Iona se ascunde

Text de memorat

„Ascultaţi glasul Domnului!” Ieremia 26:13

Materiale didactice vizuale - O Biblie, o barcă de jucărie

Iona a fost unul dintre slujitorii lui Isus. El i-a cerut lui Iona să meargă în oraşul Ninive. Oamenii de acolo făceau lucruri rele. Din acest motiv, Isus a vrut să-i oprească. Iona nu voia să se ducă la Ninive. A fugit şi s-a urcat pe o corabie. La un moment dat, s-a dus şi s-a culcat.

Isus ştia unde se ascundea Iona. El a trimis o furtună puternică. Marinarii se temeau. Ei credeau că îşi vor găsi sfârşitul acolo. S-au rugat idolilor lor cum au știut mai bine, dar furtuna nu s-a oprit. Iona încă dormea. \

– Trezeşte-te, Iona! a strigat căpitanul. Roagă-te și tu la Dumnezeul tău! Iona ştia că greşise.

– Am fugit de Isus, a mărturisit Iona. El a trimis furtuna. Căpitanului și marinarilor le-a fost şi mai frică.

– Aruncaţi-mă în mare! le-a cerut Iona. În felul acesta, Isus va opri furtuna.

– Nu! au protestat marinarii.

Dar furtuna a crescut, aşa că aceştia s-au văzut nevoiţi să-l arunce pe Iona în apă. În cele din urmă, furtuna s-a oprit. Iona a crezut că se va îneca, dar Isus a trimis un peşte mare ca să-l înghită. Mai apoi, Iona s-a rugat şi Isus a făcut ca peştele cel mare să-l verse pe uscat. Acum, Iona era gata să stea de vorbă cu oamenii din Ninive. El le-a spus că Isus va trebui să-i pedepsească pentru lucrurile rele pe care le făceau.

Oamenii au ascultat. Ei i-au spus lui Isus că regretă ce au făcut şi au început să asculte de El. Acest lucru L-a făcut foarte fericit pe Isus, aşa că nu i-a mai pedepsit. Isus este fericit când regretăm că suntem răi. El ne iartă din toată inima.

Iona a fost unul dintre prietenii lui Isus. El i-a cerut lui Iona să meargă într-un oraş mare şi îndepărtat, numit Ninive. Oamenii din acel oraş se purtau foarte urât. Ei ascultau de Satana şi făceau lucruri atât de rele încât Isus a decis să îi oprească.

– Spune-le oamenilor din Ninive să nu mai săvârşească nelegiuiri! i-a poruncit Isus lui Iona. Dar Iona nu voia să se ducă acolo, aşa că a decis să fugă şi să se ascundă. El le-a dat bani unor corăbieri ca să-l ia cu ei pe mare. Iona ştia că ei mergeau departe de Ninive. A coborât pe fundul corabiei şi, în scurt timp, a adormit buştean.

Ai încercat vreodată să te ascunzi de mama sau de tata? Te-au găsit, nu-i aşa? Şi Isus ştia unde se ascundea Iona. De asemenea, Isus ştia că Iona trebuia să înveţe să asculte.

Isus a trimis o furtună puternică pe mare, în locul în care se afla Iona. Vântul sufla cu putere. Tunetele erau asurzitoare şi valurile imense.  Marinarii se temeau că se vor scufunda. Erau convinşi că vor fi înghițiți de ape. Ei s-au rugat idolilor lor, dar furtuna nu s-a oprit. În tot acest timp, Iona dormea dus.

– Trezeşte-te, Iona! a strigat căpitanul vasului. Roagă-te la Dumnezeul tău! Poate că El ne va salva. Iona şi-a dat imediat seama care era problema. – Eu mă ascund de Isus, le-a mărturisit el corăbierilor. Isus a adus furtuna din cauza mea.

Atunci, căpitanul și marinarii s-au temut şi mai mult. Furtuna venise din vina lui Iona. Ce le-a spus el marinarilor să facă? Citeşte Iona 1:12.

