Lucrarea lui Dumnezeu avansează

Text de memorat

Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14:12

După marea dezamăgire din 1844, doar câțiva dintre credincioșii așteptători au mai continuat să creadă că Isus i-a condus și că a început o lucrare importantă pe 22 octombrie. Acei puțini au continuat să studieze cu răbdare și seriozitate Biblia și să asculte noul adevăr, pe măsură ce Dumnezeu li-l dezvăluia. Aceștia erau sfinții răbdători menționați în Apocalipsa14:12.  Pe măsură ce acești oameni loiali au continuat să studieze, au început să țină Sabatul zilei a șaptea și au devenit cunoscuți sub numele de adventiști de ziua a șaptea.

Bisericile majoritare învățau că nu era necesar ca oamenii să se supună poruncii a patra. Dându-și seama că aceasta era o eroare periculoasă, adventiștii au subliniat adesea importanța ascultării de toate Cele Zece Porunci, deoarece nerespectarea chiar și a uneia singure reprezintă păcat. Iacov 2:10 Deși acest lucru era unul bun, erau mult mai multe lucruri pe care trebuiau să le înțeleagă.

„Sfinții răbdători” știau că era important să „păzească poruncile”. Ce altceva mai era nevoie să înțeleagă? Apocalipsa 14:12 Cum Își ajuta Dumnezeu poporul să înțeleagă „credința lui Isus”? El urma să explice acest adevăr minunat în cadrul unei sesiuni a Conferinței Generale.

Până în 1889, adventiștii de ziua a șaptea au ținut o sesiune a Conferinței Generale în fiecare an. (Acum se țin la fiecare cinci ani.) La aceste ședințe, delegați din toate organizațiile bisericești alegeau conducătorii bisericii pentru anul următor și luau decizii pentru a ajuta lucrarea bisericii în creștere.

În 1888, sesiunea Conferinței Generale a avut loc la Minneapolis, Minnesota. Când au sosit cei 91 de delegați, ei nu știau că Dumnezeu avea pentru ei un mesaj special, menit să schimbe accentul predicării lor. Legea avea să devină mai prețioasă pentru ei, pentru că urmau să-L predice pe Isus în Lege.

Aplicație

Cine este singurul care poate respecta Legea lui Dumnezeu? Exodul 20:6; Ioan 14:15

După Conferința Generală din 1888, dr. Waggoner și prezbiterul Jones, împreună cu Ellen White, au atras atenția delegaților asupra „credinței lui Isus” (Apocalipsa 14:12). Ei au subliniat faptul că ascultarea (neprihănirea sau îndreptățirea) și credința nu pot fi separate, deoarece sunt la fel de importante. De aceea, acest mesaj este numit uneori „neprihănirea prin credință”.

Majoritatea adventiștilor știau că era important să respecte Legea. 1 Corinteni 7:19 Dar poate Legea să ierte păcatul sau să facă pe cineva neprihănit? Nu. Ea poate doar să ne arate că suntem păcătoși și că avem nevoie de un Mântuitor. Romani 3:20; Galateni 3:24 Deoarece Isus este singurul care ne poate mântui de păcat (Matei 1:21), El trebuie să fie predicat mai pe larg. Pe măsură ce oamenii află despre Isus, sunt atrași de El (Ioan 12:32). Ei doresc să fie ca El și să facă ceea ce Îl va face fericit.

Și ce poate face Isus pentru cei care vin la El? Evrei 7:25 Aici se potrivește partea cu credința.

