1 Ne vegye el senki apja feleségét, és ne emelje fel apja takaróját!

2 Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez a zúzott heréjű vagy a kasztrált.

3 Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez a félvér: még a tizedik nemzedéke sem tartozhat az Úr gyülekezetéhez.

4 Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy móábi ember: még a tizedik nemzedékük sem tartozhat soha az Úr gyülekezetéhez.

5 Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beór fiát, az arám-naharajimi Petórból, hogy átkozzon meg téged.

6 De Istened, az Úr nem akarta Bálámot meghallgatni; sőt Istened, az Úr áldásra fordította számodra az átkot, mert szeret téged Istened, az Úr.

7 Ne törődj békességükkel és javukkal soha, egész életedben!

8 Ne utáld az edómiakat, mert testvéreid ők! Ne utáld az egyiptomiakat, mert jövevény voltál országukban!

9 Ezeknek a harmadik nemzedékben született gyermekei az Úr gyülekezetéhez tartozhatnak.

10 Ha táborba szállsz ellenségeid ellen, őrizkedj minden rossz dologtól!

11 Ha valaki egy éjszakai eset miatt nem tiszta, az menjen ki a táboron kívülre! Ne menjen vissza a táborba addig,

12 amíg estefelé meg nem mosakodott: napnyugtakor azután bemehet a táborba.

13 Legyen a táboron kívül egy hely, ahová félremégy.

14 Legyen a fölszerelésed között egy ásó, hogy amikor a szükségedet elvégzed, áshass egy gödröt, majd betakarhasd vele a székletedet.

15 Mert Istened, az Úr veled jár a táborban, hogy segítségedre legyen, és kezedbe adja ellenségeidet; legyen azért a táborod szent, ne lásson ő nálad semmi szemérmetlenséget, különben elfordul tőled.

16 Ne szolgáltasd vissza gazdájának a rabszolgát, ha hozzád menekül a gazdájától!

17 Hadd lakjék közötted azon a helyen, amelyet választ magának városaid közül, ahol jó neki. Ne nyomorgasd őt!

18 Ne legyen szent helyeden parázna nő Izráel leányai közül, se parázna férfi Izráel fiai közül!

19 Ne vidd a parázna nő bérét, se a parázna férfi keresetét Istenednek, az Úr nak a házába semmiféle fogadalom címén, mert mindkettő utálatos Istened, az Úr előtt.

20 Ne szedj kamatot testvéredtől se pénz, se élelem, se egyéb dolog után, amit kamatra szoktak adni!

21 Az idegentől szedhetsz kamatot, de testvéredtől ne szedjél kamatot! Akkor majd megáld téged Istened, az Úr minden vállalkozásodban azon a földön, ahová most bemégy, hogy birtokba vedd.

22 Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úr nak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened, az Úr, és vétek fog terhelni.

23 Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel.

24 Tartsd meg és teljesítsd, amit kimondtál, amikor önkéntes áldozatot fogadtál Istenednek, az Úr nak úgy, ahogyan azt megígérted!

25 Ha bemégy felebarátod szőlőjébe, ehetsz szőlőt jóllakásig, ha megkívánod, de edényedbe ne szedjél belőle!

26 Ha bemégy felebarátod gabonájába, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj a felebarátod gabonájából!