Comoara găsită în templu

Text de memorat

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15).

După ce bunul împărat Ezechia a murit, fiul lui de doisprezece ani, Manase, a urcat pe tron în Iuda. Ezechia a încercat cât a putut să îi ajute pe oameni să aleagă să se închine lui Dumnezeu și să Îi fie din nou credincioși. A distrus idolii și a dărâmat toate altarele la care oamenii se adunau pentru a se închina la idoli. A curățat frumosul templu și a reluat serviciile sacre de acolo. Oamenii au sărbătorit cu atâta bucurie Paștele, încât au mai rămas încă șapte zile pentru închinare și laudă.

Crezi că Satana a fost mulțumit de lucrurile bune pe care le-a făcut Ezechia? Desigur că nu! Crezi că Satana plănuia să strice totul? Fără îndoială că da! Acum că ajunsese împărat, oare Manase avea să continue ceea ce făcuse tatăl lui sau va alege să asculte de Satana? Nu știm cine l-a sfătuit pe tânărul Manase, dar a făcut unele alegeri foarte greșite. Citește 2 Cronici 33:1-7,9.

Te întristează acest lucru? Pe Dumnezeu L-a întristat. El nu îl putea binecuvânta pe Manase și nu putea binecuvânta nici poporul, așa cum Și-ar fi dorit. Astfel că, atunci când asirienii s-au întors, Dumnezeu nu i-a mai oprit cum a făcut-o pe vremea lui Ezechia. L-au luat pe Manase ca rob. 2 Cronici 33:10,11.

În captivitate, împăratul Manase s-a gândit la tot ce i se întâmpla și la alegerile pe care le făcuse. În cele din urmă, și-a dat seama de purtarea lui nelegiuită și i-a părut cu adevărat rău. Ce a făcut Dumnezeu când Manase L-a implorat să îl ierte? A refuzat Dumnezeu să îi ierte lucrurile îngrozitoare pe care le făcuse celor din Iuda? Așa este Dumnezeul nostru? 2 Cronici 33:12,13.

Acum Manase știa că Satana este crud și rău. Prin Manase, Satana atrăsese de partea lui mii de oameni. Dar Manase „s-a trezit”, nu-i așa? Ești bucuros că, atunci când ne dorim cu adevărat să fim eliberați din mâna lui Satana, Dumnezeu întotdeauna ne ajută?

După moartea lui Manase, pe tron a urcat Amon, fiul lui. A învățat Amon ceva din tot ce i se întâmplase tatălui său? 2 Cronici 33:21-33. După doar doi ani, Amon a fost ucis de slujitorii lui și la tron a urmat fiul lui, Iosia, care avea doar opt ani. 2 Cronici 34:1.

Iosia era cu doar un an mai mare decât Ioas când a devenit împărat. Era prea tânăr pentru a putea alege? Nu. 2 Cronici 34:2,3. Este palpitant, nu-i așa? Împăratul Iosia nu s-a schimbat așa cum a făcut-o împăratul Ioas. Încă de la început, el a ales să Îl iubească și să asculte de Dumnezeu și a continuat tot așa. El nu a încetat să Îi fie credincios lui Dumnezeu.

Unul din multele lucruri pe care le-a făcut Iosia a fost să curețe din nou templul și să se asigure că tot ce fusese stricat sau spart era reparat. La scurtă vreme după aceea, tâmplarii, constructorii și alți lucrători au făcut tot ce trebuia făcut. Desigur, lucrătorii trebuiau plătiți. Dar fuseseră strânși banii în acest scop și duși la templu. Într-o zi, în timp ce luau bani de la templu pentru a-i plăti, Hilchia, marele-preot, a găsit cartea Legii în templu. 2 Cronici 34:14.

Aceasta era o carte foarte importantă. Poate că marele- preot o ascunsese pentru a o ține în siguranță sau poate că era pe sub gunoiul care urma să fie scos din templu. Ce a făcut Hilchia cu cartea? Vom afla mâine.

Biblia se aseamănă oarecum cu cartea Legii. Aceasta ne spune cum să stăm departe de Satana, inamicul nostru. Majoritatea oamenilor nu își ascund Biblia, dar câți o citesc? Ești bucuros că tu înveți din Biblie?

