Slujind prin literatură - partea 1

Text de memorat

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul şi El i-a izbăvit din necazurile lor; a trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit, şi i-a scăpat de groapă. Psalmii 107:19,20

Ai încercat vreodată să-ți imaginezi cum ar fi dacă nu ar exista Biblia? Cât de diferită ar fi viața dacă nici tu, nici vecinii tăi, nici nimeni din biserică – inclusiv pastorul – nu ar avea o Biblie?

A fost o perioadă de peste o mie de ani în care, din pricina apostaziei și a răzvrătirii, aproape nimeni nu avea o Biblie. Iar fără influența ei care să aducă lumină și să limiteze răul, lumea a coborât repede în ceea ce numim Evul Mediu Întunecat. În timpul acela, biserica decretase că dacă cineva deținea o Biblie sau vorbea din ea, era pedepsit cu moartea. Acei ani chiar au fost întunecați.

Psalmii 107:10-12 – Cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii trăiau legaţi în ticăloşie şi în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt. El le-a smerit inima prin suferinţă: au căzut, şi nimeni nu i-a ajutat.

Refuzând și pierzând Cuvântul lui Dumnezeu, poporul nu a aflat despre Mântuitorul iubitor care era gata să-i ierte pe oameni de păcate cu cea mai mare bucurie. Astfel, milioane de oameni apăsați de vinovăție plăteau averi sau se torturau în zadar în încercarea de a obține pacea cu Dumnezeu. Lipsită de lumina adevărului, Europa „creștină” se afla în întuneric.

Cu o mie de ani în urmă, înainte de a se inventa tiparnița, Biblia trebuia copiată de mână. Aceasta era o muncă laborioasă și riscantă; de aceea copiile Bibliei erau rare. Dar un grup de creștini credincioși numiți valdenzi avea Biblia în limba lor. Ei au păzit-o ca pe o comoară și cu prețul propriilor vieți și-au apărat dreptul de a I se închina lui Dumnezeu și de a trăi conform cu învățăturile Sale.

Ei nu s-au mulțumit să stea în văile lor ferite și să se bucure singuri de lumina adevărului, în timp ce Europa zăcea în întuneric. Se deghizau în negustori sau în vânzători ambulanți – chiar și cei tineri – și părăseau văile pentru a călători în toată Europa.

Ei purtau asupra lor, în ascuns, copii ale Bibliei, în întregime sau părți din ea; și oriunde se prezenta o ocazie, atrăgeau atenția clienților la aceste manuscrise. Adesea, în felul acesta, se trezea un interes de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, iar unele părți din el le erau lăsate cu bucurie acelora care doreau să-l primească.

Lucrarea acestor misionari a început în câmpiile și în văile de la poalele munților, dar s-a răspândit cu mult peste aceste hotare. Cu picioarele goale, în veșminte de proastă calitate și prăfuite din cauza călătoriei, așa cum erau și acelea ale Mântuitorului lor, ei străbăteau marile orașe și pătrundeau în țări îndepărtate. Pretutindeni răspândeau sămânța prețioasă. În urma lor răsăreau biserici, iar sângele martirilor mărturisea în favoarea adevărului. Ziua lui Dumnezeu va descoperi secerișul bogat de suflete strânse în grânar prin lucrarea acestor oameni credincioși. Acoperit și tăcut, Cuvântul lui Dumnezeu își făcea drum prin creștinătate și întâlnea o primire bucuroasă în căminele și în inimile oamenilor. – Tragedia veacurilor, p. 71


Slujirea dezinteresată a acestor curajoși misionari nu a fost zadarnică:

Împrăștiați prin multe țări, ei au semănat semințele Reformei care a început în vremea lui Wycliffe, a crescut și s-a adâncit în zilele lui Luther și trebuie să fie dusă mai departe până la încheierea timpului. – Tragedia veacurilor, p. 78

1. A deține o Biblie și a nu o citi este mai rău decât a nu avea deloc Biblie? 
Cât de mult timp petreci în fiecare zi studiind Biblia? 
Experimentezi „Evul Mediu Întunecat” în viața ta chiar acum?
Dacă da, ce cauzează această problemă și ce poți face să remediezi situația? Psalmii 119:105,130

2. Are Biblia pentru tine destulă valoare încât să o copiezi de mână? 
Îi acorzi destulă valoare încât să fii capabil să-ți riști viața pentru a o împărtăși altora?
Ce spune realitatea din viața ta despre cât de multă valoare are Biblia pentru tine?

