Slujind pe rețelele sociale

Text de memorat

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții şi cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:24,25

Folosim adesea termenul de „rețele sociale” ca să ne referim la oamenii care se conectează cu alți oameni prin intermediul internetului. Dar rețelele sociale nu se realizează doar electronic. Modul ideal este față către față. Este interesant că rețelele sociale existau și în timpurile Bibliei.

1 Timotei 5:13 – Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare şi vorbesc ce nu trebuie vorbit.

Unele tipuri de rețele sociale sunt condamnate în mod deschis în Scripturi. Însă nu toate tipurile de socializare sunt negative. De fapt, Dumnezeu ne-a creat să fim ființe sociale. De aceea, noi toți tânjim după compania altor persoane.

După crearea lui Adam, Dumnezeu a văzut că el era singur și a zis că acest lucru nu era bun.

Și Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el”. Omul n-a fost făcut să trăiască în singurătate; el trebuia să fie o ființă sociabilă. – Patriarhi și profeți, p. 46

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale ale omului, Dumnezeu l-a pus într-o familie. Adam și Eva erau mai fericiți împreună decât dacă ar fi trăit separat. Iar Dumnezeu încă dorește ca nevoile noastre sociale să fie împlinite în primul rând în familie.

Familia este un grup social sacru, în care fiecare membru trebuie să acționeze ca o parte, fiecare ajutându-l pe celălalt. – Căminul adventist, p. 179

Acasă este cel mai bun loc în care fiecare poate învăța să fie sociabil. Acasă, fiecare membru al familiei are în fiecare zi oportunități de a cultiva însușiri sociale cum ar fi dragostea, politețea, simpatia, afecțiunea, considerația și renunțarea de sine. În timp ce Dumnezeu plănuiește ca fiecare să aibă o legătură puternică și strânsă cu membrii familiei, El de asemenea dorește să extindă rețeaua socială.

Afecțiunea noastră trebuie să depășească granițele eului și ale cercului reprezentat de zidurile căminului. Există ocazii prețioase pentru aceia care vor dori să facă din căminele lor o binecuvântare pentru alții. Influența socială este o putere minunată. O putem folosi, dacă dorim, ca un mijloc de a-i ajuta pe cei din jurul nostru. – Divina vindecare, p. 354

Observați obiectivul sociabilității. Nu este doar pentru plăcerea sau amuzamentul nostru, ci și pentru a-i ajuta pe ceilalți oameni. În Biblie, istoria lui Iov este un exemplu strălucit despre un om care a creat o vastă rețea socială în acest scop (Vezi Iov 29). Pe lângă faptul de a fi sociabili cu familia noastră și cu oamenii care au nevoie de ajutor, primim și dăruim mari binecuvântări spirituale cultivând sociabilitatea cu alți creștini.

Evrei 10:24, 25 – Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

Ai vrea să știi rețeta pentru o biserică socială eficientă?

Adunările dedicate relațiilor sociale ar putea fi făcute folositoare și instructive în cel mai înalt grad dacă participanții ar avea în inima lor o iubire arzătoare față de Dumnezeu, dacă s-ar întâlni pentru a schimba gânduri cu privire la Cuvântul Iui Dumnezeu și pentru a le face bine semenilor lor. Dacă nu s-ar rosti niciun cuvânt și nu s-ar face nimic pentru a întrista Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci El ar fi privit ca un oaspete binevenit, atunci Dumnezeu ar fi onorat, iar cei ce se adună ar fi înviorați și întăriți. – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 82

O rețea socială bună va întări mereu spiritualitatea. Care este efectul produs de rețeaua ta socială – cea online și cea față către față?

1. Cum poți încuraja cercul tău familial să manifeste mai multă sociabilitate? Gândește-te la timpul petrecut la masă, închinarea în familie, activitățile în natură, muncile casnice etc.

2. Citește Maleahi 3:16,17 și ultimul citat din Secțiunea I (cel din Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei). Apoi, spune în cuvinte proprii cum ar arăta o întâlnire socială de calitate în biserica ta.

Unele lucruri sunt total greșite. Consumarea alcoolului este un astfel de exemplu. Niciodată nu este timpul potrivit pentru a bea vin sau bere. Nu ar trebui niciodată să ne permitem aceste tipuri de băuturi.

