Puzzle-ul profetic al lui Dumnezeu (I)

Text de memorat

„Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit.” Isaia 46:9,10

În studiul anterior am învățat despre cele două viziuni ale lui Daniel (Capitolele 7 și 8). În timp ce avea a doua viziune, Daniel a auzit pe cineva întrebând cât timp va persecuta cornul cel mic pe poporul lui Dumnezeu și se va opune serviciilor de la Sanctuar. Daniel a auzit răspunsul: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățat!”. (Daniel 8:14) În cele din urmă, viziunea s-a încheiat. Daniel tânjea să înțeleagă sensul a tot ce i-a arătat Dumnezeu. Deodată, a văzut pe cineva în fața lui și a auzit o voce. Ce spunea vocea? Daniel 8:15,16

Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gabriel ca să-i explice viziunea. El este îngerul care i-a luat locul lui Lucifer în ceruri. Dumnezeu l-a trimis ca să-l ajute pe Daniel să înțeleagă ceea ce văzuse și auzise. Daniel a fost atât de șocat, încât a căzut la pământ. Curățarea Sanctuarului după 2 300 de zile făcea parte din viziunea care l-a tulburat pe Daniel. Nu știa când va începe sau când se va termina acea perioadă. Gabriel i-a spus că se va împlini mulți ani mai târziu, în „vremea sfârșitului”, și i-a cerut să „pecetluiască vedenia”. Vom studia despre aceasta în lecția următoare.

Ce a spus Gabriel despre berbec și despre țap? Versetele 20,21 . Cele patru coarne, care au crescut după ce cornul cel mare a fost frânt, sunt simboluri ale celor patru regate în care urma să fie împărțită Grecia.

Lui Daniel i se arătaseră acum trei seturi de simboluri pentru aceleași împărății ale lumii – chipul din visul lui Nebucadnețar, fiarele din prima sa viziune și berbecul, țapul și cornul cel mic din a doua viziune. Fiecare viziune a adăugat noi detalii care l-au ajutat să le înțeleagă pe celelalte.

Aplicație: Piesele din puzzle-ul profetic al lui Dumnezeu încep să se potrivească acum. Verifică graficul și continuă să îl studiezi pe parcursul acestei săptămâni!

Atât capul de aur al chipului, cât și leul din prima viziune a lui Daniel au fost simboluri pentru Babilon (Daniel 2:38). În a doua viziune a lui Daniel nu a mai fost niciun simbol pentru Babilon, deoarece, la acea vreme, Babilonul fusese deja cucerit. Pieptul și brațele de argint ale chipului, ursul din prima viziune a lui Daniel și berbecul din a doua viziune sunt simboluri ale aceluiași regat. Gabriel a spus că berbecul era un simbol al Medo-Persiei. Prin urmare, argintul și ursul erau, de asemenea, simboluri ale Medo-Persiei. Daniel 8:20

Ai observat că o parte a ursului era mai înaltă decât cealaltă și că unul dintre coarnele berbecului era mai lung decât celălalt? Acestea erau simboluri ale Perșilor, care urmau să devină mai puternici decât Mezii. Următoarea piesă din puzzle o reprezintă împărăția Greciei. Abdomenul și coapsele de bronz ale chipului, leopardul cu patru capete din prima viziune a lui Daniel și țapul din a doua viziune erau simboluri ale Greciei. Daniel 8:21,22

Gabriel a spus despre cornul lung al țapului că este un simbol al primului rege al Greciei. Acesta a fost Alexandru cel Mare. Cele patru aripi de pe spatele leopardului erau simboluri ale armatei sale care cucerea rapid lumea.

După moartea neașteptată a lui Alexandru cel Mare, cei patru generali ai săi au împărțit regatul între ei, așa cum prezentase viziunea cele patru coarne. Acum, Daniel înțelegea de ce fiara a treia, care semăna cu un leopard, avea patru capete și de ce țapul din a doua viziune a avut patru coarne, după ce i s-a rupt cornul cel lung.

Încetul cu încetul, Daniel înțelegea că cele două viziuni ale sale și visul lui Nebucadnețar vorbeau despre restul istoriei lumii. Era ca și cum ar fi pus împreună piesele unui puzzle.

Aplicație: Nu este interesant să descoperi că Biblia se interpretează singură?

Chipul din visul lui Nebucadnețar avea gambele de fier și picioarele din lut și fier, reprezentând cea de-a patra împărăție. În prima viziune a lui Daniel, simbolul celei de-a patra împărății era fiara înfricoșătoare cu zece coarne, iar apoi cornul cel mic care vorbea.

