1 Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni!

2 Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek.

3 Ismét bizonyságot teszek azért mindenkinek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.

4 Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és kiestetek a kegyelemből.

5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

7 Jól futottatok, ki akadályoz meg titeket abban, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak?

8 Ez a hitegetés nem attól van, aki titeket hív.

9 Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

10 Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem vélekedtek másképpen, de aki megzavart titeket, elveszi a büntetését, bárki legyen is az.

11 Testvéreim, ha én még mindig a körülmetélést hirdetem, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

12 Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket lázítanak!

13 Mert ti, testvéreim, szabadságra hívattatok; csakhogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

14 Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek!

16 Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez!

17 Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

18 Ha azonban a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.

19 A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás,

21 irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

22 De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség,

23 szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

24 Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették.

25 Ha a Lélek által élünk, a Lélek szerint is járjunk.

26 Ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.