Porțiunile de Biblie împrăștiate de valdenzi au împlinit lucrarea de care era mare nevoie în Europa. Lumina adevărului a străpuns prin întunericul erorii și oamenii au primit bucuroși darul gratuit al mântuirii.

Să ne întoarcem în zilele noastre. În multe țări este posibil ca oamenii să aibă oricât de multe Biblii își doresc. Totuși, mulți sunt în întuneric spiritual total și au nevoie de misionari cum au fost valdenzii. De ce? Pentru că, deși mulți au Biblia, cei mai mulți nu o citesc și sunt ignoranți cu privire la calea mântuirii, ca și când nu ar avea deloc acces la Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum putem să-i găsim pe acești oameni în nevoie? Și cum i-am putea sluji mai bine? Dumnezeu a rânduit o metodă de a ajunge la aceste persoane cu lumina adevărului: o metodă foarte similară cu cea folosită de valdenzi. Acesta este tipul de slujire pe care îl vom studia în această lecție și în cea care urmează.

Apostolul Ioan ne spune că un lucru minunat se va întâmpla chiar înainte de venirea lui Isus.

Apocalipsa 18:1– După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.

Cum se va lumina pământul de această slavă?

Iar într-o mare măsură, prin casele noastre de editură urmează să se realizeze lucrarea celuilalt înger care se coboară din cer cu o putere mare și care luminează pământul cu slava lui. – Mărturii, vol. 7, p. 140

Desigur, literatura care conține adevărul este nefolositoare dacă stă în depozite. Trebuie să le fie distribuită acelora care au nevoie de ea. Prin urmare, ne-a fost adresată această chemare urgentă:

Fiecare credincios să fie trezit la lucru de harul lui Hristos, pentru salvarea aproapelui. Publicațiile care conțin adevărurile biblice să fie împrăștiate ca frunzele toamna. Înălțați-L pe El, Salvatorul sufletelor, înălțați-L mai sus și tot mai sus înaintea oamenilor. Acum este timpul să adunăm putere din sursa tăriei, să strigăm tare și fără ezitare, ca norii întunericului să fie îndepărtați iar lumina cerului să fie descoperită. – The Review and Herald, 29 aprilie 1909

Ați văzut cum toamna sunt împrăștiate de vânt mii și milioane de frunze peste tot? Acesta este tabloul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a ilustra abundența literaturii pline de adevăr care trebuie să ajungă la oameni. El dorește ca noi toți să fim parte a acestei lucrări importante. Putem dărui literatură rudelor, prietenilor și străinilor.

Fie ca fiecare credincios să facă să circule broșuri și cărți care conțin solia pentru acest timp. Avem nevoie de colportori care vor porni să pună în circulație publicațiile noastre pretutindeni. – Evanghelizarea prin literatură, p. 21

Unde poți lăsa o carte despre adevăr sau un pliant? La spălătoria de haine, într-o sală de așteptare la spital sau în alte locuri publice. O poți da ospătarului sau casierului. Doar la sfârșit vom afla rezultatele dăruirii de literatură. Vom putea atunci să mergem înapoi pe firul evenimentelor – evenimente care au dus la mântuirea unei persoane disperate care era dependentă de droguri sau putem de asemenea să mergem pe firul evenimentelor în cazul unei rugăciuni scrise găsită de o femeie gata să renunțe la viață.

