Atenție la contrafaceri!

Text de memorat

Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmii 119:104,105

Știi ce este un „fals”? Este ceva care seamănă atât de mult cu un lucru original, încât oamenii pot fi ușor păcăliți. De exemplu, o bancnotă falsă de douăzeci de dolari seamănă atât de mult cu una adevărată, încât majoritatea oamenilor nu le-ar putea deosebi. Să păcălești pe cineva cu bani falși este destul de rău, dar există ceva mult mai groaznic. Satana falsifică adevărul. Iar falsurile lui arată atât de mult ca adevărul, încât majoritatea oamenilor nici măcar nu observă diferența.

De când a început istoria păcatului, Satana a inventat nenumărate contrafaceri. Cum putem să le detectăm? Există o singură cale. Ce regulă simplă ne dă Biblia? Isaia 8:20 Cu alte cuvinte, dacă o învățătură nu este în acord cu Biblia, nu este adevărată. Nu există o altă cale de a recunoaște falsurile lui Satana.

Dar tot trebuie să fim foarte atenți. Satana contraface adesea adevărul prin folosirea greșită a textelor biblice. Uneori, el ia doar un singur verset sau o singură frază și îi schimbă sensul doar atât cât să nu mai fie de acord cu ceea ce spune restul Bibliei. Isaia 28:10; 1 Corinteni 2:13

Odată, Satana a folosit cuvintele din Psalmul 91:11,12 pentru a-L ispiti pe Isus să sară de pe acoperișul templului (Matei 4:6,7). Dar Isus știa că Satana folosea greșit aceste versete. Și cum a știut El? Pentru că ceea ce spunea Satana contrazicea Deuteronomul 6:16

Iată de ce nu este înțelept să folosești doar un singur text sau o singură frază biblică pentru a dovedi ceva. Adevărurile biblice importante sunt întotdeauna explicate de mai mulți scriitori; acest lucru ne ajută să le înțelegem mai bine. Este ușor să ajungem la o concluzie greșită atunci când nu înțelegem ce ne învață întreaga Biblie. Matei 22:29; 2 Timotei 3:13-17

Aplicație

Fiecare dintre falsurile lui Satana este o eroare periculoasă. Câți oameni sfârșesc pe drumul lui Satana spre distrugere? Matei 7:13,14 Dar noi nu trebuie să fim înșelați. Biblia este ca o hartă care indică toate contrafacerile lui Satana și ne arată singura cale spre cer. Psalmii 119:93,104,105

Am învățat că Biblia este singura modalitate de a recunoaște falsurile lui Satana. De aceea, el urăște Biblia și face tot ce-i stă în putință pentru a-i împiedica pe oameni să o citească.

Una dintre modalitățile sale preferate este să-i facă pe oameni să depindă de preoții lor. Mulți oameni nu-și fac timp să citească Biblia, pentru că au încredere că tot ceea ce îi învață preotul/pastorul lor este adevărat. Dar mulți slujitori învață de fapt falsurile lui Satana; și dacă nu studiem Biblia, cum putem ști dacă cineva ne învață greșit? Isus îi numește pe astfel de lideri „călăuze oarbe”. Ce se va întâmpla cu cei care ascultă opiniile altora, în loc să depindă de Cuvântul lui Dumnezeu? Proverbele 16:25; Matei 15:14

Satana are multe alte modalități de a ne împiedica să citim Biblia. În pilda semănătorului, Isus ne-a avertizat cu privire la trei dintre capcanele sale. Care sunt acestea? Luca 8:11,14 Atunci când studiem materii precum matematica și știința, învățăm teoria, facem practică și folosim logica pentru a ne da seama de rezolvarea problemelor. Dar nu putem înțelege Biblia pe deplin doar în acest mod. Putem înțelege Biblia fără ajutorul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 2:11,14

Cum putem avea ajutorul Duhului Sfânt? Luca 11:13 De aceea, trebuie să ne rugăm întotdeauna înainte de a studia Biblia. Numai Duhul Sfânt ne poate ajuta să înțelegem cât de importantă este Biblia și ne poate împiedica să folosim greșit versetele. Psalmii 119:18

Dumnezeu a dat promisiuni minunate celor care studiază Biblia în acest mod. Ioan 14:26; Marcu 13:10,11 Isus a folosit Biblia pentru a învinge ispita; iar atunci când suntem ispitiți să păcătuim, Duhul Sfânt ne va ajuta să ne amintim acele versete din Biblie de care avem nevoie.

Dar ne poate ajuta Duhul Sfânt să ne amintim ceva ce nu am studiat niciodată? Bineînțeles că nu. Așa că Satana face tot ce poate pentru a ne împiedica să petrecem chiar și puțin timp rugându-ne și studiind Biblia în fiecare zi.

Aplicație

Biblia este o protecție sigură împotriva tertipurilor lui Satana. Nu vom fi înșelați dacă luăm Biblia drept singurul nostru ghid. Citește textele și învață versetele de memorat din aceste lecții - este un mod bun de a studia Biblia. Ești hotărât să îți faci timp să te rogi și să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi?

