Ioas, băiețelul împărat

Text de memorat

„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmii 40:8).

În biserica ta este cor? Ai auzit vreodată un cor cântând cântări de laudă lui Dumnezeu? Multe coruri au o costumație specială, care le face să arate frumos.

Îți poți imagina un cor lăudându-L cu bucurie pe Dumnezeu și defilând în pas de marș pentru a înfrunta un inamic înspăimântător în timp ce cântă? Ei bine, exact așa s-a întâmplat în urmă cu mult timp. Dar mai întâi să aflăm mai multe despre împăratul care avea acest cor.

În Împărăția de Sud, în Iuda, uneori au fost împărați buni și alteori, răi. Unul din împărații buni ai lui Iuda a fost împăratul Iosafat. El a fost unul din urmașii împăratului David. Ce ne spune Biblia despre el și de ce a putut Dumnezeu să îl binecuvânteze? 2 Cronici 17:3-6.

Se întâmplă ca și oamenii buni să facă greșeli? Da. Una din greșelile lui Iosafat a fost că i-a permis fiului său, Ioram, să se căsătorească cu Atalia, fiica nelegiuitului împărat Ahab și a Izabelei. Din această cauză a fost mai ușor pentru Ahab să se împrietenească cu Iosafat, în ciuda faptului că Ahab se închina la idoli. Într-o ocazie, când Iosafat a vizitat Israelul, Ahab l-a întrebat dacă ar vrea să îl ajute să lupte împotriva sirienilor pentru că dorea să recâștige o cetate pe care ei o luaseră de la Israel. Iosafat a spus că îl va ajuta, dar mai întâi voia să fie sigur că urmau planul lui Dumnezeu, așa că l-a rugat pe Ahab să cheme câțiva proroci. Așa a și făcut Ahab, dar aceștia nu erau proroci ai lui Dumnezeu. Ce au avut de spus prorocii? 2 Cronici 18:4,5.

Iosafat a cerut să afle „cuvântul Domnului” și a insistat să fie chemat unul din prorocii lui Dumnezeu. 2 Cronici 18:6. În cele din urmă, Ahab a cedat. Ce i-a spus prorocul lui Dumnezeu? Vom afla mâine.

Gândeşte-te:

Crezi că Ahab se temea că prorocul lui Dumnezeu avea să spună ceva diferit de ce ar fi vrut el să audă? Ceea ce ne dorim diferă uneori de ceea ce cred părinții noștri că ar trebui să avem? Te poți gândi la o astfel de situație?

Prorocul lui Dumnezeu pe care l-a chemat Ahab a spus că nu vor câștiga lupta împotriva sirienilor. Acest lucru l-a înfuriat atât de tare pe Ahab, încât l-a trimis pe proroc la închisoare. Crezi că Iosafat ar fi trebuit să meargă acasă în loc să se alăture lui Ahab în luptă? Desigur! Dar nu a făcut așa.

Ahab a fost rănit grav în timpul luptei. Care din proroci a avut dreptate în final? Ce s-a întâmplat? 2 Cronici 18:34; 2 Cronici 19:1.

Iosafat știa că singurul lucru sigur de făcut era să asculte de Dumnezeul nostru puternic și iubitor. După ce s-a întors acasă la Ierusalim, a venit vestea că o armată uriașă de trei națiuni venea să lupte împotriva lui. Ce au făcut el și poporul lui? 2 Cronici 20:3,4.

Dumnezeu i-a spus lui Iosafat prin prorocul Lui că el nici măcar nu va trebui să lupte de această dată. De ce? 2 Cronici 20:17,18. Deoarece Iosafat credea ce i-a spus prorocul lui Dumnezeu – că lupta va fi a Domnului și că ei nici măcar nu trebuiau să lupte – el a vorbit cu poporul și a pus cântăreți în fața armatei pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Îți poți imagina acest lucru? Corul s-a pus în fața armatei când au pornit să întâlnească vrăjmașul. Acest lucru le arăta că ei credeau în prorocul lui Dumnezeu.