Alte lucruri, cum ar fi consumul de alimente, nu sunt rele în sine, deși devin un păcat când felurile de mâncare sunt cele nepotrivite sau hrana este folosită în cantități prea mari. Rețelele sociale se încadrează în cel de-al doilea caz. Dumnezeu l-a creat pe om pentru a fi sociabil și nu este, în sine, niciun rău să comunici electronic. De fapt, rețelele sociale populare facilitează comunicarea între membrii familiei și prieteni aflați la distanță unii de alții și accesul la ultimele fotografii și noutăți. Însă unele lucruri care nu sunt în mod inerent rele sunt, totuși, primejdioase.

Socializarea online privată trece de o barieră de protecție importată: răspunderea. Într-o astfel de situație, ispita de a stabili prietenii greșite și de a acționa în mod nepotrivit este crescută. Pavel ne avertizează:

1 Tesaloniceni 5:22 – Feriţi-vă de orice se pare rău.
Romani 13:14 – Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.


Timpul este foarte prețios. Socializarea online ne poate ține ocupați neglijând datoriile necesare ale vieții.

Este rău să ne irosim timpul, este rău să ne irosim gândurile. Pierdut este fiecare moment pe care îl consacrăm lăcomiei. Dacă fiecare clipă ar fi prețuită și folosită corect, ar trebui să avem timp pentru tot ceea ce este nevoie să facem pentru noi sau pentru lume. – Divina vindecare, p. 208

Este oare cea mai bună investiție a timpului să petreci ore pe rețelele de socializare? Îți va aduce acea mulțumire care vine din realizarea unui lucru folositor? Te va ajuta să scapi de deprimare? Nu, nu poate face aceste lucruri.

Din moment ce valoarea rețelelor sociale este limitată, de ce milioane de oameni petrec multe ore în fiecare săptămână socializând pe internet? O parte a răspunsului este că tehnologia, casele în care locuiesc persoane singure, agendele de lucru supraîncărcate în mod „cronic” și alți factori reduc legăturile personale cu familia, cu prietenii și cu vecinii. Acestea ne aduc singurătatea și dorința după interacțiune socială.

Deși site-urile de socializare promit să umple golul nevoii sociale, ele nu pot face acest lucru. Nu oferă tovărășia care vine din lucrul, rugăciunea și masa împreună. Nu oferă îmbrățișări, priviri înțelegătoare și atingerea de care toți avem nevoie.

Poate ai observat că rețelele sociale împiedică, de fapt, interacțiunea de care avem nevoie atât de mult. Gândește-te la ce se întâmplă atunci când ești împreună cu familia sau cu prietenii. Ai obiceiul să întrerupi conversația cu ei ca să trimiți un mesaj? Timpul de masă este folosit pentru a vorbi pe dispozitivele de comunicare electronice, în loc de a construi relațiile apropiate din familie? La reuniunile cu familia, sunt toți atât de ocupați cu aceste dispozitive încât nu există o conversație în care să se discute ceva important – adică acea comunicare socială veritabilă?

Socializarea online nu este rea în sine, dar este un substituent slab al contactului social real. În plus, poate deveni ușor o adicție. Și te afli în această situație dacă întrerupi activități importante ca să verifici rețelele sociale. Aceasta te poate împiedica să te dezvolți la locul de muncă, scade rezultatele școlare și dăunează viitorului tău.

2 Petru 2:19 – Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.

Nu permite rețelelor sociale să devină stăpânul tău și să te ducă în robie.

3. Citește Hristos Lumina lumii, pp. 150-153. Descrie cum S-a folosit Isus de latura socială a omului?  Cum poți urma exemplul Său în viața ta socială?

4. Fă o listă cu pericolele rețelelor sociale.

Așa cum Dumnezeu ne-a creat să simțim nevoia de a avea relații sociale cu alți oameni, tot astfel El ne-a creat și pentru prietenia cu El Însuși. Dacă nu avem o relație strânsă cu Dumnezeu, vom simți un gol profund, chiar dacă avem sute de prieteni pe Facebook.

În Biblie, istoria lui Enoh ne dă multe indicii despre prietenia cu Dumnezeu. Despre Enoh putem citi:

Geneza 5:24 – Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

Enoh a cultivat o prietenie strânsă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin mesagerii Săi, îngerii, și prin viziuni profetice i-a descoperit lui Enoh evenimentele viitoare precum potopul și a doua venire a lui Isus.