Ieri am aflat că Satana încearcă din răsputeri să ne împiedice să studiem Biblia. Dar nu numai asta face. El încearcă, de asemenea, să ne convingă că suntem suficient de buni și că nu avem nevoie de nimic. Isus ne-a avertizat că aceasta va fi o problemă specială pentru biserica rămășiței lui Dumnezeu. Apocalipsa 3:14-17

Acești oameni au crezut minciuna lui Satana, aceea că sunt bogați și că nu au nevoie de nimic. Dar Isus spune că ei sunt „nenorociți, săraci, orbi și goi”. E posibil ca noi să nu ne dăm seama cum suntem? Ai spus vreodată: „Mi-e prea somn ca să studiez Biblia și să mă rog în această dimineață. O voi face în altă zi”? Sau ai spus vreodată: „Nu este atât de rău! Alți creștini «buni» o fac”? Dacă spunem astfel de lucruri, arătăm că noi credem că ne descurcăm foarte bine. În mod natural, ne place să credem: „Sunt diferit; ceea ce fac nu poate să mă rănească”. Dar, de fapt, este adevărat contrariul. Ieremia 17:9

Este important să înțelegem acest lucru, pentru că noi suntem biserica Laodiceea! Satana vrea ca noi să credem că nu mai avem nevoie de nimic. El vrea să credem că a merge la biserică în Sabat, a plăti zeciuiala, a da daruri, a fi botezat și a crede în adevărul biblic este tot ce avem nevoie. Dar oare așa este? Iacov 2:19 Isus Își iubește foarte mult biserica Sa. Pe lângă faptul că ne spune care este problema, ce altceva face El? Apocalipsa 3:18 Fiecare dintre aceste lucruri pe care Dumnezeu vrea să le avem reprezintă ceva important.

Ce reprezintă aurul? 1 Petru 1:7 Cum putem obține aurul credinței? Romani 10:17 Ce reprezintă hainele albe? Apocalipsa 19:8 Cum obținem hainele albe ale neprihănirii? Apocalipsa 7:14 Ce reprezintă ochii? Efeseni 1:18 Cum obținem balsamul pentru ochi care ne ajută să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu? Isaia 11:2

Aplicație

Citește Apocalipsa 3:19-22 Isus vrea să fie cu tine! Prin studiul Bibliei și prin rugăciune, alegi să asculți vocea Lui în fiecare zi? Dacă faci acest lucru, El te va ajuta să biruiești orice ispită.

Ai participat vreodată la o întâlnire de redeșteptare? Adevăratele întâlniri de redeșteptare spirituală sunt un timp de rugăciune sinceră și de studiu biblic, cu dorința de a-L cunoaște mai bine pe Isus și de a ne apropia de El.

Îi plac lui Satana adevăratele întruniri de redeșteptare spirituală? Nu. El nu vrea ca biserica laodiceeană să se trezească, așa că inspiră redeșteptări false, care atrag mulți oameni.

Mulțimi uriașe îi urmează pe pastorii populari. Unii pretind că sunt vindecători. Alții își entuziasmează congregațiile cu strigăte, aplauze, dansuri, leșinuri și vorbire în limbi pe care nimeni nu le poate înțelege. Ei cred cu adevărat că sunt umpluți de Duhul Sfânt. Alți slujitori învață că păcătoșii vor arde pentru totdeauna în iad. Așa că oamenii, speriați, își mărturisesc păcatele și apoi îl cred pe pastorul care le spune că sunt mântuiți pentru totdeauna - chiar dacă vor continua să păcătuiască.

Dar sunt acestea adevărate treziri spirituale? Care sunt rezultatele reale ale lucrării Duhului Sfânt? Cum putem face diferența între o redeșteptare adevărată și una contrafăcută? Într-un fel sau altul, falsele redeșteptări scuză întotdeauna păcatul. Dar adevăratele treziri se concentrează întotdeauna pe Isus, pe jertfa Sa pentru noi și pe slujba Sa în sanctuarul ceresc. Aceasta duce întotdeauna la o convingere profundă a păcatului, la o înțelegere mai clară a neprihănirii lui Isus; și la o pregătire serioasă pentru judecată. Ioan 16:8-11

Falsa redeșteptare învață că Cele Zece Porunci au fost bătute în cuie pe cruce. Dar, în mod ciudat, ei le mai spun oamenilor că ar trebui să le respecte - pe toate, cu excepția celei de-a patra! Adevăratele treziri spirituale înalță întotdeauna întreaga Lege a lui Dumnezeu. Isaia 42:21; Romani 7:12; Psalmii 119:9-11,72,77,97

Falsele redeșteptări creează doar o emoție temporară. Dar adevăratele treziri provoacă întotdeauna o schimbare reală în viață. Oamenii egoiști devin altruiști. Cei mândri devin umili. Cei vanitoși devin modești și liniștiți. Oamenii devin reverențioși și puri. Nu numai că oamenii se pocăiesc de păcatele lor, dar fac tot ce pot pentru a îndrepta greșelile din trecut. 2 Corinteni 5:17; Ezechiel 33:14-16; 2 Corinteni 7:10,11

Aplicație

În timpul unei adevărate redeșteptări spirituale, oamenii se trezesc la adevărata lor stare spirituală - și exact de asta are nevoie biserica laodiceeană. Îți studiezi cu atenție Biblia și te rogi pentru o adevărată trezire?