Cu ei mai era și armata de îngeri a lui Dumnezeu și ei știau ce trebuie să facă. Ce mare bucurie pentru ei să ajute! Numaidecât cele trei armate vrăjmașe au început să lupte unele contra altora. 2 Cronici 20:22-24.

Gândeşte-te:

Nu uita niciodată această poveste. Dumnezeu a pus-o în Biblie pentru a ne spune ceva foarte important. Într-o zi, curând, chiar înainte ca Isus să Se întoarcă și când va părea că poporul lui Dumnezeu va fi distrus de vrăjmașii lui (Apocalipsa 16:13,14), Dumnezeu ne va salva așa cum a făcut cu Iosafat. Vrăjmașii se vor ucide între ei (Zaharia 14:13) și noi vom fi în siguranță. Ești bucuros că înveți să te încrezi și să asculți de Isus? Acum citește ultima jumătate din 2 Cronici 20:20. Crezi că mai este adevărat? Da. Dumnezeu a trimis un profet special pentru noi. Îți amintești cine este?

După moartea lui Iosafat, la tron a venit Ioram, care s-a căsătorit cu Atalia, fiica nelegiuitului Ahab și a Izabelei. Acum soția împăratului era o femeie rea. Crezi că ea l-a ajutat pe Ioram să Îl iubească și să asculte de Dumnezeu la fel ca tatăl lui, Iosafat? Ce a ales el să facă? 2 Cronici 21:6. Deja erau mulți oameni în Împărăția lui Iuda care încă se închinau la idoli. De ce? 2 Cronici 20:33.

Nici Ioram și nici fiul lui, Ahazia, care a urcat pe tron după ce a murit tatăl lui, nu au ajutat poporul să se schimbe. Dumnezeu nu i-a putut binecuvânta. Dar lucrurile s-au înrăutățit și mai mult după ce au murit ei. Nelegiuita Atalia a hotărât să preia ea conducerea. Pentru a-și asigura poziția, i-a ucis pe toți cei despre care credea că ar putea încerca să fie împărați. I-a ucis chiar și pe nepoții ei – în afară de unu.

Un băiețel a fost salvat și a fost ascuns în siguranță în dormitorul mătușii lui, Ioșabeat, chiar fata împăratului Ioram. Ea se căsătorise cu marele-preot, Iehoiada, și locuiau în una din locuințele de la templu, aproape de palatul împărătesei.

Pe băiețel îl chema Ioas. Pentru că Ioșabeat a fost sora tatălui băiatului, ea era mătușa lui și Iehoiada era unchiul lui. Cât timp l-au ținut ascuns pe micuțul Ioas în templu? 2 Cronici 22:12.

Gândeşte-te:

Iehoiada, marele-preot, Îl iubea pe Dumnezeu. Crezi că micuțul Ioas a învățat să Îl iubească și el pe Dumnezeu și să asculte de Cele Zece Porunci? Și tu înveți asta.

Iehoiada, marele-preot, știa că micuțul Ioas era adevăratul împărat în Iuda. Pe când Ioas avea șapte ani, unchiul lui a hotărât că era timpul să facă ceva pentru a o detrona pe împărăteasa nelegiuită Atalia. Așa că a chemat câțiva conducători ai armatei și le-a spus de micuțul Ioas. Când aceștia au aflat că un fiu al împăratului era în viață, au fost foarte bucuroși și au promis să păstreze secretul. Apoi ei i-au chemat pe conducători și pe leviți. 2 Cronici 23:1,2.

Când Iehoiada i-a reamintit poporului ce spusese Dumnezeu, că întotdeauna avea să fie cineva din familia lui David pe tronul poporului Său, au fost ei de acord cu acest lucru? 2 Cronici 23:3. Cu toții știau că încă era foarte important să păstreze secretul. Dacă Atalia avea să afle ce urma să se întâmple, ar fi fost foarte furioasă.

Iehoiada a plănuit totul cu mare atenție. Fiecare preot și fiecare slujitor știau unde urmau să fie și ce trebuiau să facă. Slujitorii trebuiau să aibă sulițe și scuturi. Ioas avea să fie îmbrăcat în haina lui micuță și își cunoștea sarcinile.