Deci să începem lucrul, răspândind literatura ca frunzele toamna – literatură care va atrage atenția oamenilor spre Isus și care le va da răspunsuri biblice la întrebările lor.

3. Gândește-te în mod serios cam care ar fi numărul frunzelor purtate de vânt în jurul tău toamna. Ce îți sugerează acest lucru despre măsura în care Dumnezeu ar dori să fie răspândită literatura creștină?

4. Fă o listă cu locurile în care ai putea lăsa literatură în decursul următoarelor săptămâni.

Îți este ușor să-ți amintești ce auzi? Când un profesor explică ceva nou, îți rămân în memorie acele idei pentru mult timp? Poți povesti predica pastorului la o oră după ce acesta a terminat de vorbit?

Dacă ești ca majoritatea oamenilor, vei uita ușor ce ai auzit o dată sau de două ori, chiar și dacă ar fi foarte important. De aceea a fost inventat scrisul. De aceea profesorii adesea dau notițe sau le studenților să scrie în caiet. De aceea și Dumnezeu a scris legea Sa după ce a rostit-o. Nu dorea ca oamenii să o uite.

Deuteronomul 4:13 – El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece Porunci, şi le-a scris pe două table de piatră.

Scrisul mai este important și pentru că influența materialului tipărit este mai mare decât cea a cuvântărilor sau a predicilor. Petru a înțeles acest lucru; cu puțin înainte de a muri, a scris o scrisoare către creștini, pentru ca învățăturile sale să devină permanente. El scria în ea:

2 Petru 1:13-15– Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă ţin treji aducându-vă aminte, căci ştiu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da osteneala dar ca, şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. – Evanghelizarea prin literatură, p. 6

Gândiți-vă la cărțile din casa voastră. Este foarte probabil că nu i-ați cunoscut pe autorii lor; unii dintre ei au murit cu mulți ani în urmă. Dar cărțile lor au încă influență asupra voastră. Dacă o carte este neglijată sau pierdută, ea așteaptă în liniște ca cineva să o găsească și să o citească.

O istorisire din Biblie arată puterea adevărului scris care a fost neglijat și pierdut. În timpul domniei rele a lui Manase, copia de la templu a Cărții Legii a fost pierdută. Pierdută! Gândiți-vă la acest lucru. Preoții din templu nu mai aveau sulul care includea regulile pentru jertfe și sărbători, regulile drepte ale lui Dumnezeu în ce privește judecarea poporului și Cele Zece Porunci. Ani la rând poporul a fost lipsit de instrucțiunile ei. Ce tragedie!

Nepotul lui Manase, regele Iosia, s-a hotărât să facă tot ce poate pentru a atrage poporul să se închine din nou lui Dumnezeu. În timpul celui de al optsprezecelea an al domniei sale, o reformă minunată a avut loc pentru că a fost descoperită Cartea Legii, de mult rătăcită. A fost găsită atunci când templul a fost renovat.

2 Împărați 22:8, 10 – Atunci, marele preot Hilchia a zis lui Şafan, logofătul: „Am găsit cartea legii în Casa Domnului.” Şi Hilchia a dat cartea lui Şafan, şi Şafan a citit-o. Şafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului.

În acel an, cu ajutorul Cărții Legii, regele Iosia a condus o reînviorare spirituală, suprimând închinarea la idoli, făcând un legământ cu Dumnezeu și sărbătorind Paștele.

