Zile solemne pentru pământ

Text de memorat

Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine! În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. Ioan 14:1-3

Primul înger din Apocalipsa 14 îi îndeamnă pe toți cei de pe pământ să „se teamă de Dumnezeu și să-I dea slavă.” Dar întotdeauna a fost corect să ne temem de Dumnezeu și să Îi dăm slavă. De ce în apropierea sfârșitului timpului, această poruncă este dată întregii lumi cu atâta urgență? Apocalipsa 14:6,7 Într-o zi, Dumnezeu va distruge complet păcatul, iar acest lucru va fi pentru totdeauna. Deși dorește să-i salveze pe toți oamenii, El îi poate salva doar pe cei care Îi sunt loiali. Cei care sunt răzvrătiți, dacă ar fi salvați, ar duce păcatul mai departe. Așa că trebuie să existe o judecată înainte de venirea lui Isus. Faptele apostolilor 17:31

Aceasta se numește judecata de cercetare. Înainte ca Dumnezeu să pronunțe un verdict, El investighează fiecare caz. El investighează dosarele celor care au pretins că sunt loiali lui Dumnezeu. Cei care nu au făcut niciodată astfel de afirmații vor fi judecați mai târziu.

Slujbele din sanctuarul pământesc ne ajută să înțelegem această judecată de la sfârșitul timpului. În Ziua Ispășirii anuale, Marele-Preot intra în Locul Preasfânt și îndepărta doar păcatele care fuseseră mărturisite și transferate acolo în timpul anului precedent.

În mod similar, Isus, Marele nostru Preot, a intrat în Locul Preasfânt din sanctuarul ceresc la 22 octombrie 1844 și a început judecata de cercetare. Numele tuturor celor care și-au mărturisit cu sinceritate păcatele și au fost credincioși lui Isus rămân în Cartea Vieții. Apocalipsa 3:5 Toate celelalte nume sunt eliminate. Exodul 32:33

Unii oameni și-au mărturisit toate păcatele și s-au pocăit cu adevărat; iar înregistrarea păcatelor lor va fi ștearsă. Doar faptele lor bune vor rămâne înregistre. Ei vor fi declarați: Mântuiți. Ezechiel 18:21,22 Dar ce se va întâmpla cu cei care au pretins că Îl urmează pe Dumnezeu, dar au ales totuși propria lor cale? Faptele lor bune vor fi șterse. Doar înregistrarea propriilor păcate va rămâne, iar ei vor fi declarați: Pierduți. Versetele 23,24; Matei 7:21-23

Aplicație

Cum ar trebui să trăim în acest timp solemn? 1 Tesaloniceni 5:23 Sfințirea este procesul prin care Dumnezeu ne dă o ură crescândă față de păcat și dragoste pentru El. Ea vine din legătura zilnică cu Dumnezeu, studierea Cuvântului Său, pocăință și mărturisire. Filipeni 3:13,14; Ioan 17:17,19

Trăim acum în adevărata Zi a Ispășirii, când se decide destinul veșnic al fiecărui om în parte. Nu știm când se va încheia, dar știm că în curând Isus va spune: „S-a sfârșit!”. Atunci se va încheia perioada aceasta. Isus nu va mai oferi iertarea păcatelor, deoarece toți oamenii vor fi luat deciziile finale. Toți, dar absolut toți, fie vor fi acceptat puterea lui Isus de a învinge păcatul, fie, agățându-se de păcatele lor, Îl vor fi respins pe Salvator. Ce gând solemn!

