1 Ezt mondta nekem az Úr: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik a mazsolás süteményt.

2 Megvettem az asszonyt tizenöt ezüstért és másfél hómer árpáért,

3 és ezt mondtam neki: Sokáig kell majd várnod rám. Nem paráználkodhatsz, és nem leszel senkié, és én sem megyek be hozzád.

4 Hosszú ideig élnek majd Izráel fiai is király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házibálvány nélkül.

5 Azután megtérnek Izráel fiai, keresni fogják Istenüket, az Ur at és királyukat, Dávidot: remegve fordulnak az Úr hoz, az ő jóságához az utolsó napokban.