Martorul neînfricat al lui Dumnezeu

Text de memorat

„Dar eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem, și El va auzi glasul meu .” Psalmii 55:16,17

 Timp de mai bine de 60 de ani, Daniel a dat mărturie cu credincioșie pentru Dumnezeu în Babilonul păgân. Când Medo-Persia a cucerit Babilonul, în noaptea banchetului lui Belșațar, viața lui Daniel a fost cruțată. Ce va urma pentru El? Citește Daniel 6:1-3.

Nu după mult timp, Darius a ajuns atât de mulțumit de activitatea lui Daniel, încât a plănuit să-l pună la conducerea întregului regat. Era o responsabilitate uriașă. După rege, Daniel ar fi fost cel mai important om de la guvernare. Dar nu toată lumea era încântată de planul regelui. Celelalte căpetenii nu-și doreau să fie conduse de un străin. În plus, de ce ar oferi Darius atât de multă putere unui om care fusese important în Babilon, regatul inamic pe care tocmai îl cuceriseră?

Căpeteniile și dregătorii au decis să găsească ceva rău despre Daniel, pentru a-l pârî regelui. Ei sperau că Daniel își va pierde nu numai slujba, ci și viața. La început, au încercat să găsească ceva în neregulă cu munca lui. Dar, în cele din urmă, au renunțat la această idee. De ce? Daniel 6:4

Singurul lucru la care s-au putut gândi a fost să găsească o modalitate de a-l forța pe Daniel să înceteze să se închine Dumnezeului lui și să moară. Erau siguri că va alege să moară, decât să se închine în fața unui alt dumnezeu. Așa că au făcut un plan prin care să-l forțeze să facă o astfel de alegere. Apoi au scris totul cu atenție, sub forma unui decret care îl onora pe rege. În timp ce bărbații își prezentau decretul scris, Darius nu bănuia motivul real din spatele cuvintelor măgulitoare Ei sperau că va semna decretul fără să se gândească prea mult la el.

Aplicație: Lingușirea este o capcană. Trebuia să fie un semnal de alarmă pentru Darius, așa cum ar trebui să fie și pentru noi. Ce spune Biblia că face ea oamenilor? Proverbele 26:28

Câțiva dintre dregătorii importanți ai regelui Darius au venit la el ca să-i prezinte un plan special. „Să trăiești veșnic, împărate Darius!” au spus ei, înclinându-se în fața lui. Mai apoi, și-au prezentat cererea.

„Te rugăm să dai un decret ca, timp de treizeci de zile, nimeni din împărăția ta să nu se roage niciunui zeu sau om, în afară de tine! Oricine se va opune, va fi aruncat într-o groapă cu lei.”

Apoi l-au rugat să semneze decretul, pe care îl scriseseră deja. Au vrut ca el să-l semneze imediat, ca să nu se răzgândească mai târziu. A semnat regele? Daniel 6:8,9

Oamenii răi au obținut ce își doreau. Nu trebuia decât ca regele să vadă că Daniel își continua obiceiurile legate de rugăciune. Care erau obiceiurile lui de rugăciune? Fără îndoială, se ruga în mintea lui, în timp ce mergea la serviciu. Dar, de asemenea, îngenunchea de trei ori pe zi și se ruga cu fața spre Ierusalim și cu fereastra deschisă. Daniel 6:10

Daniel a auzit despre decret, dar și-a continuat calm îndatoririle. La orele obișnuite, se ruga așa cum făcuse întotdeauna. El nu ar fi închis fereastra pentru a-i face pe oameni să creadă că nu se roagă. L-au văzut dregătorii invidioși rugându-se pe genunchi în ziua aceea? Daniel 6:11 Toate căpeteniile știau că regele îl admira pe Daniel. Probabil că nu au putut să-și ascundă satisfacția diabolică atunci când i-au raportat regelui că Daniel a încălcat decretul.

Cu viclenie, ei l-au determinat pe rege să recunoască faptul că legea mezilor și a perșilor nu putea fi schimbată. Apoi au vorbit despre Daniel ca despre un „prizonier din Iuda”.

Brusc, regele și-a dat seama că oficialii săi l-au prins în capcană și s-a înfuriat pe el însuși. Din nefericire, nu avea posibilitatea de a schimba decretul, iar dregătorii invidioși continuau să-i amintească lucrul acesta.