Această istorie ne învăță o lecție încurajatoare. După ce noi împărțim literatură care conține adevărul, ea poate fi neglijată sau uitată. Dar aceasta nu trebuie să ne descurajeze. Gândește-te la această frumoasă făgăduință:

E adevărat că unii dintre cei care cumpără cărțile le vor pune pe etajeră sau le vor așeza pe masa din salon și rareori le vor răsfoi. Totuși, Dumnezeu poartă de grijă adevărului Său și va veni timpul când aceste cărți vor fi căutate și citite. S-ar putea ca boala sau nenorocirea să intre în familie și, prin adevărul cuprins în cărți, Dumnezeu trimite inimilor tulburate pace, nădejde și odihnă. Iubirea Lui li se descoperă și ei înțeleg cât de prețioasă este iertarea păcatelor lor. În felul acesta, Domnul conlucrează cu lucrătorii Săi care s-au lepădat de sine. – Mărturii, vol. 6, p. 313

Da, sub grija lui Dumnezeu, literatura cea plină de adevăruri va avea o influență importantă și de lungă durată. Să o distribuim deci, cât de mult putem!

5. De ce este dăruirea de literatură sau a unui DVD o metodă mai bună decât simpla discuție despre adevăr?

6. Citește povestirea finală, de la „Capitolele credinței”. Spune cum ilustrează ea răspunsul pe care l-ai dat la întrebarea anterioară.

7. De ce să nu evităm să le dăm literatură și celor care credem că nu o vor citi? Eclesiastul 11:6

Diferite moduri de lucru – partea 1

Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu crește și ramuri noi se dezvoltă pe mai multe direcții, există tot felul de posibilități în care se poate lucra, astfel că toți cei care au vreo aptitudine și dorința de a se implica vor găsi un loc unde să poată fi utili. Să observăm câteva dintre aceste ramuri importante al lucrării lui Dumnezeu:

1. Lucrarea în cadrul Școlii de Sabat. Ce câmp misionar important! Oferă ocazii uimitoare de a lucra pentru salvarea copiilor și în afara căminului. Însă cine se pregătește să facă această lucrare? Cine simte povara acestei responsabilități?

2. Manageri pentru diferite proiecte. Acest câmp nu cere elocvență în vorbire, însă cere mare devotament, muncă asiduă, un management bun și abilități în administrarea finanțelor. Poate fi și o pregătire potrivită pentru lucrarea de pastorație, pentru cei care urmăresc această direcție.

3. Secretariat. Pentru a fi de folos în acest câmp vast vei avea nevoie de o bună educație, cunoștințe de contabilitate și un scris de mână frumos. Aceste calificări plus simț practic, devotament și energie pentru cauza lui Dumnezeu te vor face foarte folositor în lucrarea Domnului.

4. Profesori. Este dificil să găsești profesori competenți – oameni devotați lui Dumnezeu care să iubească adevărul, care sunt gata să-și investească toată viața în lucrare și cărora să le poată fi încredințată grija copiilor. Desigur, nicio altă chemare nu este mai nobilă și mai înălțătoare decât aceasta. Ea oferă posibilități de a studia, pentru a acumula o cultură cât mai înaltă, dar și o excelentă ocazie de a lucra pentru salvarea sufletelor. Tineri și tinere, de ce să nu alegeți acest câmp de lucru pentru a fi ocupația voastră?

5. Redactori. Importanța acestei ramuri a lucrării poate fi cu greu evaluată corespunzător. Lucrarea pastorală este de mare valoare, dar adesea rezultatul muncii redactorului ajunge la un număr mai mare de oameni și este mai durabil. De multe ori, oameni cu aptitudini, dar care nu posedă darul de a vorbi în public pot fi foarte potriviți ca redactori. Este o poziție de mare responsabilitate, care cere cel mai mare discernământ, un gust rafinat și o pregătire scolastică bună, pe lângă o bună înțelegere a limbii în care sunt scrise publicațiile.

6. Medici și asistenți medicali. Experiența a arătat că un medic devotat poate face o mare lucrare pentru adevăr. Cei care au profesii medicale au multe oportunități de a împărtăși adevărul, de a ajuta sufletele în nevoie și de a face o lucrare importantă pentru Mântuitorul lor. De ce să nu verifici dacă nu cumva Domnul te-a chemat în acest domeniu de activitate? Iar dacă tu crezi că ești chemat, începe pregătirea!

