1 Jobb a hírnév a drága olajnál, és a halál napja a születés napjánál.

2 Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él!

3 Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.

4 A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára.

5 Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mint ha az ostobák énekét hallgatja valaki.

6 Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiábavalóság!

7 Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet.

8 Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevélynek.

9 Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik.

10 Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel!

11 Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot.

12 Mert oltalom a bölcsesség, akárcsak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van.

13 Figyeld meg Isten alkotásait: ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett?

14 A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik.

15 Sok mindent láttam hiábavaló életemben: Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz.

16 Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen: miért pusztulnál bele?!

17 Ne légy fölöttébb bűnös, és ne légy bolond: miért halnál meg idő előtt?!

18 Jó, ha az egyiket is megragadod, a másikat sem engeded ki kezedből, mert az istenfélő ember minden bajból kikerül.

19 A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint tíz olyan ember, aki a várost kormányozza.

20 Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne.

21 Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz!

22 Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat.

23 Mindent megpróbáltam a bölcsességért. Már azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, pedig távol voltam tőle.

24 Távol van, ami van, és nagyon mélyen: ki tudná megtalálni?

25 Amikor rászántam magam, hogy megismerjem, kifürkésszem és kikutassam bölcsen a végső következtetést, tudva, hogy az oktalanság bűn, és a tévelygés esztelenség,

26 úgy találtam, hogy a halálnál is keserűbb az olyan asszony, aki hasonló a vadászhurokhoz: a szíve háló, kezei pedig bilincsek. Aki kedves Isten előtt, az megmenekül tőle, de a vétkes a foglya lesz.

27 Lásd, erre jöttem rá – mondja a Prédikátor –, mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést,

28 amelyet még most is keresek, mert nem találtam meg: ezer közül egy igazi embert találtam, de asszonyt nem találtam azok között.

29 Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.