Isus are grijă de Iosif

Text de memorat

„Iertaţi şi vi se va ierta.” Luca 6:37

Materiale didactice vizuale - Biblia; câteva monede

Iacov a avut doisprezece fii. Unul dintre aceştia se numea Iosif. Iosif Îl iubea pe Isus, dar fraţii lui mai mari nu-L iubeau. Aceştia făceau multe lucruri rele. Iacov i-a făcut lui Iosif o haină frumoasă. Lui Iosif îi plăcea foarte mult haina aceasta, dar fraţii lui erau invidioşi. Ei nu aveau nişte haine atât de frumoase ca haina lui Iosif. Apoi, Iosif a avut nişte vise. În acestea, fraţii lui se plecau înaintea lui în semn de respect. Fraţilor lui Iosif nu le-au plăcut visele lui. Au devenit şi mai supăraţi. Într-o zi, fraţii lui Iosif s-au purtat foarte urât cu el și l-au aruncat într-o groapă adâncă. Apoi l-au vândut pentru bani unor oameni care mergeau călare pe cămile. Iosif a fost dus departe, într-o altă ţară. Era foarte trist. El a plâns şi a tot plâns...

În noua lui casă, Iosif a muncit din greu. El întotdeauna îşi făcea munca foarte bine. Isus îl iubea pe Iosif şi l-a ajutat să devină cel mai important ajutor al regelui. Când oamenii aveau nevoie de ajutor, veneau şi se plecau înaintea lui Iosif. Într-o zi, fraţii lui Iosif au venit să cumpere mâncare. Iosif i-a recunoscut, dar ei nu ştiau cine este el. Când s-au plecat înaintea lui, Iosif şi-a adus aminte că la fel se plecaseră şi în visele lui. Iosif a văzut că fraţii lui se schimbaseră. Acum erau buni, nu mai erau egoişti. Iosif le-a spus fraţilor lui cine este.  Lor li s-a făcut frică. „Noi ne-am purtat urât cu tine”, au spus ei. Dar Iosif i-a iertat bucuros. Iosif a fost bun, la fel ca Isus. Atunci când ne pare rău pentru că am greşit, El ne iartă. Vrei să fii şi tu ca Isus?

Iacov a trebuit să meargă mult până la casa unchiului său Laban. El a stat cu acesta mulţi ani. Acolo, Iacov s-a căsătorit şi a avut, la rândul său, fii. Ştii câţi fii a avut Iacov? Doisprezece fii! (Numără până la doisprezece.) Iosif a fost unul dintre fiii lui Iacov. El Îl iubea pe Isus, dar fraţii lui mai mari nu-L iubeau pe Isus. Ei făceau lucruri rele. Uneori se purtau foarte urât cu Iosif. Iacov i-a făcut lui Iosif o haină frumoasă, în multe culori. Lui Iosif îi plăcea haina, dar fraţii lui erau supăraţi şi invidioşi. „De ce nu avem şi noi o haină specială ca aceasta?” mormăiau ei. Într-o noapte, Iosif a avut un vis. În acest vis, fiecare dintre fiii lui Iacov avea câte un snop de grâu. Toţi snopii fraţilor lui Iosif s-au plecat şi s-au închinat în faţa snopului lui Iosif. Într-o altă noapte, Iosif a visat că soarele, luna şi unsprezece stele se plecau înaintea lui. Iosif le-a spus fraţilor săi visele lui şi ei s-au supărat şi mai mult pe el. „Noi nu ne vom pleca niciodată înaintea ta”, au spus ei.

