1 Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.

2 Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket.

3 Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot.

4 A gőgös tekintet és a kevély szív a bűnösök mécsese: vétek.

5 A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.

6 A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda.

7 A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt.

8 Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes.

9 Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban.

10 A bűnös lelke rosszat kíván, még a barátjára sem néz jóindulattal.

11 Ha bírságot kap a csúfolódó, csak abból ért az együgyű, de ha a bölcset oktatják, ő már abból is okul.

12 Az igaz szemmel tartja a bűnös házát, és a bűnösöket romlásba dönti.

13 Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált.

14 A rejtve adott ajándék megenyhíti a haragot, és a titkon eljuttatott adomány a heves indulatot.

15 Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés.

16 Az értelem útjáról letévedő ember az árnyak gyülekezetébe jut majd.

17 Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg.

18 Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen.

19 Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal.

20 Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt.

21 Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.

22 Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét.

23 Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.

24 A kevély gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik.

25 A restet megöli vágyakozása, mert a két keze nem akar dolgozni;

26 egész nap csak vágyakozik, az igaz pedig ad, és nem fukarkodik.

27 A bűnösök áldozata utálatos, kivált ha galád dologért hozzák.

28 Aki hazugságot tanúsít, elvész, de aki meggyőződött az ügyről, az mindig beszélhet.

29 Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait.

30 Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az Úr ral szemben.

31 Készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet.