Întoarcerea de la Adevăr

Text de memorat

Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Evrei 3:14

Era 23 octombrie 1844 – dimineața după Marea Dezamăgire, când peste 100.000 de credincioși sinceri așteptaseră venirea lui Isus. Pentru Hiram Edson, aceasta a fost cea mai mare dezamăgire din viața lui. Isus nu a revenit cum fusese preconizat. Împreună cu câțiva prieteni apropiați, Hiram s-a rugat cu sinceritate toată noaptea. Erau convinși că Dumnezeu nu îi uitase și că într-o zi vor înțelege ce s-a întâmplat. Simțindu-se astfel încurajați, mergeau acum să încurajeze și pe alți adventiști a căror credință fusese, de asemenea, pusă serios la încercare.

Edson nu știa încă faptul că în Biblie fusese profetizată această dezamăgire. În profeția din capitolul 10 din Apocalipsa, credincioșii erau reprezentați mâncând solia din profețiile din Daniel. Însă aceste mesaje „dulci” în gură au fost „amare” în stomac.

Apocalipsa 10:9,10: M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”, mi-a zis el, „și mănânc-o; ea îți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.” Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o: în gura mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune.

În timp ce se plimba în acea dimineață, Edson digera această revelație amară. În curând avea să-și dea seama că și Habacuc profetizase această dezamăgire. Atunci când a scris despre viziunile lui Daniel, el a precizat că profeția poate părea că „zăbovește”, dar credincioșii trebuie să se agațe de credința lor.

Habacuc 2:3: Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți; dacă zăbovește, așteapt-o, căci va veni și se va împlini negreșit.

Până și în parabola celor zece fecioare este indicat că oamenii care așteaptă venirea lui Hristos vor experimenta o întârziere neașteptată (Vezi Matei 25:5). Atunci când se întâmplă lucruri pe care nu le înțelegem, simpla așteptare a Domnului poate fi cel mai bun lucru pe care să-l facem, chiar dacă trebuie să așteptăm luni sau ani pentru o explicație.

Psalmii 27:14: Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul!

În timp ce Edson se plimba printr-un câmp cu grâne, și-a încetinit pașii și apoi s-a oprit. Dintr-odată, unele dintre detaliile pe care le trecuse cu vederea în Scriptură i s-au limpezit în minte și a realizat că Isus sosise în ziua dinainte – dar nu pe pământ cum așteptau oamenii. Isus sosise în fața Tatălui, „Cel Îmbătrânit de zile”, pentru timpul judecății. Pentru Edson a fost ca și cum a văzut sanctuarul din cer. A văzut cele două încăperi ale acestuia și L-a văzut pe Isus intrând în a doua încăpere – Locul Preasfânt.

Daniel 7:13: M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui.

Această revelație a fost începutul înțelegerii de către adventiști a ceea noi numim acum mesajul sanctuarului. Descoperirea a fost atât de încântătoare pentru Edson încât nu a pierdut nicio clipă și a împărtășit-o cu partenerul lui preferat de studiu, O. R. L. Crosier, și cu un doctor respectat pe nume F. B. Hahn.

1. Care sunt câteva asemănări între experiența discipolilor lui Isus și experiența milleriților? Tragedia veacurilor, pp. 343–354; 404–406

2. Cum ar trebui să faci față dezamăgirilor din viața ta? Psalmii 42

Edson, Hahn și Crosier au început să studieze cu stăruință subiectul sanctuarului. Și‑au dat seama de concordanțe. Au studiat Biblia împreună luni de zile, redescoperind multe adevăruri despre sanctuar, care fuseseră uitate îndată după moartea apostolilor. Atunci când oamenii doresc să facă ceea ce Dumnezeu spune, când se întorc de la fapte rele și când se smeresc, Dumnezeu le va fi învățător.

Proverbele 1:23: Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele mele.
Ioan 7:17: Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
Daniel 12:10: Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți; cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege.


Edson și prietenii lui învățau multe lucruri și au simțit că este responsabilitatea lor să împărtășească aceste adevăruri de mult uitate. Deseori se întâmplă așa. Noile adevăruri sunt fascinante, așa că ne dorim să le împărtășim. Cei trei bărbați s-au hotărât să publice o lucrare în care să explice lucrurile minunate pe care le descoperiseră. Crosier, în vârstă de douăzeci și cinci de ani, era cel mai talentat scriitor dintre ei, așa că el a scris lucrarea, aceasta fiind publicată în 1846. Doamna Edson și-a vândut argintăria pentru a ajuta la finanțarea proiectului.

