Locul Bibliei în viaţa mea

Text de memorat

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Proverbele 30:5

Deși Biblia este unica și adevărata carte sfântă scrisă de oamenii sfinți ai lui Dumnezeu (vezi 2 Petru 1:21), Satana a avut și el scriitori „sfinți” care au scris cărți „sfinte” false, care sunt folosite azi de multele religii ale lumii.

Musulmanii sunt devotați Coranului. Budiștii au Tipitaka. Hindușii au colecții de scrieri antice, incluzând Upanișadele. Taoiștii cred în inspirația Tao Te Ching, un document de numai 5 000 de cuvinte. Unii evrei, și nu numai, venerează colecția de lucrări numită Kabbala. Mormonii au un număr de cărți pe care ei le consideră sacre. Cea mai cunoscută, desigur, este Cartea lui Mormon. De ce este Biblia deosebită de celelalte cărți considerate sfinte? Cele mai multe dintre aceste cărți conțin învățături morale și sfaturi cum ar fi respectul pentru cei în vârstă și abținerea de la furt, adulter, crimă și lăcomie. Unii credincioși cred că asemenea cărți sunt sfinte deoarece sunt asociate cu manifestări supranaturale și minuni. Dar Biblia ne atenționează că Satana poate face semne și minuni pentru a înșela pe cel neștiutor și uneori pare chiar că poate prezice viitorul (vezi Apocalipsa 16:14; Deuteronomul 13:1-5).

Biblia oferă un test care poate fi aplicat la toate scrierile sacre și la toate declarațiile așa-numiților oameni „sfinți”. Iată cum descrie Isaia acest test:

Isaia 41:22,23 Să le arate și să ne spună ce are să se întâmple; care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată? Spuneți, ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea, sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți dumnezei, faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toții.

Dumnezeu îi provoacă pe cei care pretind că sunt purtători de cuvânt ai dumnezeilor lor și că dau informații precise despre trecut și viitor. Biblia ne oferă informații verificabile precise despre istoria antică. Arheologi atenți au găsit dovezi în favoarea istoriei biblice, care îi surprind pe critici. Nu există altă carte „sfântă” care să egaleze Biblia în ce privește informațiile credibile despre trecut. Mai mult decât atât, Biblia are multe predicții concrete. Multe dintre ele s-au împlinit deja și pot fi ușor verificate. Dar, repetăm, nicio altă carte „sfântă” nu are atâtea informații profetice exacte ca Biblia.

Biblia oferă mai mult decât informații corecte.

Psalmii 119:9,11 Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău... Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Ce deosebește cu adevărat Biblia este puterea sa transformatoare, care poate să ne țină departe de păcat. Roada ascultării și a loialității față de Legea lui Dumnezeu este dovada că Biblia este inspirată. Numai o scriere inspirată de Dumnezeu poate face acest lucru, pentru că puterea lui Dumnezeu însoțește Cuvântul Său. Ceea ce spune El se face (vezi Psalmii 33:9; Isaia 55:11). Înțelegem noi că ceea ce alegem să citim este foarte important?

Mereu am avut o înclinație naturală către lectură; dar de când am aflat despre premiul aprobării lui Dumnezeu și am gustat din dulceața dragostei Sale, am avut de schimbat ceva: am lăsat deoparte literatura iluzorie și m-am întors către Cuvântul lui Dumnezeu. Dar uneori am fost învinsă de lectura mea deșartă. Și vai, cât de curând sufletul meu a ajuns pustiu și dragostea mea pentru Cuvântul Său a scăzut. Era greu să-mi îndrept gândul la Dumnezeu sau să mă apropii de El cum ar fi trebuit. Și nu am mai putut găsi mângâiere și pace din nou până nu am mărturisit păcatul meu lui Dumnezeu. Mulți tineri pe care îi cunosc au avut aceeași experiență. Nu numai că am avut o experiență în acest domeniu, dar Dumnezeu mi-a și arătat într-o viziune efectul nimicitor al lecturii nefolositoare. – The Youth’s Instructor, 1 iunie 1856

1. În ultimul paragraf al Secțiunii I, Ellen White spune despre pasiunea sa de a citi. Dar tu? Cu ce lecturi sau vizionări îți petreci cel mai mult timp? La ce te gândești sau despre ce vorbești cel mai mult?
Unele dintre aceste lucruri ar putea fi cu totul nefolositoare. Ce ar trebui să faci cu acestea? Sunt alte lucruri care nu sunt rele, dar pot consuma timpul pe care ar trebui să îl petreci cu studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ce ar trebui să faci cu acestea?

