În toată lumea

Text de memorat

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. (...) Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei 2:1,3,4

Pe măsură ce biserica creștea, adventiștii de ziua a șaptea au început să își dea seama că Dumnezeu le-a dat o lucrare foarte mare de făcut. Mesajele celor trei îngeri și „Evanghelia veșnică” erau doar pentru câțiva oameni sau pentru toată lumea? Apocalipsa 14:6 Ce responsabilitate solemnă! Ezechiel 3:17-19 Trebuie să fi fost încurajator să știi că a promis că va fi cu tine și te va ajuta. Matei 28:18-20 Săptămâna aceasta vom afla cum au fost începute câteva dintre diferitele lucrări misionare adventiste.

Stephen Haskell s-a născut în 1833 și a început să predice de foarte tânăr. El a crezut în mesajul advent și nu a încetat niciodată să predice că Isus va veni în curând. Când el și soția sa Mary au aflat despre Sabatul zilei a șaptea, s-au rugat și au studiat Biblia pentru a afla dacă era adevărat. Apoi au împărtășit cu nerăbdare acest lucru și altora.

Mary Haskell și alte trei femei au început să se întâlnească pentru a se ruga. Ele mijloceau pentru copiii, prietenii și vecinii lor. Însă au făcut mai mult decât să se roage pentru acei oameni. Au găsit multe modalități de a-i ajuta; și, în scurt timp, peste patruzeci de femei li s-au alăturat.

Soții Haskell au fost încântați. În iunie 1869, femeile au format The Vigilant Missionary Society (Societatea Misionară Vigilentă). În scurt timp, ele trimiteau prin poștă mii de broșuri oamenilor din Statele Unite și din multe alte țări - plătind ele însele toate costurile. Una dintre femei chiar a învățat singură franceza, iar alta a învățat germana, pentru a putea scrie oamenilor care vorbeau aceste limbi.

Cu ajutorul lui Stephen Haskell, alte biserici și-au format în curând propriile grupuri. Rezultatele au fost uimitoare. Literatura a ajuns acolo unde predicatorii nu puteau ajunge, iar mii de oameni care nu puteau participa niciodată la întâlniri de evanghelizare au aflat despre adevăr. Isaia 55:10,11

Multe ramuri ale slujirii își au începutul în acel grup umil de femei care se rugau: Tipografii care tipăreau literatură în multe limbi, școli biblice prin corespondență, centre de servicii comunitare, centre adventiste de carte, evanghelizare prin literatură și multe altele.

Faci tot ce poți pentru a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu cu alții? Eclesiastul 11:1,2,6; Isaia 32:20

Hannah More și-a dedicat viața lucrării misionare - mai întâi indienilor din Oklahoma, apoi orfanilor din Liberia, Africa de Vest. Odată, în timp ce se afla în Statele Unite, Hannah More i-a întâlnit pe Stephen și Mary Haskell, care i-au oferit literatură adventistă.

Întoarsă în Liberia, ea a studiat literatura, a început să țină Sabatul și a împărtășit adevărul cu alți misionari. Doar unul dintre ei, domnul Dickson, a decis să țină Sabatul. Mai târziu, el s-a întors acasă, în Australia, și a fost primul care a predicat acolo mesajul adventist de ziua a șaptea.

Pentru că respecta Sabatul, denominațiunea care o sponsoriza pe Hannah More a trimis-o înapoi în Statele Unite. Pe drum, ea a împărțit literatură oriunde a putut.

Hannah More dorea să fie alături de alți oameni care iubeau adevărul la fel de mult ca ea, așa că în 1867, a călătorit la Battle Creek. Dar nu a fost bine primită acolo. Hainele ei erau vechi și uzate, iar ea nu-și putea permite altele noi, deoarece își cheltuise toți banii pentru a împărtăși adevărul cu alții. A încercat să găsească un loc de muncă și o casă unde să locuiască, dar nimeni nu voia să ajute o „femeie bătrână”. În cele din urmă, un preot din fosta ei confesiune a invitat-o să stea cu familia lui, în nordul statului Michigan - dacă promitea să nu vorbească despre Sabat. Recunoscătoare pentru ofertă și confuză de răceala adventiștilor de ziua a șaptea, Hannah More a părăsit Battle Creek.