Enoh repeta cu credincioșie tot ce îi descoperea Dumnezeu. ... Unii credeau cuvintele lui și se întorceau de la răutatea lor la temerea de Dumnezeu și la închinarea adevărată. Adesea îl căutau pe Enoh în locurile lui retrase pentru a-i instrui și a se ruga pentru ei. – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 56

Erau mereu tot mai mulți oameni care aveau nevoie de ajutorul lui Enoh și ar fi fost firesc și ușor ca el să se lase angrenat în lucrarea misionară cu normă întreagă. Însă Enoh avea și o relație de prietenie cu Dumnezeu, căreia îi acorda o mare importanță.

Enoh ... iubea prezența lui Dumnezeu. – Conflict and Courage, p. 29 De multe ori el alegea să se retragă din societate și nu permitea ca oamenii să-l găsească, pentru că ar fi întrerupt meditația lui sfântă și comuniunea cu Dumnezeu. – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 56

Deși Enoh punea cu strictețe deoparte timp pentru întrevederea cu Dumnezeu, el nu a devenit pustnic.

El nu se retrăgea întotdeauna din societatea acelora care îl iubeau și ascultau cuvintele lui înțelepte; și nici nu se separa cu totul de cei păcătoși. El se întâlnea și cu cei buni, și cu cei răi, în anumite momente stabilite. Se străduia să-i întoarcă pe cei răi de la calea lor cea rea și îi instruia în cunoaștere și în frică de Dumnezeu, iar pe cei ce aveau deja cunoștința lui Dumnezeu îi învăța să Îl slujească mai bine. El le rămânea în preajmă atât timp cât ei beneficiau de conversația lui evlavioasă și de exemplul lui sfânt, iar apoi se retrăgea de tot din societate – deopotrivă din societatea celui drept și din a celui batjocoritor sau idolatru – pentru a rămâne în singurătate, flămânzind și însetând după comuniunea cu Dumnezeu, după acea cunoștință divină pe care doar El i-o putea da. – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 56

Merită să observăm cum Ehoh era în societate doar atunci când avea un scop definit – acela de a lăsa ca alții să beneficieze de o conversație evlavioasă și de un exemplu sfânt. Îți place să petreci timp cu Dumnezeu? Dacă da, vi fi potrivit pentru societatea cerului.

Acolo, iubirile și simpatiile pe care Dumnezeu ni le-a sădit în suflet își vor găsi cea mai adevărată și mai dulce manifestare. Comuniunea curată cu ființe sfinte, viața socială armonioasă cu îngerii binecuvântați și cu cei credincioși din toate veacurile, părtășia sacră ce unește „orice familie, în ceruri și pe pământ”– toate acestea se numără printre experiențele vieții de apoi. – Educație, p. 306

În această viață, este posibil ca prietenii să ne respingă. În timp de criză, rețeaua noastră socială se poate prăbuși, cum s-a întâmplat cu Iov. Dar dacă Dumnezeu este prietenul nostru, nu vom fi fără prieteni, pentru că El a spus:

Evrei 13:5 – Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.

5. Cum a aplicat Enoh principiile care se găsesc în Calea către Hristos, pp. 100-102?

6. Ce poți face pentru a cultiva prietenia cu Dumnezeu?

Șurubul slăbit

Oprește motorul”, a strigat supraveghetorul fabricii unde erau în mișcare sute de axuri și de roți și unde munceau o mie de oameni. „Oprește motorul; un șurub este slăbit aici.” Urechea agilă a detectat o lipsă de armonie în mecanism. Ochiul atent a văzut o mică neregulă. Ceva nu era în ordine.

Era slăbit doar unul dintre multele șuruburi; însă în acea slăbire se ascundea un mare pericol și a fost necesar ca totul să fie oprit. Motorul a încremenit și toți oamenii au încetat munca până a fost strâns șurubul. Unul, cinci minute, apoi a fost dat semnalul, iar mecanismul gigant a început să-și legene din nou sutele de brațe.

