Istorisiri din Babilon

Text de memorat

„Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat.” Luca 14:11

Chipul de aur al regelui Nebucadnețar se ridica falnic în câmpia Dura și totul era pregătit pentru ziua inaugurării. Cei mai importanți conducători din întreg regatul erau prezenți acolo, iar muzicienii erau gata să cânte la instrumentele lor. În cele din urmă, un purtător de cuvânt a făcut anunțul de început către oamenii care așteptau. Daniel 3:4-6

În momentul acela, toți au aflat care era rostul cuptorului de acolo. Flăcările lui îi avertizau pe oameni să se supună. Când au auzit primele note muzicale, oamenii „au căzut jos și s-au închinat chipului de aur”, dar cei trei prieteni ai lui Daniel au rămas în picioare, drepți și neclintiți. Probabil că Daniel se afla într-o altă parte a regatului. Dacă ar fi fost acolo, patru tineri ar fi rămas în picioare. Oriunde ar fi fost însă, fără îndoială că se ruga pentru cei trei prieteni ai săi.

Cei trei credincioși nu ar fi fost neascultători față de Dumnezeu doar ca să i se supună regelui. Mai bine mureau decât să facă așa ceva. Dar de ce nu puteau să se plece și ei ca toți ceilalți? Se puteau ruga la Dumnezeu în mintea lor. Oamenii nu ar fi observat lucrul acesta. De ce au ales să stea în picioare, știind ce va urma?

Unii dintre înțelepții păgâni priveau. Ei i-au văzut pe cei trei tineri stând în picioare, în timp ce toți ceilalți se închinau. Știau cine erau aceștia și știau de ce rămăseseră în picioare. În sfârșit, se ivise ocazia perfectă să scape de trei dintre rivalii lor, așa că s-au grăbit să-i spună regelui. Daniel 3:8-12

Nebucadnețar s-a înfuriat. Nu voia să tolereze pe nimeni. Știind cât de conștiincioși au fost tinerii în toate datoriile lor, s-a gândit să le mai dea o șansă, dar le-a amintit că pedeapsa era sigură, în caz de refuz. Ce lucru sfidător a spus el despre Dumnezeu? Daniel 3:15

Aveau cei trei tineri curajoși nevoie de o altă șansă? Nu. Ei hotărâseră deja să-I fie loiali lui Dumnezeu și nimic nu le putea schimba decizia.

Aplicație: E mai ușor să faci ce este bine când ești hotărât. Tu ai luat decizia de a-I fi credincios lui Dumnezeu întotdeauna?

Șadrac, Meșac și Abed-Nego se aflau în fața împăratului Nebucadnețar. Politicos, i-au spus regelui că nu au nevoie de o altă șansă pentru a se salva de la foc, închinându-se unui chip. I-au spus că Dumnezeul lor este capabil să-i salveze. Și, indiferent dacă va vrea să îi salveze sau nu, ei au încredere deplină în El fiindcă știe ce este cel mai bine.

Regele știa despre Dumnezeul lor puternic, dar nu s-a răzgândit. „Încălziți cuptorul de șapte ori mai tare”, a ordonat el. „Leagă-i pe tinerii aceștia și aruncă-i în el”. Și așa au făcut. Cuptorul era atât de fierbinte, încât căldura lui i-a ucis pe bărbații care i-au aruncat în cuptor. Probabil că Șadrac, Meșac și Abed-Nego se așteptau să moară imediat. Însă ei nici nu au simțit căldura focului. Doar funiile care le legau mâinile și picioarele au ars, pentru ca ei să poată să stea în picioare și să meargă.

Brusc, au realizat că mai era Cineva cu ei în cuptor. Era Isus, Fiul lui Dumnezeu! În timp ce mergeau împreună prin foc, probabil că I-au mulțumit și L-au lăudat pentru că îi salvase. Cu siguranță că și El i-a încurajat să rămână credincioși.

Regele s-a rezemat de spătar, pregătit să privească. Dar imediat s-a aplecat în față, privind uluit către ușa deschisă a cuptorului. Chipul lui a devenit palid. Apoi a sărit în picioare. Furia i-a dispărut, la fel și mândria. Vedea bine? Ce a întrebat el, arătând cu degetul spre cuptor? Daniel 3:24,25

Nebucadnețar observase că viețile celor trei tineri erau după voia lui Dumnezeu. El aflase despre credința lor și despre Răscumpărătorul pe care-L așteptau și, într-un fel, știa că al patrulea Om din cuptorul încins era Fiul lui Dumnezeu. Ce a strigat el către tineri, apropiindu-se de cuptor? Daniel 3:26

Chipul de aur era uitat de-acum. Nebucadnețar îl văzuse pe Fiul lui Dumnezeu. Și în timp ce liderii guvernamentali s-au adunat în jurul celor trei curajoși, au văzut că numai prezența lui Dumnezeu i-a salvat de la moarte. Daniel 3:27,28

Aplicație: Ce văd oamenii când se uită la tine? Reflectă viața ta prezența și principiile lui Dumnezeu, așa cum a fost în cazul celor trei tineri credincioși?