În a doua viziune a lui Daniel, simbolul celei de-a patra împărății era reprezentat de cornul mic care a apărut după țapul cu patru coarne. Gabriel l-a descris ca pe un rege feroce care își va folosi puterea pentru a distruge poporul lui Dumnezeu. Gabriel nu i-a spus lui Daniel numele celei de-a patra împărății, dar îl putem afla cu ușurință din cele trei simboluri ale sale. L-ai ghicit deja? Este următoarea putere mondială după Grecia. Conform istoriei, știm că aceasta este Roma.

În timp ce Gabriel îi explica viziunea lui Daniel, Roma însemna doar câteva sate din Italia centrală, în afara teritoriului babilonian. Însă Roma nu a rămas mică. A crescut treptat, cucerind mai întâi Italia și apoi celelalte națiuni din jurul Mării Mediterane. În cele din urmă, s-a extins în Europa.

Roma stăpânea lumea când s-a născut Isus (Luca 2:1-7), iar un guvernator roman a ordonat răstignirea Lui (Luca 23:20-24). Gabriel l-a înștiințat pe Daniel despre aceasta, când a zis că a patra împărăție „se va ridica împotriva Domnului Domnilor”.

Timp de sute de ani, Roma a fost o putere păgână. Poporul roman se închina la idoli și îi persecuta pe oamenii lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Daniel a văzut zece coarne pe a patra fiară! Ce reprezintă ele? Daniel 7:24

Armatele invadatoare au divizat imperiul roman în zece națiuni mai mici, unele puternice, altele slabe (Daniel 2:42). Le putem recunoaște pe majoritatea în Europa de acum. Simbolul lor era reprezentat de picioarele din fier și lut ale chipului visat de Nebucadnețar și de cele zece coarne ale celei de-a patra fiare, din prima viziune a lui Daniel.

Aplicație: Chiar dacă Satana a încercat să distrugă poporul lui Dumnezeu prin intermediul Romei, Dumnezeu este mai puternic. Nu se întâmplă nimic fără ca Dumnezeu să știe. Consideri că Dumnezeu cunoaște și viitorul tău?

În prima sa viziune, Daniel a văzut un corn mic, cu ochi și cu gură, crescând printre cele zece coarne ale celei de-a patra fiare înfricoșătoare. Era diferit și separat de celelalte zece coarne și a distrus trei dintre ele.

În cea de-a doua viziune a sa, Daniel a văzut un corn mic care a crescut „nespus de mult” și s-a comportat asemenea celei de-a patra fiare și a cornului mic din prima viziune. Explicația lui Gabriel despre viziuni ne ajută să înțelegem că reprezintă aceeași împărăție.

Fiecare dintre cele zece coarne era un simbol al unei împărății. Cornul cel mic apărut după aceste zece coarne era și el simbolul unei puteri. Pe măsură ce a crescut, a distrus trei dintre cele zece regate, după cum spunea profeția. Daniel 7:24

Dar Gabriel a mai spus că acest corn mic este diferit de celelalte zece regate. În ce fel era diferit? Din descrierea lui Gabriel a cornului cel mic observăm că este, în primul rând, o putere religioasă, deoarece se ocupă de lucruri spirituale.

Lui Daniel i s-a spus că acest corn mic va vorbi împotriva lui Dumnezeu și va intenționa să „schimbe vremurile și legea” (Daniel 7:25). A patra poruncă din Legea lui Dumnezeu este despre timp. Ne spune să sfințim ziua a șaptea. Dar cornul cel mic pretinde că are autoritatea de a schimba Legea lui Dumnezeu, conciliile sale bisericești stabilind că duminica, prima zi a săptămânii, este sfântă. Dar Biblia spune că Dumnezeu și Legea Lui nu se schimbă niciodată. Maleahi 3:6; Psalmii 111:7,8; Matei 5:17

A patra împărăție, Roma păgână, a devenit religioasă când a apărut cornul cel mic. A devenit apoi Roma papală și este puternică până astăzi. Se numește papalitate, iar capitala sa este la Vatican, în Italia. Sistemul său bisericesc este Biserica Romano-Catolică, iar liderul ei este papa. Milioane de oameni din întreaga lume aparțin Bisericii Romano-Catolice. Dumnezeu are mulți oameni sinceri în biserica aceea, care nu își dau seama ce a făcut biserica lor și nu au aflat încă despre adevărurile Bibliei.

Aplicație: Mâine vom afla mai multe despre acest sistem religios și despre felul în care l-a folosit Satana pentru a-i înșela pe oameni.