Aplicație: Credeți că trebuie să ne supunem legilor care ne cer să nu-L ascultăm pe Dumnezeu? Faptele 5:29 

Darius fusese păcălit să semneze un decret pe care nu-l putea schimba. Într-un final, cu durere și neliniște în glas, a trebuit să dea temuta poruncă. Apoi, Daniel, cel mai înțelept oficial, pe care îl iubea și în care avea încredere deplină, a fost coborât în groapa cu lei flămânzi. Regele fusese impresionat de viața devotată a lui Daniel. Cum l-a încurajat regele pe Daniel? Daniel 6:16

Poate că dregătorii răi s-au bucurat, crezând că, în sfârșit, au scăpat de Daniel. Dar regele nu se bucura. S-a întors la palatul său, unde a petrecut o noapte lungă, fără să doarmă. Dar Daniel? El Îl lăuda pe Dumnezeu într-o groapă cu lei care nu mirosea prea plăcut. Îngerii i-au împiedicat pe lei să-l rănească pe Daniel. Poate că leii aceia au fost atât de îmblânziți încât se alintau la picioarele lui, așa cum fac pisicile. Sau poate că Daniel și-a așezat capul pe unul dintre ei, în timp ce dormeau liniștiți.

În dimineața următoare, regele Darius s-a grăbit spre groapa cu lei. Cu o voce îndoliată, a pus o întrebare. Ce a întrebat el și care a fost răspunsul vesel al lui Daniel? Daniel 6:19-22

Imediat, regele a poruncit ca Daniel să fie scos din groapă. El a fost „extrem de bucuros” că dragul său prieten era teafăr și nevătămat. Nu avea nici măcar o zgârietură. Apoi, regele a dat o nouă poruncă teribilă. Drept urmare, acuzatorii lui Daniel au fost aruncați în groapa leilor. Mai apoi, Darius a pregătit un mesaj pe care l-a trimis în toată împărăția sa. Toți locuitorii imperiului medo-persan au aflat că Dumnezeul lui Daniel poate face minuni. Daniel 6:25-27

Dumnezeu i-ar fi putut opri pe dregătorii mânioși și invidioși. De ce nu a făcut asta? Satana a vrut să-l distrugă pe Daniel și să-i împiedice pe oameni să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu a făcut o minune, iar acum toată împărăția știa despre El. Astfel, Satana a pierdut o altă luptă.

Dumnezeu este interesat de orice lucru care li se întâmplă copiilor Săi. Când permite să ni se întâmple lucruri rele, ne putem aminti că El ne dă întotdeauna putere să fim credincioși.

Aplicație: Când oameni supărați îți fac rău, amintește-ți că Dumnezeu poate transforma mânia lor într-o laudă la adresa Lui, așa cum a făcut și în cazul lui Daniel. Psalmii 76:10

Ai avut vreodată o problemă de matematică despre care ai crezut că nu o vei putea rezolva niciodată? Sau ai avut vreodată piese de puzzle greu de potrivit? Restul acestei lecții și următoarele două pot părea ca o problemă grea de matematică sau ca un puzzle complex.

Profesorii ne ajută să înțelegem matematica, iar Dumnezeu ne ajută să înțelegem „puzzle-urile” profetice din Biblie, dacă ne rugăm și le studiem cu atenție. De ce trebuie să înțelegem profețiile? Acestea ne ajută să învățăm să avem încredere în tot ce spune Dumnezeu, pentru că totul s-a întâmplat întotdeauna exact așa cum a zis că se va întâmpla. De asemenea, profețiile ne arată ce face Dumnezeu în aceste ultime zile, astfel încât noi să fim gata pentru apropiata revenire a lui Isus.

Dumnezeu i-a oferit lui Daniel mai multe viziuni profetice care, la început, păreau greu de înțeles. Dar fiecare viziune a fost ca o piesă de puzzle care l-a ajutat pe Daniel să înțeleagă celelalte viziuni și să vadă imaginea de ansamblu a ceea ce face Dumnezeu.

Viziunea profetică din Daniel 7 s-a petrecut atunci când Belșațar era regele Babilonului. Daniel părea să fie lângă mare. În timp ce suflau niște vânturi puternice, a ieșit din apă un animal ciudat. Părea un leu cu aripi de vultur și, în timp ce Daniel îl privea, aripile i-au fost smulse. Apoi s-a ridicat în picioare și părea capabil să gândească exact ca un om. Daniel 7:2-4

Deodată, a apărut un alt animal, care semăna cu un urs feroce. O parte era mai înaltă decât cealaltă și avea trei coaste în gură. Ce ciudat! Daniel 7:5 A treia fiară care a ieșit din apă semăna cu un leopard și avea patru aripi și patru capete. Daniel 7:6

În continuare, cea mai ciudată și înspăimântătoare bestie a ieșit din oceanul furtunos. Daniel a descris-o ca fiind „nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică”. Avea dinți de fier și orice nu mânca și nu rupea în bucăți, călca în picioare. De asemenea, avea zece coarne. Daniel 7:7

În timp ce Daniel privea uluit, dintre cele zece coarne a apărut un corn mic și a înlăturat trei coarne pentru a-și face loc. Avea ochi și gură ca de om și se lăuda cu marea sa putere. Daniel 7:8 Atunci, viziunea s-a schimbat brusc. Mâine vom afla ce a văzut Daniel în continuare.

