Finalul marii lupte

Text de memorat

Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa 21:3

A murit vreun cunoscut de-al tău? Este trist când moare cineva, nu-i așa? Dar când Isus se va întoarce, El le va spune tuturor celor care au trăit pentru El: „Treziți-vă! Treziți-vă, băieți și fete, tați și mame! Treziți-vă, bunici! M-am întors să vă iau, așa cum am promis”. Să ne imaginăm că ne uităm cum toți oamenii care L-au iubit cu adevărat pe Isus ies din morminte. Vedem îngeri care duc copiii înapoi la părinții lor și vedem cum se întâlnesc prietenii. Știm că nu vom mai fi despărțiți niciodată!

Ne uităm în jur la toți oamenii neprihăniți. Ne amintim că unii dintre ei au fost bătrâni; dar acum sunt plini de vigoare. Ne amintim de unii care au fost bolnavi; dar acum sunt sănătoși. Alții erau orbi, surzi sau șchiopi; dar acum aceștia pot vedea, auzi și alerga. În mod instantaneu, vom avea cu toții trupuri și minți noi, perfecte și nemuritoare. Isaia 35:5,6; 1 Corinteni 15:51-53

Simțim că ne ridicăm din ce în ce mai sus și că ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de pământ. Ne ridicăm spre norul în care se află Isus. Iar acel nor frumos ne duce până la casa lui Isus din ceruri.

În loc să ne ducă în cer instantaneu, Isus a planificat o călătorie minunată care durează șapte zile. În timpul acelei călătorii există multe surprize fericite. Imaginează-ți că îl vezi pe Ștefan întâlnindu-l pe Pavel. „Iată-l pe Saul!”, exclamă el cu bucurie. „El a fost responsabil pentru uciderea mea, dar a devenit credincios!”. Ștefan ascultă entuziasmat cum Pavel își spune povestea. Vedem, de asemenea, oameni care au murit înainte de a auzi despre Isus. Dar ei au ascultat de Duhul Sfânt, atunci când El a vorbit minții lor, iar acum sunt bucuroși și se întreabă: „De ce suntem în viață? Ce se întâmplă?”. Devenim nerăbdători să le spunem despre Isus și despre dragostea Sa.

Aplicație

Ar putea exista ceva mai interesant, mai minunat și mai important decât să fii cu Isus pentru totdeauna?

Ne continuăm exercițiul de imaginație. La sfârșitul călătoriei noastre de șapte zile, ajungem în Noul Ierusalim. Este cu mult mai frumos decât ne-am putea noi imagina. Este un pătrat, iar fiecare latură are sute de kilometri lungime. Cât de înalt este? Apocalipsa 21:16

Fiecare dintre cele douăsprezece temelii ale sale este făcută dintr-un tip diferit de piatră prețioasă. Fiecare dintre cele douăsprezece porți uriașe este făcută dintr- o singură perlă. Versetele 9-21 Superbele vile din interiorul cetății devin casele noastre pentru totdeauna. Ioan 14:1-3 Înainte de a intra în cetate, Isus Însuși ne pune câte o coroană pe cap și ne dă fiecăruia dintre noi câte o harpă de aur. Fără efort, știm cu toții să cântăm muzica frumoasă a cerului.

Deodată, auzim un strigăt emoționat. Isus și Adam sunt pe cale să se întâlnească! Privim cum Isus Își întinde brațele spre Adam. Dar când Adam vede cicatricile din mâinile Lui, cade în fața lui Isus și spune: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat!”.

Apoi, privim cum Isus îi arată lui Adam Grădina Edenului. Aceasta a fost luată de pe pământ înainte de potop, iar acum Adam vede totul exact așa cum era înainte de a păcătui. Isus îi dăruiește fructe din pomul vieții și îi spune să le mănânce. Adam vede milioanele de oameni salvați, familia sa umană, și este copleșit de noua sa înțelegere a tot ceea ce a făcut Isus. Cât de recunoscător este el!