Crosier a trebuit să-și familiarizeze cititorii cu câteva adevăruri biblice de mult uitate. De exemplu, majoritatea oamenilor nu știau că Dumnezeu orânduise două grupuri de sărbători pentru Israel – un grup de sărbători pentru primăvară, iar celălalt, pentru toamnă. Ceea ce a arătat Crosier cititorilor a fost că aceste sărbători erau simbolice. Grupul de sărbători ce aveau loc primăvara își găsiseră împlinirea la vremea primei veniri a lui Isus. De exemplu, „sărbătoarea de Paște” reprezenta moartea lui Isus, El fiind mielul care a fost sacrificat pentru noi.

1 Corinteni 5:7: Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit.

Iar sărbătoarea din Ziua Cincizecimii arăta spre momentul recoltei sufletelor, atunci când a coborât Duhul Sfânt, cum stă scris în capitolul 2 din Faptele apostolilor. Crosier a arătat cum aceste sărbători au fost împlinite chiar în ziua menționată în Leviticul. Isus a fost crucificat la sfârșitul săptămânii Paștelui, iar Duhul Sfânt S-a coborât cu putere în timpul sărbătorii de Ziua Cincizecimii.

Însă așa cum plantele la început sunt fragile până când dezvoltă un sistem ferm de rădăcini, la fel și oamenii care învață noi adevăruri au nevoie de timp pentru a ajunge să fie ferm ancorați în acestea. Iar Diavolul este nerăbdător să ne jefuiască de răspunsurile la întrebările pe care le avem. În timpul unei perioade de persecuție sau de necazuri, dacă nu avem stabilitate spirituală, ne putem pierde bucuria privind Cuvântul.

Luca 8:13: Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.

3. Crosier și prietenii lui au folosit o concordanță pentru a studia ce se spune în întreaga Biblie despre sanctuar. Voi de când nu ați mai folosit o concordanță? Enumerați câteva subiecte pe care ați vrea să le studiați în Biblie. Pentru o consacrare personală, folosiți o concordanță sau un motor de căutare pentru a vedea ce vă învață Biblia despre unul dintre aceste subiecte. Dacă nu sunteți siguri, cereți părinților sau pastorului să vă ajute să începeți.

Paginile istoriei sunt murdărite cu poveștile celor care L-au urmat pe Dumnezeu pentru un timp, doar pentru a-L părăsi și a se opune Celui pe care odată L-au preamărit. Aceasta este o lecție pentru noi: Nu este destul să începem bine. Trebuie și să terminăm în forță.

2 Timotei 4:10: Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Ioan 6:66: Din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El.

O. R. L. Crosier a fost o astfel de persoană în perioada timpurie a istoriei adventiste. Haideți să-i revedem povestea. Crosier a devenit orfan de la vârsta de doi ani. Pe când era adolescent, s-a împrietenit cu doctorul Hahn și cu Edson. În timpul adolescenței, Crosier a participat la o tabără metodistă și s-a convertit. A primit instruirea pastorală la o școală metodistă și a ajuns să predea la rându-i, dar și să predice. Datorită atitudinii de opoziție față de sclavie, el s-a alăturat aripii Wesley a Bisericii Metodiste.

Când avea puțin peste douăzeci de ani, Crosier a acceptat mesajul millerit și a fost botezat, devenind după aceea pastor millerit și editor al unei reviste millerite. Datorită predicilor lui, doctorul Hahn a acceptat să creadă în revenirea apropiată a lui Hristos. Ajutorul doctorului Hahn dat orfanului Crosier a fost bine răsplătit prin adevărul pe care Crosier, la rându-i, i l-a prezentat.

Proverbele 11:25: Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat și el.

Deși Crosier a fost folosit de Dumnezeu pentru a lumina numeroși oameni, el însuși a pierdut binefacerea pe termen lung.

