miercuri, 4 octombrie 2023

Din persecutor, ucenic

„Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” (Fapte 9:6)

Saul era evreu şi, totodată, prin naştere, era cetăţean roman. El primise educaţie de la rabini eminenţi din Ierusalim. În timpul judecării şi condamnării la moarte a lui Ştefan, el jucase un rol important.
Când persecuţia s-a abătut asupra creştinilor din Ierusalim, aceştia au fugit în alte cetăţi, unde au câştigat suflete. Iudeii au extins atacurile şi împotriva acestor creştini risipiţi. Ei l-au trimis pe Saul la Da­masc, pentru a ajuta la anhilarea acestei secte supărătoare, prin arestarea creştinilor şi prin aducerea lor înapoi la Ierusalim, pentru judecare.
Cu puţin înainte de ora prânzului, pe când se apropia de Damasc, Saul a fost oprit de un glas şi de o lumină strălucitoare. Orbit şi zăpăcit, a căzut la pământ şi a auzit cuvintele: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”
El a înţeles imediat că, prin persecutarea urmaşilor lui Hristos, îndeplinise lucrarea lui Satana. Atunci şi-a dat seama că învăţăturile creştine sunt adevărate şi şi-a adus aminte foarte clar de cuvintele lui Ştefan.
După dispariţia luminii, tovarăşii l-au dus pe Saul, care încă nu putea vedea, la Damasc. Creştinilor de acolo le era teamă că Saul se folosea de un şiretlic pentru a afla locurile în care se ascundeau. Ei au refuzat să intre în legătură cu persecutorul lor. În acest timp, Saul încerca să pună cap la cap profeţiile din Vechiul Testament care se refereau la Mesia şi îşi cerea iertare de la Isus pentru păcatele sale.
În final, un înger l-a trimis pe Anania să-i ureze lui Pavel bun venit în biserica creştină.

Un gând inspirat: „Mulţi au ideea că ei Îi datorează numai lui Hristos lumina şi experienţa pe care o au, independent de urmaşii Săi recunoscuţi de pe pământ. Isus este Prietenul păcătoşilor şi inima Lui este mişcată de durerile lor. El are toată puterea atât în cer, cât şi pe pământ; însă El respectă mijloacele pe care le-a hotărât pentru iluminarea şi mântuirea oamenilor. El îi îndrumă pe păcătoşi la biserică, pe care tot El a făcut-o un canal de lumină pentru lume.” (Faptele apostolilor, pag. 122)

Mesajul zilei: În zilele finale ale lumii, unii dintre duşmanii cei mai mari ai bisericii se vor converti şi vor deveni apărătorii ei cei mai puternici.

Faptele apostolilor, capitolul 12