Dumnezeu i-a salvat pe cei trei tineri credincioși care fuseseră aruncați în cuptorul cu foc. La fel cum a făcut după ce i-a fost explicat visul, Nebucadnețar a recunoscut public că Dumnezeul lor era mai presus decât ceilalți zei. Și a poruncit din nou ca fiecare om să-L respecte și să I se închine. Daniel 3:28,29

În mod cert, Nebucadnețar ajunsese să știe că Dumnezeu este adevăratul Rege al regilor. Lui Dumnezeu i-a plăcut că a făcut cunoscut tuturor lucrul acesta, totuși Dumnezeu nu voia ca oamenii să I se închine din obligație.

Împărăția Babilonului, care era simbolizată prin capul de aur în visul său, îi fusese dată lui Nebucadnețar de către Dumnezeu. Însă Babilonul nu putea să dureze pentru totdeauna, iar regelui îi era greu să accepte acest lucru. Odată cu trecerea timpului, mândria și ego-ul său au redevenit puternice. Dar Dumnezeu nu a renunțat. Încă avea speranță pentru rege, așa că i-a oferit o altă șansă.

Într-un al doilea vis, regele a văzut un copac atât de înalt, încât ajunsese la cer și se răspândise pe tot pământul. Avea suficientă hrană pentru toți oamenii, păsările și animalele din întreaga lume. Atunci, „un străjer sfânt” a venit din cer și a poruncit ca pomul să fie tăiat. A rămas ciotul, iar o bandă de fier și bronz i-a fost pusă de jur împrejur. Timp de șapte „vremuri” (ani), ciotul urma să fie udat de roua cerului. Ce vis ciudat! De această dată, regele și l-a amintit și a chemat din nou pe înțelepții săi ca să-i explice visul. Nici de această dată nu l-au putut ajuta, așa că l-a chemat iar pe Daniel.

Semnificația visului era atât de îngrozitoare, încât Daniel nu ar fi vrut să i-o spună. „Nu te îngrijora”, i-a spus Nebucadnețar, „doar spune-mi”. Așa că Daniel i-a spus. „Copacul te reprezintă pe tine”, a spus Daniel. „Îți vei pierde mintea și, timp de șapte ani, vei fi ca un animal, trăind pe câmp și mâncând iarbă. Lucrul acesta se va întâmpla pentru că ai devenit din nou mândru.” Daniel 4:20-25

Aplicație: Mândria face parte din păcatele greu de vindecat. Pe măsură ce îmbătrânim, lucrurile devin și mai complicate. Cât ești tânăr, cere-i lui Dumnezeu să te ajute să îți formezi obiceiuri bune, care te vor ajuta să fii cu adevărat umil.

Dumnezeu îi dăduse regelui Nebucadnețar un vis ciudat. După ce i-a spus semnificația, Daniel l-a rugat să-și schimbe modul de a gândi pentru ca Dumnezeu să nu fie nevoit să-i dea o lecție atât de grea. Pentru puțin timp, regele s-a schimbat. Dar schimbarea nu a durat mult. Ce s-a întâmplat? Daniel 4:28-33

De câte ori a folosit Nebucadnețar cuvintele „eu” și „ale mele” în versetul 30? Cuvintele sale ne amintesc de mândria lui Lucifer din Isaia 14:12-14. Dumnezeu a spus că la sfârșitul celor șapte ani, capacitatea lui Nebucadnețar de a gândi va reveni. Și așa s-a întâmplat. În cele din urmă, a învățat lecțiile pe care Dumnezeu i le-a dat. Pentru că s-a convertit cu adevărat și nu mai era mândru, tot restul vieții sale L-a iubit și I-a slujit lui Dumnezeu. De fapt, a scris un capitol întreg în Biblie. Puteți citi capitolul patru în întregime, dar acordați o atenție specială celor scrise în Daniel 4:1-3,34-37.

După ce Nebucadnețar a murit, regatul babilonian a devenit tot mai slab și mai plin de răutate. Nepotul lui Nebucadnețar, Belșațar, știa ce s-a întâmplat cu bunicul său, dar când a devenit rege, a fost mândru, nechibzuit și îngâmfat.

Belșațar știa că Dumnezeu a spus că o altă împărăție va veni după Babilon. De fapt, știa că Medo-Persia cucerea deja orașe în regatul său și că plănuia să cucerească orașul Babilon.

Dar Babilonul avea depozite de hrană pentru ani întregi. Un râu trecea prin oraș, așa că aveau apă suficientă. Zidurile erau atât de groase și înalte, încât babilonienii erau siguri că niciun inamic nu putea intra înăuntru.