Când Ellen White a auzit ce se întâmplase, i-a mustrat pe membrii bisericii. Ea le-a reamintit că au găsit timp să cânte, cu vocea și cu instrumentele, și să participe
la distracții, dar nu-și făcuseră timp pentru a dărui ceva unei misionare sărace, epuizate și singure, care tânjea după prietenia cu alții care iubeau adevărul. Ceea ce a scris Ellen White ar fi trebuit să le atingă inimile egoiste, dar nimeni nu voia să fie deranjat.

În timpul acelei ierni friguroase, fără hrană și căldură corespunzătoare, Hannah More s-a îmbolnăvit și a murit. Ea a fost „o martiră a egoismului și a lăcomiei celor care se declară adepți ai poruncilor”.

Dumnezeu trimisese bisericii un dar special. Dacă Hannah More ar fi fost primită, ea ar fi ajutat la începerea lucrării de misiune în alte țări mult mai devreme. Dar darul lui Dumnezeu fusese respins. Mândria și egoismul au însemnat pierderea multor suflete prețioase.

Oare biserica respinsese doar o „bătrână”? Matei 25:43,45 Cum Îl poți primi pe Isus în casa ta? Matei 25:31-46; Evrei 13:1,2

George King, un tânăr din Canada, dorea să fie predicator. Dar James White nu credea că va deveni vreodată un predicator bun, așa că a rugat niște prieteni să-l lase pe tânăr să exerseze predicarea în casa lor.

Tânărul hotărât a muncit din greu pentru a-și pregăti prima sa predică. A exersat predicarea în fața scaunelor goale din sufrageria prietenilor săi. În fiecare dimineață devreme, putea fi auzit rugându-se în camera sa. Dar predica lui a fost un eșec lamentabil și a știut că nu va putea fi niciodată predicator.

Majoritatea tinerilor ar fi renunțat, dar nu și George King. El era hotărât să lucreze pentru Dumnezeu. Prietenii săi i-au sugerat să încerce altceva. „Dacă nu poți predica, de ce să nu vizitezi oamenii în casele lor, să le vorbești despre adevăr și să le împarți broșuri? Acestea pot predica pentru tine”.

Crezând că Dumnezeu îi va binecuvânta eforturile, el a luat câteva broșuri și a plecat. Până la sfârșitul săptămânii, majoritatea broșurilor dispăruseră și chiar vânduse unele dintre ele. Dându-și seama că vânzarea de literatură adventistă era un fel minunat de lucrare misionară, a continuat să vândă broșuri, reviste și literatură despre sănătate. Iar când urma să fie publicată o carte importantă despre sănătate, el lua comenzi pentru multe exemplare, chiar înainte de a fi tipărită cartea.

Apoi, la începutul anilor 1880, George King i-a îndemnat pe liderii bisericii să combine cele două cărți ale lui Uriah Smith despre profețiile lui Daniel și Apocalipsa. După multe discuții, au fost de acord să tipărească 5 000 de exemplare. Erau o mulțime de cărți! Cine avea să le vândă? Și cine avea să le cumpere? Dar nu era cazul să își facă griji. Entuziastul George King a vândut prima carte chiar înainte de a părăsi clădirea! Nu a trecut mult timp până când fiecare exemplar a fost vândut.

În curând, el i-a pregătit și pe alții să vândă cărți. Unii dintre acești colportori au început o muncă similară în multe țări din întreaga lume. Acesta a fost începutul a ceea ce astăzi se numește evanghelizarea prin literatură.

De multe ori planurile noastre eșuează, pentru ca planurile mai bune ale lui Dumnezeu pentru noi să reușească. Isaia 55:8,9

Știați că, la un moment dat, adventiștii au considerat California un câmp de misiune? În 1868, au strâns o mie de dolari pentru a cumpăra un cort mare și a-i John trimite pe John Loughborough și pe Daniel Bourdeau ca misionari acolo. La acea vreme, a merge în California era ca și cum ai călători în cealaltă parte a lumii. Le-a luat mai mult de trei săptămâni să ajungă acolo.