2. De ce vrea Satana să nu studiem Biblia și să nu ne rugăm, ci să ne țină ocupați, chiar și cu lucruri bune?

Ar fi greu de trecut cu vederea natura minunată a Cuvântului lui Dumnezeu. În primul rând este pur. Nu există nici măcar o propoziție în Biblie care să te dezonoreze sau demoralizeze. Nu trebuie să te îngrijorezi sau să fii stânjenit dacă cineva te vede citind din ea.

Proverbele 30:5 Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.

În această privință, Biblia contrastează vădit cu romanele, filmele și programele de televiziune. Aceste lucruri nu sunt surse de adevăr sau puritate, ci mai degrabă de degradare și confuzie în ce privește înțelegerea binelui și a răului. Dacă i-am putea vedea pe îngerii sfinți privind peste umerii noștri la ce citim sau la ce privim, am fi rușinați? Acum un alt lucru: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și creativ. Am studiat acest lucru în lecțiile anterioare. Cuvântul lui Dumnezeu împlinește lucrul pentru care a fost destinat.

1 Petru 1:23 Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.

Un alt lucru minunat despre Cuvânt este că dă tărie tinerilor. Tinerii plini de atașament pentru Biblie au jucat un rol esențial în schimbarea întregii societăți, salvând vieți și înfruntând adversitatea.

1 Ioan 2:14 V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău.

De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu îi eliberează pe oameni de adicții și ispite. Ce putere minunată!

Psalmii 119:9,11 Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău... Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Dacă ești vreodată năpădit de îndoieli sau ispitit cu descurajare, Cuvântul lui Dumnezeu poate să-ți dea și siguranță, și încurajare. Biblia nu este o carte care prezintă fapte banale sau care satisface curiozitatea gratuită. Lumea este plină de adevăruri nefolositoare. Biblia nu conține nimic de acest fel. Ea nu te va informa despre culoarea „sângelui” furnicii (hemolimfa), ci îți va oferi adevăruri care să-ți satisfacă foamea sufletului.

Ieremia 15:16 Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele.

Iar apoi, Cuvântul lui Dumnezeu este rodnic. El crește și acționează împotriva oricărei opoziții. Aceia care încearcă să i se împotrivească nu vor putea niciodată să facă ceva împotriva lui.

Isaia 55:11 Tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.
2 Corinteni 13:8 Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr.
Faptele 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult.
Faptele 12:24 Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, și numărul ucenicilor se mărea. Faptele 19:20 Cu atâta putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului.

Vei lăsa Cuvântul să crească și să sporească în viața ta?

3. Este un lucru minunat că Biblia dă tărie tinerilor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dă ca exemplu doi tineri de acest gen din Biblie și descrie pe scurt ce au făcut ei pentru Dumnezeu.

Cum curăță Dumnezeu viețile noastre? Acest proces începe prin meditarea (gândirea) la viața, dragostea și mila lui Isus. Viața, dragostea și mila Sa sunt descoperite în Biblie.

Romani 2:4 Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?

Când vedem bunătatea lui Dumnezeu, El ne conduce la părerea de rău pentru păcatele noastre și ne dă dorința după sfințenie.

1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

Pocăința și sfințenia sunt începutul unui frumos proces. Încetul cu încetul, Dumnezeu ne descoperă cu răbdare, din ce în ce mai mult, nevoia de schimbare a vieții. Pe măsură ce răspundem în ascultare de instrucțiunile Cuvântului Său, El face ca înțelegerea noastră să crească. Biblia numește acest lucru „umblare în lumină”.