7. Colportori. Distribuirea publicațiilor noastre valoroase care conțin lumina adevărului prezent este o lucrare fără limite și de mare folos. Mii au fost aduși la adevăr prin acest mijloc.

8. Lucrători biblici. Această lucrare de a oferi studii biblice poate fi făcută oriunde: în marile orașe, la sate sau în toată țara. Poate fi făcută la ore neobișnuite, seara, în zilele ploioase sau duminica. Studiile biblice pot fi realizate în cartierul nostru de aproape oricine care are o inimă consacrată, simț practic și o educație obișnuită. Această lucrare minunată pregătește mințile pentru lucrarea predicatorilor și răspândește lumina adevărului prezent. Aici pot fi incluși mii de lucrători în fiecare an. Este cineva gata pentru aceasta lucrare?

9. Misionari. Misionarii sunt necesari în misiunea noastră în case, în orașe și în țări străine. Această ramură a lucrării, ca și altele, crește și se dezvoltă în mâinile noastre. Sute de credincioși sunt deja angajați în ea și vor fi necesare alte sute, atât femei, cât și bărbați. Cine este gata să fie misionar?

O chemare la a lucra

Am auzit glasul Domnului întrebând: «Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?» Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»” Domnul îi cheamă pe tineri să intre în câmpul secerișului și să lucreze în calitate de secerători. Tinerii să meargă înainte și să-și pună talanții la schimbător. Cel care i-a chemat să lucreze în câmpul Evangheliei le va da dovada că sunt vase alese și le va da cuvintele pe care să le rostească.

Una dintre cele mai bune căi prin care tinerii se pot pregăti pentru lucrarea pastorală este activitatea în domeniul colportajului. Este bine ca ei să meargă în sate și orașe pentru a vinde cărți care conțin adevărul pentru timpul nostru. În această lucrare, vor găsi ocazii de a adresa cuvintele vieții, iar semințele adevărului pe care le-au semănat ei vor răsări și vor aduce roade.

Dacă tinerii se angajează în lucrarea de colportaj, plini de o dorință fierbinte de a-și salva semenii, eforturile lor vor avea ca rezultat un seceriș pentru Domnul. Prin urmare, este bine ca tinerii să meargă să lucreze ca misionari, să propovăduiască adevărul, rugându-se neîncetat pentru o lumină tot mai mare și pentru călăuzirea Duhului Sfânt, ca să poată ști cum să le adreseze cuvinte potrivite celor istoviți. Să folosească orice ocazie de a face bine, amintindu-și că îndeplinesc o lucrare pentru Domnul. Ei vor fi invitați să servească masa împreună cu familiile pe care le vizitează. Le va fi servită și carne. Atunci când vor refuza, oferind motivele pentru refuzul lor, probabil vor avea posibilitatea de a prezenta principiile reformei sănătății. Ei ar trebui să aibă mereu la ei cărți de sănătate, pentru că reforma sănătății este mâna dreaptă a mesajului adevărului.

Colportorul să vorbească cu modestie și să nu se angajeze niciodată în dispute. El se va purta ca și cum ar fi înaintea unei instanțe a universului. „Iată, Eu vă trimit ca pe niste oi în mijlocul lupilor”. Hristos mai spunea: „Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii”. Veți întâlni multe suflete prețioase, coapte pentru seceriș. Învățați deci să vorbiți cu modestie și cu discreție. Arătați că ați fost cu Isus și că ați învățat de la El.

Aceasta este regula de urmat: Să fim ca El, care mergea din loc în loc făcându-le bine celor din jur. Hristos a spus: „Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze.” Analizați viața Mântuitorului și aflați cum a trăit și cum a lucrat El. Luptați-vă zilnic să trăiți o astfel de viață. Purtați jugul Lui, învățați de la blândețea și smerenia Lui, umblând pe cărarea care duce spre cer.