În timp ce Isus deschide porțile cetății, El ne întâmpină cu bucurie. Înăuntru vedem o masă de argint lungă de mulți kilometri - dar ochii noștri pot vedea clar de la un capăt la altul. Isus ne servește cea mai delicioasă masă pe care am mâncat-o vreodată; și pentru prima dată după ultima masă de Paște cu ucenicii Săi, Isus bea suc de struguri împreună cu noi, așa cum a promis. Matei 26:29

Aplicație

Ți-ar plăcea să fii acolo cu Isus? Cât de fericit va fi El să-ți pună o coroană pe cap și să te întâmpine în locul special pe care l-a pregătit doar pentru tine! Ai vrea să te hotărăști astăzi să fii acolo?

Vom trăi în Noul Ierusalim timp de o mie de ani (un mileniu). Aceasta este o perioadă foarte importantă. Isus știe că vom căuta membri ai familiei și prieteni pe care ne așteptam să îi vedem. Suntem surprinși că unii dintre ei nu sunt acolo. „Unde sunt?”, întrebăm noi. „De ce nu sunt aici?”

Așteptăm cu răbdare, încrezându-ne că Isus va răspunde la fiecare întrebare. El deschide registrele de evidență și noi verificăm cu atenție fișa fiecărei persoane pierdute. Fiecare păcat a fost înregistrat cu atenție, iar păcatele lor secrete sunt acum deschise, pentru ca toți să le vadă. 1 Corinteni 4:5 Fiecare efort pe care Isus l-a făcut pentru a-i salva este, de asemenea, înregistrat.

Deoarece au refuzat ajutorul lui Isus pentru a renunța la păcat, ei nu vor putea fi niciodată fericiți, în ceruri. Vedem cât de corect și de iubitor este Dumnezeu; toate întrebările noastre vor primi răspuns. Apoi se decide care este pedeapsa corectă pentru fiecare persoană pierdută - și, de asemenea, pentru Satana și îngerii săi - în funcție de ceea ce a făcut fiecare. 1 Corinteni 6:2,3; Apocalipsa 20:4; 22:12

Cum arată pământul în această perioadă? Ce s-a întâmplat cu toți cei răi? Ieremia 4:23-26; 25:33 Ce s-a întâmplat cu Satana la a doua venire a lui Isus? Apocalipsa 20:1-3 Bineînțeles că Satana nu este legat cu un lanț metalic adevărat. Acesta este un mod de a spune că Dumnezeu nu-l lasă să părăsească pământul; el este „legat” acolo. Ființele din întregul univers se bucură că Satana nu le mai poate deranja sau ispiti.

Satana este nefericit. Nu mai are pe cine să ispitească; cei drepți sunt în ceruri, iar cei răi sunt morți. Îi aude pe îngerii săi luptându-se cu înverșunare, certându- se și acuzându-l pe el și pe ceilalți. El știe că este de vină pentru tot ce s-a întâmplat rău în univers. În timp ce se plimbă pe pământul pustiu, vede rezultatele răzvrătirii sale și se teme de pedeapsa pe care va trebui să o suporte.

Aplicație

Te-ai întrebat vreodată dacă Dumnezeu este întotdeauna corect? Ai întrebări despre motivul pentru care unele lucruri se întâmplă așa cum le vedem? Atunci, continuă să te încrezi cu răbdare în Dumnezeu. În timpul mileniului, toate întrebările tale vor primi răspuns.

Ieri am aflat că, în timpul celor o mie de ani, vom primi răspuns la toate întrebările noastre. Vom vedea că Dumnezeu este drept în judecata Sa față de cei răi. Numai Satana, îngerii săi și cei răi nu sunt încă pe deplin convinși de corectitudinea lui Dumnezeu.