Matei 10:22: Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

La mai puțin de un an de la publicarea ziarului în care explica adevărurile pe care el și prietenii lui le aflaseră, Crosier s-a întors împotriva chiar acestor adevăruri. O perioadă, a continuat ca predicator pentru denominațiunea creștină adventistă. După aceasta, a fost pierdut din vedere până în 1904, când, deja om bătrân, lucra în magazinul de pantofi al fiului lui în Grand Rapids, Michigan. Într-o dimineață de Sabat, a participat la un serviciu divin la biserică. Acolo, a ascultat un evanghelist vorbind despre „semnele timpului din trecut și împlinirea lor”.

A stat în față și a ascultat cu atenție. După program, a vorbit cu evanghelistul și i-au revenit amintirile. Și-a amintit acele evenimente captivante ce au dus la descoperirea adevărurilor pe care le abandonase de mult. A vorbit despre bucuria care i-a umplut cândva inima. Numai că nu mai avea vreun mesaj. Întrebarea adresată de Pavel galatenilor este o întrebare la care Crosier va trebui să răspundă într-o bună zi, în fața scaunului de judecată al lui Hristos.

Galateni 5:7: Voi alergați bine: Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr?

Când era tânăr, Crosier a urmat lumina ce provenea din descoperirea adevărului despre Sanctuar și despre Sabat, pe care l-a acceptat. Însă nu a urmat îndemnul din Osea 6:3: „Să căutăm să cunoaștem pe Domnul!” Sabatul a ajuns să fie o cruce pe care nu dorea să o poarte mult timp. Și astfel lumina pe care o primise s-a diminuat. Când întoarcem spatele luminii, ne orientăm spre fabule. Crosier a devenit fermecat de interpretările speculative ale profețiilor, iar prin acestea s-a eliberat de datoria de a păzi Sabatul. Drept urmare, în loc să înainteze cu noblețe și să crească în tărie pentru a-și încheia viața cu o victorie triumfătoare, el s-a îndepărtat de la cale și și-a terminat existența în obscuritate și întuneric.

Dumnezeu Își conduce poporul pas cu pas. El Își aduce oamenii în diferite situații menite astfel ca ei să manifeste ce au în inimă. Unii îndură până la un punct, dar cedează la următorul. Cu fiecare punct câștigat, inima este testată și încercată tot mai puțin. – Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 187

Crosier nu a trecut testul progresului adevărului. Nu trebuie să facem aceeași greșeală.

Osea 6:3: Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul!

4. Citește Matei 13:3-9,18-23. Ce asemănări vedeți între experiența lui Crosier și sămânța care a căzut în locuri stâncoase?

5. O învățătură populară spune că „omul, odată salvat, este pentru totdeauna salvat”. Este posibil chiar să cunoașteți pe cineva care crede în această doctrină. Rezumați ce spune Biblia despre această idee. Evrei 2:1-3; Evrei 4:1,11; Evrei 6:1-6; Evrei 10:19-39; Evrei 12:1-3

În toată lumea

Pe ce frecvență transmite Radioul Adventist Mondial? Misiunea AWR este de a împărtăși Evanghelia cu oameni din 72 de țări răspândite într-o zonă de la 10º la 40º latitudine nordică, cuprinzând Africa de Nord, Orientul Mijlociu și părți din Asia/Pacific. În această zonă trăiesc mai bine de patru miliarde de oameni – două treimi din populația lumii și mai puțin de doi la sută dintre ei sunt creștini. De asemenea, AWR transmite programe radiofonice în Africa, în alte părți din Asia, în Europa și America Latină. Acoperirea prin satelit se întinde până în America de Nord și nordul Australiei. Este o provocare să calculezi numărul exact de țări în care ajunge AWR, ținând cont că semnalele fluctuează și numeroase posturi de radio ne accesează transmisiile pe parcursul anului.

De ce sunt eficiente transmisiunile AWR? AWR nu creează o colecție centrală de programe în engleză care să fie traduse apoi în diverse alte limbi. În loc de aceasta, AWR lucrează cu producători locali în aproximativ 75 de studiouri din întreaga lume, pentru a pregăti programe interesante, inspiratoare și relevante pentru ascultătorii necreștini. Producătorii sunt aleși din grupuri culturale și care vorbesc aceeași limbă ca ascultătorii țintă, astfel încât subiectele și ilustrațiile să formeze o adevărată conexiune cu aceștia.

Cum răspund ascultătorii AWR? AWR primește anual peste 100.000 de scrisori, apeluri telefonice și mesaje prin e-mail de la ascultători. Numeroși alți ascultători sunt împiedicați să contacteze AWR din cauza problemelor de securitate și de educație sau din cauza sărăciei și a lipsei unui serviciu poștal.