Aplicație: De ce a dat Dumnezeu viziuni profetice despre lucrurile care urmau să se întâmple în viitor? Ioan 14:29

Daniel urmărise patru fiare ciudate care ieșiseră dintr-un ocean furtunos. Mai apoi, viziunea s-a schimbat brusc și i se părea că se află în cer. El a văzut o scenă dintr-o sală de judecată, în care „un Îmbătrânit de zile a șezut jos”. Acesta este Dumnezeu Tatăl. Daniel 7:9,10

Apoi, „Fiul Omului” (Isus) a venit „pe norii cerului” la cel Îmbătrânit de zile, în sala de judecată a cerului, nu pe pământ. Cărțile de aducere- aminte au fost deschise și a început judecata celor ce cred în Dumnezeu. 1 Petru 4:17

Această judecată se petrece acum. Când se va sfârși, stăpânirea și împărăția vor fi date lui Isus, înainte ca El să se întoarcă pe pământ pentru a lua pe poporul Său la El (Luca 19:11-12). Daniel 7:13,14

Daniel era abătut pentru că nu înțelesese tot ce văzuse despre cea de-a patra fiară și despre cuvintele pline de mândrie ale cornului cel mic. Probabil că s-a liniștit când a văzut ce se va întâmpla după judecata oamenilor răi. Daniel 7:11; Apocalipsa 19:20

Dar Daniel încă își punea întrebări despre cele patru fiare și, în viziunea sa, l-a întrebat pe înger despre ele. Îngerul i-a explicat că fiarele simbolizau patru împărății. Daniel 7:16-18,23 Daniel știa acum că cele patru fiare erau doar simboluri diferite pentru aceleași patru împărății visate de Nebucadnețar, sub forma unui chip, cu 50 de ani în urmă. (Daniel 2)

A patra fiară, cea înspăimântătoare, avea zece coarne, însemnând zece împărății. Cornul acela arogant, simbolul unui alt tip de împărăție, se va ridica dintre cele zece împărății, distrugând trei dintre ele. Va încerca să schimbe Legea lui Dumnezeu și să persecute pe poporul Său timp de „o vreme, două vremi și o jumătate de vreme”. (Daniel 7:25) La final, împărăția cornului cel mic va fi arsă și distrusă pentru totdeauna. Dar ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu, care va fi persecutat timp de „o vreme, două vremi și o jumătate de vreme”?

Aplicație: Dacă ceea ce citești te îngrijorează, citește ce a scris Daniel despre el însuși în Daniel 7:28!

Timp de doi ani, Daniel a fost preocupat de semnificația primei sale viziuni. Apoi, Dumnezeu i-a dat o altă viziune. De data aceasta, se făcea că se afla lângă un râu. Daniel a văzut din nou animale. Mai întâi, a văzut un berbec cu două coarne, unul mai mare decât celălalt. Brusc, dinspre vest, un țap s-a repezit la berbec atât de repede, încât nici nu a atins pământul. Ce fel de corn avea? Daniel 8:5

Țapul grăbit a rupt coarnele berbecului, l-a doborât și l-a călcat în picioare. Țapul a devenit mai mare și mai puternic, dar, curând, cornul său puternic a fost rupt. Ce a crescut în locul său? Daniel 8:7,8

Mai apoi, Daniel a văzut un corn diferit (Daniel 8:9). Era atât de mic, încât a fost numit „cornul cel mic”, dar a crescut „nespus de mult”. A încercat să distrugă chiar și adevărul despre Sanctuar, care ne învață despre planul de mântuire al lui Dumnezeu. Acest corn mic a acționat asemenea celei de-a patra fiare și asemenea cornului mic care a crescut din ea, în prima viziune a lui Daniel.

Din nou, Gabriel a explicat că simbolurile din această viziune reprezintă niște împărății, la fel ca simbolurile din prima sa viziune. Ambele viziuni îl ajutau să înțeleagă istoria lumii, dar, mai ales, ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare vom afla mai multe despre semnificația acestor simboluri.

Aplicație: Cât de fascinante sunt profețiile lui Dumnezeu! Putem citi despre aceste evenimente în cărțile noastre de istorie, dar Dumnezeu știa despre ele cu mii de ani înainte să se întâmple. Isaia 46:9,10