Când te gândești la păcate, de obicei îți vin în minte lucruri grave, evidente, despre care știm cu toții că sunt greșite? Sau te gândești și la lucruri „mărunte”? Este foarte ușor să gândim că păcatele „mici” nu sunt chiar atât de grave - și asta este ceea ce vrea Satana să credem. Toți creștinii sunt de acord că uciderea, furtul și înjurăturile sunt păcate. Dar cum rămâne cu „micile” minciuni, cu jumătățile de adevăr? Cum rămâne cu criticarea altora, chiar dacă ceea ce spunem este adevărat? Cum rămâne cu tachinarea celorlalți? Dar cu glumele cu subînțeles? Cum rămâne cu irosirea timpului sau a banilor? Cum privim problema gândurilor greșite? Cum rămâne cu gelozia și cu gândul că oamenii nu ne tratează suficient de frumos? Matei 12:36,37; 2 Corinteni 10:5; Eclesiastul 12:13,14

În fiecare zi trebuie să fim serioși cu privire la alegerile noastre, pentru că Satana face tot posibilul să ne facă să păcătuim. El știe cât de puțin timp i-a mai rămas și folosește fiecare secundă din el. 1 Petru 5:8; Apocalipsa 12:12

Aplicație

Este ușor să uităm că trăim într-o perioadă atât de solemnă. Dar nu ar trebui să amânăm niciodată mărturisirea și renunțarea la păcatele noastre. 2 Corinteni 6:2; 2 Petru 3:11,14 Nu vrem să ratăm viața veșnică de fericire pe care Isus o pregătește pentru noi.

Una dintre capcanele lui Satana este să ne facă să amânăm pentru „mâine” lucrarea de învingere a păcatului. Dar trăim într-o perioadă solemnă.

Nu e înțelept să amânăm renunțarea la păcatele „mici”. Satana are și o altă capcană periculoasă. El încearcă să îi facă pe oameni să se simtă descurajați și fără speranță. El știe că, dacă îi poate face să renunțe la încercarea de a fi ca Isus, a câștigat. Mulți oameni ajung chiar să creadă că Dumnezeu face tot ce este posibil pentru a-i ține departe de posibilitatea de a fi salvați. Dar cine lucrează cu adevărat împotriva poporului lui Dumnezeu? Și cine lucrează pentru ei? Zaharia 3:1-7; Evrei 4:14-16; 7:25

Cu mult timp în urmă a trăit o doamnă creștină minunată, doamna Eckman, care avea uneori aceleași sentimente. Îl iubea pe Isus, dar deseori se simțea deprimată și se temea că nu este suficient de bună pentru a ajunge în cer. Într-o zi, ea i-a scris lui Ellen White despre descurajarea ei. Ellen White a decis să-i trimită prietenei sale un mesaj special de încurajare. În limbaj simplu, ea a explicat cum să fii pregătit pentru cer. „Eu cred în Isus. Știu că Mântuitorul meu mă iubește și eu Îl iubesc pe Isus al meu. Mă odihnesc în dragostea Lui, în ciuda imperfecțiunilor mele. Dumnezeu a acceptat neprihănirea Sa în dreptul numelui meu.

El este neprihănirea mea și mă încred în meritele Sale. Sunt copilul Său pocăit și credincios. El a luat hainele mele pătate de păcat și m-a acoperit cu haina neprihănirii Sale. Îmbrăcat în această haină, stau înaintea Tatălui neprihănit”.

Ai simțit vreodată că nu vei putea ajunge niciodată „suficient de bun”? Este adevărat că nu putem deveni niciodată suficient de buni pentru a intra în cer. Dar nu te descuraja. Isus este „suficient de bun”; iar atunci când ne mărturisim păcatele, El ni le ia și ne dă neprihănirea Sa. Apoi El spune: „Voi pune Duhul Meu în voi”. Aceasta ne dă putere asupra păcatului. Ezechiel 36:25-27 Citește ce a spus Pavel despre acest lucru în Galateni 2:20.

De mii de ani, Satana a vrut ca oamenii să i se închine lui în locul lui Dumnezeu. De aceea, el urăște în mod deosebit cea de-a patra poruncă.
 
