Isus Îşi ajută poporul

Text de memorat

„Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9

Materiale didactice vizuale - O Biblie, un vas cu apă

Iosua și Caleb erau ajutoarele de nădejde ale lui Isus. Isus dorea ca oamenii Săi să se mute în noile lor case, dar acolo locuiau niște oameni răi. Isus i-a cerut lui Iosua să-L ajute să-i alunge pe oamenii aceia.
Poporul lui Isus avea nevoie să traverseze un râu mare, dar nu exista niciun pod. Oamenii răi trăiau într-un oraș mare, cu ziduri trainice și soldați viguroși.

– Cum vom putea traversa râul acesta mare? a întrebat Iosua. Cum putem cuceri orașul acesta foarte important?
– Eu te voi ajuta, i-a promis Isus. Luați cu voi chivotul de aur și spune-le preoților să meargă spre râu! Chivotul avea în el tablele cu Cele Zece Porunci. Preoții au cărat chivotul și s-au îndreptat către râu. Ei au coborât pe malul râului până când picioarele lor au atins apa.

Atunci, Isus a despărțit apele râului. El a făcut un drum larg și uscat pentru ca oamenii să poată trece. În scurt timp, au ajuns pe partea cealaltă a râului. Isus îi ajuta! Venise vremea să ia Ierihonul din mâinile oamenilor răi.

– Înconjurați Ierihonul! i-a poruncit Isus lui Iosua. Spune-le să înconjoare cetatea o dată pe zi, timp de șase zile. Să poarte cu ei chivotul și să sufle din corn.

Și așa au făcut. Oamenii cei răi se uitau la ei. Fiindcă le era frică, au încuiat porțile cele mari, astfel încât nimeni să nu mai poată intra în orașul lor. În ziua a șaptea, Isus le-a poruncit lui Iosua și oamenilor săi să înconjoare Ierihonul de șapte ori. Mai apoi, preoții au suflat din corn, iar poporul lui Dumnezeu a strigat cât a putut de tare. Știi ce s-a întâmplat atunci?

Zidurile s-au prăbușit! Isus Și-a ținut promisiunea, așa cum face întotdeauna.

Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru povestirile din Biblie. Îţi mulţumim că eşti Prietenul nostru cel mai bun. Te iubim, Isuse. Amin!

Iosua și Caleb au fost niște bărbați foarte curajoși. Ei Îl iubeau mult pe Isus și au fost ajutoarele Lui. Într-o zi, Isus i-a vorbit lui Iosua:

– Este timpul să-Mi duc poporul în țara cea nouă, a spus El. Oamenii răi care locuiesc acolo trebuie să plece. Te voi ajuta să îi alungi.

În apropiere curgea un râu mare, râul Iordan. Oamenii aveau nevoie să traverseze râul pentru a ajunge la noile lor case, dar nu existau poduri.

– Cum vom ajunge de cealaltă parte a râului? a întrebat Iosua fără să aibă nicio idee.

– Nu vă îngrijorați! Vă voi ajuta Eu, a promis Isus. De cealaltă parte a râului se găsea un oraș mare, numit Ierihon. Iosua s-a uitat la zidurile înalte și rezistente din jurul Ierihonului. El a văzut soldații puternici de pe zidurile cetății. Totuși, Iosua nu se temea. El știa că Isus Își va ajuta poporul. Când a sosit vremea să treacă râul cel mare, Isus a vorbit cu Iosua.

– Spune-le preoților să poarte chivotul de aur pe umeri! i-a poruncit Isus. În interiorul chivotului de aur se aflau două pietre speciale pe care erau scrise Cele Zece Porunci pe care Dumnezeu le dăduse poporului.