1 Ioan 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.

Desigur, Satana va căuta să aducă confuzie și să ne descurajeze. El vrea ca noi să credem că Îl urmăm pe Dumnezeu când de fapt noi urmăm ideile și înclinațiile proprii.

Proverbele 16:25 Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.

Dacă vom persevera în supunerea față de Dumnezeu, dacă vom continua să studiem cu rugăciune Cuvântul Său, noi nu vom fi înșelați de minciunile lui Satana.

Psalmii 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.

Proverbele 6:23 Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.

Biblia este pentru noi. Este lumina care ne arată pe unde să mergem. Iar când ne dă instrucțiuni care ne mustră și ne arată greșelile, aceea este cărarea luminată pe care ar trebui să o urmăm. Spre deosebire de alte cărți, Biblia ne curăță viața. Lăudat fie Domnul pentru un asemenea dar! În viața ta, are Biblia locul de cinste pe care ar trebui să i-l dai?

4. Citește 1 Ioan 1:7,9. Explică în cuvintele proprii cum curăță Dumnezeu viețile noastre.

5. Compară Psalmii 119:105 cu Proverbele 6:23. Ce parte din Biblie ne este dată în mod special pentru alegerile zilnice în viață?

6. Gândește-te la o situație grea cu care te confrunți. Cum poate Legea lui Dumnezeu să fie o lumină pentru picioarele tale, ca să te ajute să știi ce trebuie să faci?

Vindecarea unei mame

Udai* a fost crescut ca hindus în India. El a devenit creștin și apoi lucrător laic sponsorizat de Gospel Outreach. El ne povestește despre dorința sa de a-i ajuta pe prietenii lui să-L accepte pe Isus și despre răspunsurile miraculoase la rugăciunile pentru ei.

Într-o zi mă gândeam la ce viață fericită și plină de pace am de când L-am cunoscut pe Isus. Am realizat că mulți dintre prietenii mei care nu Îl cunosc pe Isus Hristos au multă tulburare și probleme. M-am gândit la prietenului meu Prasad*, care împreună cu soția sa Rohana* și cele două fete ale lor încă urmau hinduismul. Aveau multe probleme în viață și le lipsea pacea pe care eu o aveam în Isus.

Într-o zi m-am dus să-l vizitez pe Prasad ca să-i fac cunoștință cu Isus. I-am spus:

– Prasad, dacă Îl accepți pe Isus ca prieten al tău, vei avea o viață mai bună. Dar Prasad a răspuns:

– Nu pot părăsi zeii și zeițele hinduse și să accept alt dumnezeu. Le-am fost devotat toată viața mea. Nu i-am mai spus nimic altceva atunci, dar am continuat să mă rog pentru el și familia lui. Mă gândeam la posibilitatea de a-i învăța pe copiii lui despre Dumnezeu.

Apoi ambele lor fiice au fost acceptate de o școală-internat creștină, unde au învățat despre adevăratul Dumnezeu.

Într-o zi, când Prasad și soția sa se certau, Rohana a fost rănită grav. Prasad s-a simțit îngrozitor că și-a făcut soția să sufere. A dus-o la câțiva doctori, dar nimeni nu o putea ajuta. Dumnezeii hinduși nu au ajutat-o nici ei. Rohana a încercat mai multe medicamente, dar nimic nu i-a fost de folos.

Între timp, fetele și-au amintit că îi vorbisem tatălui lor despre adevăratul Dumnezeu. Starea mamei lor le-a făcut să simtă nevoia disperată după ajutorul Domnului. Au mers la tatăl lor și i-au spus: „Te rugăm, cheamă-l pe Udai ca să se roage la Dumnezeul lui, adevăratul Dumnezeu! Noi suntem sigure că mama va primi ajutor. Dumnezeu ne iubește și ne aude rugăciunile. El ne va ajuta.”

