Legea minunată a lui Dumnezeu (I)

Text de memorat

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.” Deuteronomul 6:5

Moise și Iosua au auzit strigăte în timp ce coborau de pe muntele Sinai. Când a început să se zărească tabăra, au putut vedea că se întâmpla exact ceea ce îi spusese Dumnezeu lui Moise. Israeliții dansau în jurul unui vițel de aur pe care Aaron l-a făcut copiind modul păgân de închinare al egiptenilor. Este întotdeauna bine să copiem modalitățile de închinare ale altora, chiar și pe acelea văzute în anumite biserici?

În urma a ceea ce a văzut și a auzit, Moise s-a mâniat, la fel cum se mâniase și Dumnezeu. În timp ce oamenii priveau, el a aruncat tablele de piatră cu Cele Zece Porunci și acestea s-au spart.

Moise a transformat vițelul de aur în cenușă și l-a împrăștiat în apa din care oamenii trebuiau să bea. I-a vorbit lui Aaron, iar acesta i-a spus o poveste stupidă despre facerea vițelului de aur. Apoi, a mers la intrarea în tabără și a lansat o provocare. Care a fost aceasta și ce s-a întâmplat? Exodul 32:27,28 Domnul a spus „Să nu te iei după mulțime ca să faci rău” (Exodul 23:2). Și cu toate că majoritatea s-au închinat idolului, unii, precum leviții, nu. Ei și toată lumea care a regretat faptele anterioare au stat lângă Moise. Totuși, aceia care erau încă răzvrătiți au fost distruși. Apoi Moise s-a dus din nou pe munte să-L roage pe Domnul să ierte poporul. Îi iubea atât de mult că era dispus să moară și el, dacă Dumnezeu nu îi ierta. Exodul 23:31-33

Desigur că moartea lui nu putea să asigure iertarea lor. Isus a luat păcatele noastre și a murit pentru noi moartea veșnică. Numai datorită acestui sacrificiu pot fi păcatele noastre iertate atunci când le mărturisim. 1 Ioan 1:9 Israeliții îi dăduseră lui Aaron cercei să le facă vițelul de aur. Acum Dumnezeu i-a spus lui Moise să le ceară să aducă restul bijuteriilor (sau orice alte podoabe) și ei au ascultat.

Au văzut cu adevărat cât de grav era păcatul lor atunci când Moise a mutat cortul întâlnirii în afara taberei. Au auzit că prezența Domnului urma să nu mai călătorească împreună cu ei și acest lucru le-a arătat că Domnul nu putea să stea în tabără cu ei pentru că au păcătuit atât de rău. Ce s-a întâmplat apoi? Exodul 33:8-10 Moise a vorbit cu Dumnezeu de mai multe ori și stăteau foarte aproape unul de altul. Totuși, el își dorea efectiv să-l vadă pe Domnul. Niciun om nu poate face acest lucru și să trăiască, așadar ce i-a spus Dumnezeu că va face, chiar dacă nu-l putea lăsa pe Moise să-I vadă fața? Exodul 33:20-23

Aplicație: Crezi că Domnului i-a plăcut faptul că Moise a fost dispus să moară pentru israeliți? Crezi că El dorește ca și noi să-i iubim pe ceilalți atât de mult?

Tablele de piatră cu Cele Zece Porunci au fost sparte, arătând că israeliții au rupt legământul solemn de a asculta. Cu toate acestea, Dumnezeu știa că oamenii Lui încă aveau nevoie de acele legi scrise pe piatră pentru a le arăta că nu puteau fi schimbate niciodată. Ce i-a spus El lui Moise să facă în legătură cu acest lucru? Exodul 34:1-4

Moise a urcat înapoi pe munte, de data aceasta, singur. Dumnezeu i-a promis că-i va permite să-L vadă de la spate, dar nu îi putea vedea fața. Așa că l-a pus pe Moise într-o deschizătură dintr-o stâncă imensă, l-a acoperit cu mâna Lui în timp ce trecea pe lângă el, apoi și-a dat mâna la o parte ca Moise să-L poată vedea de la spate. În timp ce Domnul trecea pe lângă Moise, și-a făcut o descriere, spunând ceva despre El Însuși. Exodul 34:6,7

