murdare purtate de Iosua reprezintă viețile noastre păcătoase. Dar Dumnezeu le-a îndepărtat și l-a îmbrăcat cu „haine de sărbătoare”. Acestea reprezintă haina neprihănirii lui Isus care ne acoperă și pe noi (Isaia 61:10). Ce minunat!

Dumnezeu a trimis mai multe mesaje prin Zaharia. Unul dintre ele a fost profeția referitoare la faptul că Isus avea să intre în Ierusalim călare pe un măgar (Zaharia 9:9). Această profeție s-a împlinit circa 500 de ani mai târziu, când, într-adevăr, Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgar (Matei 21:4-11).

O altă profeție se referă la timpul dinaintea revenirii lui Isus. Oamenii care au fost înșelați de conducătorii religioși pp. 556–597 și au respins adevărul biblic vor vedea că nu pot fi salvați. Atunci, într-o panică acerbă, se vor distruge reciproc (Zaharia 14:13).

Într-o altă viziune, Zaharia a văzut un sfeșnic de aur cu șapte candele și doi măslini lângă acesta. Uleiul curgea dinspre cei doi măslini, prin țevi, către cele șapte candele, și în fiecare candelă se afla un fitil înmuiat în ulei. Când fitilurile erau aprinse, candelele făceau lumină. Zaharia 4:1-6

Uleiul este un simbol al Duhului Sfânt. Pe cine reprezintă fitilurile? Sunt simboluri ale oamenilor lui Dumnezeu. El vrea să ne folosească pe toți ca lumini, oriunde ne-am afla. Dar, la fel cum fitilurile nu pot da lumină decât dacă sunt înmuiate în ulei, nu putem fi nici noi lumini care să-i ghideze pe oameni către Isus decât dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi.

Isaia spune că, înainte de venirea lui Isus, „întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele”. Acel întuneric spiritual este provocat de oamenii care nu au sau nu acceptă lumina adevărului biblic (Isaia 60:1-3).

Atunci, oamenii lui Dumnezeu vor apărea și vor străluci mai luminos ca niciodată. Plini de Duhul Sfânt, se vor grăbi peste tot, adresând lumii ultimul mesaj. Cu cât lumea devine mai întunecată, cu atât mai mult ei vor străluci, până când lumina avertismentului final al lui Dumnezeu va străluci în toată lumea. Apocalipsa 18:1

Aplicație: Nu vrei să fii o lumină pentru Dumnezeu? Învață cu credincioșie adevărul biblic și păstrează „uleiul” în „candela” ta!