1 „Domnul mi-a zis: „Du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și preacurvă; iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide!”

Du-te iarăşi. Aceasta se referă la porunca din cap. 1,2 (vezi comentariul la cap. 1,2).

O femeie. Cu toate că aici nu se afirmă în mod specific, referirea este fără îndoială la fosta soţie a lui Osea. Numai privind din această perspectivă, experienţa devine o ilustraţie efectivă a iubirii lui Dumnezeu faţă de Israelul abătut şi a bunăvoinţei Lui de a-Şi reînnoi legământul Lui cu poporul.

Iubită de un ibovnic. Sau prieten [KJV]. Printr-o uşoară schimbare a vocalizării tradiţionale ebraice (vezi Vol. I, p. 25-26), LXX a obţinut o traducere a acestei propoziţii care sună cam aşa: iubeşte o femeie care iubeşte cele rele. Traducerea prieten se poate referi fie la soţul ei legal, fie la unul din ibovnicii ei.

Turtele de stafide. Ebr. ’ashishe ’anahim o turtă de stafide făcută din struguri uscaţi şi presaţi. Delicatesele acestea sunt osândite aici probabil din cauza legăturii lor cu cultul zeilor falşi.


2 Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz.

Am cumpărat-o . Evident, Gomera ajunsese într-un fel de datorie sau sclavie după ce-l părăsise pe Osea (vezi 2,7) Cincisprezece sicli de argint. Cam jumătate din preţul unui rob de parte bărbătească (vezi comentariul la Ex. 21,32).

Omer. Întrucât un omer cuprinde cam 220 de litri, cantitatea totală de orz dată ca preţ a fost de aproximativ 330 de litri (vezi Vol. I, p. 167). Preţul plătit de profet, parte în bani şi parte în orz (considerat o cereală inferioară în Palestina), a fost aproximativ acela al unei roabe de rând. Astfel a fost arătat într-un mod izbitor starea josnică, degradată a soţiei lui Osea. Folosirea orzului ca parte din plată s-ar putea să fi reflectat şi ea această decădere prin aluzia la faptul că făina de orz era adusă ca jertfă când o femeie era bănuită de adulter (vezi Numeri 5,11-15). Exista vreun simbol care să arate mai viu starea decăzută la care ajunsese Israel?


3 Și i-am zis: „Rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, și voi fi și eu la fel cu tine!”

Rămâi multă vreme numai a mea. Deplina reunire urma să fie, probabil, amânată pentru a lăsa să treacă un timp de probă sau un timp de curăţire, disciplinare şi instruire.

Şi voi fi şi eu la fel. Adică, profetul însuşi nu va relua pe deplin legătura de familie cu ea multă vreme. La fel, naţiunea Israel, separată atât de ibovnicii ei cât şi de Bărbatul ei, urma ca multă vreme să fie despărţită atât de vechii ei idoli, dar în acelaşi timp să fie lipsită de deplinele ei privilegii ele legământului.


4 Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafimi.

Fără împărat. De la începutul captivităţii, Israel a fost multă vreme fără o guvernare proprie. Chip. Ebr. maşşebah un stâlp de piatră, sau un obelisc, adesea întrebuinţat în cadrul

cultului idolatru (vezi comentariul la Deuteronom 16,22; 1Regi 14,23).

Efod. Vezi comentariul la Exod 28,6-12

Terafimi. Icoane. Vezi comentariul la Geneza 31,19


5 După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David; și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății Lui, în vremurile de pe urmă.”

Copiii lui Israel se vor întoarce. O referire la întoarcerea lui Israel din captivitate. (vezi comentariul la cap. 1,11).

Împăratul lui, David. Cele zece seminţii se răsculaseră şi se despărţiseră de casa lui David (1Regi 12,16.25-33). Lor nu li se dăduse făgăduinţa unei întoarceri la starea lor de mai înainte de independenţă naţională după captivitate. Cu prilejul refacerii lui Iuda, membri individuali din seminţii puteau să se bucure şi să se împărtăşească de refacerea aceasta şi fără îndoială mulţi au şi făcut-o (vezi comentariul la cap. 1,11). Dar aceia care s-au întors urmau să fie sub un singur rege (Ezechiel 37,16-28). Împlinirea finală a prezicerii lui Osea va veni la sfârşitului istoriei pământului, când Se va arăta Hristos (PK 298).

Vor tresări. Sau Se vor teme de Domnul [KJV]. Vezi comentariul la Deuteronom 28,67.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 4,5 PK 298