1 A Seregek Ur ának szava szól.

2 Ezt mondja a Seregek Ur a: Szánalomra indultam Sion iránt, nagy-nagy szánalomra. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt!

3 Ezt mondja az Úr: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Ur ának a hegyét pedig szent hegynek.

4 Ezt mondja a Seregek Ur a: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg.

5 A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken.

6 Ezt mondja a Seregek Ur a: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ur a.

7 Ezt mondja a Seregek Ur a: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről.

8 Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán.

9 Ezt mondja a Seregek Ur a: Legyetek erősek, ti, akik hallottátok ezeket az igéket a próféták szájából akkor, amikor lerakták a Seregek Ur a házának az alapját, hogy felépítsék a templomot.

10 Mert azelőtt nem ért semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban az ellenség miatt sem a városból kimenő, sem a hazatérő, mert az embereket egymás ellen fordítottam.

11 De most már nem leszek olyan a megmaradt néphez, amilyen azelőtt voltam – így szól a Seregek Ur a.

12 Mert békességben vetnek, a szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonába adom.

13 És bár szitokszóként emlegettek titeket a népek, Júda háza és Izráel háza, én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek!

14 Mert ezt mondja a Seregek Ur a: Bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek haragra ingereltek engem – így szól a Seregek Ur a –, és azt nem is vontam vissza,

15 most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek!

16 Ezeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban!

17 Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt! Mindezt gyűlölöm én – így szól az Úr.

18 Így szólt hozzám a Seregek Ur ának igéje:

19 Ezt mondja a Seregek Ur a: A negyedik, az ötödik, a hetedik és a tizedik hónapban tartott böjt vidám örvendezéssé és boldog ünneppé változik majd Júda házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet!

20 Ezt mondja a Seregek Ur a: Eljönnek még a népek és a többi város lakói,

21 és az egyik város lakói elmennek a másikba, és ezt mondják: Gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úr hoz, folyamodjunk a Seregek Ur ához! Én is megyek!

22 Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek Ur ához folyamodjanak, és az Úr hoz könyörögjenek.

23 Ezt mondja a Seregek Ur a: Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!