În timp ce aflăm despre câteva dintre lucrurile îngrozitoare pe care le-a făcut puterea reprezentată de cornul cel mic, să nu uităm că majoritatea membrilor Bisericii Romano-Catolice nu au nicio legătură cu aceste lucruri și mulți nu știu că urmează o cale greșită. Ar trebui să avem întotdeauna dragoste și simpatie pentru ei, așa cum avem și față de cei care nu știu nimic despre Isus.

Daniel a văzut cum cornul cel mic a aruncat adevărul la pământ și a lucrat împotriva serviciilor de la Sanctuar. Papalitatea a făcut acest lucru, încercând să schimbe Legea lui Dumnezeu, „dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti” (Marcu 7:7).

Tradițiile (învățături care nu sunt în Biblie) au fost considerate drept adevăr timp de sute de ani, după cum le-a spus și Isus fariseilor: „Ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră”. Marcu 7:13 O tradiție moștenită în Biserica Romano-Catolică, care acționează împotriva Sanctuarului, este sistemul preoțesc. Acest sistem nu contravine Sanctuarului pământesc, deoarece acesta nu mai exista când a apărut papalitatea. Este împotriva lucrării lui Isus ca Mare Preot din Sanctuarul ceresc. (Evrei 9:24)

Isus, din Sanctuarul ceresc, este singurul nostru Mediator sau Reprezentant. 1 Timotei 2:5 Și numai păcatele pe care I le mărturisim Lui sunt iertate. 1 Ioan 1:9 În sistemul papal, oamenii se confesează unui preot de pe pământ, cerând iertarea păcatelor. Ei nu sunt învățați despre Sanctuarul ceresc, unde se află Isus, și astfel este „călcat în picioare”.

Aplicație: Dumnezeu știa exact ce vor face oamenii, cu mult timp înainte. Putem avea încredere deplină în Dumnezeu și în Cuvântul Său. El știe totul, iar Cuvântul Său va rămâne valid pentru totdeauna. Continuă să studiezi!

Când Gabriel a explicat prima viziune a lui Daniel, a spus că misteriosul corn mic „va asupri pe sfinții Celui Preaînalt” și va declara război sfinților. Iar când Gabriel a explicat a doua viziune, a spus că micul corn „va face pustiiri de necrezut”, „va izbuti în tot ce va începe” și „va nimici (...) poporul sfinţilor”.

Daniel a fost foarte îndurerat când a auzit despre persecuția teribilă prin care urma să treacă poporul lui Dumnezeu. El spera că persecuția babiloniană a poporului lui Dumnezeu și opoziția față de serviciile de la Sanctuar se vor încheia la sfârșitul celor 70 de ani de captivitate (Ieremia 29:10). Atunci, templul de la Ierusalim putea fi reconstruit, și slujbele Sanctuarului puteau începe din nou (Isaia 44:28).

Daniel nu înțelegea ce legătură era între cei 70 de ani și curățarea Sanctuarului la sfârșitul celor 2 300 de zile. Când Gabriel a spus că cele 2 300 de zile se referă la „niște vremuri îndepărtate”, Daniel a fost atât de confuz și de tulburat, încât a leșinat și a fost bolnav pentru mai multe zile. Gabriel urma să termine de explicat semnificația celor 2 300 de zile. Vom afla despre aceasta în studiul următor!

Acum, să ne uităm la acea perioadă teribilă de persecuție a poporului lui Dumnezeu, cauzată de cornul mic timp de „o vreme, două vremi și o jumătate de vreme”. Daniel a înțeles că o „vreme” profetică înseamnă un an (Daniel 4:16). De aceea, „vremurile” din Daniel 7:25 sunt simboluri pentru ani normali (1 an – 360 de zile). Apocalipsa 11:2,3

Acum, să facem niște calcule. O zi profetică reprezintă un an real (Ezechiel 4:6). Aceasta înseamnă că persecuția poporului lui Dumnezeu va dura 1 260 de ani (nu 70 de ani). În timpul celei de-a patra fiare și a cornului mic, poporul lui Dumnezeu a fost persecutat teribil pentru că a refuzat să încalce Legea lui Dumnezeu și să asculte de tradițiile oamenilor. Pedeapsa lui era adesea tortura și moartea. Dar Dumnezeu a fost cu fiecare dintre oamenii Săi credincioși și i-a făcut puternici. Fiecare dintre ei a fost un martor pentru toți privitorii.

Ar permite Dumnezeu ca această persecuție să dureze pentru totdeauna? Vor fi fiara și cornul mic pedepsite vreodată pentru răutatea lor?

Aplicație: Următoarea parte a viziunii lui Daniel este despre judecată și despre modul în care Dumnezeu va întemeia Împărăția Sa, care nu se va sfârși niciodată. Vom studia despre aceasta săptămâna viitoare.