Continuați să-L cunoașteți pe Domnul și veți ști că „El se ivește ca zorile dimineții”. Căutați fără încetare să vă dezvoltați. Străduiți-vă cu seriozitate să aveți o părtășie strânsă cu Răscumpărătorul vostru. Trăiți spre a salva sufletele pentru care El și-a dat viața. Încercați pe toate căile să-i ajutați pe aceia cu care veniți în legătură. Fie ca dragostea voastră pentru Hristos să vă conducă să ziceți: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” Fie ca în viața voastră să se împlinească următoarele cuvinte: „Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei.” Vorbiți cu Fratele vostru mai mare; El va desăvârși educația voastră, oferindu-vă învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. O legătură apropiată cu Acela care S-a dăruit pe Sine ca jertfă pentru a salva o lume ce piere vă va face să fiți niște lucrători buni. Când puteți să vă prindeți de adevăr și să vi-l însușiți, când puteți spune: „Domnul meu și Dumnezeul meu”, atunci veți primi o mare măsură de har, de pace și de bucurie. – The Youth’s Instructor, 16 ianuarie 1902

Dumnezeu a instituit un plan prin care mulți dintre elevii școlilor noastre să-și poată însuși lecții practice, care să le fie utile apoi în viață. El ne-a dat privilegiul de a deține cărți prețioase. [...] Tocmai prin distribuirea acestor cărți tinerii vor întâlni multe experiențe, care îi vor învăța cum să facă față problemelor care îi așteaptă când vor pleca să lucreze mai departe. Pe parcursul perioadei școlare, în timp ce țin în mâini aceste cărți, mulți vor învăța să-i abordeze pe oameni cu amabilitate și să dea dovadă de tact atunci când discută cu ei diferitele aspecte ale adevărului prezent. Atunci când vor avea, într-o anumită măsură, succes din punct de vedere financiar, unii vor lua lecții de economie și de chibzuință care le vor fi de mare folos atunci când vor fi trimiși în țări străine ca misionari.

Elevii care se angajează în lucrarea de a vinde cărțile Parabolele Domnului Hristos și Divina vindecare vor avea nevoie să le studieze, înainte de a spera să le vândă. Când se familiarizează cu subiectul cărții pe care o au în mână și se străduiesc să practice învățăturile ei, vor crește în cunoștințe și în putere spirituală. Soliile din aceste cărți conțin lumina pe care Dumnezeu mi-a descoperit-o pentru a o da lumii. Profesorii din școlile noastre ar trebui să-i încurajeze pe elevi să facă un studiu atent al fiecărui capitol. Ei ar trebui să-i învețe pe elevi aceste adevăruri și să caute să inspire tineretului dragoste pentru ideile prețioase pe care Domnul ni le-a încredințat spre a le transmite lumii.

În felul acesta, pregătirea pentru vinderea cărților, precum și experiențele zilnice câștigate în timp ce li le prezintă oamenilor se vor dovedi o educație de neprețuit pentru aceia care iau parte la această lucrare. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, tineretul va obține o pregătire pentru slujire în via Domnului. – The Review and Herald, 4 iunie 1908

1. Care este unul dintre cele mai bune moduri, pentru un tânăr, de a obține o bună pregătire pentru a deveni pastor?

2. Cât de important este colportajul pentru un tânăr care dorește să vadă suflete convertite?

3. Ce ar trebui să facă un colportor când i se servește carne la masă?
Cu siguranță, aceasta ar putea să fie o situație stânjenitoare, dar ce ocazie ar putea oferi?

4. Cum ar trebui să vorbească un colportor?

5. Care este regula pe care trebuie s-o urmăm? În termeni practici, ce ar trebui să facem?

6. Ce plan a instituit Domnul?

7. Descrie câteva beneficii pe care le avem urmând acest plan al lui Dumnezeu. 

8. Care două lucruri se vor dovedi o educație de neprețuit pentru cei care iau parte la lucrarea de colportaj?

Ai fost vreodată în situația de a obosi să te rogi pentru cei dragi care au inima împietrită? Citește cum Dumnezeu a schimbat viața unui polițist comunist și îți vei recăpăta speranța pentru membrii familiei tale.