Sentimente teribile de neajutorare și lipsă de speranță îl străbăteau pe Prasad. Nu voia să admită că soția sa avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Depindea de mult timp de dumnezeii hinduși, dar acum, la nevoie, ei nu l-au ajutat. În cele din urmă, din disperare, a venit acasă la mine într-o dimineață, foarte devreme.

– Udai, prietene, poți veni, te rog, acasă la mine să te rogi la Dumnezeul tău pentru soția mea? Fiicele mele mi-au spus că El este adevăratul Dumnezeu. Starea soției mele este gravă și nici medicamentele, nici doctorii nu au fost în stare s-o ajute. Nici chiar zeii și zeițele mele hinduse nu au putut ajuta. Am crezut în ei toată viața mea. Acum ei nu pot face nimic!

Vă imaginați marea bucurie pe care am simțit-o când am auzit aceste cuvinte ale prietenului meu Prasad. În sfârșit, rugăciunile mele și rugăciunile fetelor lui au primit răspuns! Ne-am grăbit la drum spre casa lui și, într-adevăr, soția lui era foarte bolnavă. Am spus atunci:

– Rohana, ești foarte bolnavă, dar Dumnezeul cerurilor este foarte puternic și te va vindeca dacă tu crezi în El. Rohana a spus:

– Am onorat dumnezeii hinduși toată viața. De-abia am început să învăț despre adevăratul Dumnezeu, dar deja cred în El. Te rog, roagă-te pentru mine!

Am îngenuncheat cu toții în jurul Rohanei și mi-am pus mâinile pe capul ei. M-am rugat: „Doamne din cer, Rohana a început să afle despre Tine. Te rog, dacă este voia Ta, vindec-o de boala ei.” În scurt timp, Rohana a început să se simtă mai bine și a fost capabilă să se ridice în picioare. Apoi, a fost vindecată complet. Când Prasad și Rohana au văzut recuperarea ei minunată, L-au acceptat pe Isus Hristos ca Salvator al lor și apoi au fost botezați.

Mulțumim, Doamne, pentru această minune!

Cercetați Scripturile!

Dragi tineri, mă tem că există o lipsă din partea voastră în cercetarea Scripturilor. Nimic nu ar trebui să vă distragă de la ascultarea de această poruncă. Timpul dăruit vouă ca să vă pregătiți pentru cer este prețios și calea prin care veți afla datoria voastră față de Dumnezeu și să învățați cărarea îngustă către cer este să cercetați Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Prin acest Cuvânt veți afla că nu este un lucru neînsemnat a fi creștin.

Un urmaș al lui Isus va fi văzut adesea studiind Cuvântul. Mergi la el pentru sfat, direcție, cunoștință, și el îți va fi suficient pentru toate acestea. Te va îndruma desăvârșit în toate lucrările bune.

Există un rău printre tineri care mi-a cauzat ore de neliniște: citirea poveștilor și a revistelor. Dragi tineri, cât timp faceți aceasta, religia lui Isus nu poate locui în inimă. Ce folos aveți din citirea poveștilor și a revistelor? Vă fac mai lucizi? Vă pregătesc ele pentru rugăciunea în taină? Împodobesc ele caracterul creștin? Arată lumii că iubiți religia și Biblia și că vă preocupă îndeajuns Dumnezeu și Cerul? Arată că umblați cu Dumnezeu și că aveți comuniune cu El? Răspundeți la aceste întrebări în fața lui Dumnezeu.

Mereu când există sete după lectura nefolositoare și ușoară, Cuvântul lui Dumnezeu zace neglijat și nu se arată sete pentru Cuvântul sfânt și curat. Cu cât citești mai mult aceste cărți, cu atât mai mare este setea de a citi, și religia lui Isus este declasată. Poți să ai încă numele de creștin și formele religiei, dar acestea nu sunt decât un blestem, pentru că partea esențială lipsește. Mintea care ar trebui să insiste cu gândul la Dumnezeu se află sub o stimulare nesănătoasă, iar rugăciunea este rară. Știu că este păcat să citesc cărți și reviste banale. Ele otrăvesc mintea, care ar trebui să fie înnobilată pentru a sluji Legii lui Dumnezeu. Dar timpul este irosit. Timpul nu vă aparține, ci vă este împrumutat de Dumnezeu, care vă consideră responsabili pentru el. În ziua judecății va trebui să dați socoteală de ce ați făcut cu timpul oferit.