Când Moise i-a cerut Domnului să ierte poporul Lui, El nu doar că i-a iertat pe israeliți pentru că s-au căit, ci le-a promis și că va fi cu ei și că va face lucruri minunate pentru ei. Totuși, ca de obicei, Domnul își putea ține promisiunea Lui față de ei doar atâta timp cât ei își predau viețile Lui. Moise a stat pe munte cu Dumnezeu 40 de zile. La fel ca și în prima sa ședere de 40 de zile, nu a mâncat și nu a băut nimic. Pe lângă rescrierea celor Zece Porunci, Domnul i-a dat lui Moise mai multe instrucțiuni pentru popor.

 Când Moise s-a întors în tabără cu Cele Zece Porunci, se întreba de ce oamenii erau speriați și se îndepărtau de el. Află motivul în Exodul 34:29-35 .Fața lui Moise reflecta gloria lui Dumnezeul alături de care petrecuse mult timp pe munte.

Aplicație: Timpul de calitate petrecut cu Isus prin studiul Bibliei și comuniunea cu El în rugăciune încă schimbă vieți. Poate că fețele noastre nu vor străluci așa cum strălucea fața lui Moise. La fel ca Moise, poate că nici nu știm că ne schimbăm. Dar alții vor ști. Vor vedea că suntem mai blânzi, mai răbdători și mai ascultători. Nu îți dorești și tu acest lucru?

Cum pot face Cele Zece Porunci diferența în tot ce facem, spunem și gândim? Unele dintre ele sunt alcătuite din doar patru sau cinci cuvinte! Totuși, fiecare poruncă este atât de importantă încât neascultarea uneia dintre ele se leagă de toate celelalte și ne face vinovați de nerespectarea tuturor. Iacov 2:10

Biblia compară Cele Zece Porunci cu o oglindă. Când te uiți în oglindă și vezi murdărie pe fața ta, spargerea oglinzii va face ca fața ta să fie mai curată? Sau îți poți șterge murdăria cu oglinda? Nu. Oglinda îți arată doar că ai nevoie să-ți ștergi fața. Cele Zece Porunci sunt ca o oglindă (Iacov 1:23,24). În timp ce studiem Cele Zece Porunci, vedem „murdăria” păcatului în inimile noastre. Vedem că nu suntem frumoși și iubitori ca Dumnezeu și legea Lui și vedem cât de mult avem nevoie ca Isus să ne curețe de păcat și să ne facă sfinți și curați.
Doar Isus ne poate ierta păcatele și ne poate curăța (1 Ioan 1:9); doar El poate trăi în noi și ne poate face fericiți că respectăm Cele Zece Porunci prin puterea Sa (Psalmii 40:8); doar El ne poate face oameni împlinitori — nu doar ascultători — ai legii (Iacov 1:23-25); și doar El ne poate feri de cădere și de riscul de a ne „murdări” din nou. Iuda 24,25 La fel ca o mamă iubitoare care își ajută copilul să-și curețe fața murdară, Isus dorește să fim liberi de „murdăria” păcatului. Dragostea Lui pentru noi este atât de mare încât El a fost dispus să-Și dea viața. Ioan 3:16

Cum poate Isus să ne ferească de păcat și să ne facă sfinți și curați? Secretul este în ceea ce privim cu ochii noștri și în ceea ce gândim cu mintea noastră. Evrei 12:1 și 2 Corinteni 3:18 Dacă un băiat visează să își cumpere un calculator bun într-o zi, oare se uită la poză o singură dată și apoi uită de el până când este suficient de mare să își cumpere unul? Sigur că nu! Se gândește la el, memorează toate lucrurile minunate pe care le poate face și vorbește despre el de câte ori are ocazia.