Când au ajuns, îi aștepta o scrisoare de la Ellen White. Ea scrisese instrucțiunile pe care Dumnezeu i le dăduse pentru o evanghelizare de succes în California. Îi aștepta și un creștin care, după ce s-a rugat, a avut un vis în care i s-a spus să caute doi misionari din est cu un cort! De asemenea, a fost instruit să îi invite să țină întâlniri în orașul său, Petaluma.

Simțind călăuzirea lui Dumnezeu, Loughborough și Bourdeau și-au ridicat cortul și au ținut întâlniri. Pastorii celorlalte comunități au încercat să-i oprească, dar eforturile lor au ajutat de fapt la răspândirea veștilor despre întâlniri. Până la sfârșitul seriei de întâlniri, douăzeci de persoane au acceptat adevărul.

Următoarea serie de întâlniri a avut loc în Windsor. Una dintre persoanele care s-a convertit la acea întâlnire a fost Abram La Rue. Ei nu știau că el va fi primul misionar adventist în China! La întâlniri a participat și un bărbat pe nume J. F. Wood. El se mutase în California pentru a scăpa de un vecin care îi tot vorbea despre Sabat. Acum a acceptat Sabatul și mai târziu s-a întors în Washington, unde el însuși a ținut întâlniri și a organizat o biserică.

Din cauza succesului pe care Dumnezeu îl dădea misionarilor Săi, un om furios era hotărât să-l ucidă pe John Loughborough în timp ce acesta călătorea pentru a predica la o întâlnire într-un Sabat. Dar el a trecut pe acolo mult mai devreme decât se aștepta omul. Înainte de începerea întâlnirii, Loughborough l-a văzut pe bărbat mergând pe drum, purtând o bâtă și un cuțit. Mulțumind pentru protecția lui Dumnezeu, el a spus: „Sper că se va distra bine pe drum, așteptându-mă”.

Dumnezeu îi protejează adesea pe slujitorii Săi de pericole necunoscute. Psalmii 91:9-11; 97:10 Te poți gândi la un moment în care El te-a protejat?

Timp de mai mulți ani, liderii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au primit scrisori din Europa, în care erau rugați să trimită misionari care să le împărtășească adevărul. Dar biserica nu trimisese încă misionari în alte țări.

Ellen White a încurajat biserica să își extindă viziunea. Ea a spus că planurile lor erau prea limitate. Trebuia să fie trimiși misionari. Ea a spus că adevărul „trebuie să fie dus în toate orașele, în toate satele”. Și chiar dacă avea să coste mulți bani, nimic nu trebuia să-i împiedice să facă această lucrare importantă.

La Conferința Generală din 1874, liderii bisericii au luat o decizie: aveau să trimită un misionar în Europa și aveau să trimită cel mai bun om. Numele lui era John Andrews. Ei știau că avea o memorie bună- memorase întregul Nou Testament - și liderii bisericii erau siguri că putea învăța limbile Europei. O lună mai târziu, John Andrews a plecat în Europa cu cei doi copii mici ai săi - Charles, în vârstă de 16 ani, și Mary, în vârstă de 12 ani. (Soția sa murise cu doi ani înainte.) După o călătorie lungă, s-au stabilit în noua lor casă din Elveția.

Știau că avea să fie o muncă grea să învețe franceza, iar cel mai bun mod de a învăța era să nu mai vorbească engleza. Așa că au decis să nu vorbească decât în franceză unul cu celălalt - cu excepția unei ore pe zi. Mai târziu, când au început să învețe germana, au încetat complet să mai vorbească engleza. După aceea, au învățat italiana.

Atât Charles, cât și Mary l-au ajutat pe tatăl lor să editeze și să tipărească prima revistă adventistă în limba franceză. Se numea Les Signes des Temps. Deși au reușit să stabilească lucrarea în Europa, lipsa unei alimentații corespunzătoare și lipsa căldurii în timpul iernilor reci au lăsat-o pe Mary slăbită. Ea a dezvoltat tuberculoză și a murit la doar 17 ani. În îngrijirea ei, John Andrews a contractat boala și a murit cinci ani mai târziu.

