Pot să aleg

Text de memorat

„Să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău.” – Deuteronomul 27:10

Materiale didactice vizuale - Biblia

Lui Isus îi place să creeze locuri frumoase. El a făcut un astfel de loc, numit cer. În cer trăiau îngerii. Ei erau prietenii lui Isus. (Imaginea #1) Cerul era un loc fericit. Toţi erau amabili. Apoi s-a întâmplat ceva foarte trist. Un înger pe nume Lucifer a spus minciuni despre Isus. Unii dintre îngeri l-au crezut pe Lucifer. Au început să spună şi ei acele minciuni. De atunci, cerul nu a mai fost un loc fericit.

Isus i-a cerut lui Lucifer să înceteze cu minciunile, dar el nu s-a oprit. Cerul nu putea să mai fie un loc fericit când îngerii au început să fie răi. Lucifer şi prietenii lui au trebuit să plece. Ei nu mai puteau locui în cer. După aceea, numele lui Lucifer a fost schimbat în Satana. Satana s-a mâniat foarte mult când a trebuit să părăsească cerul. El voia să-I facă rău lui Isus. Voia să le facă rău lui Adam şi Evei. Isus le-a spus celor doi despre Satana. I-a avertizat să fie atenţi. Isus îi iubea pe Adam şi pe Eva. Le-a dat multe lucruri minunate. Le-a dat voie să mănânce din fiecare pom din grădină, cu excepţia unuia. „Să nu mâncaţi niciodată din acel pom”, le-a spus Isus. „Dacă veţi mânca, veţi muri.” 

Într-o zi, Eva a făcut o mare greşeală. Ea s-a apropiat de pom. Era singurul loc în care Satana avea voie să stea. El s-a ascuns acolo, în interiorul unui şarpe.  Satana a minţit-o pe Eva. El a spus că fructul nu-i va face niciun rău. Eva a luat o muşcătură din fruct. Era gustos. Apoi, Eva i-a dat şi lui Adam.  A mâncat şi el. Acum, amândoi au fost neascultători faţă de Isus. În curând, nu aveau să mai fie fericiţi. Isus vrea ca noi să fim fericiţi. De aceea, El vrea să ascultăm. El v-a dat o mamă şi un tată ca să vă ajute să învăţaţi să ascultaţi. Vreţi să învăţaţi să fiţi fericiţi ascultând?

Cu foarte mult timp în urmă, înainte ca Isus să fi făcut minunata noastră lume, El a făcut un alt loc frumos. Ştiţi cum se numeşte acesta? Cer. Îngerii locuiau în cer împreună cu Isus. El i-a făcut şi pe îngeri.  Isus a făcut mulţi, mulţi îngeri.

Cerul era un loc foarte fericit. Toţi erau buni şi amabili unii cu ceilalţi – până când ceva trist s-a întâmplat. Unul dintre îngeri, pe nume Lucifer, a început să spună minciuni despre Isus. Unii îngeri au crezut acele minciuni şi chiar le-au spus mai departe, altor îngeri. În curând, cerul nu a mai fost un loc fericit.
Isus i-a cerut lui Lucifer să înceteze cu minciunile, dar acesta nu s-a oprit. De aceea, în cele din urmă, Lucifer a trebuit să părăsească cerul. El şi îngerii lui nu mai puteau locui acolo. Încălcaseră regulile. Apoi, Lucifer a primit un nume nou: Satana. Satana s-a umplut de mânie când a trebuit să părăsească cerul. El provocase multă tulburare acolo. Acum, el îşi dorea să strice lucrurile şi în lumea cea nouă pe care o făcuse Isus. Isus le-a spus lui Adam şi Evei despre Satana. El i-a avertizat că acesta voia să-i câştige de partea sa şi să-i abată de la ascultarea de Isus. „Fiţi atenţi!” le-a spus Isus lui Adam şi Evei. Isus îi iubea pe Adam şi pe Eva. El le-a dat multe lucruri minunate. Le-a pus la dispoziţie toţi pomii din grădină ca să mănânce din ei – cu excepţia unuia. Citeşte Geneza 2:16,17. 

Adam şi Eva Îl iubeau pe Isus. Ei voiau să asculte de El. Nu voiau să moară. Dar, într-o zi, Eva a făcut o mare greşeală. Fără să-şi dea seama, ea s-a trezit lângă acel pom special de care Isus le spusese să nu se apropie. Deodată, a auzit un glas. Nu era glasul lui Adam. Nici glasul lui Isus. Ea nu ştia al cui glas era.