Exodul 20:8-11 Așa că a lucrat prin intermediul Bisericii Catolice pentru a schimba ziua de închinare în duminică. Iar acum majoritatea bisericilor protestante
păstrează și ele duminica. Deși cei mai mulți oameni din ziua de azi nu înțeleg importanța zilei de închinare, aceasta va deveni principala problemă în ultima mare bătălie dintre Dumnezeu și Satana. Apocalipsa 12:17

Pe măsură ce se apropie sfârșitul timpului, Satana va avea voie să aducă mai multe dezastre pe pământ. Apoi, bisericile majoritare vor da vina pe poporul lui Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că ei sfințesc ziua a șaptea. Crezând că toate dezastrele ar înceta dacă toată lumea ar sfinți duminica, ei vor cere ca Statele Unite să facă legi care să oblige pe fiecare să respecte această zi.

Am studiat prezicerea biblică potrivit căreia Statele Unite vor ajuta Biserica Catolică să-și ducă la îndeplinire planurile de a impune închinarea duminicală (Apocalipsa 13). Vor fi de acord Statele Unite să facă astfel de legi? Da. Și, în cele din urmă, la fel va face orice altă națiune. 

Se va supune biserica rămășiței acestor legi? Nu. Cei care iubesc adevărul se vor supune cu îndrăzneală, fără teamă, lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta înseamnă că vor fi urâți, pedepsiți, răniți sau uciși.

În acel moment, Dumnezeu va oferi un dar special poporului Său credincios. Se numește ploaia târzie. Ioel 2:23 Cu puterea Duhului Sfânt, ei vor propovădui înțelepciunea îngerului al treilea întregii lumi, avertizându-i clar pe oameni să nu se închine fiarei și să nu accepte semnul ei. Apocalipsa 14:9-11

Toată lumea va înțelege în mod clar că această chestiune de cult este un test de loialitate. Fiecare persoană va trebui să aleagă: „Voi accepta semnul autorității lui Dumnezeu și mă voi închina în ziua a șaptea? Sau voi accepta semnul autorității lui Satana și mă voi închina duminica?”. Cei care aleg să se supună lui Dumnezeu vor ține cont de avertisment și vor părăsi bisericile decăzute. Apocalipsa 14:8; 18:1-4 Ei vor primi sigiliul lui Dumnezeu. Apocalipsa 7:1-3 Cei care aleg să asculte de Satana vor primi semnul fiarei. Apocalipsa 13:15-17

Când toată lumea va fi luat o decizie finală, timpul de încercare se va încheia. Lucrarea lui Isus în sanctuarul ceresc va fi încheiată. Ce anunț solemn va face Isus atunci? Apocalipsa 22:11

Aplicație

Vom face alegerea corectă în această problemă importantă dacă nu am fost loiali lui Isus în „micile” alegeri de zi cu zi? Luca 16:10 Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să iubești adevărul mai mult decât orice altceva și să te ajute să aperi cu îndrăzneală adevărul în fiecare zi. Faptele apostolilor 4:29

Toată lumea va fi avertizată că cei care se vor închina fiarei vor experimenta mânia lui Dumnezeu. Cei care, în cele din urmă, vor alege să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu vor fi foarte supărați că cei câțiva oameni îi sunt încă loiali și țin Sabatul sfânt. Ce se va întâmpla cu cei răi în continuare? Apocalipsa 14:9,10 Se vor pocăi ei când vor începe cele șapte plăgi teribile? Apocalipsa 16:1,11 În timpul acestei perioade, Dumnezeu Își va proteja poporul Său. Va primi vreunul dintre ei aceste plăgi? Apocalipsa 16:2 

Ce promisiuni dă Dumnezeu poporului Său pentru această perioadă? Psalmii 34:7,17,18; Psalmii 91:1-10  Dar Biblia spune că, înainte de venirea lui Isus, poporul credincios al lui Dumnezeu va trece prin vremuri foarte grele. Cei răi vor face chiar planuri pentru a-i ucide pe toți. Cei drepți nu se vor teme de persecuție sau de moarte. În schimb, ei se vor teme ca nu cumva să-L dezonoreze pe Dumnezeu prin faptul că nu s-au pocăit de toate păcatele lor. Satana va încerca să-i sperie și să-i descurajeze cu gânduri teribile. „Nu este posibil să fii mântuit”, îi va spune el fiecărui credincios. „Gândește- te la toate păcatele pe care le-ai comis!”