La sfârșitul celor o mie de ani, ne întoarcem pe pământ împreună cu Isus și cu toți îngerii. În timp ce coborâm, Isus îi trezește pe cei răi morți; și toți se ridică la fel cum erau când au murit. Ei au încă trupuri imperfecte și minți impure, rele. Apocalipsa 20:5 Cei răi își ridică privirea când Îl văd pe Isus venind și toți exclamă în cor: „Binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului!”. Ei încă Îl urăsc pe Isus, dar nu pot să nu recunoască faptul că El este binecuvântat.

Când Isus pășește pe Muntele Măslinilor, acesta se desparte în două și devine o câmpie imensă. Zaharia 14:4 Apoi vedem cum noul Ierusalim coboară maiestuos și se așază pe acea câmpie. Când Satana se uită la miliardele de oameni răi care au viață din nou, decide brusc că mai există încă speranță pentru el. Pretinzând că este salvatorul lor, le dă putere celor bolnavi și slabi. El îi convinge pe cei răi că pot captura Noul Ierusalim. Apoi, el și îngerii săi, împreună cu toți cei răi, își fac planuri de luptă. Apocalipsa 20:7-9

În timp ce mărșăluiesc spre cetate, Isus închide toate porțile, lăsându-i pe cei răi afară. Dintr-odată, ei se opresc din marș. Deasupra orașului, ei Îl văd pe Isus stând pe tronul Său, punând Cele Zece Porunci în adevărata lumină și fiind încoronat ca Rege al regilor.
Apocalipsa 20:11,12

În continuare, cei răi văd o panoramă ca un film al ispitirii și căderii lui Adam, iar apoi se desfășoară în fața lor întregul plan de mântuire. Ei văd viața, lucrarea și moartea pe cruce a lui Isus. Orice om pierdut își amintește de fiecare păcat pe care l-a comis atunci când a ales să-L respingă pe Duhul Sfânt și să creadă minciunile lui Satana. Fiecare știe că Dumnezeu a fost iubitor și drept și că el își merită pedeapsa. Chiar și Satana va fi convins că Dumnezeu este drept. Filipeni 2:9-11

Învierea nu schimbă caracterele, nici pe ale celor drepți, nici pe ale celor răi. Dar Dumnezeu ne-a dat timp acum - astăzi - să răspundem la dragostea și mila Sa. Evrei 3:7-15

Chiar dacă toți cei răi sunt de acord că Dumnezeu este iubitor și drept, ei tot Îl urăsc. Satana îi îndeamnă din nou să lupte și să cucerească orașul, dar el și-a pierdut toată puterea. Satana a pretins întotdeauna că neascultarea de Legea lui Dumnezeu va aduce libertatea. Cei răi văd acum că Satana este un mincinos. Ei se întorc împotriva lui și a îngerilor săi cu o furie feroce.

Dintr-odată, focul cade din cer și izbucnește de pe pământ. Apocalipsa 20:9 Fiecare păcătos este pedepsit „după fapta lui” (Apocalipsa 22:12). Unii sunt distruși instantaneu, în timp ce pentru alții, pedeapsa durează mai mult timp. Satana însuși suferă cel mai mult timp. În cele din urmă, toți sunt arși până la cenușă. Maleahi 4:1-3; Ezechiel 28:19

În sfârșit, războiul început de Satana s-a încheiat. Acele mii de ani sunt în trecut. Întregul univers este sigur și curat. Păcatul nu se va mai întâmpla niciodată. Naum 1:9 Isus creează o lume nouă, perfectă și frumoasă, așa cum a promis. Isaia 65:17

Nu vor mai exista lacrimi, divorțuri, războaie, crime, furturi, minciuni, foamete, durere, boală, moarte, sărăcie, oameni fără adăpost, orfani, accidente, cutremure, furtuni, incendii, inundații - și lista ar putea continua la nesfârșit. Apocalipsa 21:4

Ce vom face de atunci încolo? Unii oameni nu sunt interesați de viața veșnică, deoarece cred că vom purta halouri, vom sta pe nori și vom cânta la harpe. Ce plictisitor! Isus a plănuit ceva mult mai bun pentru noi.