Aplicație

John Andrews și copiii săi au făcut mari sacrificii pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cât de prețioși au fost ei în ochii lui Dumnezeu! Psalmii 116:15; 126:6

Abram La Rue s-a născut în 1822. Când a crescut, a devenit marinar și a vizitat porturi din întreaga lume. După ce Abram La Rue a renunțat la navigație, s-a mutat în California. În următorii câțiva ani, a păstorit oi și a tăiat cherestea. A citit, de asemenea, multă literatură adventistă. La vârsta de aproximativ 46 de ani, în timpul întâlnirilor ținute de John Loughborough în Windsor, a fost botezat.

Imediat a început să împărtășească adevărul cu toți cei pe care îi întâlnea. În curând, membrii a două familii au devenit adventiști de ziua a șaptea. William Grainger era profesor. Mai târziu a devenit președintele Colegiului Healdsburg, cunoscut acum sub numele de Pacific Union College. Abram La Rue a vrut să fie misionar în China. Dar biserica a decis că era prea bătrân pentru a învăța dificila limbă chineză și i-a sugerat să meargă pe una dintre insulele din Oceanul Pacific.

Așa că, după ce a petrecut ceva timp la Colegiul Healdsburg, Abram La Rue a navigat spre Hawaii. Bătrânul marinar învățase valoarea distribuirii de literatură, așa că s-a ocupat de vânzarea de cărți adventiste. A avut atât de mult succes, încât biserica a trimis în curând un evanghelist pentru a organiza biserica de acolo. În 1888, Abram La Rue a navigat din Hawaii spre Hong Kong și și-a continuat lucrarea misionară în porturile maritime din Asia. El a vândut și a dăruit mii de broșuri, documente și cărți marinarilor de pe sute de nave. Marinarii l-au iubit pe Abram La Rue. În port, în loc să joace jocuri de noroc și să bea, mulți dintre ei îl vizitau și studiau cu el.

Abram La Rue a murit la vârsta de 80 de ani. Dar influența lucrării sale nu a murit. Hârtiile și cărțile pe care le dăduse au ajuns în multe țări, facilitând misionarilor să înființeze biserici, spitale și școli.

Aplicație

Abram La Rue nu putea să predice, să scrie cărți sau să învețe limbi străine, dar și-a lăsat lumina să strălucească. Cum îți lași tu lumina să strălucească? Matei 5:14-16

Adevărat sau fals?

1. A / F Oameni din întreaga lume se vor afla printre cei mântuiți. Apocalipsa 5:9

2. A / F Pavel a predicat Evanghelia în special celor care știau dejadespre Isus. Romani 15:20

3. A / F Dacă Îl iubim cu adevărat pe Isus, nimeni nu ne va putea oprisă le spunem altora despre El. Faptele apostolilor 4:20

4. A / F Ultimele mesaje de avertizare ale lui Dumnezeu vor fi transmise fiecărei națiuni, tuturor triburilor și oricăror grupuri de oameni. Apocalipsa 14:6,7

5. A / F Minunile lui Dumnezeu ar trebui să fie spuse doar poporuluiSău. 1 Cronici 16:23,24

6. A / F Dumnezeu i-a spus lui Iona să propovăduiască oamenilor răi din Ninive și să-i avertizeze să se pocăiască. Iona 3:1-4

7. A / F Lui Dumnezeu nu i-a păsat cu adevărat dacă cei din Ninive s-au pocăit. Iona 3:10; 4:11

8. Unde le-a spus Isus urmașilor Săi să meargă și să facă ucenici? Matei 28:18-20; Marcu 16:15; Luca 24:46-48

9. Ce trebuie să se întâmple înainte ca sfârșitul lumii să vină? Matei 24:14

10. De ce ar trebui să predicăm Evanghelia celor care nu au auzit-o niciodată? Faptele apostolilor 26:17,18

11. Câți oameni vrea Dumnezeu să salveze? 2 Petru 3:9

12. Care sunt cele două lucruri pe care Dumnezeu le dorește pentru toată lumea? 1 Timotei 2:3,4

13. Cine va fi mântuit? Romani 10:13-15; Isaia 45:22

14. Avem responsabilitatea de a-i avertiza pe cei răi. Ce se va întâmpla dacă nu o facem? Ezechiel 3:17-19