1 Mivel pedig Krisztus testben szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is ugyanazzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik vétkezni,

2 hogy többé ne emberi kívánságok, hanem az Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

3 Mert elég volt, hogy az elmúlt időben a pogányok akaratát cselekedtétek, kicsapongásokban, kívánságokban, részegségekben, dőzsölésekben, tivornyázásokban és tiltott bálványimádásokban éltetek.

4 Ami miatt megütköznek, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, és káromolnak titeket,

5 de majd számot adnak annak, aki készen áll megítélni élőket és holtakat.

6 Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.

7 Mindennek a vége pedig közel van, legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.

8 Mindenekelőtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez.

9 Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.

10 Mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.

11 Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

12 Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami különös dolog történne veletek.

13 Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.

14 Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok az Istennek és a dicsőségnek Lelke.

15 De senki se szenvedjen közületek mint gyilkos vagy tolvaj vagy gonosztevő vagy más dolgába avatkozó.

16 Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse Istent ezzel a névvel.

17 Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén. Ha pedig először mirajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a vége, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának?

18 És ha az igaz is alig menekül meg, hova lesz az istentelen és a bűnös?

19 Azért akik az Isten akaratából szenvednek, jót cselekedve ajánlják lelküket a hűséges Teremtőnek.