El ne-a creat plini de energie. Ne vom bucura de tot felul de activități, pentru că trupurile noastre perfecte nu vor fi niciodată obosite. Vom avea timp să vorbim cu oameni precum Adam, Abel, Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Iov, Moise, Ilie, Daniel, Pavel, Petru, Ioan, William Miller și milioane de alții. De asemenea, îi vom cunoaște pe locuitorii altor planete, care nu au păcătuit niciodată. Ne va face mereu plăcere să vorbim despre ceea ce a făcut Isus pentru noi. Și în fiecare Sabat, ne vom închina lui Dumnezeu împreună. Isaia 66:23

Aplicație

Ce minunat că încă mai putem alege! Ai făcut deja alegerea corectă? Îi ajuți și pe alții să facă același lucru cât încă mai este timp?

Nu va mai fi nevoie să ne întrebăm niciodată ce vom face pentru eternitate. De fapt, nici măcar nu ne putem imagina toate lucrurile minunate pe care Isus le-a planificat pentru noi. Dar El ne-a spus despre unele dintre ele. 1 Corinteni 2:9,10 În frumosul și noul Ierusalim, vom avea în continuare casele noastre; dar pe noul pământ ne vom construi și noi propriile noastre case. Imaginează-ți grădinăritul în pământ moale, fără pietre, udat de rouă. Și imaginează-ți că nu vei mai vedea niciodată buruieni, spini, insecte dăunătoare sau plante otrăvitoare. Isaia 55:13; 65:21,22

Ne vom plimba prin câmpuri cu iarbă frumoasă de culoare aurie, fluturând în vânt. Vom vedea multe feluri diferite de copaci și flori colorate care nu vor muri niciodată. Mâncarea va fi delicioasă și nu se va strica niciodată. Vremea va fi întotdeauna perfectă. Câtă varietate de animale va fi acolo! Vom putea călări cămile, cai, lei sau delfini. Vom auzi muzica frumoasă a păsărilor. Poate că vom avea animale de companie care vor arăta și se vor purta la fel ca cele pe care le-am iubit aici, pe pământ. Fiecare animal va fi blând și inofensiv. Isaia 11:6-9

Izvoarele, fluviile, râurile și lacurile vor fi limpezi și pure. Râul vieții va veni de la tronul lui Dumnezeu, din cetate, și va curge printre cele două trunchiuri uriașe ale pomului vieții - unul de fiecare parte a râului. Ramurile acelui copac se vor uni deasupra râului, iar acesta va produce în fiecare lună un alt fel de fructe delicioase. Apocalipsa 22:1,2

Pe lângă noua noastră lume, vom avea întregul univers de explorat. Dar mai este ceva care ne va interesa mult mai mult decât oricare dintre aceste lucruri. În toată veșnicia, nu vom înceta niciodată să ne întrebăm și să învățăm mai multe despre dragostea uimitoare a lui Dumnezeu și despre planul Său minunat de a ne salva. În tot universul perfect al lui Dumnezeu, nu va exista decât o singură amintire a păcatului.

Isus va avea întotdeauna cicatrici pe cap, pe coaste, pe mâini și pe picioare. Acestea ne vor aminti întotdeauna că El Și-a dat viața pe cruce pentru a ne salva.

Aplicație

În Grădina Edenului, Dumnezeu îi vizita pe Adam și Eva în fiecare zi - până când păcatul a făcut acest lucru imposibil. Timp de mii de ani, Dumnezeu a dorit să pună capăt acelei separări. Odată cu dispariția păcatului, noul nostru pământ va fi onorat mai mult decât orice alt loc din univers. Dumnezeu Însuși va locui chiar aici și va fi cu noi pentru totdeauna! Apocalipsa 21:3; 22:3-5 Dumnezeu vrea ca tu să fii acolo cu El. Vei accepta invitația Lui? Apocalipsa 22:17