Mesajele sau solicitările de la ascultători primesc răspuns de la prezentatorul programului sau de la un corespondent atent și în cunoștință de cauză de la un studio de producție local ori o școală biblică. Ascultătorii care contactează AWR cu scopul de a afla mai multe despre Hristos primesc gratuit ghiduri de studiat Biblia. Atunci când este posibil, se fac aranjamente pentru a-i pune în legătură cu membrii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, care îi pot educa personal în drumul lor cu Dumnezeu.

Luarea unei poziții ferme

Sunt mulți tineri care merg prin întuneric și nu au lumină. Motivul pentru care se întâmplă asta este pentru că nu au încredere în Domnul și nu stau alături de Dumnezeu. Ei își urmăresc satisfacerea propriilor plăceri și înaintează în viață conduși de propria înțelepciune omenească.

Lor li se pare greu să-și modeleze viețile după simplitatea Modelului Isus Hristos. Chiar dacă nu vor să fie situați printre necredincioși și nelegiuiți, ei totuși nu găsesc confort în slujirea lor împărțită, făcută cu jumătate de inimă. Domnul Și-a întins mâna cu cea mai pură iubire și înțelegere; dar ei nu vor să se încreadă în El, ci vor să se simtă în întregime capabili să facă singuri planuri pentru sine. Ei merg în lumina scânteilor de la propriile vreascuri și, prin urmare, merg în întuneric, neavând lumina adevărată. Vocea Domnului se face auzită, spunând: „Urmează-mă.” „Cine Mă urmează nu umblă prin întuneric, ci va avea lumina vieții.” Însă la fel ca Saul, ei vor să meargă pe propriul drum. Domnul le marchează o cale pe care vrea ca ei să o urmeze. El le-a dat talanți care să fie folosiți pentru gloria Lui, pentru a face o anumită lucrare pentru Dumnezeu; dar Satana spune: „Voi revoca porunca lui Hristos. Le voi preocupa creierele cu altceva, astfel încât îmi vor servi mie. Voi ascunde interesele eterne dinaintea lor și le voi atrage mintea spre interese lumești și atunci când vor fi dezamăgiți de unele dintre ele, le voi pune în față alte atracții. Le voi orbi puterea de a face diferență, astfel încât să ajungă să lucreze împotriva progresului adevărului. Îi voi lega de ispite lumești cu fire fine, a căror putere de a lega va deveni asemenea funiilor de oțel, iar ei vor fi robi în slujba mea. Îi pot conduce oriunde vreau, iar ei nu vor ști că vor fi ostili lui Isus, rivalul meu, și neloiali lui Dumnezeu.”

Mulți se autoamăgesc și intră în planuri cu care Domnul nu are nicio legătură. Însă singurul traseu sigur de urmat este supunerea față de cuvântul Domnului. În loc să facă aceasta, mulți propun să facă lucruri minunate. Ei găsesc că le este mai ușor să planifice vreun lucru măreț pentru viitor decât să renunțe la sine, să-și predea inima, mintea și voința lui Dumnezeu și să se supună să fie modelați de puterea aceea care poate crea și distruge. Lăsați tinerii să-și examineze critic motivele, prin rugăciune și studiind Scripturile, și vor vedea dacă propria voință și înclinațiile lor nu îi îndepărtează de cerințele lui Dumnezeu. Sunt mulți care zic: „Voi face asta sau cealaltă. Pot să fac o lucrare bună în felul ăsta sau celălalt”; rugați-vă însă pentru a ști dacă urmați Lumina lumii sau sunteți luminați de scânteile propriilor vreascuri! Este un lucru primejdios să mergi în lumina scânteilor de la propriile vreascuri, căci Cuvântul lui Dumnezeu declară despre cei ce fac asta că ei o să „zacă în dureri”. Urmând propriul vostru drum, veți fi dezamăgiți. Nu veți avea nicio alinare. Nu veți câștiga nimic pentru voi înșivă și Îl veți jefui pe Dumnezeu de serviciul datorat Lui, deoarece ați insistat să încercați în felul vostru, spunând: „Voi lucra pentru Dumnezeu în felul acesta”, când Dumnezeu a trasat o altă cale. Planurile voastre par foarte plauzibile, dar dacă nu sunt înfăptuite în Dumnezeu, nu vor duce la nimic. Domnul vrea ca slujitorii Lui să lucreze planul Lui, deoarece atunci și El poate lucra cu ei. Dumnezeu cere ascultare. „Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.” Dumnezeu nu va tolera încăpățânarea și răzvrătirea, „căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi”.

