1 Abban az esztendőben, Cidkijjá júdai király uralkodása kezdetén, a negyedik esztendő ötödik hónapjában ezt mondta nekem a Gibeónból való Hananjá próféta, Azzúr fia az Úr házánál, a papok és az egész nép előtt:

2 Így szól a Seregek Ur a, Izráel Istene: Összetöröm Babilónia királyának az igáját!

3 Két esztendőn belül visszahozom erre a helyre az Úr házának minden edényét, amelyet elvitt Nebukadneccar, Babilónia királya erről a helyről, és Babilonba vitt.

4 Visszahozom erre a helyre Jekonját, Jójákím fiát, Júda királyát és az összes júdai foglyot, aki elkerült Babilóniába – így szól az Úr –, mert összetöröm Babilónia királyának az igáját.

5 De Jeremiás próféta válaszolt Hananjá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az Úr házánál.

6 Ezt mondta Jeremiás próféta: Ámen! Bár megtenné ezt az Úr, és teljesítené az Úr a szavaidat, amelyben azt prófétáltad, hogy az Úr házának edényei és azok, akik fogságba mentek, mind visszakerülnek Babilonból erre a helyre!

7 De hallgasd csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked és az egész népnek:

8 Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhínségről és dögvészről prófétáltak hatalmas országok és nagy királyságok ellen.

9 Ha pedig egy próféta békességről prófétál, akkor a prófétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát.

10 Ekkor Hananjá próféta levette a jármot Jeremiás próféta nyakáról, és összetörte.

11 Majd ezt mondta Hananjá az egész nép előtt: Ezt mondja az Úr: Így töröm le Nebukadneccar babilóniai király igáját két esztendőn belül minden nép nyakáról! Jeremiás próféta ekkor elment útjára.

12 De így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, miután Hananjá próféta letörte a jármot Jeremiás próféta nyakáról:

13 Menj, és ezt mondd Hananjának: Így szól az Úr: Fajármot törtél össze, de vasjármot csináltál helyette!

14 Mert ezt mondja a Seregek Ur a, Izráel Istene: Vasigát teszek mindezeknek a népeknek a nyakára, hogy Nebukadneccart, Babilónia királyát szolgálják. Szolgálni is fogják, sőt még a vadállatokat is neki adom.

15 Majd ezt mondta Jeremiás próféta Hananjá prófétának: Hallgass ide, Hananjá! Nem küldött téged az Úr, hazugsággal biztatod ezt a népet!

16 Azért ezt mondja az Úr: Eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert szavaiddal el akartad téríteni őket az Úr tól.

17 Meg is halt Hananjá próféta még annak az esztendőnek a hetedik hónapjában.