sâmbătă, 1 aprilie 2023

Un proroc al păcii

Dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală!” Şi n-au putut să mănânce. Elisei a zis: „Luaţi făină”. A aruncat făină în oală şi a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” Şi nu mai era nimic vătămător în oală. (2 Împăraţi 4:40,41)

Dumnezeu i-a încredinţat lui Ilie solii de mustrare şi condamnare, însă lui Elisei i-a fost încredinţată o misiune mai paşnică: aceea de a consolida lucrarea începută de Ilie. Totuşi, la începutul lucrării lui, câţiva tineri gălăgioşi l-au batjocorit, râzând de capul lui pleşuv şi de înălţarea lui Ilie la cer. Elisei, învăţătorul blând şi binevoitor, a rostit un blestem asupra lor şi patruzeci şi doi dintre ei au fost sfâşiaţi de doi urşi. Această pedeapsă foarte severă a fost suficientă pentru a impune respect faţă de profet pentru tot restul vieţii lui. Autoritatea trebuie păstrată în faţa batjocurii şi a dispreţului.
Experienţa de la Sunem ne descoperă însă bunătatea lui Elisei. Fami­lia de acolo i-a pregătit o cameră în care să stea atunci când avea nevoie. Când a murit singurul lor copil, Elisei s-a întins peste băiat până când acesta a fost readus la viaţă prin puterea lui Hristos – prin aceeaşi putere care îi va învia pe morţi, la a doua Sa venire.
La fel ca Isus, Elisei a îmbinat lucrarea de vindecare cu lucrarea de învăţare, iar poporul a observat în viaţa lui influenţa Duhului Sfânt. El a fost, în mai multe privinţe, un simbol al lui Isus Hristos.

Un gând inspirat: „Când Domnul dă o lucrare de făcut, oamenii să nu stea şi să se întrebe cât de înţeleaptă este porunca sau care va fi rezultatul probabil al eforturilor de a asculta. Hrana din mâna lor poate părea puţină pentru nevoile ce trebuie împlinite, dar, în mâinile Domnului, se va dovedi mai mult decât îndestulătoare. […]
El va înmulţi darul adus cu mulţumire şi cu rugăciune, ca să fie binecuvântat din partea Sa, aşa cum a înmulţit hrana dată fiilor profeţilor şi mulţimii obosite.” (Profeţi şi regi, pag. 243)

Mesajul zilei: Putem să-L reprezentăm pe Domnul Isus înaintea celor din jur prin activităţile noastre zilnice.

Profeţi şi regi, capitolul 19