Numai un șurub slăbit! O asemenea agitație pentru un fleac. Însă înțeleptul mecanic știa că un singur șurub ar fi cauzat ieșirea din angrenaj a axului și, în curând, această neregulă ar fi afectat, cu siguranță tot ce era în jur, din aproape în aproape, ajungând să afecteze mecanismele fabricii în totalitate. Un singur șurub slăbit ar fi putut produce o mare confuzie și distrugere.

Fizic, intelectual, moral și spiritual, omul este un mecanism complicat. Sănătatea, fericirea și utilitatea lui depind de funcționarea normală și armonioasă a facultăților sale. Un singur nerv bolnav afectează întregul organism. Un singur obicei vicios afectează întregul caracter. Un singur sofism poate perverti judecata. O singură îndoială poate umbri spiritul. O singură doctrină eronată poate slăbi cel mai ortodox crez și îl va conduce pe cel ce-l nutrește în haosul scepticismului.

Cine poate lucra sau gândi bine când are o durere de măsea? Un singur șurub slăbit, dar care oprește funcționarea armonioasă a trupului și a minții. Se poate avea încredere într-un sclav al băuturilor tari? Acest apetit este un șurub slab al cărei rezultat sunt mii de cazuri de degradare completă – fizică, mintală și morală. Filozoful care pleacă de la o premisă falsă sau de la un postulat fals are un șurub slăbit și tot ce va scrie pe acea bază nu va face altceva decât să multiplice eroarea și să îi afunde, pe el și pe cititorii lui, într-un haos intelectual.

Următoarea istorie este o ilustrare tristă a pericolului de a lăsa un șurub slăbit. Un tânăr pastor talentat a mers acasă seara, după Sabat, după ce a ținut două predici pline de putere și corecte din punct de vedere doctrinar. Era încă emoționat în urma acestei activități și nu putea dormi. A luat să citească o lucrare a unui teolog care era critic în ce privește Scripturile. Având mintea într-o stare mai degrabă receptivă decât activă, a cedat sugestiilor ingenioase ale criticului german și a adormit satisfăcut cu ideea că Moise nu a scris Pentateuhul. A doua zi dimineața, în loc să revizuiască atent terenul pe care îl traversase seara, el a început, cu șurubul slăbit, să revizuiască teoria inspirației și întregul său sistem teologic. Haosul produs de acel singur șurub nu s-a oprit aici. A continuat pe direcția agnosticismului și, ultima dată când am auzit de el, mergea din rău în mai rău.

Există mulți oameni în zilele noastre care încearcă să slăbească șuruburi. Ei se folosesc de reviste și de ziare. Unii sunt foarte pricepuți și, deci, foarte periculoși. Dacă cineva le permite să intre, ei vor scoate axul din viteză cât ai clipi. Și nu le pasă ce ax sau ce șurub este deranjat din poziția normală. Ei știu doar că, dacă pot slăbi ceva, vor reuși să distrugă armonia și eficiența întregului mecanism. Dacă refuzăm să fim de acord cu acest demers, suntem numiți bigoți. Ce vom face atunci? Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ținem strâns de adevăr – de întregul adevăr – și să nu avem nicio atracție pentru șuruburile slăbite, atât în ce privește crezul, cât și în ce privește purtarea.

Adevărata înțelepciune

Căutaţi pe Domnul câtă vreme Se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.”

Cuvântul lui Dumnezeu oferă reguli – principii vii – care guvernează tot ce ține de viețuirea omenească. Hristos, cel mai înțelept învățător pe care lumea l-a avut vreodată, prin viața și prin învățăturile Sale a explicat aceste reguli. Tinerii au nevoie să Îl caute, să Îl facă Sfătuitor și Ghid. Religia lui Hristos va curăța din viață și din caracter toate practicile care sunt vătămătoare sănătății sufletului. Dragostea adevărată pentru Dumnezeu și pentru semeni va izgoni tot egoismul din inimă; dar, fără harul lui Hristos, noi vom fi biruiți, iar viața și caracterul vor fi ruinate.

Dragi tineri, învățați să aruncați toate îngrijorările voastre asupra lui Isus, implorând sfatul, siguranța și sprijinul de care aveți nevoie pentru a trăi o viață demnă și onorabilă. Hristos este Exemplul și, cât timp Îl veți avea pe El înaintea ochilor, nu veți ajunge sclavi ai puterii ispitei. Supuneți-vă voinței lui Isus; aduceți gândurile voastre sub controlul Său.

