1 Ezután Mózes, Izráel véneivel együtt, ezt parancsolta a népnek: Tartsátok meg mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok nektek!

2 Ha majd átkeltek a Jordánon arra a földre, amelyet neked ad Istened, az Úr, állíts fel nagy köveket, és meszeld be azokat!

3 Írd föl rájuk ezt a törvényt mind az utolsó szóig, amikor átkelsz, hogy bemenj arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked: a tejjel és mézzel folyó földre, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr.

4 Amikor tehát átkeltek a Jordánon, állítsátok fel az Ébál-hegyen ezeket a köveket, ahogyan ma megparancsolom nektek, és meszeljétek be azokat.

5 Építs ott egy kőoltárt Istenednek, az Úr nak, a köveit ne faragd meg vassal!

6 Faragatlan kőből építsd Istenednek, az Úr nak az oltárát, és mutass be azon égőáldozatokat Istenednek, az Úr nak!

7 Mutass be békeáldozatot is: edd azt meg ott, és örvendezz Istenednek, az Úr nak színe előtt!

8 Írd rá a kövekre ezt a törvényt mind az utolsó szóig, tisztán és világosan!

9 Azután így beszélt Mózes a lévita papokkal együtt egész Izráelhez: Légy csendben, és halld meg, Izráel! Ezen a napon lettél Istenednek, az Úr nak a népe.

10 Hallgass azért Istenednek, az Úr nak a szavára, és teljesítsd parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked.

11 Mózes megparancsolta azon a napon a népnek:

12 Ha átkeltek a Jordánon, a Garizím-hegyen ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet: Simeon, Lévi és Júda, Issakár, József és Benjámin.

13 Az Ébál-hegyen pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak: Rúben, Gád és Ásér, Zebulon, Dán és Naftáli.

14 Azután szólaljanak meg a léviták, és mondják ezt hangos szóval egész Izráelnek:

15 Átkozott legyen az, aki mesterember keze munkájával faragott vagy öntött bálványt készíttet, amit utál az Úr, és azt titokban felállítja! Az egész nép pedig mondja rá: Ámen!

16 Átkozott, aki gyalázza apját vagy anyját! Az egész nép mondja rá: Ámen!

17 Átkozott, aki elmozdítja felebarátja határát! Az egész nép mondja rá: Ámen!

18 Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! Az egész nép mondja rá: Ámen!

19 Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt, az árvát és az özvegyet! Az egész nép mondja rá: Ámen!

20 Átkozott, aki apja feleségével hál, mert apja takaróját emeli fel! Az egész nép mondja rá: Ámen!

21 Átkozott, aki bármiféle állattal közösül! Az egész nép mondja rá: Ámen!

22 Átkozott, aki a testvérével hál, akár apja leányával, akár anyja leányával! Az egész nép mondja rá: Ámen!

23 Átkozott, aki az anyósával hál! Az egész nép mondja rá: Ámen!

24 Átkozott, aki titokban agyonüti a felebarátját! Az egész nép mondja rá: Ámen!

25 Átkozott, aki vesztegetést fogad el, és ezzel egy ártatlan ember halálát okozza! Az egész nép mondja rá: Ámen!

26 Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem teljesíti azokat! Az egész nép mondja rá: Ámen!