Tineri bărbați și femei, întrebați-vă în privința relațiilor de afaceri dacă vă aflați acolo unde vrea Dumnezeu să fiți. Mă situez într-un loc unde sunt predispus să cedez tentațiilor? Mă aflu într-un loc unde pot desluși învățăturile Duhului? Pot eu la actualul loc de muncă să mă bucur de binecuvântarea lui Dumnezeu în întregime? Îmi fac eu datoria? Binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa asupra celor care se află exact acolo unde plănuiește Dumnezeu ca ei să fie. Ți-a dat Domnul lumină că dorește să faci o anumită lucrare? Dacă așa stau lucrurile, atunci neascultarea nu va aduce siguranță. Gândiți-vă serios la rolul vostru. Întrebați-vă dacă Îi slujiți Domnului Isus sau doar vă satisfaceți sinele și eșuați în a-L mulțumi pe Dumnezeu și a-I onora numele sfânt.

Vreți să schimbați ordinea lucrurilor fără întârziere? Atunci, Isus vă invită să credeți. El spune: „Orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.” Tinerii să apuce strâns mâna puterii infinite. Credința crește prin practică. Hrăniți-vă cu făgăduințe; mulțumiți-vă să vă bazați pe promisiunea simplă a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu mai întârziați în necredință, căci vă aflați în pericol să vă pierdeți sufletul. Hristos spune: „Dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.” Vor exista momente de descurajare, însă nu renunțați la rugăciune. Rugăciunea sinceră este întotdeauna auzită. Răspunsul poate întârzia câteodată, astfel ca persoana care se roagă să o facă mai insistent. Dacă perseverăm, vom dobândi o experiență de cea mai mare valoare, care nu va fi uitată niciodată. Nimeni care așteaptă pe Domnul nu va fi rușinat vreodată. Câteodată, răspunsul va sosi într-un mod atât de evident încât vom fi luați prin surprindere. Binecuvântarea ne va bucura sufletul și vom aduce laude lui Dumnezeu. Vom înțelege împlinirea făgăduinței: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

Tineri bărbați și femei, luați decizia fermă și definitivă să stați alături de Domnul. Domnul are o lucrare pentru voi. „Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Viețile voastre sunt valoroase, altfel Hristos nu Și-ar fi dat viața pentru răscumpărarea lor. Este privilegiul vostru să ajungeți cât mai sus în realizări spirituale. „Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare! Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor.”

Voi, care v-ați bucurat odată de dragostea lui Isus și care ați mărturisit pentru Dumnezeu cu ochi umezi și inimi frânte, unde vă aflați astăzi? Dumnezeu vă iubește. El a venit în lumea noastră pentru a-i căuta și salva pe cei pierduți. El vă va restitui bucuria mântuirii. Cândva ați declarat că sunteți ai Domnului și iubirea lui Isus v-a pătruns în suflet. Însă nu ați urmat cerințele lui Dumnezeu. Nu ați reușit să trăiți în conformitate cu lumina; cu toate acestea, Isus vă iubește. Veniți și căutați-L pe Domnul așa cum sunteți. Nu fiți descurajați și nu vă gândiți că sunteți uitați de Dumnezeu și de oameni. În loc să mergeți pe drumul luminat de scânteile de la propriile vreascuri, mergeți în lumina cerului. „Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului și să se bizuiască pe Dumnezeul lui!” Așteptați-L pe Domnul. Urmați-L pe Isus, Lumina lumii, deoarece El a spus: „Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.”— The Youth’s Instructor, 23 martie 1893

1. Ce pare să fie greu de făcut pentru numeroși tineri? În același timp, mulți dintre acești tineri nu vor să fie numiți necredincioși și nici nelegiuiți. Câtă alinare găsesc ei în acest fel de slujire cu jumătate de inimă?

2. De ce sunt numeroși tineri care aleg să nu se încreadă în Isus?

3. Care este planul lui Satana de a combate obiectivele lui Dumnezeu pentru tineri?

4. Care sunt rezultatele alegerii de a urma propriul drum?

5. În articol este scris: „Gândiți-vă serios la rolul vostru.” Dedicați-vă un timp pentru a vă gândi serios la cele două întrebări ce urmează acestei afirmații în articol.

