1 Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz Dárius király uralkodásának negyedik évében, a kilencedik, azaz kiszlév hónap negyedik napján,

2 amikor a bételiek elküldték Szárecert, Regem-Meleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úr hoz,

3 és kérdezzék meg a Seregek Ur ának házában levő papoktól és prófétáktól: Tartsunk-e siratást az ötödik hónapban, megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük?

4 Így szólt hozzám a Seregek Ur ának igéje:

5 Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak: Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, az ötödik és a hetedik hónapban, talán az én kedvemért tartottatok böjtöt?

6 Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok?

7 Hiszen az volt az Úr igéje, amelyet a régebbi próféták által hirdetett, amikor Jeruzsálem és a körülötte levő városok még lakottak és sértetlenek voltak, és amikor még a Délvidék és a Sefélá-alföld is lakott volt,

8 amit Zakariásnak is mond az Úr igéje.

9 Ezt mondja a Seregek Ur a: Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással!

10 Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nincstelent ne sanyargassátok, és ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat!

11 De ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak.

12 Szívüket gyémántkeménnyé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a Seregek Ur a küldött lelke által a régebbi prófétákkal. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a Seregek Ur a.

13 Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a Seregek Ur a: Én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak.

14 Szétszórtam őket valamennyi nép közé, akiket nem ismertek, az ország pedig pusztán maradt utánuk, senki sem járt arra. Így tették pusztává a gyönyörű országot.