1 Ügyelj az ábíb hónapra, és tarts páskát Istenednek, az Úr nak, mert ábíb hónapban hozott ki téged Egyiptomból – egy éjjel – Istened, az Úr.

2 Páskaáldozatul vágj le Istenednek, az Úr nak juhot vagy marhát azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, hogy ott lakjék a neve.

3 Ne egyél hozzá kovászos ételt! Hét napon át nyomorúságos kovásztalan kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!

4 Látni se lehessen nálad kovászt hét napon át, sehol a te határaidon belül. Abból a húsból pedig, amelyet levágsz az első nap estéjén, semmi se maradjon meg reggelre!

5 Nem szabad levágni a páskaáldozatot akármelyik lakóhelyeden, amelyet neked ad majd Istened, az Úr,

6 hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, az Úr, hogy ott lakjék a neve, ott vágd le majd a páskaáldozatot: este, napnyugtakor, abban az időpontban, amikor kijöttél Egyiptomból.

7 Azon a helyen főzd és edd meg, amelyet kiválaszt Istened, az Úr. Reggel azután indulj, és eredj haza!

8 Hat napig kovásztalan kenyeret egyél! A hetedik napon, Istenednek, az Úr nak ünnepnapján ne végezz semmiféle munkát!

9 Számolj azután hét hetet! Attól fogva kezdd számolni a hét hetet, hogy sarlóval kezdenek aratni.

10 Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek, az Úr nak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan megáldott téged Istened, az Úr.

11 Örvendezz Istenednek, az Úr nak színe előtt – fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóleányoddal meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az árvával és az özveggyel, akik veled vannak – azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, az Úr, hogy ott lakjék a neve.

12 Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, tartsd meg és teljesítsd hát ezeket a rendelkezéseket!

13 Tartsd meg a lombsátrak ünnepét hét napig, amikor megtörténik a betakarítás szérűdről és borsajtódból.

14 Örvendezz az ünnepeden fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóleányoddal meg a lévitával és a jövevénnyel, az árvával és az özveggyel együtt, akik lakóhelyeden élnek.

15 Hét napon át ünnepelj Istenednek, az Úr nak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldotta Istened, az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját: örvendezz tehát!

16 Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek, az Úr nak a színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a lombsátrak ünnepén. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt!

17 Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az Úr tól, aki adja azt neked.

18 Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened, az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel!

19 Ne kerüld meg a törvényt, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van.

20 Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked.

21 Ne ültess magadnak semmiféle szent fát az Úr nak, a te Istenednek oltára mellé, amelyet magadnak építesz!

22 Szent oszlopot se állíts magadnak, mert gyűlöli azt Istened, az Úr!