– Spune-le preoților să meargă spre râu, i-a cerut Isus lui Iosua. Preoții s-au supus. Purtând chivotul auriu pe umeri, ei au coborât pe malul râului până când picioarele lor au atins apa. Știi ce s-a întâmplat atunci? Isus a despărțit apele râului! El a făcut un drum larg și uscat chiar prin mijlocul râului. Toată lumea a trecut pe acel drum larg și uscat. În scurt timp, au ajuns pe partea cealaltă. (Lăsați copiii să își folosească mâinile pentru a încerca să separe apa în vas.) Credeți că oamenii știau că Isus era Cel care îi ajuta? Bineînțeles că știau. Venise vremea să ia cetatea Ierihon din mâinile oamenilor răi.

– Spune-le soldaților și preoților să înconjoare Ierihonul! i-a poruncit Isus lui Iosua. Spune-le să ocolească cetatea o dată pe zi, timp de șase zile. Să fie niște preoți care să poarte chivotul pe umeri, iar alți preoți să sufle din corn. Și așa au făcut. Oamenii răi din Ierihon priveau și ascultau. Știau că Isus Își ajută poporul. Fiindcă le era frică, au încuiat porțile cele mari. Au continuat să privească și să asculte în timp ce preoții și soldații înconjurau cetatea o dată pe zi, în fiecare dintre cele șase zile.

– Înconjurați orașul de șapte ori în ziua a șaptea, i-a poruncit Isus lui Iosua, apoi se va întâmpla ceva special. Poporul a făcut întocmai. Au înconjurat cetatea – o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de șase ori – dar nu s-a întâmplat nimic. Oamenii cei răi se uitau la preoții și soldații care înconjurau cetatea pentru a șaptea oară. Și poporul lui Dumnezeu se uita la ei. Ce le-a spus Iosua oamenilor să facă? Citește Iosua 6:16.

Așadar, oamenii au strigat foarte tare. Știi ce s-a întâmplat atunci? Așa este! Zidurile acelea mari și rezistente s-au prăbușit. Îngerii lui Isus le-au împins și au căzut. Și-a ținut Isus promisiunea de a-Și ajuta poporul? Da. Se ține Isus mereu de promisiune? Da. Să Îi mulțumim lui Isus pentru că Își ține promisiunile de fiecare dată când ne încredem în El.

„Aduceți razele cerești în conversațiile voastre! Rostind cuvinte care bucură și încurajează, veți arăta că lumina dreptății lui Hristos locuiește în sufletele voastre. Copiii au nevoie de cuvinte plăcute. Este esențial, pentru fericirea lor, să simtă că primesc aprobare din partea voastră. Străduiți-vă să depășiți duritatea și să cultivați un ton blând. Prindeți frumusețea lecțiilor din Cuvântul lui Dumnezeu și bucurați-vă de acest lucru esențial pentru fericirea căminului vostru. Într-un mediu prielnic, copiii vor dezvolta dispoziții care sunt plăcute și luminoase.” – Ellen G. White, Reflecting Christ, p.185

„Puterea boilor aduce belşug de roade.” – Proverbele 14:4

Unul dintre animalele despre care vom vorbi în acest studiu este boul. Boii sunt animale care pot fi antrenate să îi ajute pe oameni la treburi grele.

În vremurile biblice, oamenii nu aveau tractoare. Ei aveau boi. Un bou putea trage o căruță grea. Un bou putea să are un câmp mare. Un cal putea obosi la arat, dar un bou contiua să are. Deși noroiul îngreuna lucrurile, boul era suficient de puternic pentru a trage plugul. Dacă o încărcătură era foarte grea, mai mulți boi la un loc puteau să o tragă cu ușurință. Boii sunt foarte puternici.

Boul are două coarne pe cap și are copita despicată. Boul rumegă. Asta înseamnă că el își aduce înapoi mâncarea din stomac și o mestecă din nou.

Uneori, boii se împung unii pe alții ca să vadă care dintre ei este mai puternic, dar nu se rănesc unul pe celălalt. Boii sunt foarte răbdători. Ei vor trage iar și iar aceeași greutate, fără a deveni ursuzi. Ei sunt buni și ascultători.

Avem multe de învățat de la acest animal. Isus vrea ca și noi să fim buni și răbdători, așa cum sunt aceste animale. Ți-ar plăcea să fii bun și răbdător?