Dar să nu vă gândiți niciun moment că, luând această decizie, de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor personal, veți deveni incompetenți în administrarea afacerilor acestei lumi. În istoria biblică, exemplul lui Daniel ne stă ca martor. El și-a propus în inima lui să fie ascultător de Dumnezeu cu orice preț. Ca și Avraam, el s-a ținut de calea Domnului. Astfel, el a fost un om de stat nobil, iar loialitatea sa era evidentă pentru toți cei cu care venea în contact. Despre Daniel și despre prietenii lui, Biblia consemnează următoarele: „Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele. ... În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui.” Principiile lui Hristos trebuie să fie întrețesute cu fiecare activitate, oricât de umilă ar fi ea. Prezintă-te pe tine și afacerea ta înaintea lui Dumnezeu; ambele sunt prețioase în fața Sa. El te va primi, te va sfinți și te va înnobila.

Omul este dependent de tovarășii lui și, prin legăturile sociale, un câmp vast se deschide înaintea lui unde să-și poată exercita prerogativele care i-au fost date de Dumnezeu spre folosul altora. Omul este un agent moral liber, nu o mașinărie. El poate face binele sau răul. Însă toate puterile sale sunt proprietatea lui Dumnezeu – sunt ale Sale prin creație și prin răscumpărare – și a folosi greșit sau a abuza de orice putere a minții sau de orice organ al corpului prin obiceiuri și practici dăunătoare înseamnă a-L jefui pe Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu declară: „Voi nu sunteţi ai voştri... Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”. El cere ca abilitățile noastre sociale să fie sfințite și folosite pentru bine, pentru asigurarea progresului și triumfului Împărăției lui Dumnezeu, nu pentru interesele lui Satana.

Dar aceia care ar putea fi cei mai folositori și cei mai activi în lucrarea lui Dumnezeu sunt și aceia care simt cel mai tare puterea ispitei. Prințul întunericului se va folosi de orice mijloc pentru a-i determina pe aceștia să-și folosească greșit sau să-și pervertească abilitățile care le-au fost date de Dumnezeu. Pentru a duce lupta cea bună a credinței, trebuie să fim vigilenți în orice moment.

Voința noastră, dacă este pusă de partea voinței lui Dumnezeu, ne va face în stare să luptăm de partea adevărului. Dar dacă oamenii se îndepărtează de Hristos și de influențele divine care fac ca El să fie vizibil în viața și în caracterul lor, se vor asemăna cu Satana, autorul păcatului și al imoralității. Astfel, ei vor cădea în sclavia obiceiurilor și practicilor care vor fi opuse lui Hristos și vor reproduce atributele satanice în locul celor divine.

Fiecare suflet pentru care a murit Hristos este responsabil pentru influența pe care o exercită. Hristos a făcut totul pentru ca aceia care sunt ispitiți să nu fie învinși. El Și-a dat viața ca sacrificiu, ca să restaureze chipul moral al lui Dumnezeu în oameni. Toate comorile cerului sunt la îndemâna lor. El le arată realitățile eterne pe care le-au pierdut din atenție. Îi face să vadă curțile cerului luminate de gloria eternă și le spune că toate acestea vor fi ale lor, dacă vor trăi „cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.

Nu peste mult timp va veni timpul de cercetare a tuturor caracterelor. Secerișul nu este departe în viitor. De aceea, semănați semințe bune, ca să nu aveți o recoltă de neghină; căci ceea „ce seamănă omul, aceea va și secera”. – The Youth’s Instructor, 26 noiembrie 1896

 

1. Ce va îndepărta din viața noastră religia lui Hristos? Ce va izgoni din inima noastră dragostea adevărată pentru Dumnezeu și pentru aproapele?

2. Ce exemplu urmezi? În ce loc nu trebuie să ne așezăm?

3. Viața în care Hristos este acceptat ca Mântuitor personal va afecta capacitatea de implicare în lumea „reală”? Folosește-te de istoria lui Daniel și de cea a lui Avraam, în răspunsul pe care îl dai.

4. Putem alege să facem bine sau rău. Dar cui aparțin toate puterile noastre? Ce înseamnă să folosim greșit sau să abuzăm de puterile minții/organele corpului?

