Chemarea lui Ghedeon

Text de memorat

„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmii 56:3)

După ce Dumnezeu i-a ajutat pe Barac și pe Debora să câștige războiul cu dușmanii poporului Israel, nu au mai fost războaie timp de 40 de ani. Ce au făcut israeliții după aceea? Judecătorii 6:1

Fiindcă israeliții se închinau la idoli și făceau alte lucruri rele, Dumnezeu i-a lăsat pe madianiții cei cruzi să le facă necazuri. Când israeliții își cultivau grădinile, madianiții veneau și le furau roadele. Ei culegeau fructele din pomi și luau grâul. Iar când strugurii se coceau și deveneau negri, madianiții îi furau. Până la sfârșitul verii, madianiții le furau aproape toată mâncarea. Lucrurile acestea au continuat să se întâmple timp de șapte ani. În cele din urmă, ce au făcut israeliții în legătură cu situația aceasta? Judecătorii 6:6

Dumnezeu a trimis un profet ca să le reamintească faptul că necazul acela li se întâmpla din cauză că ei se închinau la idoli. Bineînțeles, idolii din lemn și din piatră nu puteau să audă rugăciunile lor sau să îi ajute. Dar nu toți israeliții se închinau la idoli. Unii încă se mai închinau la adevăratul Dumnezeu din cer. Ghedeon era unul dintre ei. Ghedeon ascunsese de madianiți niște grâu și trebuia să-l treiere ca să-și poată hrăni familia înfometată.

Dar unde putea să se ducă? Nu era timpul culesului viei, așa că s-a hotărât să lucreze în locul în care familia lui presa strugurii ca să facă must. El spera ca madianiții să nu-l găsească acolo.

Ghedeon, un om care Îl iubea pe Dumnezeu și I se închina, se ascundea în apropierea teascului, treierând grâul. El spera ca madianiții cei cruzi să nu-l găsească și să nu-i fure hrana. În timp ce lucra, Ghedeon se gândea la madianiții cei răi și la toate necazurile pe care le cauzau. Se întreba cum aveau să se elibereze israeliții de acești dușmani ai lor.

Pe când medita el, dintr-odată Ghedeon și-a dat seama că nu mai era singur. Când și-a ridicat ochii să vadă cine se uita la el, l-a văzut pe „Îngerul Domnului”. Acesta este un nume pe care Biblia îl folosește uneori pentru Dumnezeu Fiul înainte ca El să vină în lumea noastră și să devină Isus. Ce i-a spus Îngerul Domnului lui Ghedeon? Judecătorii 6:12

Ghedeon a pus câteva întrebări și apoi a ascultat ce a zis Îngerul. Judecătorii 6:13,14 Ghedeon trebuie să fi fost foarte surprins. Chiar voia Dumnezeu ca el să-i salveze pe israeliți de madianiți? Ghedeon nu era orgolios. El știa că nu putea să-i ajute pe copiii lui Israel de unul singur. Judecătorii 6:15,16

Ghedeon voia să fie sigur că mesajul acesta venea cu adevărat de la Dumnezeu, așa că a cerut în mod respectuos un semn. Apoi L-a rugat pe Vizitator să-l aștepte până ce avea să pregătească niște mâncare pentru El. Îngerul Domnului a fost de acord și a așteptat.

Îngerul Domnului tocmai îi spusese lui Ghedeon că Dumnezeu voia ca el să-i salveze pe israeliți de madianiți. Apoi Îngerul a fost de acord să aștepte ca Ghedeon să se grăbească spre casă pentru a-i pregăti o masă. Judecătorii 6:17,18

Ghedeon a alergat spre casă și, din puțina lui hrană, a pregătit o masă specială și s-a dus cu ea înapoi la teasc. Îngerul Domnului i-a spus să pună mâncarea pe piatră. Ghedeon a ascultat și apoi Îngerul Domnului a atins hrana cu toiagul Lui. Instantaneu, a ieșit un foc din piatră și a mistuit mâncarea. Apoi, Îngerul a plecat. Judecătorii 6:20,21

Dumnezeu îi dăduse lui Ghedeon semnul pe care îl dorise. Acum știa sigur că Dumnezeu voia ca el să pună umărul la salvarea israeliților din mâna madianiților. Dar, înainte ca Dumnezeu să-i poată ajuta, israeliții trebuiau să nu mai depindă de idolii lor. Chiar și Ioas, tatăl lui Ghedeon, se închina la idoli. El construise un idol mare din lemn, pe nume Baal. Bărbații din cetate se închinau la Baal în fiecare dimineață înainte să-și înceapă munca. Ce i-a spus Dumnezeu lui Ghedeon să-i facă acelui idol? Judecătorii 6:25

Dar lui Ghedeon îi era teamă de bărbații din cetate. Ce aveau să-i facă dacă îl vedeau că le dărâmă idolul și altarul? Mâine vom afla ce a hotărât Ghedeon să facă. 

