1 Dávid és a hadseregparancsnokok a szolgálatra különválasztották Ászáf, Hémán és Jedútún fiai közül azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerán, lanton és cintányéron. Ez volt azoknak a férfiaknak a jegyzéke, akik ezt az istentiszteleti szolgálatot végezték:

2 Ászáf fiai közül Zakkúr, Jószéf, Netanjá és Aszarélá, Ászáf fiai. Őket a prófétai ihlettel játszó Ászáf irányította, aki a király felügyelete alá tartozott.

3 A jedútúniak közül Jedútún hat fia: Gedaljá, Cerí, Jesajá, Simí, Hasabjá és Mattitjá, akik apjuknak, Jedútúnnak az irányítása mellett prófétai ihlettel játszottak a citerán, hálát adva az Úr nak, és dicsérve őt.

4 A hémániak közül Hémán fiai: Bukkijjá, Mattanjá, Uzzíél, Sebúél, Jerímót, Hananjá, Hanání, Elíátá, Giddaltí, Rómamtí-Ezer, Josbekásá, Mallótí, Hótír és Mahazíót.

5 Ezek mind Hémán fiai voltak, aki a király látnoka volt, hogy Isten ígéretéhez híven még nagyobbá tegye a hatalmát. Az Isten tizennégy fiút és három leányt adott Hémánnak.

6 Ezek mindnyájan apjuk, Ászáf, Jedútún és Hémán irányításával énekeltek az Úr házában, cintányérok, lantok és citerák kíséretében végezve az istentiszteletet az Isten házában, a király irányítása szerint.

7 Kétszáznyolcvannyolc volt a száma rokonaikkal együtt azoknak, akiket megtanítottak az Úr énekeire; ezek mindnyájan képzettek voltak.

8 Sorsvetéssel osztották ki a tennivalókat a fiatalokra és az öregekre, a képzettekre és a még gyakorlatlanokra egyaránt.

9 A sorsolás először az ászáfi Jószéfre esett, másodszor Gedaljára, aki testvéreivel és fiaival együtt tizenkettedmagával volt.

10 Harmadszor Zakkúrra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

11 Negyedszer Jicríre, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

12 Ötödször Netanjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

13 Hatodszor Bukkijjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

14 Hetedszer Jeszarélára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

15 Nyolcadszor Jesajára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

16 Kilencedszer Mattanjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

17 Tizedszer Simíre, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

18 Tizenegyedszer Azarélra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

19 Tizenkettedszer Hasabjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

20 Tizenharmadszor Súbáélra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

21 Tizennegyedszer Mattitjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

22 Tizenötödször Jerémótra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

23 Tizenhatodszor Hananjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

24 Tizenhetedszer Josbekására, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

25 Tizennyolcadszor Hanáníra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

26 Tizenkilencedszer Mallótíra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

27 Huszadszor Elijjátára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

28 Huszonegyedszer Hótírra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

29 Huszonkettedszer Giddaltíra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

30 Huszonharmadszor Mahazíótra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.

31 Huszonnegyedszer Rómamtí-Ezerre, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.