Dacă Îl iubim și-L admirăm pe Isus și dorim să fim ca El, vom studia cu ardoare caracterul Lui, vom memora cuvintele Lui și vom vorbi despre El de câte ori vom avea ocazia. În timp ce facem acest lucru, ceva minunat se va întâmpla în mințile noastre. Vor fi schimbate după chipul Său! Vrei ca mintea ta să fie curată și pură ca mintea lui Isus? Vrei întotdeauna să faci lucruri care aduc bucurie lui Isus și să trăiești asemenea Lui, în loc să iubești lumea?

Încearcă să petreci mai mult timp studiind viața lui Isus în Biblia care este scrisoarea Lui pentru noi și apoi încearcă să vezi dacă observi vreo diferență în ceea ce gândești și în ceea ce faci. Isus va trăi în inima ta și apoi Cele Zece Porunci vor fi „legea perfectă a libertății” pentru tine. Iacov 1:25

Dacă studiem cu grijă Cele Zece Porunci, cerându- I lui Dumnezeu să ne ajute să știm semnificația fiecăreia, vom afla că toate sunt despre dragoste — despre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Isus a spus acest lucru și unui învățător al legii ce L-a întrebat care este cea mai mare dintre Cele Zece Porunci (Matei 22:35-40).

Ceea ce i-a spus Isus acelui învățător al legii nu era ceva nou. Duhul Sfânt l-a inspirat pe Moise să scrie aproape aceleași cuvinte cu mai mult de o mie de ani înainte. Le poți citi în Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 . Cu aproape 4.000 de ani înainte ca acel învățător al legii să fie născut, Dumnezeu Și-a arătat dragostea atunci când a creat lumea noastră. De la începutul războiului din ceruri și până la sfârșitul lui, când Satana va fi distrus, Dumnezeu Își arată dragostea Lui cea mare. Putem vedea acest lucru în istorisirile din Biblie din care sunt inspirate și lecțiile noastre.

Tot ce ține de Dumnezeu este dragoste. Aceasta este natura Lui. Din firea Lui, El iubește. El nu doar are dragoste – El este dragoste (1 Ioan 4:16). Așa a fost dintotdeauna și așa va fi mereu. Cele Zece Porunci sunt și reguli de bază ale dragostei, așa cum Isus i-a spus și învățătorului legii. Acest lucru se datorează faptului că ele spun în scris care este caracterul lui Dumnezeu și caracterul Său este dragoste. Ele sunt perfecte, la fel cum și Dumnezeu este perfect. Ele sunt baza guvernării Sale. Cele Zece Porunci sunt neschimbătoare, așa cum Dumnezeu este neschimbător. Maleahi 3:6

Când Biblia spune că Domnul este dragoste, acest lucru include pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Toți sunt dragoste și fiecare dintre Ei ne iubește la fel de mult ca oricare dintre ceilalți doi. Dumnezeu Fiul este „scara” care ne leagă de ceruri. În cea mai mare parte a Bibliei El este numit Dumnezeu, Domn sau Domnul Dumnezeu. Când a venit pe pământ, a fost numit Isus. El a fost cel care, pe muntele Sinai, a scris Cele Zece Porunci pe tablele de piatră.

Cele Zece Porunci sunt zece principii fundamentale pentru fericire. Adam și Eva erau fericiți respectându-le. Ei au fost creați cu acele legi deja impregnate în mintea lor, așa că în mod natural, ei le-au respectat. Nu aveau nevoie să le aibă scrise pe piatră sau într-o carte ca o aducere aminte pentru a le respecta.

Totuși, când Adam și Eva au păcătuit, au pierdut acea ascultare naturală și de atunci noi, oamenii, nu le mai respectăm în mod natural. Cu toate acestea. ele au fost transmise prin viu grai până în timpul lui Moise. Apoi Dumnezeu le-a scris pe table de piatră în cuvinte pe care le putem înțelege ușor.