Dumnezeu îi spusese lui Ghedeon să îi salveze pe copiii lui Israel de madianiți. Dar mai întâi Dumnezeu îi spusese că trebuia să distrugă idolul pe care îl făcuse tatăl lui. Ghedeon știa că, dacă avea să dărâme idolul în timpul zilei, ar fi fost o mulțime de probleme, pentru că oamenii care se închinau la el aveau să se supere foarte tare.

Așa că Ghedeon a așteptat până s-a făcut noapte. Când s-a întunecat, el i-a chemat pe zece dintre slujitorii lui ca să-l ajute. Pe ascuns, ei au distrus idolul și altarul lui într-o singură noapte. Până dimineața, idolul nu mai era. Iar în locul lui se afla altarul lui Dumnezeu cu o jertfă care ardea pe el.

Îți poți imagina cum s-au înfuriat oamenii din cetate când au venit în dimineața aceea să se închine lui Baal și au văzut că idolul nu mai era? Când au aflat că Ghedeon îl distrusese, s-au dus la casa tatălui său și i-au cerut să-l scoată pe Ghedeon ca să-l omoare. Ce le-a spus Ioas? Judecătorii 6:31

Ioas a încercat să-i facă să gândească logic. Dacă era cu adevărat un dumnezeu, idolul ar fi putut să se apere. Dacă Baal nu a putut să se salveze pe sine și altarul lui, nu era absurd să creadă cineva că el putea să-i ajute pe alții? Bărbații furioși au fost de acord cu tatăl lui Ghedeon și au plecat. Dumnezeu îl ajuta deja pe Ghedeon, nu-i așa?

În timpul nopții, Ghedeon și slujitorii lui distruseseră idolul tatălui său. Dimineața, Dumnezeu l-a apărat de bărbații mânioși care voiau să-l omoare. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a ajutat pe Ghedeon să știe ce să facă după aceea. Ghedeon a sunat din trâmbiță și a trimis mesageri să-i adune pe soldații israeliți. În curând, mii de soldați s-au adunat, gata să-l ajute pe Ghedeon în lupta contra madianiților.

În timp ce se uita la soldații lui, Ghedeon se gândea la dușman. Câți soldați avea armata inamică? Judecătorii 7:12 Ghedeon știa că, fără ajutorul lui Dumnezeu, niciodată nu ar fi putut câștiga în lupta cu atâția dușmani. El trebuia să știe sigur că Dumnezeu avea să fie cu el. Nu a vrut să-i ducă pe israeliți la luptă până ce nu avea să vorbească încă o dată cu Dumnezeu despre acest lucru.

Ghedeon I-a cerut lui Dumnezeu un semn special. Ce voia el ca Dumnezeu să facă? Judecătorii 6:36,37 Lâna absoarbe apa așa cum face buretele. În seara aceea, Ghedeon a pus lâna pe pământ. Dacă dimineața lâna era udă și pământul din jurul ei, uscat, el avea să știe că Dumnezeu voia cu adevărat ca el să se lupte cu madianiții. Când s-a trezit dimineața următoare, Ghedeon a ieșit să se uite la lână. Avea să fie udă sau uscată?

Pentru că voia să fie sigur că Dumnezeu avea să-l ajute să lupte împotriva madianiților, Ghedeon I-a cerut un semn lui Dumnezeu. Ghedeon a pus niște lână pe pământ și a lăsat-o acolo toată noaptea. El I-a cerut lui Dumnezeu să facă în așa fel încât lâna să fie udă, iar pământul din jurul ei, uscat. Dacă Dumnezeu făcea lucrul acesta, Ghedeon avea să știe că Dumnezeu urma să fie cu el.

Când s-a făcut dimineață, Ghedeon a ieșit să vadă ce s-a întâmplat cu lâna lui. Când a atins-o, și-a dat seama că era udă leoarcă. A stors-o și a scos un pahar plin cu apă. Dumnezeu îi răspunsese la rugăciune. Dar Ghedeon și-a amintit apoi că lâna absoarbe în mod natural umezeala din aer. Așa că testul lui putea să nu fie cu adevărat bun. Ce ar fi trebuit să facă?

