Testarea tuturor lucrurilor

Text de memorat

Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun! 1 Tesaloniceni 5:19-21

În lunile care au urmat Marii Dezamăgiri, credincioșii adventiști au încercat să înțeleagă profețiile despre sfârșitul timpului. A fost ca și cum ar fi lucrat la un puzzle dificil. Dar a fost o perioadă incitantă, deoarece diferite persoane au studiat profețiile și au găsit piese importante ale puzzle-ului. În timp, piesele aveau să se unească și, de asemenea, să-i unească și pe credincioși în păstrarea Sabatului și în predicarea revenirii lui Isus în curând.

Săptămâna trecută am studiat modul în care Joseph Bates a aflat despre Sabat. La început, mai mult decât oricare dintre ceilalți credincioși, el a văzut marea importanță a acestui adevăr. Pe măsură ce a studiat Apocalipsa 13 și 14 și Daniel 7, a ajuns treptat să înțeleagă că Sabatul este sigiliul (semnul) lui Dumnezeu și că schimbarea zilei de închinare din Sabat în duminică este semnul autorității Bisericii Catolice.

Deci, ce este un sigiliu? Este un semn care se aplică pe un act oficial, ca dovadă a autenticității lui. Acesta are trei părți importante - numele oficialului, titlul sau poziția sa și teritoriul asupra căruia are autoritate. De exemplu: George Washington, președintele Statelor Unite. Fiecare lege oficială are un sigiliu. Care este sigiliul Legii lui Dumnezeu? Exodul 20:8-11 Porunca pentru păzirea Sabatului este singura parte a Legii lui Dumnezeu care ne spune prin a cui autoritate au fost date Cele Zece Porunci. Ea ne spune numele Său - Domnul; titlul Său - Creatorul; și teritoriul Său - cerurile și pământul.

De aceea, Sabatul este pecetea lui Dumnezeu. Închinându-ne lui Dumnezeu în Sabatul zilei a șaptea, în ascultare de Legea Sa, arătăm că alegem să fim loiali Creatorului nostru și că acceptăm autoritatea Sa în viața noastră.

Aplicație

Cei care au schimbat Sabatul au îndepărtat sigiliul lui Dumnezeu, care dovedește că Legea Sa, Cele Zece Porunci, este autentică. Nu e de mirare că Satana atacă adevăratul Sabat și pe cei care îl păstrează! Vezi cum Sabatul este un semn sau o marcă a celor care sunt loiali lui Dumnezeu? Exodul 31:13

Joseph Bates găsise o piesă foarte importantă din „puzzle” - Sabatul. Dar aceasta trebuia să fie legată de o altă piesă importantă. În timp ce studiau cu atenție ceea ce spunea Biblia despre sanctuarul ceresc, Dumnezeu i-a ajutat pe Hiram Edson și un mic grup de prieteni să o înțeleagă.

Când Joseph Bates a citit articolul lui Edson pe această temă, a fost foarte interesat. Nefiind niciodată o persoană care să stea degeaba atunci când sunt în joc chestiuni legate de adevăr, a călătorit la casa lui Edson, în Port Gibson, New York, pentru a afla mai multe despre ceea ce descoperiseră. Deși era ceva nou pentru el, a văzut că era direct din Biblie.  Apoi, Joseph Bates le-a spus lui Hiram Edson și prietenilor săi ce aflase despre Sabat. Era ceva nou și pentru ei; dar au văzut că era, de asemenea, direct din Biblie. Pe măsură ce au studiat împreună, au început să vadă cum adevărurile despre Sabat și sanctuar se potrivesc perfect.

Cum arăta sanctuarul spre importanța Sabatului? 1 Împărați 8:9 Pe cele două table de piatră, Dumnezeu a scris Cele Zece Porunci cu propriul Său deget și l-a instruit pe Moise să le pună în chivot, care reprezenta tronul lui Dumnezeu în Templul Său din ceruri. Pe măsură ce Joseph Bates și prietenii săi au început să înțeleagă aceste lucruri, Dumnezeu împlinea viziunea lui Ioan despre chivotul care se află în Templul din ceruri. Apocalipsa 11:19

Erau atât de multe gânduri și adevăruri noi de studiat și atât de multe de împărtășit cu alții! Și tocmai acest lucru îi plăcea cel mai mult lui Joseph Bates. Mergea peste tot ajutându-i pe oameni să înțeleagă cum se potrivesc între ele Sabatul, sanctuarul și profețiile despre revenirea în curând a lui Isus. Mulți oameni îl ascultau cu interes. Adevărul lui Dumnezeu se răspândea. Unele adevăruri, cum ar fi Sabatul și sanctuarul, erau ușor de înțeles și de acceptat pentru Joseph Bates. Alte adevăruri nu au fost atât de ușor de acceptat, așa cum vom afla mâine.