5. Ce cere Dumnezeu cu privire la abilitățile noastre sociale?

6. Cine va simți cel mai tare puterea ispitelor?

7. Ce se va întâmpla dacă oamenii se îndepărtează de Hristos și de influențele divine?

8. Pentru ce este răspunzător fiecare suflet pentru care a murit Hristos?

9. Ce fel de influență exerciți? Care sunt câteva căi prin care poți să îmbunătățești influența pe care o exerciți?

Răspuns la chemarea lui Dumnezeu – partea 2

Ai simțit vreodată chemarea lui Dumnezeu? Pastorul Isah Young a simțit-o. Însă, în timpul tinereții și al anilor de colegiu, el a ignorat chemarea lui Dumnezeu. El a continuat să studieze conform intereselor sale.

Mai jos, Isah își continuă mărturia: Am continuat să studiez științele și am mers la școală până în 1984. Apoi am decis să intru la seminar și să pot compara teologia cu știința pentru propriul interes, nu ca să devin pastor. După ce am absolvit seminarul, am continuat să urmez studii mai înalte. O voce îmi spunea: „Fiule, nu mergi pe calea pe care aș dori să mergi”.

Mai târziu, am primit o altă viziune. Zburam foarte sus, pe lângă zgârie-nori. M-am oprit la un turn înalt, am intrat înăuntru și am văzut că acolo era plin de echipament pentru transmisii TV și radio. Nu înțelegeam pe atunci ce era cu acea viziune.

Într-un Sabat al anului 1987, pe când eram în școala medicală, am decis să particip la o altă biserică, a cărei adresă am găsit-o în cartea de telefoane. Soția mea, Mai, și cu mine am tot trecut cu mașina înainte și înapoi în acel cartier, încercând să o găsim, până la ora 11:30. Atunci i-am spus soției: „Hai să mai încercăm o dată. Dacă nu vom găsi nimic, vom merge acasă.” Am găsit o biserică și sunt foarte bucuros că a fost așa.

Ne-am strecurat pe ultimul rând chiar atunci când prezbiterul s-a ridicat să predice. Îmi amintesc până azi vocea lui, în timp ce citea Ezechiel 3:17-19. „Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel...” Când a rostit acele cuvinte tari din Scriptură, el a arătat spre mine și m-a privit în ochi. Am simțit ca și cum un curent de 10 000 de volți m-a străbătut din cap până în tălpi. Am început să tremur. Am înțeles clar că aceasta era ultima dată când Dumnezeu mă chema la slujire. A fost o avertizare făcută cu putere, care m-a trezit.

Pe drumul spre casă, i-am spus lui Mai: „Voi fi pastor! Dacă încă un singur om își va pierde sufletul din cauza împotrivirii mele, voi fi responsabil la judecată înaintea Domnului. Ce să mai zic de milioanele de oameni pierduți? Cum voi putea sta eu înaintea Lui în acea zi?”

După apus, am adunat cutii goale, am împachetat toată noaptea și în ziua următoare am plecat. Dumnezeu m-a chemat în California, unde a vrut să plantez o biserică vietnameză în Orange County și să contribui la reînviorarea unui mic grup undeva mai în interiorul continentului. După patru ani de slujire, Conferința a transformat acel grup în biserică și mi-a cerut să fac ceva marcant în lucrarea printre vietnamezi.

Nu știam ce să fac, dar am simțit îndemnul de a-i spune președintelui Conferinței: „Aș încerca ceva cu televiziunea...” Am lansat postul de televiziune Peace & Happiness Television, după care Uniunea a cerut permisiunea să folosească partea audio la un program de radio difuzat de Adventist World Radio pentru Vietnam. Domnul a binecuvântat lucrarea prin televiziune din America și programul de radio din Vietnam; ele au devenit rodnice pentru gloria Sa. Există peste 35 000 de membri botezați în bisericile din case și alte mii așteaptă botezul și studiază. Răspunsul dat de ascultătorii radioului a generat imensa lucrare a mișcării bisericilor din case din Vietnam și actuala lucrare mondială pentru poporul vietnamez.

Rugăciune pentru Peace & Happiness: Doamne, facă-se voia Ta în viața mea! Vreau și eu să te slujesc din toată inima. Binecuvântează lucrarea pastorului Isah Young și mișcarea bisericilor din case! Fie ca orice vietnamez să vină la cunoașterea adevărului Tău și să-l accepte. Amin.