– Nu! au protestat marinarii. Iona le-a mărturisit marinarilor că fugea de Isus. După ce a fost aruncat în apă, Iona a fost înghiţit de un peşte uriaş. 

Ei nu voiau să îi facă rău lui Iona, dar când furtuna s-a înteţit, şi-au dat seama că nu aveau de ales. Mai apoi, s-a întâmplat ceva uimitor. Când l-au aruncat în apă, vântul s-a oprit brusc. Valurile s-au liniştit şi furtuna a luat sfârşit. Atunci şi-au dat seama şi marinarii cine era adevăratul Dumnezeu? Da, atunci au înţeles totul.

Săracul Iona! A crezut că se va îneca...Dar, chiar dacă Iona greşise, Isus încă îl iubea. Dintr-odată, Iona s-a trezit în burta unui peşte uriaş. Era încă în viaţă! Nu se înecase! Apoi, chiar acolo, în burta acelui peşte imens, Iona s-a hotărât să se roage.

Isus trimisese acel peşte. El a auzit rugăciunea lui Iona şi a ştiut că acesta învăţase să fie ascultător. Aşadar, la momentul perfect, El i-a spus peştelui să-l verse pe Iona pe pământ uscat. Imediat, Iona s-a dus la oamenii din Ninive, aşa cum îi ceruse Isus. El i-a avertizat pe oameni că Isus îi va pedepsi din cauza numeroaselor fapte rele pe care le săvârşiseră.

Oamenii din Ninive l-au ascultat pe Iona. Ei i-au spus lui Isus că le pare rău şi au renunţat să mai săvârşească fapte rele, adică păcate. Acest lucru L-a făcut fericit pe Isus, aşa că nu i-a mai pedepsit.

Este Isus fericit când Îi spunem că ne pare rău că am fost răutăcioși? Da! El ne iartă din tot sufletul!

„Una din primele lecţii pe care trebuie să le înveţe un copil este aceea a supunerii. El poate fi învăţat să fie ascultător înainte de a fi suficient de mare pentru a gândi abstract. Obiceiul ar trebui întipărit prin eforturi perseverente, pline de blândeţe. Pot fi prevenite astfel într-o mare măsură conflictele de mai târziu dintre voinţa proprie şi autoritate, conflicte care au un aport substanţial în crearea unei înstrăinări şi ostilităţi faţă de părinţi şi educatori şi, adesea, a unei împotriviri faţă de orice autoritate, omenească sau divină.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 287

„Domnul a trimis un peşte mare să înghită pe Iona.” – Iona 1:17

În povestirea biblică de azi, Iona a fost înghiţit de un peşte mare. Nu ştim ce fel de peşte l-a înghiţit pe Iona, dar ar fi putut fi o balenă. Balenele sunt foarte mari. O anumită specie de balene, balena albastră, este cel mai mare animal din lume.

Balenele trăiesc în apă, ca peştii, dar respiră aer ca oamenii, deci nu sunt tocmai peşti. Ele au o gaură în partea de sus a capului, pe unde aerul intră şi iese.

Balenele se pot scufunda adânc sub apă. Unele balene pot rămâne sub apă mai mult de o oră. Ele pot înota foarte repede – cam cu viteza cu care aleargă unii cai. De asemenea, ele pot sări afară din apă.

Balenelor le place să doarmă, dar ele nu dorm ca noi. Jumătate din creierul lor trebuie să rămână treaz pentru a le reaminti să respire. În caz contrar, s-ar îneca în apă. De asemenea, balenelor le place să cânte, dar nu cântă aşa cum o facem noi. Balenele scot sunete care pot fi auzite sub apă.

Ştiţi ce fel de mâncare mănâncă balenele? Mâncarea lor se numeşte plancton – adică plante şi animale minuscule care trăiesc în ocean. Unele balene mănâncă şi peşti. Când Isus a trimis un peşte mare ca să-l înghită pe Iona, peştele s-a supus. Ar trebui să ne supunem şi noi lui Isus, aşa cum a făcut peştele cel mare.