1 Am ridicat din nou ochii și m-am uitat, și iată că era un sul de carte care zbura.

Am ridicat ochii. Sau M-am întors. În viziunea a şasea (v. 1-4), cu ajutorul unui sul zburător, lui Zaharia i se arată cum va proceda Dumnezeu cu aceia din Israel care refuză hainele de sărbătoare (cap. 3,4) şi care se răzvrătesc împotriva călăuzirii Duhului (cap. 4,6). Vezi comentariul la cap. 1,8.

Sul. Pentru o descriere a materialelor de scris din vechime. Sulul pe care l-a văzut Zaharia era probabil făcut din piele. Întrucât sulul este declarat ca fiind blestemul, se presupune că era scris.

Zbura. Probabil menit să semnifice că îşi îndeplinea lucrarea.


2 El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un sul de carte zburând; are o lungime de douăzeci de coți și o lățime de zece coți.”

M-a întrebat. Sau A zis. Adică, îngerul interpret.

Lungime. Întrucât Zaharia a fost în stare să aprecieze dimensiunile, sulul trebuie să fi apărut deplin desfăşurat. Sulul trebuie să fi avut 17/34 picioare. Întrucât dimensiunile acestea se potrivesc cu acelea ale locului sfânt al tabernacolului (vezi comentariul la Exod 26,1) şi cu acelea ale pridvorului Templului lui Solomon (1Regi 6,3), unii au căutat să arate o legătură între sulul zburător şi sanctuar. Totuşi, chiar dacă blestemul venea de pe urma călcării tablelor de piatră conţinând Cele Zece Porunci aflate în tabernacol şi în Templul lui Solomon, nu există nici un mijloc de a dovedi că o astfel de legătură mai era reprezentată şi de asemănarea în ce priveşte dimensiunile. Sulul era de dimensiuni neobişnuite şi cuprindea o suprafaţă de scris extrem de mare. De aceea, dimensiunile au fost probabil notate pentru a arăta mărimea blestemului.


3 Și el mi-a zis: „Acesta este blestemul care este peste toată țara; căci, după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb va fi nimicit cu desăvârșire de aici.

Hoţ. Hoţia reprezintă o ofensă adusă oamenilor, iar jurământul strâmb o ofensă împotriva lui Dumnezeu (vezi Matei 5,33-37). Este posibil ca aceste două rele să fi fost practicate pe o scară largă printre întorşi din exil, şi erau astfel evidenţiate ca exemple ale decăderii moralităţii în general.

Nimicit. Pentru îndeplinirea planurilor lui Dumnezeu era necesar ca Israelul restaurării să fie curat. Viziunea cu hainele de sărbătoare ale lui Iosua (cap. 3) atrăgea atenţia la prevederile divine pentru tratarea păcatului. Iertarea urma să fie acordată fiecărui suflet. Aceia care acceptau mijloacele prevăzute urma să fie îmbrăcaţi cu neprihănirea desăvârşită a lui Hristos. Totuşi, pentru a-şi însuşi veşmântul neprihănirii lui Hristos, oamenilor li se cerea să-şi părăsească faptele rele (vezi COL 316). Cei care refuzau urmau să fie loviţi de blestemul pronunţat de sulul zburător.


4 Îl trimit – zice Domnul oștirilor – ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea și s-o mistuie împreună cu lemnele și pietrele ei.”

Să intre în. Nu va fi scăpare pentru păcătos. Blestemul va intra în casa hoţului şi a sperjurului şi să rămână în locuinţa călcătorului de lege până îşi va fi îndeplinit scopul, inclusiv nimicirea ocupanţilor casei.


5 Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: „Ridică ochii și privește ce iese de acolo.”

Ce iese. Viziunea a şaptea (v. 5-11) simbolizează îndepărtarea nelegiuirii din ţară. Vezi comentariul la cap. 1,8.


6 Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată țara.”

Efa. O măsură de capacitate echivalentă cu 22 de litri. Întrucât un vas de mărimea aceasta nu era suficient de mare pentru a cuprinde o femeie (v. 7), unii au sugerat că descrierea viza forma, nu volumul.

Nelegiuirea. Literal, ochi. O schimbare a unei litere în ebraică dă traducerea nelegiuire, exprimare aflată în LXX şi adoptată de Cornilescu precum şi de alţi traducători.


7 Și iată că se ridica un talant de plumb, și în mijlocul efei ședea o femeie.

Talant. Ebr. kikkar, literal, un disc rotund; aici folosit pentru a descrie capacul rotund al efei. Când s-a ridicat capacul acesta Zaharia a văzut o femeie şezând în efă.


8 El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Și i-a dat brânci în efă, și a aruncat bucata de plumb peste gura efei.

Nelegiuirea. Femeia aceasta întruchipa nelegiuirea Israelului decăzut, pe care Dumnezeu căuta să o înlăture. În felul acesta viziunea este legată de cea anterioară (vezi comentariul la v. 14). Unii, de fapt, consideră cele două viziuni ca fiind una singură. Totuşi, ele sunt de fapt două reprezentări.

I-a dat brânci. Sau A aruncat-o. S-ar părea că în mod simbolic femeia a încercat să părăsească efa atunci când capacul de plumb a fost ridicat, dar îngerul a trântit-o înapoi în ea. Bucată de plumb. Adică, capacul de plumb. Capacul era fără îndoială greu cu scopul de a

păstra femeia închisă în efă.


9 Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer.

Două femei. Motivul pentru care sunt alese femei cu aripi ca ale cocostârcului pentru a reprezenta mijlocul prin care va fi îndepărtată nelegiuirea, nu este descoperit de înger, şi este probabil inutil să speculăm (vezi comentariul la cap. 1,8).


10 Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?”

11. Şinear. Babilonia (vezi comentariul la Daniel 1,2). Babilonia este astfel reprezentată ca locul unde locuieşte nelegiuirea. Aceia care părăsiseră Babilonul ar fi trebuit să-şi lase nelegiuirile acolo. Totuşi, chiar şi acum exista un plan cu privire la păcat (vezi cap. 3,1-5; vezi comentariul la cap. 5,3). La fel cum poporul ales al lui Dumnezeu urma să fie cules şi scos afară din Babilon, aceia din poporul Lui care refuzau să-şi schimbe caracterul aveau să fie culeşi şi scoşi afară din Israel şi duşi în Babilon.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1–4Ed 144


11 El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei.”

Verset ce nu a fost comentat.