6. Ce vom câștiga dacă vom persevera în rugăciune?

7. Vă mai iubește Isus chiar dacă nu ați reușit să trăiți la nivelul luminii pe care ați avut-o? Ce ar trebui să faceți acum?

Nu din întâmplare: Greierii

Pentru unele creaturi trebuie să treacă ani de zile înainte să scoată un sunet; de fapt, asta este ceea ce, deloc întâmplător, așteaptă și greierii. Un greiere se trezește la viață atunci când eclozează din oul pe care mama lui l-a depus cu atenție într-o crăpătură săpată în crenguța unui copac cu mai mult de o lună înainte.

Așadar, ce face o nimfă micuță de greiere proaspăt eclozată? Ați ghicit – exact ce ați face și voi dacă ați fi un bebeluș care a ieșit dintr-un ou într-un copac. Cade la pământ. Nu vă îngrijorați însă. Creatorul greierilor a plănuit ca aceștia să cadă pe pământul din jurul copacului și, deloc întâmplător, El le-a dat două picioare frontale mai mari, ce se potrivesc perfect pentru cățăratul în crăpăturile din jurul rădăcinilor copacului și pentru a săpa în țărână.

La început, nimfa se poate hrăni cu rădăcina ierbii. În curând însă, detectează lucrurile bune – rădăcinile copacilor, care oferă o sursă constantă de sevă hrănitoare. Mai mult de aproximativ 2.500 de specii de greieri sunt numite greieri anuali. Unii dintre ei eclozează în fiecare vară, după ce au petrecut câțiva ani sub pământ. Există șapte specii de greieri periodici care sunt diferiți. Ciclul vieții lor de treisprezece sau șaptesprezece ani este sincronizat astfel ca toți adulții unor specii anume, dintr-o regiune anume, să apară în același an – adesea se întâmplă ca mulți dintre ei să iasă din pământ în aceeași noapte.

Momentul când greierii ies din pământ nu este deloc întâmplător. Oamenii de știință nu sunt foarte siguri cum se face că greierii periodici se ivesc în același timp, însă apariția lor pare să aibă legătură cu încălzirea solului la o temperatură de 18 0C. Creatorul divin nu greșește. Atunci când un greiere iese târându-se din pământ, gata să trăiască asemenea unui adult, năpârlește și își lasă pielița să atârne de copacul sau planta pe care s-a cățărat. După aceasta, arată foarte diferit, având un trunchi robust micuț, un cap amplu, ochi mari complecși, antene scurte și aripi cu membrană transparentă, adunate ca un acoperiș peste abdomen. Un greiere periodic are, de obicei, trunchi negru, ochi roșii strălucitori și aripi cu vene portocalii aparente.

Sosirea greierilor periodici în unele locuri din estul Statelor Unite marchează începutul unui „festival al sunetelor” insectelor. Masculii folosesc structuri de vibrat speciale, numite cinele, pentru a comunica cu potențialele partenere de împerechere. De fapt, cinelele sunt cavități acoperite, situate chiar în spatele aripilor lor, pe abdomen. Este un concert programat de Dumnezeu, deloc întâmplător, ținând cont că milioane de greieri stau sub pământ, închiși laolaltă în timp, astfel încât toți să se maturizeze ca adulți în același moment, în același an.

Anul în care ies la suprafață greierii este cu adevărat o binecuvântare pentru restul naturii. Atât de mulți greieri satisfac în mod adecvat nevoile de hrană ale păsărilor cântătoare ce cuibăresc și ale altor animale sălbatice, și tot mai rămân destui ca propria specie să supraviețuiască cu bine. Așadar, adulții „cântă”, găsesc partenere de împerecheat, depozitează ouăle și, câteva săptămâni mai târziu, noile nimfe cad la pământ, sapă în adâncul acestuia și se hrănesc cu seva de la rădăcinile copacilor. Ciclul vieții, deloc întâmplător, începe din nou.

Într-o zi, Dumnezeu va explica cum a programat aceste insecte să urmeze un orar atât de exact. Dar chiar dacă nu înțelegem cum, tot putem fi uimiți de priceperea și ingeniozitatea Lui.