Hilchia, marele-preot, găsise cartea Legii pe care cu sute de ani înainte Dumnezeu îi spusese lui Moise să o scrie. Probabil că a fost foarte bucuros când a mers să îl găsească pe Șafan, logofătul împăratului. Șafan s-a uitat la cartea aceea prețioasă și, în timp ce citea, probabil că și el era la fel de entuziasmat. Împăratul Iosia trebuia să o vadă. 2 Cronici 34:15-18.

Iosia a vrut să știe tot ce îi spusese Dumnezeu lui Moise despre cum putea poporul Său să fie o națiune puternică și apărată de vrăjmași. Inima lui s-a întristat în timp ce îl asculta pe Șafan citind. Poporul lui Dumnezeu a fost foarte rău. Mai putea să îi binecuvânteze Dumnezeu din nou? Ce a făcut Iosia după ce Șafan a terminat de citit? 2 Cronici 34:19.

Iosia și-a dat seama acum de ce Împărăția de Nord, Israelul, fusese luată prizonieră de către vrăjmași. Nu era deloc surprinzător că în țară au fost foamete și războaie și că împărăția lui, Iuda, nu putuse să devină puternică! Totul era din cauza neascultării. Poporul alesese să nu asculte de Dumnezeu, așa că El nu îi putea ajuta. Multă vreme ei au ales să asculte de Satana.

Era prea târziu? Mai exista vreo speranță pentru Iuda? Călcase poporul lui Dumnezeu Cele Zece Porunci și ascultase de Satana atât de mult încât Dumnezeu să nu îi mai poată ajuta? Ce poruncă le-a dat împăratul Iosia slujitorilor lui? 2 Cronici 34:21,22. Hulda era prorociță și Iosia a știut că orice spunea ea era din partea lui Dumnezeu. Probabil că a fost foarte neliniștit în timp ce îi aștepta pe slujitori să se întoarcă.

Consecințele sunt reale, nu-i așa? Dumnezeu ne spune ce se întâmplă când ascultăm de El și tot El ne spune ce se întâmplă când alegem să ascultăm de Satana. Pur și simplu așa stau lucrurile. Citește din nou ce spune Biblia despre consecințe. Galateni 6:7

Mai exista vreo speranță pentru Iuda? Împăratul Iosia trimisese mesageri la prorocița lui Dumnezeu pentru a afla răspunsul.

Vestea pe care aceștia au adus-o nu a fost bună. Dumnezeu a spus că oamenii din Iuda aveau să suporte consecințele numeroșilor ani în care ascultaseră de Satana. La final, vrăjmașii lor urmau să îi ia robi, la fel cum se întâmplase și cu Împărăția de Nord. Cât de trist! Dar erau și vești bune. Dumnezeu a știut că, atunci când Iosia și-a sfâșiat hainele și i-a părut rău, el a fost sincer. Nu se prefăcea. Așa că Dumnezeu a împiedicat nenorocirile să se abată asupra lor până după moartea lui Iosia. 2 Cronici 34:26-28.

Când a transmis poporului ce spusese Dumnezeu, Iosia a promis solemn să continue să Îl iubească și să asculte de Dumnezeu și să facă tot ce îi stătea în putere să îi ajute pe alții să facă la fel. El nu dorea să înceteze să facă ce era bine. 2 Cronici 34:31,32.

Împăratul Iosia și-a ținut promisiunea. Poporul a avut o frumoasă sărbătoare pascală și, cât a trăit, Iosia a făcut tot ce a putut pentru a urma ce era scris în cartea Legii. Toți au fost triști când Iosia a murit într-o luptă împotriva împăratului Egiptului.

Gândeşte-te:

Pe când era doar un copil, Iosia a ales să Îl iubească, să se încreadă și să asculte de Dumnezeu și nu s-a răzgândit niciodată. El a știut că Cele Zece Porunci arătau dragostea lui Dumnezeu și că noi suntem fericiți când ascultăm de ele. El și-a dorit ca poporul să aleagă să asculte întotdeauna. Tu câți ani ai? Deja am parcurs multe povestioare despre copii care au făcut alegeri bune și toți sunt scriși în cărțile cerului. Și povestea ta poate fi acolo.