Aplicație: De ce nu a învățat Belșațar din greșelile lui Nebucadnețar? Dar noi? De ce nu învățăm din greșelile celor care au trăit înaintea noastră? Citește 1 Corinteni 10:11. 

Chiar dacă Belșațar știa că Cir și armata lui medo-persană erau deja lângă zidurile Babilonului, a dat un banchet într-o noapte, pentru aproape 1 000 de persoane. Ce poruncă răutăcioasă a dat el, după ce și-a amețit mintea cu vin? Daniel 5:1-4

Belșațar nu avea nici cea mai vagă idee că un ochi nevăzut înregistra în tăcere tot ce făceau și spuneau el și oaspeții săi. Dintr-odată, degetele unei mâini au început să scrie niște litere ciudate și strălucitoare pe perete. Belșațar a fost îngrozit. Daniel 5:5,6

Lăudăroșia și râsul naiv despre măreția zeilor lor s-au oprit instantaneu. Vasele de aur ale lui Dumnezeu tremurau în mâinile celor care le foloseau ca să bea vin din ele. Fețele lor au devenit palide, iar peste sala de banchet s-a lăsat o tăcere de moarte. Fiecare ochi era fixat pe acele litere stranii de pe perete. Fiecare om de acolo se gândea la propria viață plină de păcat. Toți au văzut numeroasele lucruri rele pe care le făcuseră și nimeni nu avea scuze.

Belșațar era mai îngrozit decât oricine altcineva. Știa că el era cel mai responsabil pentru atitudinea națiunii sale față de Dumnezeu. Toată lumea simțea teama groaznică din glasul lui, în timp ce-i chema pe înțelepții săi. Daniel 5:7

Când niciunul dintre ei nu a putut citi scrisul, regele s-a tulburat și mai mult. Apoi, regina-mamă a intrat în sala de banchet. Ea a văzut scrisul de mână pe perete, pe regele îngrozit și pe înțelepții lui neputincioși. Brusc, și-a amintit cum îl ajutase Daniel pe Nebucadnețar, cu mulți ani în urmă.

Își amintea că Dumnezeul căruia i se închina Daniel îi spusese semnificația viselor lui Nebucadnețar despre chipul cel mare și despre copac. Era sigură că el putea să citească și să explice semnificația literelor în flăcări de pe perete.

Aplicație: Când Isus Se va întoarce, cei care L-au respins și au ales să stea de partea lui Satana în război se vor simți mult mai rău decât s-a simțit Belșațar în noaptea aceea. Apocalipsa 6:14-17

Belșațar a trimis imediat după Daniel. Slujitorul lui Dumnezeu era calm și demn înaintea oamenilor îngroziți. Imediat ce s-a uitat la acele cuvinte, le-a știut sensul.

Daniel i-a reamintit regelui că a ignorat oportunitățile pe care Dumnezeu i le-a oferit pentru a face alegeri corecte. Însă acum era prea târziu. Daniel 5:18-24 A citit acele cuvinte de foc și i-a spus regelui semnificația lor. „Mene” însemna că Dumnezeu a numărat regatul lui Belșațar. Numărătoarea zilelor regatului se încheia în acea noapte. „Tekel” însemna că personajul său fusese cântărit în cântarul cerului și nu era potrivit ca să intre acolo. „Peres” (forma singulară a lui „Upharsin”) însemna că regatul său a fost spulberat (împărțit) și dat mezilor și perșilor.

Înainte ca acea petrecere extravagantă să se încheie, Cir și armata sa medo-persană au deviat cursul râului și au ajuns la porțile orașului Babilon. Pentru a înrăutăți lucrurile, porțile fuseseră lăsate deschise din neatenția babilonienilor beți. Așa că soldații lui Cir au dat năvală în centrul orașului prin albia secată.

Un mesager s-a repezit în sala de banchet, strigând: „Orașul este luat!” (Ieremia 51:31). Și chiar în noaptea aceea, împărăția babiloniană a luat sfârșit. Belșațar a fost ucis, iar Medo-Persia a devenit următoarea putere la guvernare.

Cu mulți ani înainte, Dumnezeu le spusese lui Isaia și lui Ieremia ce se va întâmpla. Acum, profețiile lor se împlineau. Ieremia 25:12,13 Înainte de nașterea lui Cir, Dumnezeu l-a ales și a spus că va deschide porțile râului înaintea lui. Isaia 45:1 Dumnezeu îi spusese lui Ieremia (Ieremia 50, Ieremia 51) cum va fi distrus Babilonul.

Cât de diferit ar fi putut fi totul! Dumnezeu a spus: „Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat!” (Ieremia 51:9). Prin Daniel și alții, Dumnezeu a făcut apel la oamenii din Babilon timp de mulți ani, dar nu știm decât despre o singură convertire – cea a lui Nebucadnețar.

Aplicație: Dumnezeu te cheamă și pe tine. Nu-l dezamăgi, așa cum au făcut babilonienii!