Știm că Satana urăște adevăratele treziri și face tot ce poate pentru a-i împiedica pe oameni să le experimenteze.
Nu știm totul despre planurile lui Satana de a ne face rău și de a ne înșela, dar Biblia ni le va arăta pe fiecare dintre ele. Psalmii 119:104,105,130

Una dintre cele mai de succes înșelăciuni ale lui Satana este să-i convingă pe oameni că nu contează ce cred, atâta timp cât sunt sinceri. Dar contează ceea ce credem noi. Romani 6:21,22  Isus spune că El este singura cale spre viața veșnică. Ioan 14:6; Matei 7:13,14

O altă înșelăciune foarte reușită a lui Satana este de a-i face pe oameni să creadă că el nu este o persoană reală. Milioane de oameni se închină în mod conștient lui Satana pentru că se tem de el; dar mulți alții se închină la el pentru că nu se tem de acesta. Unii dintre acești oameni nici măcar nu cred că el este real, așa că nu cred că are vreo putere. Ei glumesc despre el și uneori poartă costume satanice doar pentru a se distra. Satana este încântat când oamenii se gândesc la el în acest fel.

Este Satana real și puternic? Da. La fel și îngerii lui malefici. Dar Dumnezeu este mult mai puternic; și alegând să Îi aparținem Lui și cerându-I ajutorul în fiecare zi, putem fi întotdeauna în siguranță față de puterea lui Satana. Una dintre cele mai mari înșelăciuni ale lui Satana este spiritismul. Din ce în ce mai mulți oameni vor vedea îngeri răi care arată, vorbesc și se comportă ca niște oameni care au murit. Milioane de oameni vor crede minciunile pe care le spun acești îngeri răi, și numai cei care știu ce ne învață Biblia vor fi în siguranță.

La sfârșitul timpului, cea mai convingătoare minciună a lui Satana va fi încercarea de a contraface a doua venire a lui Isus. 2 Corinteni 11:14 El va apărea în diferite locuri, arătând ca Isus și spunând că a schimbat Sabatul în duminică. Isus ne avertizează că până și cei care cunosc Biblia sunt în pericol de a fi înșelați. Ce recomandare importantă ne va proteja de această mare înșelăciune? Matei 24:23-27

Aplicație

Nu suntem în siguranță nicio clipă, fără rugăciune. Matei 26:41 Să-I cerem în mod special lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem Biblia. Să depindem permanent de El și să ne rugăm: „Nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău” (Matei 6:13).

Dumnezeu ne-a dat cele cinci simțuri: văzul, auzul, pipăitul, mirosul și gustul; și a plănuit ca acestea să ne ajute să ne bucurăm de viață. Dar Satana le folosește pentru a ne prinde în capcana păcatului. De fapt, el a folosit toate cele cinci simțuri pentru a o înșela pe Eva, în Grădina Edenului.

Mai întâi, Eva a văzut pomul interzis și fructul frumos. În al doilea rând, ea l-a auzit pe frumosul șarpe vorbind. În al treilea rând, ea a atins fructul interzis. În al patrulea și al cincilea rând, acesta mirosea și avea un gust delicios. Planul lui Satana a funcționat.

Funcționează și astăzi planul lui Satana? Da! El ne ispitește în nenumărate moduri. Mai mult ca oricând, el aduce ispite puternice de a vedea, auzi, atinge, mirosi și gusta lucruri despre care știm că sunt dăunătoare. Există astăzi lucruri ispititoare la care oamenii se uită? Ce spui despre jocurile pe calculator, reviste, cărți,
programe de televiziune sau filme rele? Poți numi și altele? Există sunete ispititoare? Numește câteva. Putem atinge lucruri care ne pot deschide o avalanșă de tentații? Ce mirosuri și gusturi ar putea tenta oamenii? Alimente nesănătoase? Tutun? Numește și altele.

Cele cinci simțuri ale noastre sunt ca niște uși care duc direct către mintea noastră. Deoarece ne naștem cu o natură păcătoasă, este ușor să deschidem automat aceste uși către alegeri greșite. Dar atunci când am ales să aparținem lui Dumnezeu, putem cere instantaneu ajutor, și El ne ajută imediat să blocăm acele uși, împotriva alegerilor greșite.

Aplicație

Ce promisiune ne dă Dumnezeu cu privire la aceste ispite? 1 Corinteni 10:13

Înainte de a face ceva, nu uita să te întrebi: „Va aduce acest lucru slavă (onoare) lui Dumnezeu?”. 1 Corinteni 10:31

Amintește-ți întotdeauna că nu suntem niciodată singuri. În orice moment, Dumnezeu veghează cu atenție asupra fiecărei persoane. Proverbe 15:3

Cere ajutorul Lui, pentru că El este întotdeauna gata să te ajute să deosebești binele de rău, adevărul de fals. El este cel mai bun Prieten al tău.