Dar cei neprihăniți nu-și vor putea aminti nici măcar un singur păcat nemărturisit și, prin credință, ei vor continua să se agațe de promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta se numește „noaptea strâmtorării lui Iacov”. Ieremia 30:7 Când Iacov a aflat că Esau plănuia să îl ucidă, el a implorat ajutorul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat ulterior? Geneza 32:24-30

Cei neprihăniți vor trăi ceva asemănător. Ei știu că au păcătuit, dar s-au pocăit cu adevărat și au mărturisit toate păcatele lor. Chiar dacă se vor simți fără speranță, vor refuza să înceteze să se roage și să se încreadă în Dumnezeu.
 

Aplicație

Cum putem fi pregătiți pentru timpul de încercare? Învățând să ne rugăm, renunțând la toate păcatele și exersând credința în Dumnezeu și în promisiunile Sale în fiecare zi.

După această perioada de încercare, Dumnezeu va veghea cu dragoste, Își va proteja poporul și Îl va elibera. În continuare, să ne imaginăm că luăm parte la ceea ce se va întâmpla.

În timp ce ne rugăm, cei răi se năpustesc asupra noastră pentru a ne ucide. Dintr-odată, se face foarte întuneric. Apoi, dușmanii noștri văd în jurul fiecărui grup care se roagă un curcubeu care strălucește de slava lui Dumnezeu. Auzim o voce maiestuoasă din cer spunând: „Priviți în sus”. Ascultăm îndemnul și Îl vedem pe Isus în cer. Apoi Îl auzim spunând: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24).

Chiar dacă este miezul nopții, soarele strălucește deodată la fel de puternic ca și cum ar fi amiază. Apoi totul începe să se cutremure violent. Pământul se umflă ca valurile oceanului.

Munți și insule locuite dispar. Grindina masivă se izbește de clădiri uriașe și scumpe, prăbușindu-le instantaneu. În timp ce zidurile închisorilor se prăbușesc, credincioșii loiali care au fost încarcerați sunt brusc eliberați. Apocalipsa 6:14; 16:18-21 Asistăm la învierea a două grupuri foarte diferite de oameni. Un grup îi include pe cei care au persecutat cu multă cruzime pe Isus și pe poporul Său. Apocalipsa 1:7 Ce încearcă să facă ei și restul celor răi? Apocalipsa 6:15-17

Cei care au crezut și au ascultat de mesajele îngerului al treilea sunt, de asemenea, înviați. Sunt încântați de împlinirea speranțelor lor. „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru”, spunem cu toții, „un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi”. Psalmii 46:1-3 Apoi auzim vocea lui Dumnezeu în timp ce îi binecuvântează pe cei care au păstrat ziua pe care El Însuși a sfințit-o: Sabatul.

Privim cum Isus se îndreaptă spre lumea noastră pe un nor imens și strălucitor de îngeri. Îl auzim cum Îi cheamă la viață pe cei care i-au fost loiali de-a lungul timpului. „Treziți- vă, treziți-vă, treziți-vă, voi care dormiți în țărână, și ridicați-vă!” Matei 24:30,31 Cât de mult și cu câtă nerăbdare a așteptat Isus acest moment! 
De pe întreaga planetă, milioane de bărbați, femei și copii ies din morminte. Pe niciunul dintre ei nu se găsește nicio urmă a rezultatelor teribile ale păcatului. Ce îi auzim spunând? 1 Corinteni 15:55

Aplicație

Atunci când aparținem lui Isus, trebuie să ne temem de moarte? 1 Tesaloniceni 4:13-18