La momentul potrivit, curtea templului s-a umplut de oameni. Probabil că au venit în mare liniște, pentru că împărăteasa cea rea încă nu știa ce se întâmplă. Cu toții erau la locurile lor când Iehoiada l-a scos afară pe micul Ioas și l-a pus lângă stâlp. Ce s-a întâmplat după aceea? 2 Împărați 11:12. 

Gândeşte-te:

Cuvântul lui Dumnezeu avea să îi spună lui Ioas cum să fie un împărat bun. Cât de des trebuia să citească din el? Deuteronomul 17:18-20. Cât de des ar trebui să citim noi din Biblie?

Când împărăteasa Atalia a auzit strigăte și bătăi din palme la templu, a mers în grabă să vadă ce se întâmpla. 2 Cronici 23:12. Ce a făcut când a văzut ce se întâmpla? 2 Cronici 23:13. Iehoiada avea totul pregătit pentru ea. El a dat porunca și soldații au luat-o în grabă și au scos-o afară. În cele din urmă, împărăteasa cea rea a plecat de la tron. 2 Cronici 23:14,15.

Acum Iehoiada vorbea poporului foarte serios. Ei nu fuseseră credincioși lui Dumnezeu și știau acest lucru. Dar acum, ce au făgăduit ei să facă? 2 Cronici 23:16. Cum a demonstrat poporul că era serios în promisiunea făcută? 2 Cronici 23:17. Toți au fost foarte bucuroși când s-au organizat servicii la templu și au început din nou așa cum trebuia. Fără îndoială că s-a făcut curățenie și în palat, și idolii păgâni care erau probabil pe acolo au fost distruși. Tronul era acum pregătit pentru noul și tânărul împărat.

În ziua în care Ioas a plecat de la templu și s-a mutat în palat a fost mare sărbătoare. Ți-l poți imagina pe micul Ioas stând drept și semeț pe marele tron frumos? 2 Cronici 23:20,21.

Pe măsură ce creștea, Ioas observa multe schimbări care trebuiau făcute și multe lucruri care trebuiau înfăptuite. Unii din ceilalți împărați nu fuseseră credincioși lui Dumnezeu. Ei nu ascultaseră de ce era scris în cartea Legii. Ioas a trudit din greu să schimbe lucrurile pentru a fi așa cum trebuiau să fie.

Ioas își dorea cu ardoare să realizeze un lucru. Dar era foarte scump și necesita foarte mulți bani. Știi ce anume și-a dorit el? Vom afla mâine.

Gândeşte-te:

Ioas era doar un băiețel, dar a făcut alegeri bune până acum?

Care era lucrul special pe care Ioas dorea să îl facă? 2 Cronici 24:4. Ce plan a făcut pentru a obține banii necesari? 2 Cronici 24:5.

Ioas a fost dezamăgit pentru că dura prea mult. Apoi s-a gândit la o idee pentru a strânge banii mult mai repede. Ce idee a avut? 2 Cronici 24:8–10. Planul a funcționat. Zi de zi se strângeau bani pentru cumpărarea materialelor și pentru plata lucrătorilor; la final, templul a fost exact așa cum spera Ioas. 2 Cronici 24:13.

Întotdeauna Ioas a urmat cu atenție sfatul plin de înțelepciune al lui Iehoiada, unchiul său. Dar, la vârsta de 130 de ani, unchiul lui a murit. După aceea, Ioas a ales să urmeze sfatul unora dintre conducători și cu greu putem crede ce s-a întâmplat în continuare. 2 Cronici 24:2,17,18.

Ce alegere tristă pentru Ioas! Probabil că a fost foarte greu pentru Dumnezeu să privească. El dorea ca poporul Său să se răzgândească. 2 Cronici 24:19,20. Zaharia, fiul unchiului Iehoiada, le-a dat o avertizare specială. Dar Ioas tot nu a ales schimbarea. De fapt, el chiar a poruncit ca Zaharia să fie ucis. Cât de îngrozitor! 2 Cronici 24:21,22.