După mulți ani de la moartea împăratului Iosia, a venit împăratul Babilonului și i-a luat pe cei din Iuda prizonieri în țara lui, exact cum spusese Isaia, prorocul lui Dumnezeu, că se va întâmpla. Asirienii luaseră deja captivă Împărăția de Nord, și cele zece seminții ale ei erau împrăștiate printre națiunile păgâne.

Părea că Satana distrusese planul minunat al lui Dumnezeu pentru poporul Său, și anume să arate lumii cât de puternic era El și ce se întâmplă când alegem să ascultăm de El și de Cele Zece Porunci.

Este adevărat că, de la căderea în păcat a lui Adam și a Evei, pentru noi a devenit firesc să ne supunem lui Satana. Dar niciun împărat și nicio altă persoană nu a fost obligată să facă acest lucru. Isus a murit pentru ca oricine să poată avea puterea de a se supune Dumnezeului nostru iubitor, nu lui Satana.

Cât de răbdător a fost Dumnezeu cu poporul Lui! Pe toate căile posibile, El a făcut totul pentru a-i salva. Gândește-te la prorocii Lui curajoși și la cât de mult au încercat ei să ajute poporul lui Dumnezeu să vadă ce alegeri greșite făceau. 2 Cronici 36:15,16. De câți dintre prorocii lui Dumnezeu îți amintești? Poți numi șase dintre ei? Noe, Moise, Samuel, Ilie, Elisei și Isaia sunt doar câțiva din profeții despre care am învățat până acum.

Satan îi ura pe proroci și încă îi urăște. El nu vrea ca oamenii să îi creadă și să aleagă să asculte de Dumnezeu. Oamenii care au ales să creadă minciunile lui Satana i-au urât și ei pe profeții lui Dumnezeu. Nu au vrut să îi asculte și să afle că lucrurile pe care le făceau erau greșite.

Mulți dintre prorocii lui Dumnezeu au scris lucrurile pe care El li le-a spus și arătat în vedenii și vise. Dumnezeu a păstrat în siguranță aceste scrieri pentru noi în Biblie. Cât de recunoscători trebuie să fim că le avem!

Astăzi vrem să vedem la cât de multe din următoarele întrebări poți răspunde. Câte persoane au intrat în corabie după ce Noe i-a avertizat timp de 120 de ani? Câte persoane mai în vârstă au intrat în Canaan ca urmare a faptului că au ales să se încreadă în făgăduințele lui Dumnezeu date prin Moise? L-a crezut poporul pe Samuel când i-a avertizat despre pericolul de a alege ca împărat un om în locul lui Dumnezeu? Au ascultat majoritatea împăraților și oamenilor de Ilie și Elisei? Câți dintre împărații lui Iuda au ascultat de Isaia?

De fapt, în perioada în care împăratul Manase era foarte nelegiuit și înainte de a-i părea rău de faptele lui rele, Isaia a fost unul din numeroșii mesageri curajoși ai lui Dumnezeu pe care împăratul i-a ucis. Dar, înainte de a muri, Isaia a scris una din cele mai frumoase cărți din Biblie.

Să ne gândim puțin la Isaia. El era foarte tânăr când Dumnezeu l-a chemat să fie proroc. Deja urmase cu credincioșie legile lui Dumnezeu și credea că viața lui este în regulă – la fel ca mulți creștini de astăzi, care merg la biserică, își duc darurile și fac multe fapte bune.

Dar, într-o zi, când Isaia era în curtea Templului din Ierusalim, Dumnezeu i-a dat o vedenie. În vedenie, Dumnezeu i-a permis să vadă direct în cer și Isaia a văzut cât de sfânt era Dumnezeu. Dintr-odată nu s-a mai simțit atât de bun. Și-a dat seama că, în afară de Isus, toți sunt păcătoși, inclusiv el. Cum putea el să fie un proroc al lui Dumnezeu? Citește Isaia 6:5.

