1 Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr:

2 Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak.

3 Elöl, kelet felől legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahsón, Ammínádáb fia.

4 Serege hetvennégyezer-hatszáz számba vett emberből áll.

5 Mellette táborozzék Issakár törzse. Issakár fiainak a fejedelme Netanél, Cúár fia.

6 Serege ötvennégyezer-négyszáz számba vett emberből áll.

7 Azután következik Zebulon törzse. Zebulon fiainak a fejedelme Elíáb, Hélón fia.

8 Serege ötvenhétezer-négyszáz számba vett emberből áll.

9 Júda táborának a seregei összesen száznyolcvanhatezer-négyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell elsőnek elindulniuk.

10 Dél felől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elícúr, Sedéúr fia.

11 Serege negyvenhatezer-ötszáz számba vett emberből áll.

12 Mellette táborozzék Simeon törzse. Simeon fiainak a fejedelme Selumíél, Cúrísaddaj fia.

13 Serege ötvenkilencezer-háromszáz számba vett emberből áll.

14 Azután következik Gád törzse. Gád fiainak a fejedelme Eljászáf, Deúél fia.

15 Serege negyvenötezer-hatszázötven számba vett emberből áll.

16 Rúben táborának a seregei összesen százötvenegyezer-négyszázötven számba vett emberből állnak. Nekik kell másodiknak elindulniuk.

17 Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak el, mindegyik a maga helyén, hadijelvényeik szerint.

18 Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elísámá, Ammíhúd fia.

19 Serege negyvenezer-ötszáz számba vett emberből áll.

20 Mellette legyen Manassé törzse. Manassé fiainak a fejedelme Gamlíél, Pedácúr fia.

21 Serege harminckétezer-kétszáz számba vett emberből áll.

22 Azután következik Benjámin törzse. Benjámin fiainak a fejedelme Abídán, Gidóní fia.

23 Serege harmincötezer-négyszáz számba vett emberből áll.

24 Efraim táborának a seregei összesen száznyolcezer-egyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk.

25 Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ahíezer, Ammísaddaj fia.

26 Serege hatvankétezer-hétszáz számba vett emberből áll.

27 Mellette táborozzék Ásér törzse. Ásér fiainak a fejedelme Pagíél, Okrán fia.

28 Serege negyvenegyezer-ötszáz számba vett emberből áll.

29 Azután következik Naftáli törzse. Naftáli fiainak a fejedelme Ahíra, Énán fia.

30 Serege ötvenháromezer-négyszáz számba vett emberből áll.

31 Dán tábora összesen százötvenhétezer-hatszáz számba vett emberből áll. Nekik kell utoljára elindulniuk, hadijelvényeik szerint.

32 Ennyien voltak, akiket számba vettek Izráel fiainak a nagycsaládjaiból. Összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak a táborban, akiket számba vettek seregeik szerint.

33 De a lévitákat nem vették számba Izráel fiai között, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.

34 Izráel fiai eszerint jártak el. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik szerint, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan Mózesnek megparancsolta az Úr.