1 Izráel fiai, akik családfők, ezredesek, századosok és elöljárók vezetésével a király szolgálatára álltak a csapattestek minden teendőjében, amelyek hónapról hónapra, az év minden hónapjában felváltva álltak szolgálatba, mindegyik csapattestben szám szerint huszonnégyezren voltak.

2 Az első hónapban szolgáló, első csapattest élén Josobám, Jabdíél fia állt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

3 Ő Pérec leszármazottja volt; ő az első hónapban szolgáló csapatok parancsnokainak a feje.

4 A második hónapban szolgáló csapattest élén az ahóhi Dódaj állt. Egyik csapatának a vezére Miklót volt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

5 A harmadik hónapban szolgáló, harmadik csapat vezére Benájá volt, Jójádá főpap fia. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

6 Ez a Benájá a harminc hős közé tartozott, ő volt a harmincak parancsnoka. Csapattestéhez tartozott fia, Ammízábád is.

7 A negyedik hónapban szolgáló, negyedik csapattest vezére Aszáél, Jóáb testvére volt, helyettese pedig a fia, Zebadjá. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

8 Az ötödik hónapban szolgáló, ötödik csapattest vezére a jizráhi Samhút volt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

9 A hatodik hónapban szolgáló, hatodik csapattest vezére a tekóai Írá, Ikkés fia volt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

10 A hetedik hónapban szolgáló, hetedik csapattest vezére a pelóni Helec volt, Efraim fiai közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

11 A nyolcadik hónapban szolgáló, nyolcadik csapattest vezére a húsái Szibbekaj volt, a zerahiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

12 A kilencedik hónapban szolgáló, kilencedik csapattest vezére az anátóti Abíezer volt, a benjáminiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

13 A tizedik hónapban szolgáló, tizedik csapattest vezére a netófái Mahraj volt, a zerahiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

14 A tizenegyedik hónapban szolgáló, tizenegyedik csapattest vezére a pirátóni Benájá volt, Efraim fiai közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

15 A tizenkettedik hónapban szolgáló, tizenkettedik csapattest vezére a netófái Heldaj volt, aki Otníéltól származott. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott.

16 Izráel törzsei élén a következők álltak: a rúbeniek fejedelme Elíézer volt, Zikrí fia; a simeoniaké Sefatjá, Maaká fia;

17 a lévitáké Hasabjá, Kemúél fia, az áronitáké Cádók,

18 Júdáé Elíhú, Dávid testvérei közül; Issakáré Omrí, Míkáél fia;

19 Zebuloné Jismajá, Óbadjá fia; Naftálié Jerímót, Azríél fia;

20 Efraim fiaié Hóséa, Azazjá fia; Manassé törzse egyik feléé Jóél, Pedájá fia;

21 Manassé törzse gileádi feléé Jiddó, Zekarjá fia; Benjáminé Jaaszíél, Abnér fia;

22 Dáné Azarél, Jeróhám fia. Ezek voltak Izráel törzseinek a vezérei.

23 Nem vette számba Dávid a húszéveseket és az azon aluliakat, mert az Úr megígérte, hogy úgy megsokasítja Izráelt, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag.

24 Jóáb, Cerújá fia elkezdte ugyan a számlálást, de nem fejezte be, mivel emiatt gyúlt haragra Isten Izráel ellen. Ezért nem került be ezeknek a száma Dávid király történetének a számadatai közé.

25 A királyi kincstár gondnoka Azmávet volt, Adíél fia. A mezők, a városok, a falvak és az őrtornyok raktárainak a gondnoka Jónátán, Uzzijjá fia volt.

26 A mezei munkások és a földművelők felügyelője Ezrí, Kelúb fia volt.

27 A szőlők felügyelője a rámái Simí, a szőlők borkészleteinek a felügyelője a sefemi Zabdí volt.

28 A Sefélá-alföld olajfa- és fügefakertjeinek a felügyelője a gádéri Baalhánán volt, az olajraktárak felügyelője Jóás.

29 A Sárónon legelő marhák felügyelője a sáróni Sitraj volt, a völgyekben legelő marhák felügyelője pedig Sáfát, Adlaj fia.

30 A tevék felügyelője a jismáéli Óbíl, a szamarak felügyelője a mérónóti Jehdejá,

31 a juhnyájak felügyelője pedig a hagri Jázíz volt. Mindezek Dávid király vagyonának a felügyelői voltak.

32 Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember, Jehíél, Hakmóní fia pedig a király fiainak a nevelője volt.

33 Ahítófel a király tanácsadója volt, az arki Húsaj pedig a király barátja.

34 Ahítófel helyettese Jójádá, Benájá fia és Ebjátár volt, a királyi hadsereg parancsnoka pedig Jóáb.