Credința înseamnă să depinzi de Dumnezeu, să fii convins că Își va ține întotdeauna promisiunile - și fiecare poruncă este de fapt o promisiune a ceea ce El poate face pentru noi. „Credința lui Isus” înseamnă să credem că El are puterea deplină de a ne salva de păcatele noastre. Atunci când ne supunem Legii lui Dumnezeu cu puterea pe care ne-o dă Isus, avem parte de „neprihănirea prin credință”. 1 Ioan 5:3-5

Dumnezeu a trimis poporului Său acest mesaj prețios, pentru că a vrut ca oamenii să cunoască mai bine dragostea deosebită a lui Isus și puterea Sa de a-i ajuta să învingă păcatul și să respecte poruncile Sale. Romani 8:3,4; Efeseni 2:1-10

Unii dintre delegați erau siguri că acest mesaj va face ca Legea să pară mai puțin importantă. Dar nu ar fi trebuit să se îngrijoreze. Fiecare poruncă este de fapt despre Isus. El le-a scris, iar ele ne descoperă cum este El. Ioan 15:10 Bineînțeles, Satana nu dorea ca oamenii să experimenteze neprihănirea prin credință; și a făcut tot ce a putut pentru a-i supăra pe delegați cu neînțelegeri și argumente greșite. Unii slujitori de frunte au fost chiar foarte critici la adresa mesagerilor speciali ai lui Dumnezeu.

Delegații ar fi trebuit să studieze cu atenție Bibliile și să se roage pentru unitate și pentru o înțelegere mai clară a adevărului. Cei care nu au reușit să recunoască și să răspundă Duhului Sfânt au părăsit conferința slăbiți și descurajați. Ieremia 25:4,7 Cei care au studiat și au primit acest adevăr minunat au experimentat puterea Duhului Sfânt și au plecat foarte binecuvântați.

Aplicație

A-L urma pe Isus înseamnă să respectăm Legea. Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Isus, cu atât mai mult ne dăm seama că respectarea Legii Sale ne face fericiți. Psalmii 19:7-11; 40:8 Și depindem din ce în ce mai mult de El pentru a ne da puterea de a asculta. Iuda 24,25

Timp de mulți ani, Ellen White s-a rugat cu stăruință pentru Edson, talentatul ei fiu mai mare. Era îngrijorată pentru că era atât de ocupat să încerce să facă bani, încât nu-și făcea timp să studieze Biblia sau să se roage. Cât de mult își dorea ca el să Îl lase pe Dumnezeu să aibă controlul deplin asupra vieții lui!

Dumnezeu a auzit și a răspuns la rugăciunile lui Ellen White. O scrisoare de la ea și convertirea unui prieten foarte nonconformist l-au afectat atât de mult, încât la vârsta de 44 de ani și-a rededicat complet inima lui Dumnezeu și a decis să lucreze pentru El.

După ce Edson White s-a reconvertit, a vizitat sediul bisericii din Battle Creek. În timp ce se afla acolo, a găsit un articol scris de mama sa, care făcea apel la misionari pentru a lucra în sud. A citit articolul cu un interes crescând și a recunoscut că Dumnezeu îl chema să îi ajute pe foștii sclavi, care trăiau acum în sărăcie. Dându-și seama că acești bărbați și femei erau, de asemenea, copiii lui Dumnezeu, a decis să răspundă chemării.

Edson White și un prieten au construit o ambarcațiune numită Morning Star. Aceasta conținea o presă tipografică, o cameră obscură pentru fotografii, o capelă și camere pentru el și pentru ajutoarele sale. A tipărit broșuri și cărți și, pentru a reține atenția celor care nu știau să citească, a făcut diapozitive cu imagini. În scurt timp, a început o clasă pentru a-i învăța pe oameni cum să citească și să înțeleagă Biblia. De asemenea, i-a învățat cum să fie sănătoși.

Unii oameni albi din sud s-au opus acestei activități. Când l-au văzut pe Edson White ajutându-i pe negri, s-au înfuriat și chiar i-au trimis amenințări cu moartea. Dar el și-a continuat misiunea și, în câțiva ani, a înființat cincizeci de școli în diferite locuri. Mulți oameni au fost ajutați de lucrarea sa, iar unii au devenit lucrători și profesori, făcând astfel să avanseze lucrarea lui Dumnezeu în multe locuri.