Dar în vedenia lui părea că Dumnezeu a făcut ceva uimitor. Isaia 6:6,7. După aceea, Isaia s-a bizuit cu totul pe Dumnezeu, nu pe propria lui bunătate. Ce a răspuns Isaia când Dumnezeu a întrebat pe cine putea să trimită să fie un sol special? Isaia 6:8.

Ai vrea să afli unele din lucrurile pe care Dumnezeu i le-a spus lui Isaia? Sunt lucruri uimitoare, valabile și pentru noi. Le vom analiza în următoarea lecție.

O luminiță care s-a făcut tot mai mare - Adaptare de Amy Sherrard

În 1848, la doar patru ani după dezamăgirea din 1844, Isus i-a dat o viziune foarte importantă lui Ellen. În viziune, ea a văzut o lumină. La început nu era foarte puternică, dar a strălucit tot mai tare, până când a luminat întreaga lume.

„Lumina face parte din planul lui Dumnezeu de a ajuta oamenii să înțeleagă că Isus va veni din nou”, i-a spus un înger lui Ellen. „Ei trebuie să afle despre adevăratul Sabat, despre ce se întâmplă cu omul când moare și despre multe alte lucruri importante. James trebuie să înceapă să scrie și să tipărească aceste mesaje, astfel încât mulți alții să afle ce ne învață Biblia. Cei care citesc materialele vor trimite bani pentru a-l ajuta să tipărească.”

Când Ellen i-a spus lui James despre viziune, el a fost nerăbdător să înceapă să scrie. Dar când s-a gândit cât de săraci erau și cât de mult costa tipărirea, el s-a descurajat. James știa să trudească din greu și avusese multe locuri de muncă pentru a câștiga suficienți bani pentru hrană. Acum a hotărât să cosească iarba de pe câmp pentru a câștiga bani. Dar îngerul i-a vorbit din nou lui Ellen. „Acum el trebuie să scrie”, a spus îngerul. „Trebuie să aibă credință.” Așa că James s-a supus și curând a scris primul ziar și l-a tipărit.

Tiparnița era într-un oraș la aproape nouăsprezece kilometri de casa lui James și a lui Ellen. „Încă nu am bani să plătesc aceste ziare”, i-a spus James tipografului, „dar promit că vor fi plătite”. „Ești un om sincer și sunt sigur că pot avea încredere în tine”, i-a răspuns tipograful. Apoi a tipărit o mie de exemplare din primul ziar.

De obicei James mergea pe jos până în oraș și apoi tot pe jos se întorcea acasă. Dar, în ziua în care au fost gata ziarele, el a împrumutat un cal și o trăsură pentru a le duce acasă. Ajuns acasă, James a pus prețioasele ziare pe podea. Apoi el, Ellen și alți câțiva credincioși au îngenuncheat în jurul lor. Ei L-au rugat pe Isus să vegheze asupra lor și să binecuvânteze fiecare persoană care urma să primească materialul.

După aceea, au îndoit ziarele și le-au trimis celor despre care au crezut că le vor citi. În continuare James le-a pus într-o sacoșă rezistentă și le-a dus la oficiul poștal din oraș. După aceea, James a început să scrie următorul ziar și, în următoarele două luni, au fost scrise, tipărite și trimise alte trei ziare. Și-a ținut Isus promisiunea? Da. Persoanele recunoscătoare au trimis scrisori cu bani pentru a-i ajuta să plătească tipărirea materialelor. Lumina pe care Ellen a văzut-o în viziune începea să strălucească.

Primul ziar s-a numit Adevărul prezent și s-a tipărit cu mai bine de 150 de ani în urmă. Din acel moment, lumina a început să strălucească tot mai tare. Acum multe mii de cărți și ziare sunt tipărite în întreaga lume în multe limbi. Mii de oameni care le citesc aleg să creadă ce învață Biblia.

Desigur, lui Satana nu îi place lumina. De multe ori a încercat să îi oprească pe James și Ellen White și pe mulți alții care au ajutat lumina să strălucească tot mai tare. Dar Isus nu a încetat niciodată să binecuvânteze. Această lecțiune pe care o citești tu acum este doar o mică rază din acea lumină minunată care a început să strălucească cu mult timp în urmă.