1 Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülött, a jezréeli Ahínóamtól; Dániel a második, a karmeli Abígajiltól;

2 Absolon a harmadik, Maaká fia, aki Talmajnak, Gesúr királyának a leánya volt; Adónijjá a negyedik, Haggít fia;

3 Sefatjá az ötödik, Abítáltól; Jitreám a hatodik, Eglá nevű feleségétől.

4 Hatan születtek Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott.

5 Jeruzsálemben ez a négy született Batsúától, Ammíél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon.

6 Rajtuk kívül ez a kilenc: Jibhár, Elísámá és Elífelet,

7 Nógah, Nefeg és Jáfía,

8 továbbá Elísámá, Eljádá és Elífelet.

9 Ezek mind Dávid fiai voltak, másodfeleségeinek a fiain és a nővérükön, Támáron kívül.

10 Salamon fia volt Roboám, ennek a fia Abijjá, ennek a fia Ászá, ennek a fia Jósáfát,

11 ennek a fia Jórám, ennek a fia Ahazjá, ennek a fia Jóás,

12 ennek a fia Amacjá, ennek a fia Azarjá, ennek a fia Jótám,

13 ennek a fia Áház, ennek a fia Ezékiás, ennek a fia Manassé,

14 ennek a fia Ámón, ennek a fia Jósiás.

15 Jósiás fiai ezek voltak: Jóhánán volt az elsőszülött, Jójákím a második, Cidkijjá a harmadik, Sallúm a negyedik.

16 Jójákím fia volt Jekonjá és Cidkijjá.

17 Jekonjá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtíél,

18 Malkírám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá.

19 Pedájá fia volt Zerubbábel és Simí. Zerubbábel fiai voltak Mesullám és Hananjá, az ő nővérük volt Selómít.

20 Rajtuk kívül ez az öt: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed.

21 Hananjá fia volt Pelatjá és Jesajá, az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá is.

22 Sekanjá utódai hatan voltak: Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát.

23 Nearjának három fia volt: Eljóénaj, Hizkijjá és Azríkám.

24 Eljóénajnak hét fia volt: Hódavjá, Eljásíb, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anání.