Eram polițist și lucram pentru guvernul comunist din Vietnam. Am făcut eforturi mari ca să opresc activitatea mișcării bisericilor adventiste de ziua a șaptea din case, din districtul meu, dar nu am reușit. Mă rușinez să vă spun, dar am folosit tactici de interogare cum ar fi amenințări și presiuni, pentru a-i determina pe lideri să oprească evanghelizarea. Am observat cum oamenii aceștia răspundeau mereu cu înțelepciune și cu umilință.

Într-o zi am confiscat câteva DVD-uri de la un pastor laic ASAP. Ele se aflau pe colțul biroului meu și ochii îmi tot erau atrași într-acolo. În cele din urmă, am luat un DVD și l-am vizionat. Cuvintele lui Dumnezeu au atins inima mea și au schimbat viața mea în acea zi. Superiorul meu a intrat în birou și m-a găsit urmărind acel DVD.
– Nu ai voie să vizionezi aceste materiale de contrabandă! a spus el.
Dar eu am ignorat avertismentul lui și am exclamat entuziasmat:
– Trebuie să vedeți unul dintre aceste DVD-uri.
Nu am mai văzut la vreo biserică asemenea convingeri minunate ca acestea!

El s-a așezat lângă mine și a vizionat un DVD, încuviințând din cap că mesajul a fost bun. După ce am fost convins de Domnul, am știut că nu mai puteam lucra în poliție; prin urmare, am demisionat și m-am înrolat în armata lui Dumnezeu. Acum Îl slujesc pe Domnul și experimentez multe binecuvântări cerești. Soția mea și cei opt băieți ai noștri slujesc împreună cu mine. Cei doi fii mai mari predau studii biblice și înmânează DVDuri. Ceilalți șase băieți mai mici lucrează cu cei de vârsta lor în timpul închinării din Sabat. Soția mea mă ajută la vizite. Prin harul Domnului, supraveghez biserici în case din paisprezece locuri diferite, care au cam cincizeci de membrii fiecare.

Mă bucur când văd schimbările care se produc atunci când oamenii află adevărul din Biblie. Ei încep să țină Sabatul și Dumnezeu îi binecuvântează. Ei acceptă mesajul reformei sănătății și încetează să consume șobolani și șoareci, băuturi alcoolice sau cafea. Sănătatea lor se îmbunătățește. Acum, ei mănâncă mai multe vegetale. Atunci când a fost o secetă în zona noastră, oamenii au strigat la Dumnezeu. „Acum noi avem ca hrană zarzavaturile și avem nevoie ca Tu să le trimiți ploaie să crească.” Dumnezeu a auzit rugăciunea lor și a trimis ploaie.

Crezusem că va fi simplu pentru mine să ajung la foștii mei colegi din poliție, pentru că odată lucrasem acolo. Am învățat însă cât de dificil este să fii de partea cealaltă. Am fost adesea adus la poliție pentru a fi interogat. Am înțeles că Dumnezeu îmi testează credința și dedicarea pentru lucrarea Sa. Aurul nu se teme de foc. Deși am fost amenințat de poliția provincială, tot am reușit în acest an să distribui 5 000 de DVD-uri și 2 000 de studii biblice, precum și reportofoane și DVD‑playere. Găsesc multă plăcere în a-L sluji pe Domnul!

Rugăciune pentru persecutorii comuniști și pentru cei persecutați: Isus, Îți mulțumesc pentru că ai puterea de a-i schimba pe cei ca Saul în unii ca Pavel. Te rog, schimbă-i pe cât mai mulți dintre cei care lucrează pentru guvern. Dă-le protecție și curaj lucrătorilor și credincioșilor din țări precum Vietnam să stea tari pentru Tine și pentru adevăr. Amin.