Toate poruncile sunt despre dragoste. Nu putem asculta de Dumnezeu dacă nu Îl iubim. Nu putem trata alți oameni corect dacă nu îi iubim. Biblia spune că iubind, ascultăm legea lui Dumnezeu. Romani 13:8-10 Totuși noi nu putem iubi în acest fel, fără ca Isus să trăiască în noi. Cele Zece Porunci ne spun detalii despre cum funcționează dragostea sau cum ar trebui să funcționeze în noi. Citește prima dintre ele în Exodul 20:3.

Creștinii nu se închină altor dumnezei — sau se închină? Ce este un dumnezeu? De fapt, un dumnezeu poate fi orice este mai important pentru noi decât iubirea și ascultarea de Isus și decât timpul pe care ar trebui să îl petrecem cu El. „Sinele” este dumnezeul la care ne închinăm în mod natural și căruia dorim să-i facem pe plac. Totuși, dacă îi facem pe plac naturii firești este egal cu a-i face pe plac Satanei și a-i face pe plac lui este întotdeauna un păcat. Acest lucru nu aduce niciodată fericire. De aceea trebuie să spunem „Nu” sinelui. Matei 16:24

Biblia spune despre unii oameni că „pântecele” este dumnezeul lor. Mănâncă prea mult și tot ce își doresc. Nerespectând legile sănătății, chiar și copiii fac boli care, treptat, le distrug corpurile și mințile. Filipeni 3:19 Mândria este un alt dumnezeu. Putem fi mândri de multe lucruri: de talentele noastre, de posesiunile noastre, de opiniile noastre sau abilitatea de a atrage atenția asupra noastră. Înainte de a face orice, haideți să ne întrebăm: „Va încălca acest lucru porunca întâi?”

Prima poruncă sau Regula Fericirii, este scurtă și ușor de amintit. Memoreaz-o! Din ea am învățat că dumnezeii pot fi în mintea noastră. Aceștia sunt dumnezei la care ne gândim dar nu îi putem vedea, cum ar fi sinele nostru, apetitul sau mândria.

Memorează porunca a doua. Inițial poate părea mult, dar ea vorbește mai mult despre închinarea la lucruri pe care le putem vedea. Milioane de oameni se închină la idoli făcuți să arate ca diferite lucruri precum oameni și animale. Israeliții au văzut oameni închinându-se la idoli păgâni în Egipt și au fost tentați să facă aceleași lucruri rele pe care le făceau acei închinători.

Este greu de crezut că atât de repede după promisiunea de a nu se închina la chipuri cioplite, israeliții au trecut de partea lui Satana, închinându- se și aducând jertfe unui vițel de aur. Ei au spus chiar că vițelul era dumnezeul care îi scosese din Egipt. Ei deveniseră atât de obișnuiți să vadă închinarea la idoli în Egipt, încât au copiat-o. Ni se poate întâmpla și nouă să devenim atât de obișnuiți cu închinarea la diferiți idoli moderni încât să ajungem ori să nu vedem nimic greșit în ei, ori să nu realizăm cât de mult îi copiem.

Noi nu ne închinăm la viței cum au făcut israeliții totuși ne putem „închina” la „idoli” fără să realizăm? Ce zici de videoclipuri ori jocuri pe calculator? Ai filme sau personalități de la TV care devin „chipuri” pe care le „adori”? Haideți să facem ceea ce a spus regele David că și-a propus să facă. „Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei” (Psalmii 101:3). Majoritatea dintre noi trăim în țări unde sunt multe trenduri pe care le putem copia și lucruri necesare pe care le putem cumpăra. Aceste lucruri pot deveni și ele idoli pentru noi.

Pentru anumite persoane banii, bijuteriile și hainele sunt idoli. Satana se folosește de acestea, precum și de alte lucruri costisitoare cum ar fi mașini și case, să ispitească oamenii să uite de Dumnezeu și să nu mai studieze cu credincioșie Biblia. Citește ce a spus Isus despre acest lucru în Marcu 4:19,20.