Aplicație

Ce promisiune este dată celor care îi ajută pe alții în nevoie? Isaia 58:6-11

În 1904, Edson White i-a propus mamei sale, Ellen White, și altor doi apropiați, Edward Sutherland și Percy Magan, să meargă într-o călătorie pe râul Cumberland. Au plecat cu barca sa, Morning Star. Ei încercau să găsească o proprietate unde să înceapă o școală.

În apropiere de Nashville, Tennessee, barca a trebuit să se oprească pentru reparații la o fermă veche și dărăpănată. În timp ce se plimbau
în jurul fermei, Ellen White a fost foarte impresionată; ea văzuse un astfel de loc în viziune. În dimineața următoare, ea le-a spus lui Sutherland și Magan că ar trebui să-și înceapă școala pe această proprietate.

Dar niciunul dintre cei doi bărbați nu a vrut să cumpere acea fermă. Era scumpă și avea un sol sărac. S-au așezat pe o piatră și chiar au plâns de descurajare. Dar Ellen White i-a asigurat că acesta era locul în care Dumnezeu dorea ca ei să înceapă o școală.

În cele din urmă, au decis să aibă încredere în sfatul lui Ellen White. Proprietatea a fost cumpărată și a fost înființat Colegiul Madison. Ellen White a susținut cu tărie școala și i-a încurajat pe alții să sacrifice pentru a o ajuta. Unsprezece studenți au frecventat primul an. Ei își cultivau singuri mâncarea și își făceau singuri mobila. Mulți dintre cei care nu-și puteau permite o educație universitară au putut să participe, deoarece studenții puteau lucra pentru a-și plăti cheltuielile. Studenții și profesorii lucrau împreună și erau ca o familie mare și fericită.

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, școala a crescut. A atras studenți care doreau o educație care să-i pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pe lângă cursurile obișnuite, ei au învățat abilități practice, cum ar fi: construcția, agricultura și îngrijirea medicală. Aceste aptitudini valoroase i-a pregătit să înceapă școli mici, afaceri și sanatorii în multe alte locuri. În unsprezece ani, absolvenții au înființat aproape patruzeci de alte școli.

Colegiul Madison a devenit o școală celebră, iar oamenii veneau din întreaga lume pentru a afla secretul succesului său. Și care era acesta? Au urmat planul lui Dumnezeu pentru educație, așa cum a fost descris în scrierile lui Ellen White.
 

Aplicație

Nu este întotdeauna ușor să asculți de ceea ce spune Dumnezeu, dar este întotdeauna ceea ce trebuie să faci. Ce va face Dumnezeu pentru noi atunci când vom crede mesajele pe care le dă profeților Săi? 2 Cronici 20:20

De-a lungul lucrării sale, Dumnezeu i-a dat lui Ellen White mesaje pentru mulți oameni. Multe dintre acestea sunt incluse în cărțile ei. Aceste sfaturi din ceruri reprezintă o comoară de înțelepciune pentru fiecare parte a vieții. 

A primit mesaje pe care le-a împărtășit cu bucurie. Îi plăcea să-i încurajeze pe cei care erau descurajați. Îi plăcea să trimită ajutor celor care aveau nevoie. Și îi plăcea să-i îndrume pe tinerii care doreau să cunoască voia lui Dumnezeu.

Alte mesaje, însă, îi produceau tristețe. Unii oameni comiteau păcate teribile și aveau nevoie de mustrare. Unii făceau greșeli, dar ei nu-și dădeau seama de acest lucru. Aceștia ar fi trebuit să fie corectați.