Aplicație

Dumnezeu îi conducea pe acești studenți serioși ai Bibliei. Pe măsură ce studiau cu atenție și se rugau, lumina adevărului strălucea tot mai mult în inimile lor, iar Isus, Luceafărul de dimineață, devenea tot mai prețios pentru ei. Dumnezeu ne va învăța și pe noi, pe măsură ce studiem cu atenție și cu rugăciune Cuvântul Său. 2 Petru 1:19

Joseph Bates o întâlnise pe Ellen Harmon de două ori și ascultase mesajele despre care ea spunea că provin din viziunile ei. Dar el se numea pe sine însuși un „Toma necredinciosul”. Bates credea că ea era o creștină sinceră, dar se întreba dacă nu cumva sănătatea ei precară o făcuse să aibă o imaginație prea activă. Ea credea că Joseph Bates era un bun domn creștin, dar credea că el punea prea mult accent pe Sabatul zilei a șaptea.

La 30 august 1846, Ellen Harmon și James White, un pastor adventist, s-au căsătorit în Portland, Maine. Aveau să-și petreacă următorii 35 de ani lucrând împreună pentru Dumnezeu.

Imediat după ce s-au căsătorit, tinerii au citit cu atenție prima carte a lui Joseph Bates despre Sabat. Se numea The Seventh Day Sabbath: A Perpetual Sign (Sabatul zilei a șaptea: Un semn perpetuu). Multe piese din puzzle lipseau încă, așa că această carte nu a făcut mare lucru pentru a le arăta de ce Sabatul era încă important după secole de neglijență. Dar, după ce au studiat textele din carte, au fost convinși că ziua a șaptea era adevăratul Sabat.

La fel ca toată lumea, soții White au fost uneori chemați să asculte de ceea ce spunea Biblia, fără să înțeleagă toate motivele. Ei au ales să-L asculte pe Dumnezeu și, în curând, au început să țină Sabatul și să împărtășească și altora ceea ce învățaseră. Șapte luni mai târziu, Dumnezeu i-a dat lui Ellen White o viziune care a confirmat importanța Sabatului. Ea a văzut Legea lui Dumnezeu în Templul din cer. O lumină puternică strălucea în jurul celei de-a patra porunci, făcând-o cea mai strălucitoare dintre cele zece.

Înainte de a ne supune, ar trebui să așteptăm să înțelegem tot ceea ce ne cere Dumnezeu să facem? Cum L-a ascultat Avraam pe Dumnezeu? Evrei 11:8-10

Joseph Bates trebuie să se fi bucurat când a auzit că soții White respectau Sabatul. Dar el tot nu credea că viziunile lui Ellen White erau de la Dumnezeu.

Joseph Bates o întâlnise pe Ellen White de mai multe ori; dar nu aveau prea multe în comun. El era un bătrân căpitan de vas care navigase în jurul lumii, fusese urmărit de pirați și, înainte de Războiul din 1812, fusese luat prizonier de englezi. Ellen White, pe de altă parte, era o tânără cu o educație de doar trei clase, care, fiind bolnavă, își petrecuse o mare parte din viață acasă. Joseph Bates era puternic interesat de astronomie.

Pe mare, bineînțeles, singura modalitate de a afla poziția navei sale era să se uite la stele. Chiar și după ce a renunțat la navigație, iubea cerul nopții și se ținea la curent cu ultimele progrese în materie de telescoape și cu ceea ce astronomii descopereau cu ajutorul acestora.

Într-o zi, Joseph Bates a încercat să vorbească cu Ellen White despre astronomie. Dar nu a fost o discuție prea bună, deoarece ea nu avea nicio idee despre ce vorbea bătrânul marinar. Așa că îți poți imagina surpriza lui Joseph Bates, când Ellen White a avut o viziune în care a văzut diferite planete. El a ascultat cu interes când ea descria una cu benzi de culoare roz și cu mai multe luni. El era sigur că ea vedea planeta Jupiter. Apoi ea a descris o altă planetă cu inele în jurul ei, care avea de asemenea sateliți. Bates știa că ea descria Saturn. Apoi, după descrierile ei, a recunoscut Uranus și lunile sale, precum și Nebuloasa Orion. Joseph Bates a fost convins. Nu s-a mai îndoit niciodată că Dumnezeu se folosea de această tânără doamnă pentru a-Și călăuzi poporul.

Aplicație

Acordă Dumnezeu uneori un ajutor special oamenilor cinstiți care au îndoieli? Ce a făcut Isus pentru a-l ajuta pe Toma, ucenicul Său care se îndoia? Ioan 20:27

Imaginează-ți că ai cunoaște o adolescentă care spune că primește viziuni de la Dumnezeu. Ai crede-o? Ar trebui să o crezi? Aceasta a fost o întrebare reală pentru oamenii care au auzit de viziunile lui Ellen White. Și este o întrebare importantă și pentru noi. Ce avertisment a dat Isus cu privire la cei care fac astfel de afirmații? Matei 24:11

Ce spune Dumnezeu că va face pentru a-Și ajuta poporul în ultimele zile? Faptele apostolilor 2:17,18 Și cum spune Dumnezeu că va comunica cu profeții Săi? Numeri 12:6

Dar trebuie să ne amintim că, prin trimiterea de profeți falși, Satana falsifică întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu. Așadar, atunci când cineva pretinde că este profetul lui Dumnezeu, cum putem să ne ferim să fim înșelați? Cum putem ști cu siguranță cine este un profet fals și cine este cu adevărat de la Dumnezeu? Din fericire, nu trebuie să ghicim sau să ne luăm după părerea altcuiva. Biblia ne spune clar mai multe modalități de a testa pe oricine pretinde că este profet.