Ghedeon s-a hotărât să-I mai ceară lui Dumnezeu încă un semn. Ce a vrut el ca Dumnezeu să facă de data aceasta? Judecătorii 6:39 Când a sosit dimineața, Ghedeon a ieșit nerăbdător să atingă lâna. Ce a găsit el? Judecătorii 6:40

Cum era de așteptat, Dumnezeu făcuse ca lâna să fie uscată și tot pământul din jur să fie ud. Ghedeon era mulțumit. Acum știa sigur că Dumnezeu îl chemase ca să-i salveze pe israeliți de madianiți și că Dumnezeu avea să fie cu el și să-l ajute. Dacă Dumnezeu ne roagă să facem ceva, cum știm sigur că El ne va ajuta să facem ce ne-a rugat? 

Păcatul Îl face pe Dumnezeu să nu ne mai audă rugăciunile și să nu mai răspundă la ele?

Israeliții s-au închinat la idoli. Au putut acei idoli să-i ajute pe israeliți când dușmanii i-au atacat și le-au furat hrana? De ce i-a lăsat Dumnezeu pe madianiți să le cauzeze probleme israeliților?

Cine este „Îngerul Domnului”? S-a bucurat Dumnezeu că Ghedeon a distrus idolul tatălui său?

Ce ar trebui să facem când ne este frică? Ne va ajuta Dumnezeu să avem încredere în El dacă Îi cerem?

Patru inele mici - Seria Micuța Amy în India (XV). De Amy Sherrard

 Ghedeon era un băiețel care trăia în India, iar părinții lui erau păgâni, adică se închinau la idoli. Și, de când se știa, și el se rugase la zeii păgâni. În fiecare zi, Ghedeon mergea cu mama, cu tatăl și cu restul familiei lui la un templu păgân ca să se închine la acei idoli. Înainte de a intra în templu, ei își scoteau încălțămintea. Apoi îngenuncheau pe podea în fața idolilor. Le era frică de toți acei idoli, chiar dacă aceștia erau făcuți din lemn, piatră sau metal.

Apoi, într-o zi, când era deja mai mare, Ghedeon a auzit-o pe o doamnă misionară vorbind despre un bărbat minunat, bun și iubitor pe care ea Îl numea Isus. Ea a spus că Isus îi iubea pe toți. Și i-a iubit atât de mult încât murise ca să-i salveze de Satana. Oamenii nu trebuiau să facă altceva decât să Îl iubească, să aibă încredere în El și să asculte de El.

Doamna misionară spunea povestiri minunate dintr- o carte pe care o numea Biblia. O, cât de mult îi plăcea lui Ghedeon să asculte povestirile! Când a auzit istoria viteazului Ghedeon, băiatul a decis: „Nu mai vreau să fiu strigat niciodată pe numele meu păgân. Vreau să mi se spună Ghedeon.” Și așa l-au strigat toți noii lui prieteni creștini. Ei nu îl mai strigau pe numele păgân pe care părinții i-l dăduseră la naștere.

Când au aflat că Ghedeon devenise creștin, membrii familiei lui au fost foarte supărați. I-au spus că, atunci când va muri, Ghedeon avea să devină un porc, un șarpe sau un câine. Dar Ghedeon nu s-a răzgândit cu privire la dorința de a-I aparține lui Isus. Când a ajuns să nu mai meargă la templu și să nu se mai închine la idoli, familia lui Ghedeon s-a supărat și mai tare. Ghedeon fusese doar un bebeluș când părinții îi puseseră în fiecare ureche câte două inele de alamă, adică de metal. Dar acum el știa că creștinii nu poartă cercei, pentru că cerceii ar fi transmis mesajul că cel care îi purta se închina la idoli. Ghedeon voia ca toată lumea să știe că el era acum creștin.

Așa că a încercat pe toate căile posibile să convingă pe cineva să-i scoată cerceii din urechi, dar rudele lui nu făceau decât să-i spună cuvinte urâte și refuzau să-l ajute. Prietenii și colegii de joacă ai lui Ghedeon îl arătau cu degetul și îl șicanau:
— El spune că este creștin, dar uitați-vă la urechile lui! Nu e creștin! Apoi râdeau și fugeau. La început, lucrul acesta nu l-a deranjat pe Ghedeon, pentru că știa în sinea lui că era creștin și Îl iubea foarte mult pe Isus.

Părinții lui Amy erau misionari în India de aproape patru ani când au avut loc niște întâlniri ale misionarilor și creștinilor indieni din orașul lui Ghedeon. Într-o zi s-a întâmplat ceva în timpul acelor întâlniri care l-a determinat pe Ghedeon să-și dea seama că trebuia să facă ceva să scape de cei patru cerceluși.