Nu era ușor pentru Ellen White să îi mustre pe oameni. Chiar dacă ea scria și vorbea cu bunătate și dragoste, foarte puțini erau cei care primeau cu bucurie mustrarea. Cei pe care încerca să-i ajute o criticau adesea și refuzau să creadă în avertismentele lui Dumnezeu. Această împotrivire i-a adus o mare suferință. Atunci când oamenii își aleg propria cale și refuză să asculte de unul dintre mesagerii lui Dumnezeu, pe cine resping ei cu adevărat? 1 Samuel 8:7 Cât de greu i-a fost lui Ellen White să își îndeplinească responsabilitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu? Ne putem face o idee dintr-un comentariu pe care soțul ei, James White, l-a scris: „Doamna White a spus (...) că, având în vedere responsabilitățile lucrării sale, dacă ar putea alege, să intre în mormânt sau să aibă o altă viziune, ar alege mormântul”. Cu toate acestea, ea a continuat să își îndeplinească responsabilitatea de a transmite mesajele pe care Dumnezeu i le-a dat. Ezechiel 33:1-9

Ce a inspirat-o pe Ellen White să fie credincioasă? Ea Îl iubea pe Isus. Toată viața ei a așteptat cu nerăbdare venirea în curând a lui Isus. În viziuni, Dumnezeu o lăsa uneori să vadă cerul și pe Isus și o lăsa să audă muzica frumoasă și dulce a îngerilor. Și-a dorit să găsească cuvinte pentru a descrie cât de minunat este acel loc. Și a încercat să facă tot ce putea pentru a-i încuraja pe oameni să nu lase nimic să îi împiedice să ajungă acolo.

Aplicație

Care este unul dintre modurile prin care Dumnezeu își arată dragostea față de noi? Apocalipsa 3:19; Proverbele 3:11,12 Cei care sunt înțelepți vor primi cu bucurie mustrările pe care Dumnezeu le trimite.

Mai bine de șaptezeci de ani, Ellen White a îndeplinit cu credincioșie chemarea ei de a fi un mesager al lui Dumnezeu. Sfatul pe care Dumnezeu l-a dat prin ea a ajutat la stabilirea lucrării Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea - mai întâi în Statele Unite; apoi în Europa, Noua Zeelandă și Australia. Dumnezeu le-a dat înțelepciune conducătorilor bisericii în timp ce urmau sfaturile inspirate pentru lucrarea de evanghelizare, publicare, medicină și educație.

Ellen White lucra în Australia de aproape nouă ani atunci când Dumnezeu i-a spus că era timpul să se întoarcă în Statele Unite. Avea acum 72 de ani și nu voia să plece, dar a ascultat. În timpul lungii călătorii pe ocean, un înger a asigurat- o că Dumnezeu îi pregătise un loc de refugiu. Ea a găsit acest refugiu într-o casă confortabilă din nordul Californiei și a numit-o Elmshaven.

Deși îmbătrânea, Ellen White a rămas ocupată cu scrisul și cu predicarea. Cu toate acestea, ea își făcea mereu timp pentru oameni. Copiii iubeau în mod deosebit spiritul ei vesel și amabil; iar vecinii îi apreciau vizitele și darurile de mâncare. Cât timp a trăit, ea s-a gândit la ceilalți.

Biblia era foarte prețioasă pentru Ellen White. La Conferința Generală din 1909, ea a vorbit pentru ultima dată în fața liderilor bisericii din întreaga lume. Ținându-și Biblia în mână, ea a spus: „Frați și surori, vă recomand această Carte”. Ultimul ei mesaj i-a încurajat pe tineri să citească numai cărți bune - cărți care îi vor determina să studieze mai mult Biblia.

Vineri, 16 iulie 1915, Ellen White a murit în liniște, înconjurată de familie și prieteni. Așteptând învierea, ultimele ei cuvinte au fost: „Știu în cine am crezut!” (2 Timotei 1:12). Apocalipsa 14:13
 

Aplicație

Deși Ellen White se odihnește de munca ei, cărțile pe care le-a scris continuă să vorbească. Citești aceste cărți inspirate?