Voi influențați și pe alții. Nu numai că îi cauzați un neajuns sufletului vostru, dar îi încurajați și pe alții să vă urmeze exemplul și, în final, acesta îi va duce la moarte. Isus este dat la o parte din gândurile voastre și vanitatea și nechibzuința Îi iau locul. Mintea este amăgită și chiar coruptă. Unii, chiar dintre părinți, au gândit că nu este vătămătoare o astfel de lectură. Dar este îndeajuns de nocivă ca să-L întristeze pe Duhul Sfânt și să distrugă sufletul.

Ar trebui să mărturisiți religia lui Isus și Solia Îngerului al Treilea cu mai multă considerație. Nu trebuie să credeți adevărul doar pentru că părinții voștri fac aceasta, ci pentru că Biblia spune așa. Cercetați Scripturile, ca să știți voi înșivă că aveți o speranță sigură. Dragi tineri, voi trebuie să aveți experiență în lucrurile duhovnicești. Familiarizați-vă cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca, dacă va fi nevoie, să puteți expune și altora motivele credinței voastre.

Am avut o experiență la acest capitol. Mereu am avut o înclinație naturală către lectură; dar de când am aflat despre premiul aprobării lui Dumnezeu și am gustat din dulceața dragostei Sale, am avut de schimbat ceva: am lăsat deoparte literatura iluzorie și m-am întors către Cuvântul lui Dumnezeu. Dar uneori am fost învinsă de lectura mea deșartă. Și vai, cât de curând sufletul meu a ajuns pustiu și dragostea mea pentru Cuvântul Său a scăzut. Era greu să-mi îndrept gândul la Dumnezeul sau să mă apropii de El cum ar fi trebuit. Și nu am mai putut găsi mângâiere și pace din nou până nu am mărturisit păcatul meu lui Dumnezeu. Mulți tineri pe care îi cunosc au avut aceeași experiență. Nu numai că am avut o experiență în acest domeniu, dar Dumnezeu mi-a și arătat într-o viziune efectul nimicitor al lecturii nefolositoare. Nu îndrăznesc să mai păstrez tăcerea, ca nu cumva sângele sufletelor să fie găsit pe hainele mele.

Tineri dragi, aș vrea să vă treziți cu privire la acest rău. Fiți treji acum și luați Cuvântul lui Dumnezeu ca sfătuitor. Este posibil să vă fie greu să iubiți studiul Cuvântului dintr-odată, căci nu ați avut practica studierii lui până în prezent, dar Dumnezeu vă va ajuta. Rugați-vă pentru iertare pentru că ați neglijat Cuvântul sfânt atâta vreme și apoi cereți Domnului să vă dea dragoste și interes pentru Cuvântul Său și să vă însuflețească. Când îmi pierd dragostea pentru Biblie sunt în alertă. Știu că nu-L iubesc pe Isus dacă nu îmi place să cercetez Scripturile care mărturisesc despre El. – The Youth’s Instructor, 1 iunie 1856

1. Care sunt cele două lucruri pe care le găsești atunci când cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu? Cât de frecvent ar trebui studiat Cuvântul lui Dumnezeu?

2. Ce rău printre tineri i-a cauzat lui Ellen White ore de neliniște? Care sunt cele șase întrebări puse de Ellen White tinerilor legat de acel tip de lectură?
Gândește-te la lucrurile cu care îți petreci timpul (jocuri video, internet, TV, filme, muzică, sporturi, shopping, prieteni) și răspunde cu seriozitate la cele șase întrebări. Cum ai evalua aceste activități?
Ce ar trebui să facem dacă vedem că ceva distruge dragostea noastră pentru Biblie?