Într-o zi, fraţii lui Iosif erau departe de casă, păzind turmele. Iacov l-a chemat pe Iosif. „Du-te şi du-le de mâncare fraţilor tăi”, i-a spus Iacov. „Vezi dacă sunt bine.” Iosif a fost fericit să asculte. S-a îmbrăcat cu haina lui specială şi a luat pachetele cu mâncare. Apoi a mers drum lung, până când şi-a găsit fraţii. Iosif era fericit să îi vadă, dar ei nu erau fericiţi să-l vadă. „Ia uite, vine Iosif cu haina lui specială”, au spus ei când l-au văzut venind. „Hai să-l aruncăm într-o groapă adâncă.” Era un lucru foarte rău ce plănuiseră ei, dar totuşi l-au făcut. Apoi, fraţii lui Iosif au văzut nişte oameni călare pe cămile. Au hotărât să-l scoată pe Iosif din groapă şi să-l vândă pentru bani. (Arată monedele.) Astfel, el avea să ajungă sclav în Egipt – o ţară foarte îndepărtată de căminul lui. Iosif a plâns şi a plâns... Nu voia să meargă cu oamenii aceia.

În ţara Egiptului, Iosif a muncit din greu. Isus l-a ajutat pe Iosif să devină înţelept. Cu timpul, Iosif a ajuns cel mai important ajutor al împăratului. Când oamenii aveau nevoie de ajutor, ei veneau şi se plecau înaintea lui Iosif. Într-o zi, fraţii lui Iosif au venit să cumpere mâncare. Iosif i-a recunoscut, dar ei nu ştiau cine era el, deoarece arăta diferit de cum îl văzuseră ultima dată. Când ei s-au plecat înaintea lui în semn de respect, el şi-a adus aminte cum se plecaseră astfel şi în visele lui.

Când Iosif le-a spus fraţilor lui cine era, ei s-au temut. Şi-au adus aminte cât de urât se purtaseră cu el. Dar acum şi ei erau buni şi amabili. Le părea cu adevărat rău pentru modul îngrozitor în care îl trataseră pe fratele lor. Şi Iosif a fost bun şi i-a iertat. S-a purtat Iosif asemenea lui Isus? (Pauză) Da. Când noi facem ceva rău, Isus totuşi ne iubeşte. Când ne pare rău pentru ce am făcut greşit, Isus ne iartă. Cum ar trebui să ne purtăm noi faţă de oamenii care nu sunt buni cu noi? (Citeşte Efeseni 4:32.) Să-L rugăm pe Isus să ne ajute să fim buni şi să-i iertăm pe ceilalţi, cum a făcut Iosif.

Părinţii trebuie să vegheze cu grijă şi neobosit asupra minţii deschise a copiilor lor, dându-le lecţiile de care au nevoie ca să devină bărbaţi creştini şi femei creştine. Părinţii trebuie să subordoneze orice altceva lucrării pe care Dumnezeu le-a dat-o să o facă pentru copiii lor. – The Review and Herald, 8 iulie 1902

„Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi.” Isaia 53:6
Ştiţi ce sunete scoate oaia? (Pauză) Aşa e. Behehe! Behehe! Bebeluşul oilor se numeşte mieluşel. Mămica lui se numeşte oaie. Tăticul lui se numeşte berbec.

Oile sunt nişte animale interesante. Ştiai că ochii lor sunt poziţionaţi în lateralul feţei? Pot să vadă în spatele lor fără a-şi întoarce capetele! Fermierii cresc oile pentru lână. Lâna este blana de pe spatele oilor. Când blana creşte, fermierii o tund. Oamenii cumpără lână şi fac haine din ea. Iacov, din povestirea noastră biblică, era păstor. Probabil că a făcut haina lui Iosif din lână. Lâna este de obicei albă, dar poate fi înmuiată în vopsea albastră, roşie şi violet pentru a o colora frumos.

Povestioara noastră biblică vorbeşte mult despre oi. Chiar spune că noi suntem ca nişte oi. Oile au duşmani. Coioţi, urşi şi vulpi, toţi vor să le facă rău oilor. Şi noi avem un duşman care vrea să ne facă rău. Numele lui este Satana. Oile au un păstor care are grijă de ele. Isus are grijă de noi. Oile ştiu cine este păstorul lor. Ele ştiu chipul păstorului. Cunosc vocea păstorului. Şi noi ar trebui să Îl cunoaştem aşa pe Isus. El este prietenul nostru. Uneori, oile umblă singure şi se pierd. Dar dacă se pierd, păstorul merge să le caute. Isus este numit Păstorul cel Bun. El vă iubeşte şi vă va ajuta dacă veţi avea probleme.