În primul rând, Dumnezeu le spune uneori profeților Săi ce se va întâmpla în viitor. Predicțiile unui profet adevărat se vor împlini întotdeauna. Deuteronomul 18:21,22 Dar nu uita că unele preziceri sunt condiționate - ele depind de ascultarea omului față de Dumnezeu. Ieremia 18:7-10

Profeții trebuie să treacă și un al doilea test. Care este rezultatul lucrării lor? Deuteronomul 13:1-4
Trebuie să aflăm, de asemenea, dacă viața persoanei care se pretinde profet este evlavioasă sau lumească. Ce fel de oameni folosește Dumnezeu pentru a transmite mesajele Sale? 2 Petru 1:21 Dar ne putem da seama întotdeauna imediat dacă o persoană este neprihănită sau doar se preface? Matei 7:15

Cel de-al treilea test este o altă întrebare foarte importantă: Sunt viziunile și mesajele în acord cu ceea ce învață Biblia? Dumnezeu nu trimite niciodată un profet cu un mesaj care să spună cuiva să nu asculte de Legea Sa sau de Biblie. Isaia 8:20 Niciun profet adevărat nu va scuza păcatul. Ieremia 23:16,17

Care este al patrulea test? 1 Ioan 4:1-3 Un profet adevărat va fi total de acord cu tot ceea ce spune Biblia despre Isus.

Aplicație

Adesea este nevoie de timp pentru a testa afirmațiile unui profet. Nu putem testa o prezicere până când nu vedem dacă se întâmplă sau nu. Iar roadele lucrării unei persoane rareori apar imediat. Aceasta înseamnă că trebuie să avem răbdare și să investigăm cu atenție afirmațiile „profetului”. 1 Tesaloniceni 5:20,21

Ieri am învățat cum să știm dacă cineva care pretinde a fi profet este cu adevărat de la Dumnezeu. Viața și lucrarea lui Ellen White arată că ea trece toate aceste teste biblice. Dumnezeu a confirmat acest lucru și prin efectele fizice supranaturale din timpul viziunilor ei.

Experiența lui Ellen White a fost similară cu ceea ce știm despre unii profeți din Biblie. De exemplu, ce i s-a întâmplat lui Daniel în timp ce se afla în viziune? Daniel 10:8,9,15-19 Observă că el nu a avut nicio putere până când nu a fost întărit în mod supranatural de către înger. De asemenea, nu mai avea suflare în el. Aceleași lucruri i s-au întâmplat și lui Ellen White. În timp ce era luată în viziune, ea striga adesea: „Slavă! Glorie! Glorie!” și se așeza încet pe podea. După un timp, în timp ce era încă în viziune, ea se întărea și se ridica în picioare. De multe ori, în primii ani ai lucrării sale, James White îi invita pe oameni să o examineze în timp ce ea era în viziune.

Odată, doi bărbați foarte puternici, care nu credeau în viziunile ei, au încercat să îi despartă mâinile împreunate. Când acest lucru a eșuat, unul dintre ei a încercat să îi miște unul dintre degete. Nici asta nu a putut face! Și nici nu a putut opri mișcările grațioase ale brațului ei, chiar dacă el cântărea probabil de două ori mai mult decât ea. În timpul unei viziuni, ea ținea în mâna stângă o Biblie deschisă care cântărea mai mult de optsprezece kilograme. A ținut-o cu brațul întins timp de aproximativ o jumătate de oră, ceea ce nici măcar un bărbat puternic nu putea face timp de două minute. Și chiar dacă privea în sus și nu se uita la Biblie, îi întorcea paginile și arăta corect fiecare verset pe care îl recita.

Poate cel mai uimitor lucru a fost că Ellen White nu respira în timp ce se afla în viziune. Chiar și atunci când vorbea, din gura ei nu ieșea aer. Acest lucru a fost testat ținând o lumânare aprinsă sau o oglindă chiar în fața buzelor ei.

În Numeri 24:4,16 , vedem că ochii profetului Balaam erau „larg deschiși” în timpul viziunii sale. Așa a fost și în cazul lui Ellen White. În timpul unei viziuni, ochii ei nu se închideau niciodată - nici măcar nu clipea. Deși avea ochii deschiși, ea nu vedea lucrurile din jurul ei. Ea vedea doar ceea ce Dumnezeu îi arăta.

Cât de recunoscători putem fi că Dumnezeu ne-a trimis ajutorul de care avem nevoie în pregătirea noastră pentru venirea lui Isus! Dar nu te baza numai pe ceea ce spun alții. Verifică singur. De ce să nu începi prin a citi una dintre cărțile ei interesante, cum ar fi „Viața lui Isus” (Hristos, Lumina Lumii), „Calea către Hristos” sau „Tragedia Veacurilor”? Promisiunea din 2 Cronici 20:20 este și pentru tine. Nu pierde binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru tine!