3. Aveți influență asupra prietenilor. Cum i-ați putea influența în sens pozitiv?

4. Ar trebui să crezi un adevăr doar pentru că părinții îl cred? De ce nu?

5. Ce ar trebui făcut dacă la început pare greu studiul Bibliei?

6. Ce denotă dragostea noastră pentru Cuvânt sau lipsa ei despre dragostea noastră pentru Isus?

Nu din întâmplare: delfinii

Una dintre nevoile reale ale fiecărei creaturi este aceea de a supraviețui; iar pentru aceasta, este nevoie să respire. Pentru noi, oamenii, respirația este automată. Dar nu și pentru delfini. Respirația lor este voluntară – adică ei o controlează. Atunci cum de rămân în viață în timpul somnului?

Răspunsul Creatorului este inteligent. Numai jumătate din creier doarme la un moment dat. Cealaltă jumătate este trează, capabilă de a lua decizia când să respire. Nu din întâmplare, designul pentru acest mamifer este să respire la fiecare două minute prin orificiul său respirator.

Pielea netedă a delfinului este un ajutor important pentru înotul în viteză, pentru a prinde prada sau a scăpa de prădători. Dar pielea se înăsprește cu ușurință. Nu din întâmplare, soluția Creatorului este simplă. Suprafața pielii delfinilor cu bot gros se jupoaie la fiecare două ore. Este de nouă ori mai rapidă decât descuamarea pielii umane!

Delfinii înțeleg că vor obține o viteză mai mare printr-o serie de salturi, uneori chiar înalte, așa că dacă au nevoie să înoate rapid, stau cât mai puțin timp sub apă. Acest comportament este numit „alergare”.

Alteori, delfinii execută plonjări adânci. Delfinul cu botul gros se scufundă și la 500 m! Sistemul lor de ecolocație este cu adevărat complicat, proiectat nu din întâmplare de Făcătorul lor. Când delfinul are nevoie să localizeze prada sau să controleze ce se află pe traseul său, folosește o serie de sunete ascuțite (impulsuri de sunete din banda largă de ultrasunete), care sunt produse în pasajele nazale ale delfinului, iar apoi sunt concentrate către un organ mai mare numit „pepene” din fruntea lui. Fasciculul de sunete lovește obiectivul și o parte din semnalele acustice se întorc la receptorul delfinului – maxilarul inferior. Acest receptor transmite semnalele la urechea internă, care le convertește în impulsuri nervoase trimise apoi la creier.

Folosind această informație, delfinul poate determina distanța, mărimea, forma și direcția de mișcare a oricărei prăzi sau prădător.

Acele clicuri sonore nu sunt accidentale și vin în întâmpinarea nevoilor acestor creaturi masive, a căror viață se desfășoară în cea mai mare parte într-un mediu acvatic întunecos și tulbure, unde vizibilitatea este mică. Dar transmiterea sunetului nu este împiedicată, deoarece sunetul se mișcă de patru ori mai repede în apă decât în aer.

Celelalte sunete ale delfinului, șuierăturile, sunt în banda FM și desemnează modul lor individual de a fluiera, folosit pentru comunicarea între ei. Creatorul le-a dat acestor creaturi cu sânge cald o inteligență deosebită. De exemplu, unii delfini de pe coasta Australiei folosesc bucăți de burete pentru a-și proteja boturile de julituri atunci când caută hrană pe fundul mării. Această capacitate nu este un instinct moștenit, ci este învățat de la mama delfin.

Nu din întâmplare, aceste puternice creaturi au grijă una de alta la necaz. De fapt, când un delfin este rănit sau pe moarte, delfinii mai puternici îi vin în ajutor, ridicând împreună delfinul suferind la suprafața apei, ajutându-l astfel să respire. Nu știm exact ce simțăminte au delfinii, dar știm ce simțăminte are Creatorul pentru ei: dragoste. El are dragoste pentru creaturile Sale, în special pentru oameni, pentru că El a venit să ne salveze. Lăudat fie El!