Eva ar fi trebuit să fugă de acolo chiar în clipa în care a auzit glasul ciudat, dar nu a făcut-o. Ea s-a oprit să asculte. Un şarpe – un şarpe foarte drăguţ – era cel care îi vorbea.  Eva nu mai vorbise niciodată până atunci cu un şarpe. Ea nu ştia, dar Satana era cel care se folosea de un şarpe ca să-i vorbească. „Nu veţi muri dacă veţi mânca din fructul pomului!” a minţit Satana. El a rupt din pom un fruct şi i l-a întins Evei să muşte din el. Eva a luat fructul în mâna ei. Apoi a muşcat din el. Era foarte gustos! A alergat să-i spună şi lui Adam. I-a dat şi lui să mănânce din fruct. Adam a ştiut imediat că Eva făcuse ceva rău. Ştia că ea avea să moară. Dar o iubea atât de mult, încât a decis să moară împreună cu ea. Adam a luat fructul şi a muşcat din el. Făcând astfel, el a dat dovadă de neascultare faţă de Isus. La început, Adam şi Eva au crezut că aveau să fie mai fericiţi, dar în curând şi-au dat seama că nu erau deloc fericiţi. Noi suntem fericiţi când suntem neascultători? Nu.

Isus i-a lăsat pe Adam şi pe Eva să aleagă, aşa cum ne lasă şi pe noi să alegem. Noi putem să ascultăm de Isus sau putem să ascultăm de Satana. Decizia este a noastră. Isus vrea să fim fericiţi. Mămica ta şi tăticul tău vor să fii fericit. Regulile pe care ni le-a dat Isus sunt bune. Dacă ascultăm de ele, vom fi nişte oameni fericiţi. Vrei să înveţi să fii fericit ascultând?

Părinţi, învăţaţi-vă copiii să facă ce le spuneţi. Şi, din mâhnirea pe care o trăiţi atunci când ei vă nesocotesc dorinţele, învăţaţi cât de mâhnit şi de dezamăgit este Isus atunci când voi nu ascultaţi de El. Efortul de a vă creşte copiii aşa cum este bine vă va învăţa multe lecţii preţioase cu privire la datoria voastră de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. – Manuscript Releases, vol. 18, p. 122v

„Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul.” – Apocalipsa 21:19
Lui Isus Îi place să facă lucruri frumoase. El a făcut florile şi căţeluşii. A făcut lumina soarelui şi râurile, precum şi unele roci foarte frumoase. Aţi văzut vreodată o rocă frumoasă? În lumea noastră sunt o mulţime de roci diferite. Rocile sunt foarte importante. Ele ţin lumea noastră. Ele sunt rezistente. De asemenea, ele fac lumea frumoasă. Când Isus a construit un oraş special în cer, El a făcut zidurile din roci frumoase. Biblia ne spune că El a folosit „pietre scumpe”, sau nestemate. Isus a făcut multe feluri diferite de nestemate.

Una dintre pietrele preţioase pe care le-a făcut Isus se numeşte jasp. Jaspul este foarte neted. El poate fi transparent, ca sticla. Uneori jaspul este roşu, alteori este galben, maro sau verde. Smaraldul este o altă piatră preţioasă pe care a folosit-o Isus când a construit oraşul acela special. Smaraldul este de un verde foarte frumos. Lui Isus i-a plăcut atât de mult această culoare, încât a pus-o şi în curcubeu! (Vezi Apocalipsa 4:3.)

Rubinele sunt roşii, un roşu frumos. Sunt foarte frumoase, dar şi foarte greu de găsit. Unii oameni numesc rubinul „regele nestematelor”. Safirul este o altă nestemată pe care a folosit-o Isus în acel oraş. Este de culoare albastră. Când a construit acel oraş, Isus i-a făcut douăsprezece temelii. Una din jasp, una din smarald, alta din safir, alta din ametist purpuriu, iar celelalte, din alte nestemate frumoase.

Isus este cu mult mai frumos şi mai puternic decât aceste nestemate. El vrea să fim frumoşi ca El, manifestând calităţi precum dragostea, bunătatea, ascultarea şi generozitatea. Tu vrei să fii ca Isus? Activitate: Cântaţi „Când El va veni”, un imn despre pietre preţioase. Spune-le copiilor că şi ei sunt preţioşi pentru părinţi şi pentru Isus şi că El vrea ca noi să strălucim ca nişte nestemate în soare, cu un caracter frumos ca al Său.