Apoi, după ce o mică armată de sirieni a venit împotriva lui Iuda, ce s-a întâmplat cu Ioas? 2 Cronici 24:24,25. Cât de trist! Băiatul împărat care a făcut atât de mult pentru Dumnezeu la început și-a ales greșit prietenii și s-a încrezut în ei în loc să asculte de Dumnezeu.

Gândeşte-te:

Alegeri, alegeri. În fiecare zi alegem de multe ori. Sunt prietenii pe care îi alegem importanți? Poți înțelege de ce părinții își doresc pentru copiii lor să aleagă prieteni buni? Prietenii ne pot ajuta să luăm o hotărâre bună sau rea. Prietenii tăi te ajută să iei hotărâri bune? Dar tu îi ajuți pe prietenii tăi să facă acest lucru?

O mare surpriză pentru James și Ellen - Adaptare de Amy Sherrard

Credincioșii adventiști proveneau din multe biserici diferite și, pe măsură ce au continuat să studieze Biblia, au aflat că unele lucruri pe care le învățaseră în bisericile lor nu erau din Biblie. Ellen își amintea cât de surprinsă a fost într-o zi când a aflat că mama ei se răzgândise în privința unui lucru pe care îl crezuse toată viața.

„Chiar crezi că oamenii buni nu merg direct în cer după ce mor?”, a întrebat-o Ellen pe mama ei. Mama Harmon a privit-o și a zâmbit. „Biblia ne învață că, atunci când oamenii mor, ei nu merg în cer sau în iad”, a spus ea. „Ei rămân în mormânt până când Isus îi trezește. Biblia ne spune că oamenii morți dorm”, a explicat ea.

Citind din Biblie, Ellen a descoperit că mama ei avea dreptate. Satana făcuse să pară că minciunile lui erau adevărul și majoritatea creștinilor le-au crezut, pentru că ei nu au studiat Biblia singuri. Ei credeau tot ce le spuneau predicatorii lor.

Acum James și Ellen studiau în dorința de a descoperi care zi era ziua adevărată de Sabat. Căpitanul Bates scrisese o broșură în care demonstra că ziua a șaptea încă era ziua specială a lui Dumnezeu pentru închinare și odihnă. Era ziua dată de Dumnezeu lui Adam și Evei ca Sabat. Isus, exemplul nostru, a păzit ziua a șaptea, Sabatul, când a fost pe pământ. La fel au făcut și apostolii, și adevărații credincioși.

După ce James și Ellen s-au rugat și au studiat, ei au hotărât să creadă și să asculte de porunca a patra exact așa cum a dat-o Isus. Exact asta au făcut. Apoi Isus i-a dat o viziune lui Ellen în care a văzut frumosul sanctuar din cer și i s-a permis să intre în Sfânta Sfintelor, unde era Isus. A văzut chivotul de aur și înăuntrul chivotului erau Cele Zece Porunci, pe care Dumnezeu le scrisese cu degetul Lui. Primele patru erau pe o tablă de piatră și celelalte șase erau pe cealaltă tablă de piatră. O lumină specială strălucea pe piatra cu primele patru porunci, dar lumina mai puternic asupra poruncii a patra.

„Porunca a patra ne spune cine este Creatorul”, i-a spus îngerul. Ellen a aflat că Satana urăște toate poruncile, dar mai presus de orice, porunca a patra. El a făcut tot posibilul să îi determine pe oameni să creadă că această zi a fost schimbată; dar Biblia ne arată că, deși Satana va încerca să îi facă pe oameni să creadă că ziua a fost schimbată, de fapt nu este așa. El știe foarte bine că cei care sunt gata și Îl așteaptă pe Isus când El va veni vor asculta de toate poruncile, inclusiv de a patra (Apocalipsa 14:12).

James și Ellen White au fost recunoscători pentru această viziune și au știut că trebuiau să facă tot ce le stătea în putere pentru a spune și altora adevărul despre Sabat. Aflând ce spune Biblia, mulți au hotărât cu bucurie să păzească Sabatul sfânt. Dar majoritatea oamenilor nu au vrut să schimbe ceea ce li se spusese și făcuseră toată viața lor.